Dignitat en latenció al sensellarisme de dones víctimes de violència de gènere i oferir noves oportunitats perquè refacin les seves vides. Aquests són alguns dels objectius del Centre d’Acollida i Centre de Dia amb el complement d’allotjaments per a dones en situació de greu exclusió Beatriz Galindo, de titularitat de l’Ajuntament de Madrid, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des del mes de novembre passat. El servei s’ha licitat per a dos anys, amb possibilitat de pròrroga dos anys més.

El centre, inaugurat recentment, coincidint amb els actes commemoratius del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, la gestió dels quals ha obtingut per concurs públic la Fundació Salut i Comunitat, compta amb 30 places d’allotjament, a les quals se sumen 5 d’emergència, 60 de centre de dia i 15 places en la modalitat de pensió o allotjament hoteler, a la qual es derivarà a dones a fi que puguin assolir més autonomia personal, fruit del procés d’atenció social.

L’espai és un edifici de nova construcció, dissenyat per poder donar resposta a les necessitats de les dones ateses, així com assegurar una atenció digna i de qualitat. Es tracta d’un centre amb un format innovador dins de la xarxa de serveis sense llar.

Durant la inauguració, es va posar en valor el caràcter innovador d’aquest centre per part de les autoritats municipals que van acudir a l’acte, ja que no hi ha precedents d’aquesta tipologia de servei a Espanya, fent èmfasi que l’atenció al sensellarisme és molt més que donar un sostre: es tracta de donar noves oportunitats a aquestes dones perquè refacin la vida.

Així mateix, s’assenyalava que la creació de recursos innovadors permet oferir una atenció integral digna que ajudi, en aquest cas, les usuàries en el procés d’inserció social i de recuperació de la vida autònoma.

També es destacava que encara que les dones representen entre el 15 i el 20% de les persones sense llar, pateixen una realitat especialment cruel, ja que pràcticament totes pateixen o han patit alguna forma de violència de gènere.

El servei compta amb un equip multidisciplinari, integrat per treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòlegs/òlogues, així com auxiliars de serveis socials i d’infermeria. Es tracta de professionals especialitzats en violència de gènere, en el marc de la Xarxa Municipal de Persones Sense Llar. Aquests professionals estan treballant de manera intensiva cas a cas, establint diagnòstics i seguiments específics, afavorint sempre el tracte personalitzat a les dones.

Val a dir que aquest espai era un compromís reflectit en les 21 mesures prioritàries per combatre la violència contra les dones, aprovades pel ple municipal fa dos anys. També que, per part de l’Ajuntament de Madrid, s’ha realitzat un treball previ important, orientat a la detecció i atenció primerenca a dones en risc greu de quedar en una situació d’exclusió social.

La Fundació Salut i Comunitat vol agrair a l’Ajuntament de Madrid la confiança dipositada en la gestió d’aquest servei, ia totes les entitats que hi han col·laborat i han fet possible aquest projecte.