Contribuint a la millora social, a través del Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional (PERSEO) de FSC

Aquest projecte de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), dins del programa Aliad@s, amb presència a 7 comunitats autònomes, té com a finalitat col·laborar amb empreses en la consecució dels seus objectius socials, facilitant-los l'accés a diferents accions que milloren l'accés a l'ocupabilitat dels seus participants, sumant a l'acció social, a més de complir amb l'exigència legal (Llei 11/2018 d'informació financera i diversitat), aportant una transparència més gran i una gestió més responsable. A més, el projecte està alineat amb les estratègies empresarials vinculades als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Des de l'Àrea Laboral per a la Innovació i Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i Social (Aliad@s) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) desenvolupem programes en línia, tant de formació, orientació com d'intermediació laboral. Aquests programes estan destinats a persones que estan en exclusió o risc dexclusió social.

El nostre objectiu és contribuir a millorar l'ocupabilitat de les persones que acompanyem i, per tant, la seva qualitat de vida. Alguns dels programes que desenvolupem dins d'Aliad@s són: PERSEO, DigitalizaT, JoBS, ConoceT-EmpleaT, QualificaT, etc.

En aquesta ocasió, volem donar-vos a conèixer el programa PERSEO (Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional) que portem desenvolupant des de fa dos anys i mig. La seva implantació en el teixit empresarial, l'estem realitzant a través d'acords de col·laboració per al desenvolupament d'actuacions que suposen molts beneficis, tant a les empreses com a les persones que hi participen.

A través d'aquest projecte, les empreses prenen consciència de la importància de dissenyar noves tècniques i processos per reduir-ne l'impacte social, construeixen aliances estratègiques amb organitzacions com la nostra i contribueixen a la millora social, alineats a l'Agenda 2030.

Es tracta d´actuacions, tant de sensibilització com d´intermediació empresarial, com són el servei d´intermediació d´ofertes d´ocupació, la preselecció de candidats/es a llocs de treball, el voluntariat corporatiu, el programa mentoring , l´assistència a tallers de formació, la participació en píndoles formatives, visites a instal·lacions empresarials ia les de la nostra entitat, formació a la carta, etc.

D'aquesta manera, ajudem les empreses a desenvolupar polítiques de responsabilitat social corporativa i s'amplien les oportunitats de les persones a qui acompanyem a apropar-se al teixit empresarial i, per tant, ampliar les seves possibilitats de millora d'ocupabilitat.

D'acord amb la UE, es tracta d'una “responsabilitat de les empreses pel seu impacte a la societat.” Per assumir plenament la seva responsabilitat social, les empreses han d'aplicar un procés destinat a integrar a la seva estratègia bàsica les preocupacions socials, mediambientals i ètiques, amb la finalitat d'identificar, prevenir i atenuar les seves possibles conseqüències adverses, maximitzant la creació de valor.

En aquest sentit, el terme RSC (Responsabilitat Social Corporativa) fa referència al conjunt de compromisos que una empresa adquireix per gestionar-ne l'impacte en els àmbits laboral, social, ambiental i econòmic, tractant de fer compatibles l'objectiu financer tradicional amb la generació de beneficis per al conjunt de la societat. Cal incidir que amb la RSC guanyem tots/es doncs, creem valor per a l'empresa i creem valor per a la societat en general.

D'altra banda, la societat actual està cada cop més conscienciada amb el desenvolupament sostenible i les causes socials. Això exigeix ​​la creació de nous enfocaments per resoldre problemes socials, obligant les empreses a haver d'adaptar-se a les noves exigències de manera prioritària.

Les empreses s'han vist en la necessitat d'evolucionar, de redefinir estratègies i no posar únicament el focus en la reducció de costos i l'increment dels beneficis.

Són molts els avantatges que reben les empreses amb una responsabilitat social corporativa activa, avantatges com el posicionament al mercat, beneficis fiscals, compliment de clàusules socials en licitacions a concursos o contractes públics i/o privats, compliment de clàusules socials a la cadena de subministraments o beneficis intangibles (major satisfacció i compromís d'empleats, increment del salari emocional, fidelització de clients, etc.), entre d'altres.

Per part nostra, volem donar les gràcies a totes les empreses que s'han sumat a PERSEO i que, d'una manera o altra, han contribuït a millorar l'ocupabilitat de persones que, per la seva situació, partien d'una posició més desafavorida.

Volem aprofitar també aquestes línies per agrair-los la confiança en els nostres participants i per haver-los donat una oportunitat laboral per poder normalitzar les seves vides, afavorint la qualitat de vida de les persones que acompanyem.


Balanç FSC 2021: un any de recuperació a la normalitat després de l'impacte del COVID-19 a la salut i l'economia a nivell mundial

El Patronat de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) es va reunir el 18 de juny passat en unes instal·lacions properes al Centre d'Acollida (CAM) d'Ateca, a Saragossa, servei dirigit per FSC i el Grup Lagunduz, en concert amb l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS). La reunió va estar dedicada a presentar els comptes tancats i auditats de l'any 2021 ia l'anàlisi de les activitats realitzades durant l'any passat. Durant la jornada, els membres del Patronat van poder conèixer les instal·lacions del servei.

Prèvia presentació dels comptes anuals i l'anàlisi de la política estratègica de l'entitat, es va voler tenir un moment per expressar el dolor per la pèrdua de la nostra companya Nieves Fernández, exdirectora de la Comunitat Terapèutica Riera Major, servei dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat a Catalunya. Nieves estava convidada a assistir a aquesta reunió per poder-li agrair la seva llarga i fructífera trajectòria a la nostra entitat, amb la qual col·laborava des de la seva constitució, però no va poder ser. Descanseu en pau.

El més rellevant de l'exercici 2021 que es va exposar durant la reunió del Patronat va ser “una certa recuperació de la normalitat, després de l'impacte del COVID-19 a la salut i l'economia a nivell mundial”. Aquest impacte, encara no totalment superat, va ser analitzat en profunditat al llarg de la sessió, especialment des de la perspectiva de les diferents àrees d'intervenció, ja que la seva incidència ha estat molt diversa.

Tot i això, de manera global, es va posar de manifest que "l'entitat ha aconseguit esquivar la pandèmia amb notable èxit, reduint els seus dramàtics efectes i participant a més voluntàriament, fins a mitjans del passat exercici, en programes d'emergència sociosanitària". En aquest sentit, un any més -i en aquest exercici de manera molt especial- es va voler felicitar el conjunt de professionals i persones voluntàries de l'entitat i el seu equip directiu pels èxits humanitaris aconseguits.

D'altra banda, es va assenyalar que, el 2021, s'ha volgut abordar, un any més, el conegut com a “efecte NIMBY” o “Sí, però aquí no”, que significa el rebuig, per la via dels fets, a la implementació, en un entorn determinat, de dispositius d'atenció a persones desafavorides. Un exemple que es va considerar èxit d'intervenció comunitària va ser la localitat on es va celebrar la reunió, el Centre d'Acollida (CAM) d'Ateca, a Saragossa.

I així s'expressava: “això ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos agents socials, entre els quals destaca molt principalment el lideratge de l'Excm. Sr. Alcalde d'Ateca, Sr. Ramón Cristóbal, a qui tindrem l'ocasió de saludar aquesta tarda a la reunió que se celebrarà al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Ateca”.

A més, s'ha explicat que s'han realitzat contactes amb diverses administracions públiques per col·laborar en l'atenció a persones (especialment nens/es) afectades per la crisi humanitària i d'emergència d'Ucraïna, mancant concretar les línies proposades, qüestió a la qual també se li va voler donar una atenció especial.

Així mateix, a tall de resum, es va incidir en les darreres dades de l'activitat de la Fundació Salut i Comunitat. En aquest sentit, entre altres dades que es van exposar, FSC va atendre en aquest exercici més de 38.000 persones diferents entre els més de 140 centres i programes diferents repartits al territori espanyol (11 comunitats autònomes).

Pel que fa, tal com es va exposar, la web corporativa de FSC (www.fsyc.org), que inclou aquest apartat de notícies, va ser visitada per al voltant de 275.000 persones, sent aquestes les millors dades de la seva trajectòria. Durant el 2020, es van publicar 123 notícies pròpies.

D'altra banda, entre altres dades d'interès, es va assenyalar que feliçment no hem hagut de lamentar cap defunció entre els nostres més de 1.750 professionals i 325 persones voluntàries, des de començament de pandèmia.

Cal destacar a més que la sessió va ser seguida de manera telemàtica a través de videotrucada per alguns patrons que no van poder assistir presencialment.

D´altra banda, durant la jornada, els membres del Patronat van visitar, acompanyats per integrants de l´equip directiu de l´entitat, les instal·lacions del Centre d´Acollida (CAM) d´Ateca. Així mateix, van poder conèixer de primera mà l'activitat d'un hort urbà, que va comptar in situ amb l'emotiva narració de diversos NNA del servei que hi fan tasques.

Durant la tarda, es va celebrar una trobada a l'Ajuntament d'Ateca que va comptar amb la presència del seu alcalde, Ramón Cristóbal, i el president de les Corts d'Aragó, Javier Sada, en què es va posar en valor la tasca i l'impuls al centre .

Finalment, els membres del Patronat van visitar el servei d'atenció a menors ubicat a la població de Pietas – El Frasno, servei que per motius administratius encara no s'ha pogut posar en marxa.


"M'emociona haver complert amb els objectius pactats al Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma de FSC"

El primer contacte de David C. amb la Fundació Salut i Comunitat (FSC) es remunta al maig del 2017, quan va ser derivat pel seu centre d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de referència per poder ingressar a una de les comunitats terapèutiques gestionades i dirigides per FSC. En aquell moment, es va decidir conjuntament, i de forma voluntària per part seva, l'ingrés a la comunitat terapèutica “Can Coll”. Va estar en aquest servei durant 8 mesos i mig. Posteriorment, 13 mesos al Pis Terapèutic “Cosmos”, i ha estat usuari del Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) durant 2 anys. Actualment és usuari del Servei d'Atenció Psicosocial (SAP) a Barcelona, ​​realitzant tractament amb un psicòleg, professional d'aquest servei, alhora que forma part del grup d'usuaris veterans de FSC.

– Com ha estat la teva experiència en general amb els recursos per a l'atenció de les addiccions de FSC?

Ha estat i és molt bona. 

– Què destacaries del teu pas per aquests serveis? Què has après en cadascun d'ells?

A la Comunitat Terapèutica “Can Coll” vaig aprendre què és l'addicció i al Pis Terapèutic “Cosmos”, a fer la meva vida sol, encara que controlat pels educadors/es. De manera que vaig sortir daquests serveis amb més experiència. Al grup de veterans del SAP, vaig aprendre molt dels meus companys.

- Què ha estat el més important que t'ha passat aquests anys en el teu procés de deshabituació de l'addicció?

A la comunitat terapèutica i al pis terapèutic, a aguantar tots els límits i indicacions dels/de les educadores, ja que són moltes i dures. Al principi, va ser difícil, però a mesura que anava avançant, vaig canviar d'hàbits i vaig fer les coses bé, em sentia recompensat i em donava ànims per continuar. Tampoc no m'hauria imaginat mai que podria aguantar la convivència amb tantes persones. A la comunitat terapèutica convivia amb unes 33, i cadascú tenia el seu caràcter i amb hàbits diversos…

I actualment, el fet de poder viure jo només tranquil·lament en un pis, trobar una companya que entén la meva addicció, o aconseguir una feina quan va començar la pandèmia pel COVID-19. Tot això ha estat important.

També em segueix impactant quan companys de tractament que no estan bé, es posen en contacte amb mi, perquè jo no ho faig.

– Fa un mes que has rebut l'alta terapèutica al servei del SAVA. Com et sents?

Em sento molt bé. Trobo a faltar els acompanyaments i en Joan, el meu educador del servei. Pactem que podria escriure un correu electrònic de tant en tant perquè ell sabés com estava, i això m'ha deixat més tranquil.

Estic content d'haver rebut l'alta terapèutica. He sentit que hem aguantat junts al SAVA durant 2 anys. A Joan el conec des de fa gairebé 4 anys, ja que ell era educador de pis terapèutic on jo estava. Ha estat la primera vegada que he rebut una alta terapèutica com a tal. Les vegades anteriors havia sortit amb altes “agafades amb pinces”.

Per això, m'emociona haver complert els objectius pactats al Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de FSC, amb el meu educador Joan. Ha estat important.

– Per què creus que t'ha servit el pas per aquest servei?

M'ha servit moltíssim per obrir-me i explicar més els meus problemes i no quedar-me tant les coses a dins. Això m'ha ajudat a tenir més control sobre mi mateix. Crec que, si no hagués passat pel SAVA, estaria consumint perquè callaria tot. També m'ha ajudat a ser més independent i fer les coses jo tot sol.

– Concretament, què t'ha ajudat més?

El fet que els acompanyaments hagin estat a casa i els hagi pogut explicar tots els meus problemes. La disponibilitat que l'educador tenia de buscar un dia, acostar-se i escoltar-me. Per mi el més important ha estat l'acompanyament que feia l'educador.

La veritat que m'han anat molt bé els acompanyaments; els controls d'orina, passar comptes, repassar la planificació de la setmana… Tot això ho trobo a faltar.

– Com valores que l'educador de referència hagi anat a casa teva durant aquest temps?

Molt bé, per la proximitat que genera aquesta situació. Al final ho he vist com un “company” molt proper, encara que sempre saps que és un educador. Però la confiança és molt gran perquè hi ha molta intimitat estant a casa.

– Actualment mantens l'atenció psicoterapèutica del servei d'atenció psicològica (SAP), també de FSC… En què es basa el tractament que hi fas?

Es basa a explicar els meus problemes durant la setmana; problemes familiars, laborals, d'addicció… No només se centra en l'addicció, cosa que trobo molt útil.

– Què significa per a tu continuar vinculat a aquest servei?

Saber que no estic desprotegit i poder demanar ajut i resoldre el problema que sigui.

– Quina idea tens sobre el teu futur? Com ​​t'imagines?

D'una banda, m'imagino estant com ara, sense consumir, així que bé. Però també penso que el futur serà complicat perquè la vida no és fàcil.

– Quines són les teves il·lusions?

Tenir una bona relació amb les meves filles. I poder fer escapades fora de Barcelona, ​​perquè ho he provat i em senti molt bé.

 – I tens pors?

Sí.

– Quines són les teves pors?

La incertesa de no saber si podré aguantar en abstinència. Aquesta és la meva por més gran.

També temo per la salut, ja que si no estic bé, em pot portar al consum. Ja em va passar en una recaiguda que vaig tenir, encara que vaig poder comentar-la i remuntar-la.

La resta de coses crec que és força assumible… Si per exemple perdo la feina, ja en buscaré una altra.

– Quines dificultats diries que has superat?

Han estat diverses les dificultats que he superat… La por de no dir la veritat. Poder dir les coses i no guardar-me-les. O la millor relació amb la meva mare, que ara és molt bona… Crec que són les tres coses més importants per a mi.

– Per acabar l'entrevista, t'agradaria afegir-hi alguna cosa?

Sí, que estic molt orgullós del servei rebut al SAVA, perquè m'ha anat molt bé. En pocs llocs tenen aquest servei, i les persones usuàries del mateix, l'hem d'aprofitar, com ha estat el meu cas.


L'Observatori Noctámbul@s de FSC impulsa una campanya centrada en l'abordatge mediàtic de les violències sexuals amb perspectiva de gènere

L'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha posat en marxa durant aquest mes de juny la campanya “Re-enfocam el problema”: per un abordatge mediàtic de les violències sexuals amb perspectiva de gènere. A la campanya, finançada per la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, es fan crítiques als relats mediàtics que perpetuen l'alarma social i el control dels cossos de les dones.

"Es tracta d'una campanya amb una clara proposta de desplaçar alguns focus: posant la mirada a l'estructura social masclista i no a la substància, així com al comportament de les víctimes (i no al dels agressors)", expliquen des de l'Observatori Noctàmbul@s.

Un dels objectius principals de la campanya és visibilitzar com a mites subjacents problemàtics en els missatges mediàtics sobre les violències sexuals en contextos d'oci i consum de drogues, així com qüestionar i analitzar on s'està posant el focus en les propostes informatives i d'abordatge de aquestes violències.

D'altra banda, un altre objectiu fonamental de la campanya és proposar millores amb perspectiva de gènere a la redacció de titulars, enfocaments de les notícies i maneres de narrar les situacions de violència sexual i el consum de drogues.

La campanya es dirigeix ​​a mitjans de comunicació interessats a incorporar la perspectiva de gènere a les informacions sobre drogues i violències sexuals; professionals del periodisme i dels àmbits del gènere i les addiccions; alumnat de comunicació, drogues i gènere, així com a la població general.

Pel que fa a les problemàtiques en què se centra la campanya per prevenir i sensibilitzar són les següents: la lògica de les violències (tipologia d'agressor i de víctima: culpabilitzada quan consumeix alcohol i altres drogues); l'ús de drogues (on posa el focus: substància –com si fos causant i no potenciador, modus operandi (submissió química) i mites; així com en propostes preventives a què donen cobertura moltes vegades els mitjans de comunicació, centrades en la potencial agredida en comptes de l?agressor.

La campanya es compon de 8 cartells imprimibles en format A3 (una portada, 6 cartells amb anàlisi d'informacions mediàtiques i un cartell final amb recomanacions).

Des de l'Observatori Noctámbul@s de FSC ens animen a descarregar-los, difondre'ls ia aprofundir en la perspectiva de gènere aplicada a la comunicació i, en concret, a l'abordatge mediàtic de les violències sexuals. Per això, ens deixen més recursos en  aquesta entrada del portal www.drogasgenero.info

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 


FSC inicia la gestió del contracte d'emergència de la Residència d'Acollida de Nens, Nenes i Adolescents Xiquets a València

La Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, ha iniciat aquest mes de juny la gestió d'aquest servei, de titularitat de la Generalitat Valenciana, d'atenció a nens, nenes i adolescents (NNA) amb necessitats especials del sistema de protecció, amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, ambdues inclusivament, que necessiten una atenció particular per les necessitats especials d'índole física, psíquica o sensorial.

El servei, prestat durant les 24 hores del dia, disposa d'un total de 8 places, en règim d'acolliment residencial com a mesura de protecció per proporcionar a aquests menors un lloc de residència i convivència, així com una atenció orientada al seu desenvolupament holístic i comunitari.

L'estada al centre és d'internament (en situació de tutela o de guarda), amb possibilitat de sortides o visites durant els caps de setmana i vacances dels NNA amb els seus familiars, si així ho requereixen.

Cal destacar a més el caràcter personalitzat del model d'intervenció que es desenvoluparà amb els menors residents en aquest servei. Tots ells disposaran d'un Projecte d'Intervenció Individualitzada (PII), flexible, amb objectius concrets i revisables, d'acord amb el Pla de Protecció de Menors (PPM), elaborat per la Direcció Territorial corresponent de la Vicepresidència i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

En aquest sentit, seguint el Model d'Atenció Centrada a la Persona (ACP) implementat amb bons resultats a l'Àrea d'Infància i Adolescència de la Fundació Salut i Comunitat, la nostra entitat està reorganitzant els espais del servei, per tal d'augmentar el número d'habitacions individuals existents actualment.

A més, d'acord també amb el model d'ACP, les activitats lúdiques a realitzar en aquesta nova etapa de gestió que s'inicia, tractaran de reflectir més els gustos i les eleccions dels NNA i també facilitaran la participació de tots ells i el foment de conductes socials, tenint en compte les seves capacitats cognitives i funcionals.

Respecte a l'equip professional del servei, cal assenyalar que està format per aquestes figures professionals: director/a, psicòleg/loga, treballador/a social, infermer/a, fisioterapeuta, logopeda, 5 educadors/es socials, 9 tècnics/ques superiors de la família de formació professional de serveis socioculturals ia la comunitat, així com 2 professionals de suport de la Generalitat Valenciana, que se sumen a 3 figures d'atenció indirecta més que aportarà la nostra entitat i que es contemplen dins d'aquest contracte d'emergència.

A cada nen, nena o adolescent se li assignarà un educador o educadora de referència, que serà la persona encarregada de detectar i vetllar perquè les necessitats del/de la menor se satisfacin i que actuarà a més com a coordinador o coordinadora amb altres persones professionals de lequip, a més de responsabilitzar-se de la comunicació amb les famílies, dacord amb els principis de qualitat del servei.

Pel que fa a les qüestions generals del servei a prestar, volem incidir en l'experiència de la Fundació Salut i Comunitat en la gestió d'altres serveis d'aquesta tipologia a nivell estatal, a l'hora de treballar la diversitat funcional, amb què es garanteix que els nens, nenes i adolescents que siguin susceptibles de ser acollits/des, siguin coneixedors de la diversitat familiar, per raó d'identitat i expressió de gènere.

La nostra experiència en l'àmbit de la intervenció amb NNA acollits/des al sistema de protecció, així com la solvència tècnica contractada en la intervenció amb persones que presenten diversitat funcional, com és el cas, han estat molt presents a la Conselleria en el moment d'adjudicar aquest contracte d'emergència.

Per aquest motiu, des de la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz, volem agrair a la Generalitat Valenciana la confiança dipositada en la gestió del contracte d‟emergència d‟aquest servei ia la Congregació Religiosa Hnas. de la Caritat Santa Anna, anterior gestora, pel suport rebut i la generositat en el traspàs, tenint en compte els seus anys de treball al capdavant i els moments delicats que travessa que n'han impedit la continuació.


La Fundació Salut i Comunitat s'uneix a la campanya “X Solidària” demanant el gest “extraordinàriament normal” de marcar la casella de fins socials

Plataformes i entitats socials han animat la població a fer aquest gest de marcar la casella de fins socials (“X Solidària”) en les seves declaracions de la renda, per poder fer front així a la crisi social i econòmica generada pel COVID-19 , la pujada de preus i la inestabilitat internacional. La campanya X Solidària està dirigida a informar i sensibilitzar les persones contribuents perquè marquin la casella 106 d'Activitats d'Interès Social. El termini de presentació de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) finalitzarà el proper dia 30 de juny. 

Cada any, en fer la Declaració de la Renda, les persones contribuents poden marcar la casella 106 “Activitats d'Interès Social” o “X Solidària” per destinar, sense que els costi res, un 0,7% dels seus impostos a projectes socials que ajuden milions de persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social.

La campanya X Solidària està coordinada per la Plataforma d'ONG d'Acció Social i compta amb el suport de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariat d'Espanya, la Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Plataforma d'Infància i la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament-Espanya.

Marcar la casella de fins socials a la renda és més necessari que mai, ja que la crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia del COVID-19, està afectant totes les persones, però especialment les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Persones en situació de pobresa i/o exclusió social, gent gran, menors o persones amb discapacitat, són alguns dels col·lectius que es beneficien d'aquesta solidaritat ciutadana que, cada any, fa una cosa extraordinària ajudant les persones que més ho necessiten.

https://www.youtube.com/watch?v=kodLdyXcaUk

En aquest sentit, cal assenyalar que diferents ONG tenen programes de voluntariat que impulsen any rere any l'acció solidària. Aquests programes, finançats gràcies a les persones que marquen la X Solidària, ajuden moltes altres que es troben en diverses situacions de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social.

En el cas de la Fundació Salut i Comunitat, l‟existència d‟un Programa de Voluntariat, subvencionat durant molts anys pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, amb càrrec al‟assignació tributària de l‟impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i que ha comptat amb el suport de la Convocatòria de Subvencions de Programes Socials (COSPE) de la Generalitat de Catalunya.

Això ha permès millorar i ampliar els nostres serveis, i també fer-los arribar amb més qualitat i calidesa als usuaris i usuàries dels centres gestionats i serveis propis de l'entitat, ia la comunitat en general.

Durant aquest any i els anys posteriors, un dels nostres reptes prioritaris serà identificar i tractar, amb la major agilitat possible, les múltiples i diverses seqüeles que va deixant el COVID 19, moltes persistents. Sabent que els danys socials patits continuaran precisant de la implicació, l'esforç, i el compromís dels nostres voluntaris/es, així com de tot el personal, estem treballant ja en la posada en marxa de nous serveis per ajudar els qui més ho necessiten.

Actualment, la nostra entitat compta amb 348 persones voluntàries, de les quals 122 són homes i 226 dones, distribuïdes a 8 comunitats autònomes (Aragó, Cantàbria, Catalunya, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Madrid, Múrcia i País Basc).

Més informació sobre la campanya “X Solidària”: https://www.xsolidaria.org/


Activitat intergeneracional amb el grup de ball “Down Revolution” a la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus

El servei, de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha rebut recentment el grup de ball “Down revolution”. Es tracta d'una activitat de l'Associació Down Tarragona on participen diferents joves, que van oferir un espectacle de ball a la gent gran resident i usuària del centre de dia. Amb aquesta exhibició de ball i l'activitat en conjunt, es va tornar a mostrar que totes les persones amb diferents capacitats poden arribar fins on es proposin, així com els beneficis que aporten les relacions intergeneracionals.

Aprofitant l'arribada del bon temps, les persones grans usuàries de la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus, a Tarragona, van gaudir al jardí del servei d'una activitat intergeneracional amb el grup de ball “Down Revolution”, a la qual, amb l'ajuda dels joves, algunes persones grans també es van animar a mostrar els seus dots de ball.

Va ser una activitat emotiva i diferent, gràcies a la col·laboració entre les diferents entitats que la van fer possible, gaudint de joves i persones grans dels nombrosos beneficis d'una activitat intergeneracional.

D'altra banda, com a contextualització de l'activitat, volem incidir que són molts els estudis que evidencien que el ball en geriatria no només aporta beneficis a nivell del cos, sinó també en l'aspecte psicològic, com a forma de prevenció de l'envelliment global , tant físic com mental.

A nivell motor, millora la coordinació i l'equilibri, ajudant els moviments rítmics, acompanyats de la música, a reduir el risc de caigudes a la gent gran amb problemes d'equilibri o un llarg historial de caigudes. A més, enforteix els músculs, sobretot de cames, malucs i, depenent del ball, dels braços, i augmenta la flexibilitat i la resistència, entre d'altres beneficis.

Igualment, en l'aspecte psicològic, aporta molts altres beneficis: entre d'altres, potencia l'autoestima, la motivació o el benestar personal, reduint significativament l'estrès.

A més, a les persones que pateixen la malaltia de Parkinson, el ball té múltiples beneficis, d'acord amb diferents investigacions. És el cas d'un estudi, els resultats i conclusions del qual mostra un article publicat pel Departament de Neurobiologia de la Universitat de Harvard, als Estats Units, i d'una investigació de la Universitat de York, al Regne Unit, que conclou que ballar quatre hores a la setmana amb música pot aturar la majoria dels símptomes debilitants de la malaltia.

En el cas de l'activitat intergeneracional organitzada a la Residència i Centre de Dia Roger de Llúria de Reus, el seu objectiu principal va ser promoure l'acostament entre les diferents generacions i col·lectius, compartint vivències i experiències. A més, un altre aspecte rellevant que es va voler treballar a l'activitat, i es va fer amb molt bons resultats, va ser l'ús de l'activitat física com a eina de comunicació i interacció interpersonal.

Amb això aconseguim nombrosos beneficis, entre els quals destaquem la millora en l'estat d'ànim i la interacció social entre generacions diferents. Amb la motivació de relatar les seves pròpies vivències, les persones grans participants en aquesta activitat van treballar a nivell cognitiu les diferents parts de la memòria (a llarg termini o remota, immediata, recent, de feina, procedimental…)”, manté Laura Romero, coordinadora psicosocial del servei.

Així mateix, segons explica Laura Romero, “les persones participants van tenir l'oportunitat de compartir les seves vivències. Per la seva banda, les persones grans van recordar el tipus de ball que feien a la seva joventut i els joves de l'associació els van ensenyar alguns passos de diferents balls”.

Un cop finalitzada l'activitat, els usuaris/es de la Residència i Centre de Dia Roger de Llúria de Reus van agrair als i les joves aquesta exhibició i l'activitat en conjunt, així com a totes les persones implicades en la seva organització.

Sens dubte, l'acollida de l'activitat per part dels que hi van participar va ser molt bona i, per moments, tota una revolució de felicitat i emoció que esperen repetir una altra vegada, fent honor al nom d'aquest grup de ball, “Down Revolution”.


El projecte "El Dia Després" finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea celebra la seva quarta reunió transnacional a Bilbao

Els passats díes 26 i 27 de maig, va tenir lloc la quarta i última reunió transnacional del projecte Erasmus+ “El Dia Després” (DAF Project, de l'anglès: The Day After Project), a Bilbao i Cantàbria, organitzada pel Grup Lagunduz, comptant per això amb la col·laboració d'Innobasque – Agència Basca de la Innovació. Al Projecte DAF, hi participem quatre entitats socials de tres països europeus. Des d'Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a organització que va promoure el projecte i n'assumeix la coordinació, així com l'Associació d'Assistència Integral Lagunduz. D'altra banda, una entitat italiana, Mondo Nuovo APS; i des de Grècia, Social Empowerment Hub (SEH).

El Parc Científic i Tecnològic de Bilbao va acollir la primera sessió d'aquesta trobada que va comptar amb la col·laboració d'Innobasque – Agència Basca de la Innovació, intervenint en primer lloc Luis Mª Torres, director de Recursos Humans i Administració del Grup Lagunduz, agraint a tothom els assistents la seva presència a la trobada.

Tot seguit, cadascun dels socis van presentar un informe sobre l'avaluació dels resultats dels tallers de formació i itinerari de pràctiques, dut a terme com a prova pilot per facilitar la inserció sociolaboral de joves que viuen sota el sistema de protecció a cada país. Aquests informes es publicaran durant aquest mes de juny com a finalització del projecte.

Per la seva banda, Alfredo Gómez, representant d'Innobasque – Agència Basca de la Innovació, va tenir unes paraules d'agraïment per la tasca social del projecte, manifestant la intenció d'arribar, en un futur proper, a nous acords de col·laboració amb entitats socials.

Tal com hem assenyalat a notícies prèvies, el projecte “El Dia Després” té com a objectiu establir un model de capacitació per promoure l'adquisició de competències claus i professionals, a fi d'afavorir la transició dels joves a l'edat adulta , facilitant el seu accés al mercat laboral.

Durant la sessió de treball, es va debatre sobre les millores necessàries per al Currículum de Formació, tenint en compte els resultats de la prova pilot. Cal assenyalar que la implementació l'han fet treballadors/es de l'àmbit de la joventut de diverses disciplines, tècnics d'integració social (TIS), psicologia, educació, treball social, pedagogia, etc. de les entitats sòcies, havent participat una cinquantena de joves de 16 a 21 anys.

Es tracta de joves atesos a centres residencials o altres dispositius del sistema de protecció de nens, nenes i adolescents (NNA) dels països europeus socis que obtindran el certificat europeu “Youth Pass”, iniciativa de la Comissió Europea per al reconeixement i validació del aprenentatge no formal adquirit.

Cal destacar a més que, durant aquesta trobada, els assistents van poder realitzar una visita al centre especialitzat d'Atenció de Menors CEAM Vall de Cayón a Cantàbria, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz. Durant la visita, el director del servei, Alfonso Nichols, va mostrar els treballs de remodelació del centre que s'estan duent a terme per millorar l'atenció i l'acompanyament dels NNA atesos.

A manera de tancar aquesta sessió de treball, va prendre la paraula Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, que va animar les entitats sòcies presents a continuar formant aliances en nous projectes europeus per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques per a la joventut.

D'altra banda, cal recordar que, com que es tracta d'un projecte transnacional d'associacions estratègiques –per al desenvolupament de pràctiques innovadores, el foment de la cooperació i l'intercanvi d'experiències a escala europea en l'àmbit de la joventut– s'han organitzat esdeveniments de divulgació a nivell nacional (Alacant, Barcelona, ​​Bilbao i Castelló).

A més, també s'han fet esdeveniments d'àmbit europeu, a Lucera, Foggia (Itàlia) i Grècia (Atenes) per fomentar l'establiment de sinergies entre professionals dels centres de menors, entitats socials de l'àmbit de l'atenció a la infància, l'adolescència i la joventut, organitzacions educatives, empreses i lAdministració pública, als quals es presentaran els resultats els resultats finals del projecte.

Es tracta dels resultats següents:

  • Una guia de referència  per a la integració social i laboral de joves que viuen a centres d'acollida.
  • Un currículum de formació i un itinerari de pràctiques  (validat a través de cursos pilot), per promoure la transició a la vida adulta dels joves atesos a centres de menors, amb una modalitat especialment adreçada a menors migrants.
  • La implementació del currículum de formació i l'itinerari de pràctiques  a través del desenvolupament de tallers teòric-pràctics (cursos pilot) als tres països participants.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte: www.dayafterproject.eu


"La nostra valoració de l'execució del Programa MAIS i dels resultats aconseguits és molt positiva"

La Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha finalitzat amb molt bons resultats la primera edició del Programa de Mesures Actives d'Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS), especialment en relació amb els indicadors establerts a les bases programa (5 de 6 objectius aconseguits). El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya subvenciona la realització d'aquest programa per incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

La renda mínima dinserció (RMI) és una acció de solidaritat de caràcter universal cap a la ciutadania amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneix els requisits que estableix la Llei catalana 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima dInserció.

A més, té el propòsit de resoldre situacions personals que motiven algunes de les dificultats que pateixen aquestes persones. De manera que, amb les actuacions dinserció realitzades, sha buscat aconseguir que les persones ateses puguin aconseguir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.

El passat mes de setembre del 2021, vam iniciar aquesta primera edició del programa que hem dut a terme fins al mes d'abril del present any. Cal destacar que, durant aquests vuit mesos, hem acompanyat 71 persones amb diferents objectius professionals.

El programa "té el punt fort en el seguiment personalitzat de les persones usuàries a través d'itineraris personalitzats i ofereix un ventall d'accions grupals ampli, enfocades a la millora d'ocupabilitat de les persones participants", expliquen Sonia S. i Miriam M., orientadores del programa.

Entre aquestes activitats, destaquen principalment les dedicades a la millora de competències transversals i alfabetització digital. A més, durant la realització del programa hem comptat amb la col·laboració d'altres agents, com Càritas i la coach Laura Ripollés, en la realització de tallers de castellà i de gestió d'emocions en el procés de recerca de feina.

Pel que fa al perfil de persones ateses, segons els resultats obtinguts, ha estat el de dones (gairebé el 70%), entre els 35 i els 44 anys, mares solteres o famílies monoparentals. D'altra banda, pel que fa al nivell formatiu, ens hem trobat que gairebé la meitat de les participants no disposaven d'estudis homologats a l'Estat Espanyol. Això significa que la formació acadèmica assolida als seus països d'origen no té cap efecte acadèmic ni laboral, cosa que afecta de manera directa també la seva ocupabilitat.

Finalment, els perfils professionals amb més presència han estat el sector de la neteja, els treballs d'atenció al client, la logística i el magatzem i altres oficis com soldadura, pintura, construcció, electricitat, administració i imatge personal.

En termes generals, “fem una valoració molt positiva de l'execució de programa i dels resultats assolits, especialment en relació amb els indicadors establerts a les bases programa (5 de 6 objectius assolits)”, afirma Marialba Ll., tècnica de prospecció del programa.

Cal assenyalar a més que, per dur a terme el programa, “hem comptat amb un equip de professionals compost per dues tutores/orientadores sociolaborals, i una tècnica en prospecció laboral que han realitzat una bona feina”, incideix Sandra T., responsable del programa .

Així mateix, volem destacar que els nostres èxits en l'execució d'aquest programa van més enllà d'aquests indicadors: hem generat un vincle social amb la majoria de persones participants; hem promogut la vinculació a accions formatives i hem donat suport i acompanyat en la realització de trajectes pels diferents espais de desenvolupament a moltes de les participants, especialment en gestions administratives.

També hem ofert un espai de relació i de participació que ha afavorit l'empoderament de les persones participants, ajudant-les en algunes qüestions d'ordre personal – emocional. Al mateix temps, hem fet partícip el teixit empresarial d‟aquest programa d‟inserció laboral i hem aconseguit generar noves aliances amb empreses.

Per tot això, el balanç del Programa MAIS és molt satisfactori des de la seva posada en marxa a la Fundació Salut i Comunitat. Per aquest motiu, el nostre propòsit serà continuar formant-ne part en properes edicions, per donar continuïtat a la tasca d'acompanyament iniciada i continuar oferint més oportunitats de millora ocupacional i d'ocupació a persones que es troben travessant situacions socioeconòmiques més complexes.


L'Observatori Noctámbul@s de FSC participa al I Cicle de Conferències ASFD a la Universitat d'Alcalá de Madrid

La nostra companya Ana Burgos, coordinadora de l'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), intervindrà el proper 9 de juny al I Cicle de Conferències ASFD a la Universitat d'Alcalá (UAH) de Madrid. El cicle s'anomena “Coeducant i construint xarxes davant de les agressions sexuals facilitades per drogues”. Concretament, participarà al gran esdeveniment central “Recerca i activisme en matèria de gènere” que tindrà lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina.

El cicle de conferències està organitzat pel Grup d'Innovació Docent EMPATIAS i el Grup de Recerca en Ciències Químiques i Forenses (CINQUIFOR) de la Universitat d'Alcalá i es pot seguir en directe a través del canal de YouTube de la UAH, a més les xerrades comptaran amb interpretació simultània .

Aquest cicle, que va començar el 23 de març passat, està finançat per l'Institut de les Dones i s'emmarca en el projecte “Transferència i divulgació de coneixement: coeducant i construint suport i xarxes internacionals davant de les agressions sexuals facilitades per alcohol i altres drogues en contextos de lleure juvenil” del grup de recerca CINQUIFOR.

Durant aquest cicle, experts/es en l'àmbit han anat abordant temes relacionats amb agressions sexuals facilitades per drogues en contextos de lleure juvenil. També han parlat sobre com pot actuar la universitat davant d'aquests fets i en relació amb l'atenció sanitària que reben les víctimes als serveis d'urgències hospitalàries.

El gran esdeveniment central de les conferències, en què participarà la nostra companya Ana Burgos, a celebrar el proper 9 de juny, estarà centrat en la investigació i l'activisme en matèria de gènere.

Es tracta d'un debat col·loqui amb la comunitat universitària. Segons ens trasllada la coordinadora de l'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat, compartirem reflexions sobre els processos investigatius de l'observatori en contextos. També, els principals resultats obtinguts sobre les dinàmiques de sexisme i violència sexual a la festa: el paper de la configuració urbanística sense perspectiva de gènere, la construcció patriarcal de la sexualitat o l'androcentrisme en l'anàlisi de riscos associats als consums seran claus per entendre per què les violències es perpetuen. Així mateix, compartirem amb els alumnes estratègies preventives i d'intervenció per fer d'aquests entorns de lleure llocs més segurs i igualitaris».

SESSIÓ DE MATÍ:

https://www.youtube.com/watch?v=ezsIo1PWYpg

SESSIÓ DE TARDA:

https://www.youtube.com/watch?v=7Ci8ILMpYe0