Estratègies plantejades al servei d'acompanyament SAVA per suportar el Nadal de les persones usuàries

El servei d'acompanyament per a la vida autònoma (SAVA) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) és un projecte basat en l'acompanyament educatiu per a persones de la província de Barcelona que tenen voluntat de seguir abstinents (i treballar les recaigudes, si les a) al seu entorn quotidià: casa, barri, o altres dispositius públics, amb els quals entren en contacte de forma habitual. És el cas de centres cívics o biblioteques. El servei està destinat a persones que tenen conductes addictives i que han estat o estan en tractament, bé sigui residencial o ambulatòria. 

L'equip professional que realitza els acompanyaments, estableix una relació estreta amb la persona usuària, ja que, d'alguna manera, s'integra a la seva quotidianitat en dur a terme els acompanyaments als espais que aquesta freqüenta. En aquest sentit, des del servei, es dóna suport a les persones usuàries en situacions habituals de la vida quotidiana.

Com és sabut, per a algunes persones el Nadal és una època especialment difícil, ja que implica duels, solitud, conflictes familiars… i no és diferent per a les persones que estan en tractament d'addiccions, encara que amb algunes particularitats.

Testimonis com el de Manu, Susana, Ana i Ramón, usuaris d'aquest servei, així ens ho fan veure, explicant-nos com viuen i que suposen aquests acompanyaments. «He pogut aturar una recaiguda en explicar a l'educadora els pensaments que tenia», afirma Manu.

Per la seva banda, Susana sosté que «el Nadal és una època complicada per a mi, m'he sentit acompanyada per l'educador i ho he pogut portar una mica millor” i l'Anna ens explica que «l'educador sempre m'ajuda en dies difícils, em recorda que he d'activar les meves estratègies i no abandonar-me».

Finalment, Ramón manté que «tot i que aquestes dates nadalenques sempre m'han agradat, em va molt bé disposar d'aquests acompanyaments com a recordatori per no abaixar la guàrdia».

Andrea Meana, coordinadora del servei SAVA a la Fundació Salut i Comunitat, afirma que “no només es poden trobar en una situació en què la soledat es faci més patent que durant la resta de l'any (en trencar els llaços amb antigues amistats de consum) , aquest és un sentiment compartit per moltes de les persones usuàries), també augmenten les situacions de risc exponencialment”.

Així mateix, assegura que “el Nadal és una època de l'any en què el consumisme en general, ja sigui comprant objectes, consumint alcohol o comprant loteria, posa les persones amb conductes addictives en situacions difícils de gestionar. Els estímuls externs funcionen com un disparador a nivell intern en forma de ganes de comprar, records de consum, i/o pensaments relacionats amb la seva conducta o substància problemàtica”.

Per això, al SAVA s'han plantejat estratègies per mitigar els efectes que tenen aquestes festes, com ara el fet de tenir una planificació de lleure més gran. “Hem analitzat en quin entorn passarien aquests dies i amb qui, treballant amb la persona, per tal de disminuir els riscos a què s'exposaria. Això sempre variarà en cada persona, i part de la feina de les persones professionals del SAVA és conèixer quines són les situacions de risc de cada persona usuària i fer-ho veure perquè la persona pugui prendre la millor decisió”, afirma Andrea Meana.

Un exemple molt clar de com és d'augmentar les barreres per prevenir situacions de risc, seria en el cas de les persones amb problemes amb el joc, a les quals se'ls recomana no mirar el nombre de loteria premiat, i fins i tot evitar els punts de venda que puguin ser un estímul important. “Recaure jugant loteria és relativament més senzill, ja que la percepció del risc moltes vegades és menor que amb una màquina escurabutxaques. En realitzar el tractament en el seu entorn quotidià, no hi ha una normativa que indiqui que no ho poden fer (com quan estan en un pis de reinserció o en una comunitat terapèutica), i per això, aquest és un treball de conscienciació necessari per a les persones amb problemàtica de joc al seu entorn quotidià que es treballa des del SAVA de forma habitual”, manté la coordinadora del SAVA.

D'altra banda, manifesta que “en el cas de les persones per a les quals és el primer any fora d'un tractament residencial o en les que hi hagi risc de recaiguda, de vegades s'empra l'estratègia de disminuir el risc que comporta els diners. En alguns casos, es consensua donar la targeta de crèdit a la persona referent del tractament (familiar, amic/ga) o disminuir l'efectiu durant aquests dies”.

Les estratègies, encara que variades, sempre estan enfocades a reduir el risc d'una recaiguda, tant durant les dates nadalenques com després. De vegades, les recaigudes no es donen en el moment de màxima tensió, sinó “quan la tempesta passa, apareixent l'aparent calma i cometent-se imprudències. Per això, al SAVA no només acompanyem durant el procés, també parem atenció als moments posteriors que també poden ser complicats de gestionar”, explica.

Finalment, cal destacar que les persones professionals del SAVA també acostumen a cobrir necessitats afectives de les persones que acompanyen. “Tenir una professional de confiança a la qual es poden obrir, mostrar pors i vulnerabilitats, algú que apareix al seu entorn habitual de forma constant, sol pal·liar part de la sensació de solitud o buit, que en especial, apareix a l'inici de viure de forma autònoma en abstinència o en dates tan assenyalades com les nadalenques”, afirma Andrea Meana.


Vídeos amb experiències de famílies dels programes CANGURS i ACOFAMT gestionats per FSC que posen en valor l'acolliment familiar

Com explicàvem en una notícia anterior, el passat mes de maig es va realitzar una sessió de treball, en què es van establir les primeres línies de treball, de cara a l'elaboració d'un Manual de Formació per a Famílies, en el marc d'atenció a la infància i adolescència, que formarà part del projecte “EDD+3”. Aquesta jornada formativa va estar adreçada a equips interdisciplinars, en el marc de l'atenció familiar de nens, nenes i adolescents (NNA), i van participar els equips de professionals dels programes d'acolliment familiar CANGURS i ACOFAMT. 

Recentment, hem finalitzat una activitat molt enriquidora i amb gran acollida entre les 7 famílies que han participat del Programa d'Acolliment Familiar Temporal de menors, tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia – ACOFAMT i al Programa CANGURO, dependent de la Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social daquesta mateixa institució. Aquests programes estan gestionats per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz.

Segons ens explica Beatriz Granados, coordinadora dels programes ACOFAMT i CANGURO a FSC, “per tal d'elaborar el Manual de Formació per a Famílies per atendre els nens, nenes i adolescents, es va proposar a les famílies que realitzessin un material visual, a mode de vídeo de 5 a 7 minuts de durada, en què comptaran les seves experiències i sentiments sobre una competència concreta, així com les seves dificultats, situacions complexes i per descomptat, els seus avenços i satisfaccions. A través d'aquestes visualitzacions, es pretén capacitar altres famílies i dotar-los de recursos educatius i/o terapèutics”.

Cal destacar que les famílies participants han mostrat en tot moment una alta predisposició i un compromís amb l'activitat plantejada, mostrant les seves habilitats a l'àmbit educatiu, així com els seus coneixements i experiències durant els diferents acolliments viscuts. També han expressat les seves dificultats i estratègies a manera de solucions per acompanyar de la manera més positiva els nens i nenes en situació de desemparament a la Regió de Múrcia.

Els vídeos han comptat amb el suport, l'orientació i l'assessorament previ per part dels diferents professionals dels programes, mostrant diferents experiències d'acolliment per part de les famílies. “Els enregistraments es van succeir amb aquestes orientacions, però amb aportacions específiques de cada família sobre els seus propis acolliments, expressant les seves experiències pròpies com a pares i mares. Tot això amb la finalitat d'aportar suport i orientació futura a tots aquells pares i/o mares en les diferents dificultats que puguin sorgir al llarg de la vida amb els seus fills/es”, afirma la coordinadora dels programes ACOFAMT i CANGURO a FSC .

Les famílies van exposar els seus testimonis sobre diferents competències parentals com ara creences i expectatives adequades sobre desenvolupament, afecte, comunicació i acceptació, estimulació i estructuració, així com percepció adequada del rol parental.

Tot seguit, recollim alguns d'aquests testimonis:

  • MG parlava de la seva vivència amb “moments de joia, il·lusió, preocupació… moments, sens dubte, inoblidables”.
  • Per la seva banda, B. LL. expressava que “els nens aprenen mentre juguen. Més important encara, en el joc, els nens aprenen com aprendre”.
  • CB posava en valor “els petits moments amb dificultats que vam passar en família. Aquests moments es convertiran demà en records preciosos”. També afirmava: “sóc molt egoista, a mi això d'educar em fa feliç”.
  • M. i C. manifestaven que “la nostra experiència com a pare i mare es recull que els nostres fills ens diuen que som seriosos i divertits. Aquest és el camí ideal per a leducació”.
  • MG expressava que “als fills cal marcar-los el camí, no caminar-hi”.
  • LJ confessava que havia arribat a “passar por, vergonya, nervis davant de situacions amb els NNA, si bé amb paciència i afecte hem evolucionat i solucionat ambdues parts”.
  • Finalment, I. i J. deien que “hi ha dos regals que hem de donar als NNA, un són arrels i un altre, ales. La veritable educació d'un nen/a no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer-ne algú que no existia”.

També reconeixien que “moltes persones diuen allò de jo no podria. Tot i això, nosaltres, només per veure el seu somriure, la seva mirada i com va creixent, ens sentim molt feliços”.

Cal recordar que l'objectiu principal d'EDD 3+ és preparar els adolescents per al Dia Després, dia en què compleixen la majoria d'edat, amb la consegüent sortida del recurs de protecció. A través d'aquest pla formatiu, se'ls ofereix eines que contribueixen a augmentar i millorar les competències personals i professionals per facilitar-ne l'accés al mercat laboral.

La Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz volen agrair la participació de totes les famílies en aquesta activitat i la seva bona predisposició per donar suport i col·laborar amb les diferents activitats i objectius desenvolupats, en el marc del projecte “EDD 3+”, contribuint amb això a afavorir la integració dels NNA.


FSC inicia la gestió del primer centre a Espanya per a dones sense llar víctimes de violència de gènere

Dignitat en latenció al sensellarisme de dones víctimes de violència de gènere i oferir noves oportunitats perquè refacin les seves vides. Aquests són alguns dels objectius del Centre d'Acollida i Centre de Dia amb el complement d'allotjaments per a dones en situació de greu exclusió Beatriz Galindo, de titularitat de l'Ajuntament de Madrid, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des del mes de novembre passat. El servei s'ha licitat per a dos anys, amb possibilitat de pròrroga dos anys més.

El centre, inaugurat recentment, coincidint amb els actes commemoratius del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, la gestió dels quals ha obtingut per concurs públic la Fundació Salut i Comunitat, compta amb 30 places d'allotjament, a les quals se sumen 5 d'emergència, 60 de centre de dia i 15 places en la modalitat de pensió o allotjament hoteler, a la qual es derivarà a dones a fi que puguin assolir més autonomia personal, fruit del procés d'atenció social.

L'espai és un edifici de nova construcció, dissenyat per poder donar resposta a les necessitats de les dones ateses, així com assegurar una atenció digna i de qualitat. Es tracta d'un centre amb un format innovador dins de la xarxa de serveis sense llar.

Durant la inauguració, es va posar en valor el caràcter innovador d'aquest centre per part de les autoritats municipals que van acudir a l'acte, ja que no hi ha precedents d'aquesta tipologia de servei a Espanya, fent èmfasi que l'atenció al sensellarisme és molt més que donar un sostre: es tracta de donar noves oportunitats a aquestes dones perquè refacin la vida.

Així mateix, s'assenyalava que la creació de recursos innovadors permet oferir una atenció integral digna que ajudi, en aquest cas, les usuàries en el procés d'inserció social i de recuperació de la vida autònoma.

També es destacava que encara que les dones representen entre el 15 i el 20% de les persones sense llar, pateixen una realitat especialment cruel, ja que pràcticament totes pateixen o han patit alguna forma de violència de gènere.

El servei compta amb un equip multidisciplinari, integrat per treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòlegs/òlogues, així com auxiliars de serveis socials i d'infermeria. Es tracta de professionals especialitzats en violència de gènere, en el marc de la Xarxa Municipal de Persones Sense Llar. Aquests professionals estan treballant de manera intensiva cas a cas, establint diagnòstics i seguiments específics, afavorint sempre el tracte personalitzat a les dones.

Val a dir que aquest espai era un compromís reflectit en les 21 mesures prioritàries per combatre la violència contra les dones, aprovades pel ple municipal fa dos anys. També que, per part de l'Ajuntament de Madrid, s'ha realitzat un treball previ important, orientat a la detecció i atenció primerenca a dones en risc greu de quedar en una situació d'exclusió social.

La Fundació Salut i Comunitat vol agrair a l'Ajuntament de Madrid la confiança dipositada en la gestió d'aquest servei, ia totes les entitats que hi han col·laborat i han fet possible aquest projecte.


Quatre projectes de FSC, distingits com a bones pràctiques en la publicació de la RIOD sobre gènere i drogues

Els tres projectes de la línia “ Drogues i Gènere ” de la   Fundació Salut i Comunitat (FSC), així com el projecte “Adiccions, inclusió i masculinitats: una mirada de l'execució penal”, han resultat seleccionats a la convocatòria “En clau de gènere: Experiències amb èxit d'abordatge de l'ús de drogues”, organitzada per la Xarxa Iberoamericana d'Organitzacions No Governamentals que treballen a Drogues i addiccions (RIOD), organització sense ànim de lucre que engloba les principals ONG d'Iberoamèrica que treballen a l'àmbit de les drogues i les addiccions, en matèria de prevenció, tractament, inserció, investigació i incidència política.

El Projecte Malva, l'Observatori Noctámbul@si l'Espai Ariadna de la línia Drogas y Género , així com el projecte Addiccions, inclusió i masculinitats: una mirada de l'execució penal, figuren com a bones pràctiques en la publicació de la  RIOD – Xarxa Iberoamericana d'ONG que treballen a Drogues i Addiccions, titulada “Perspectiva de Gènere a l'Àmbit de les Drogues i les Addiccions. Recursos i experiències per promocionar i consolidar la seva aplicació integral”.

El document aporta una eina d'anàlisi i autodiagnòstic, així com un intercanvi de coneixement i experiències d'èxit d'Espanya i Amèrica Llatina i el Carib per consolidar i enfortir la incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit de les drogues i les addiccions, aplicant-la correctament i transversalitzant-la en tots els aspectes d‟una organització.

A través d'aquest espai, aquests quatre projectes de FSC volen expressar la seva alegria i satisfacció per haver estat inclosos en aquesta convocatòria, organitzada per la RIOD, com a experiències d'abordatge d'ús de drogues exitoses. S'hi han volgut visibilitzar experiències que contemplen com la variable gènere interactua amb les addiccions o els consums de drogues per generar coneixement comú.

La publicació es pot descarregar mitjançant aquest enllaç

https://www.youtube.com/watch?v=c0xeQBIaLvE


"La joventut comença a beure alcohol, no només perquè li agrada, sinó també perquè el fa estar al costat del grup d'amics i perquè l'ha vist a casa seva"

La XIV Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES 2021), que es realitza a nivell estatal entre estudiants de 14 a 18 anys, mostra que la droga consumida per un percentatge més gran d'estudiants en l'últim any és l'alcohol ( 70,5%) i, en segon lloc, el tabac (30,7%). El segueix el cànnabis (22,2%) i els hipnosedants sense recepta, que arriben al 7,2%, segons dades ofertes pel Ministeri de Sanitat. La nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Famílies de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha estat entrevistada recentment pel diari ABC, juntament amb altres professionals, arran de la publicació d'aquests resultats.

D'acord amb les dades ofertes per l'enquesta ESTUDES 2021, promoguda i finançada per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), el consum d'alcohol continua sent elevat. El 73,9% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys ho ha provat alguna vegada (77,9% el 2019). El 70,5% ha begut el darrer any (75,9% el 2019) i el 53,6% ho ha fet el darrer mes (58,5% el 2019). L'edat mitjana d'inici en el consum continua situant-se als 14 anys.

Segons assenyala la nostra companya Gemma Maudes en aquest vídeo elaborat pel diari ABC , “l'alcohol és la substància psicoactiva que més es consumeix, més que el tabac i el cànnabis. A Espanya, el consum d´alcohol és un tema cultural i qualsevol celebració es fa amb l´alcohol ia través de l´alcohol. La joventut comença a beure alcohol, no només perquè li agrada, sinó també perquè el fa estar al costat del grup d'amics i perquè l'ha vist a casa seva. Per tant, no és una substància consumida des de la prohibició, sinó des de la sociabilització”.

Pel que fa al consum intensiu, el 27,9% dels estudiants diuen haver consumit alcohol en forma d'atracó (binge drinking) en els últims 30 dies (32,3% el 2019). Segons reflecteixen els resultats d'aquesta enquesta, les borratxeres també han disminuït lleugerament: el 23,2% dels estudiants diu que s'han emborratxat l'últim mes, davant del 24,3% el 2019. A més, el percentatge de borratxeres és més gran a les noies i el 41,1% dels estudiants afirma haver realitzat botellón el darrer any.

“S'hauria de destinar més pressupost també a tot el tema de la prevenció, entenent la prevenció a tots els nivells, des del macro (prevenció universal), passant per una prevenció més selectiva, per arribar a la prevenció indicada o primerenca, en cas necessari. I fer prevenció no només a les escoles sinó també a les famílies. I cercar alternatives a l'oci que no passin sols i exclusivament a través de l'alcohol”, explica la subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Famílies de FSC.

D'altra banda, segons l'enquesta ESTUDES 2021, el tabac és la segona droga més consumida després de l'alcohol pels estudiants de Secundària. El 30,7% (35,0% el 2019) dels alumnes ha fumat tabac el darrer any. El consum diari se situa al 9,0% (9,8% el 2019).

Segons aquestes dades, el consum de totes les drogues il·legals està més estès entre els nois que entre les noies. “I si fem especial èmfasi en les drogues legals (alcohol i hipnosedants), sent aquestes, per tant, menys transgressores i amb menys aparent conflictivitat social, el consum a les noies és més elevat, a causa d'un patró de consum que elles tenen més invisibilitzat”, manté Gemma Maudes.

Quant a la percepció del risc, cal assenyalar que l'alcohol és la substància que es percep com a menys perillosa pels estudiants. El 75,7% atribueix “molts o força problemes” al consum de 5 o 6 canyes o copes al cap de setmana.

En el cas del tabac, des del 2008, persisteix la consideració del tabac com a més perillós que el cànnabis, encara que la seva percepció de risc ha augmentat lleugerament: el 88,7% dels estudiants de 14 a 18 anys considera que consumir cànnabis habitualment pot causar molts o força problemes (87,5% el 2019).

A més, tal com mostren els resultats d'aquesta enquesta, el 7,2% d'estudiants reconeix haver consumit hipnosedants sense recepta a l'últim any (9,4% en noies i 5,1% en nois), aconseguint les xifres més altes de la sèrie històrica. Això ens alarma pel fet de la facilitat que tenen els joves per accedir a aquest tipus de substància”, manifesta la subdirectora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Famílies de la Fundació Salut i Comunitat.

Pel que fa a les addiccions comportamentals, l'enquesta assenyala que l'ús compulsiu d'Internet ha augmentat el 2021 (23,5% davant el 20% el 2019) en ambdós sexes i tots els trams d'edat. S'adverteix un major augment de la prevalença entre les noies (28,8% el 2021 i 23,4% el 2019) que entre els nois (18,4% el 2021 i 16,4% el 2019) i en edats més primerenques .

També cal destacar que, per segona vegada, l'enquesta ESTUDES recull l'ús de videojocs. El 2021, va augmentar l'ús entre els estudiants de 14 a 18 anys: el 85,1% va jugar a videojocs durant l'any passat, davant del 82,2% el 2019.

La Fundació Salut i Comunitat compta amb el Servei dAtenció a les Addiccions Comportamentals (SA@C). És un projecte específic d'orientació, atenció i tractament que ofereix una atenció especialitzada en aquest àmbit.

El SA@C és un programa ambulatori ubicat al Servei d'Atenció Psicosocial (SAP) a la ciutat de Barcelona. L'abordatge de les addiccions sense substàncies s'implementa tant al servei ambulatori com als altres serveis del circuit d'addiccions de FSC.


Informació de contacte del SA@C:
C/Breda, 6-8. Entresòl l
08029 Barcelona
Correu electrònic: sap@fsyc.org
Telèfon: 93 424 04 00


L'Observatori Noctámbul@s de FSC inicia el procés formatiu i d'assessorament sobre violències sexuals en espais d'oci nocturn

L'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), està impartint una formació, subvencionada per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, consistent en un total de 40 hores de formació i assessorament a diferents agents de Catalunya, amb l'objectiu de difondre la Guia d'actuació davant les violències sexuals per a locals i altres espais d'oci nocturn en el context de consum d'alcohol i altres drogues. De moment, s'ha format 148 persones de forma presencial i en format en línia.

Els assetjaments, abusos i agressions sexuals, que es donen principalment contra les dones a causa de les desigualtats de gènere, són fenòmens estructurals que tenen lloc a tots els espais de la vida. En concret, els espais de lleure, especialment els de festa i lleure nocturn, són alguns en què aquestes violències són més freqüents, adoptant formes més específiques que, sense un abordatge multidimensional, amb la implicació de tots els agents que hi intervenen, difícilment es poden prevenir.

En el marc de les actuacions del projecte Q de Festa, impulsat per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, i amb l'objectiu de prevenir i abordar les violències masclistes, es va identificar la necessitat que les persones organitzadores de festes , així com els responsables dels locals i altres espais d'oci nocturn, poguessin disposar d'eines pràctiques per prevenir i actuar davant les violències sexuals, especialment en contextos de consum d'alcohol i altres drogues.

Aquest procés formatiu i d'assessorament cerca donar resposta a aquesta necessitat i ser una eina que permeti pensar i analitzar millor les dinàmiques de les violències i, sobretot, facilitar estratègies i recomanacions sobre com prevenir-les i abordar-les als espais de lleure nocturn (locals, festes majors, festes universitàries, festivals, etc.), especialment en contextos de consum dalcohol i altres drogues.

Les persones que han rebut aquesta formació són professionals i altres persones responsables i/o participants a festes majors municipals, locals privats d'oci nocturn, festivals musicals i festes universitàries.

La formació s'ha desenvolupat a través de 2 espais, amb una durada total de 4 hores:

  • Un primer espai de formació teòrica i pràctica i de presentació de la guia anteriorment esmentada, de 2 hores de durada.
  • Un segon espai, on s'ha realitzat un assessorament personalitzat, amb l'objectiu d'aportar eines i recursos específics per aplicar al circuit d'actuació -en cas que n'hi hagi-, o per implementar la guia a l'establiment/festival/resta d´espais d´oci nocturn. Aquest espai també ha tingut una durada de 2 hores.

Segons expliquen des de l'Observatori Noctámbul@s, mitjançant aquesta formació, s'estan complint els objectius de sensibilització sobre les violències sexuals i les desigualtats de gènere associades. També s'han ofert unes pautes bàsiques d'actuació davant de situacions de violències sexuals, d'acord amb la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació.

Així mateix, s'han facilitat eines per reduir les violències sexuals als locals i altres espais d'oci nocturn quan hi ha consum d'alcohol i altres drogues i s'ha promogut la coresponsabilitat i les accions encaminades a facilitar canvis estructurals.

Les formacions proposades des del projecte Noctámbul@s es basen en estratègies pedagògiques basades en la reflexió sobre la pràctica, utilitzant dinàmiques participatives, en què es busca fer un constant diàleg entre les experiències personals i grupals, els continguts teòrics conceptuals i la interacció entre ambdues esferes a la vida quotidiana.

A més, la fase d'assessorament és totalment personalitzada i s'adapta a les necessitats de les persones participants, tenint en compte el context i les particularitats específiques del lloc i l'espai on es desenvolupen les accions de prevenció i abordatge de les violències sexuals.


"Hem signat un conveni amb l'Ajuntament de Relleu per promoure accions adreçades a la plena integració social i laboral de les persones residents"

Marisa Cantó és la directora de la Residència de Persones amb Diversitat Funcional Relleu, servei de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des de juliol de 2017. És Llicenciada en Psicologia i dirigeix ​​aquest servei des de llavors. En aquesta entrevista, la coneixerem una mica més. Sens dubte, persones com ella són les que encarnen millor l'ànima de la nostra entitat. La humanitat que es respira al centre, n'és una bona prova. També coneixerem el servei que dirigeix ​​i el conveni de col·laboració, recentment signat amb l'Ajuntament de Relleu, a la província d'Alacant.

– Marisa, explica'ns una mica els teus antecedents en l'àmbit de menors, abans d'ocupar el lloc de directora de la Residència de Persones amb Diversitat Funcional Relleu.

Al principi, vaig treballar com a educadora a la residència de menors de Relleu, gestionada i dirigida actualment per FSC. Posteriorment, en aquest mateix centre, com a psicòloga durant dos anys, treball que feia a mitja jornada, i l'altra mitja jornada la desenvolupava al servei d'Orientació i Mediació Familiar als ajuntaments d'alguns pobles de la Marina Alta i de la Marina Baixa , a Alacant.

L'octubre del 2004, quan es va inaugurar la Residència de Persones amb Diversitat Funcional Relleu i el centre ocupacional, vaig començar a treballar com a directora del centre.

Per això, podria dir que vaig arribar al sector de la diversitat funcional sense fer una elecció pròpia, atès que van ser els meus superiors els que van decidir que davant l'obertura de la nova residència i el centre ocupacional podria estar al capdavant d'aquest nou projecte. A dia d'avui, no me'n penedeixo d'haver dit que sí.

– Com ha estat la teva experiència com a directora del servei fins ara?

L'experiència ha tingut els seus moments, la definiria com a agredolça, ja que vam passar uns anys molt durs a causa d'una gestió nefasta de l'anterior gestora, on vam estar treballant fins a vuit mesos sense poder cobrar.

Hi va haver un moment, en què es tancaria el recurs i els/les residents es distribuirien per diferents centres de la Comunitat Valenciana… Aquesta és la part negativa que et puc comptar, si bé la relació amb cadascun dels nois/ i tot el que m'aporten, no la canviaria per res.

- Què destacaries de lequip professional del centre?

És el motor de la residència, són uns grans professionals i estan molt implicats al projecte del centre. El seu major interès és que els/les residents se sentin com a casa i que puguin aprendre habilitats de la vida diària, així com habilitats socials per aconseguir més independència i autonomia.

– Què t'aporten els usuaris/es?

Els usuaris/es m'aporten molta alegria i afecte. De vegades, em fan parar a pensar que no per tenir-ne més, som més feliços. Molts d'ells es conformen que se'ls mostri afecte i es confiï en ells. També hi ha moments difícils, però són molts més els moments especials.

– Sabem, perquè ho hem anat comptant en aquest mateix espai, que feu moltes activitats. En relació a tallers i activitats en general a realitzar al servei, què teniu previst a curt i mitjà termini?

Durant aquest any, tenim previst participar en un projecte intergeneracional, en què participarà el centre de menors de Relleu, així com la Residència i Centre de Dia de Figueres, gestionada i dirigida per FSC i la Residència i Centre de Dia de Reus a Tarragona , gestionada per FSC i Grup Lagunduz, ambdues de titularitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Esperem que lexperiència sigui molt gratificant.

– Recentment, a més, heu signat un conveni amb l'Ajuntament de Relleu per promoure accions dirigides a la plena integració social i laboral de persones amb diversitat funcional del servei…

Sí, l'objecte del present conveni és la col·laboració en tots els aspectes culturals i esportius, així com impulsar l'accés al món laboral de les persones amb diversitat funcional i millorar-ne la formació a la nostra localitat. Aquest conveni suposa un compromís per part de FSC i de l?ajuntament de la localitat i tindrà una vigència de tres anys.

Es tracta d'una bona iniciativa per promoure accions adreçades a la plena integració social i laboral dels residents.

– Vols aprofitar per dir alguna cosa més sobre el conveni?

Sí, des d'aquest espai, vull donar les gràcies, en nom de tots/es, a l'Ajuntament de Relleu, per comptar amb la Residència de menors i les persones amb diversitat funcional, usuàries del servei, en aquest conveni que estem segurs que serà molt beneficiós per a tots.

– D'altra banda, segons he pogut saber, FSC ha adquirit recentment el centre que dirigeixes. Què significa per a tu, i per al servei en general, aquest esforç important que ha fet l'entitat?

Així és, FSC, després d'anys de negociació, ha comprat el centre de diversitat funcional de Relleu, així com el centre de menors en aquesta mateixa localitat i el centre de menors “El Castell” a Altea. Tots ells, centres que l'entitat ha dirigit i gestionat durant els darrers anys.

Pel que fa al nostre recurs, hem de dir que sabem l'esforç que ha suposat per a FSC, però això significa per a nosaltres seguretat a llarg termini i valorem la confiança que ha posat en els treballadors i en el servei.

Per aquest motiu, volem donar les gràcies a l'entitat per confiar en nosaltres i arriscar-se a comprar un recurs en uns moments tan difícils per a tots i també per a l'Administració.

– Quins són els principals desafiaments que us plantegeu des del servei de cara al 2022?

Poder participar a festivals de curts, ja que és un camp el dels audiovisuals que estem descobrint i per als nois/es està sent totalment terapèutic i positiu.

A més, que els residents que estiguin preparats per treballar puguin fer ús de la borsa de treball de l'ajuntament i que entrin al món laboral per sentir-se realitzats i aconsegueixin una autonomia econòmica.

– Per finalitzar l'entrevista, personalment i professionalment, quins són els aprenentatges més importants que has adquirit des que ets la directora del centre?

El major aprenentatge que he adquirit tant a nivell professional com personal, com a directora del mateix, sens dubte, ha estat aprendre a mediar, a ser empàtica i pacient.

Ha estat un repte dur a terme la gestió del centre, les qüestions administratives, el maneig de les tecnologies, l'organització en general, etc. Em queda molt per aprendre, però és important tenir bons companys/es al centre on poder delegar algunes tasques. També, tenir el suport dels superiors que han tingut i segueixen tenint molta paciència amb el meu ritme d'aprenentatge i estan per ajudar-nos, sempre que vegin interès per part nostra.

En realitat, crec que, en aquest curt temps de gestió del servei que portem amb FSC, ha estat com fer un curs accelerat en gestió de centres. Espero continuar aprenent i posar-me al dia amb les noves tecnologies.


FSC participa al segon Cens de Persones Sense Llar a València per actualitzar les dades recollides el 2019

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha estat una de les entitats socials participants al segon Cens de Persones Sense Llar a València, realitzat el passat mes de desembre. Aquest nou recompte va comptar amb la col·laboració de gairebé 600 voluntaris/es de 18 a 65 anys de 14 entitats sense ànim de lucre. S'han identificat 754 persones en situació de sense llar. Aquesta és una de les primeres dades que deixa aquest cens, organitzat per diferents entitats socials de la ciutat, amb la participació i col·laboració de l'Ajuntament de València i la Universitat de València. Per això, es va utilitzar el mètode “Streets nights / Survey nights” (recomptes censals nocturns).

L'objectiu d'aquest cens, en què s'han identificat 754 persones sense llar, de les quals 352 es trobaven pernoctant al carrer i 402 a albergs, ha estat conèixer el nombre real de població en situació de sense llar a la ciutat de València , amb la intenció de dimensionar el problema de l‟exclusió residencial i assenyalar les línies estratègiques d‟acció, tant per a les entitats socials com per a les administracions públiques.

Així mateix, amb aquest segon cens s'ha tractat d'actualitzar les dades recollides a l'octubre del 2019, quan es va dur a terme per primera vegada aquesta iniciativa i es van comptabilitzar 939 persones en situació de sense llar -403 vivint a albergs i 536 al carrer -. D'aquestes, el 81% deia haver patit violència física o verbal i en el cas de les dones, a més, el 25% havia patit algun tipus de violència sexual.

La Fundació Salut i Comunitat ha participat tant en la preparació d'aquest segon cens com en el recompte nocturn, que permetrà conèixer amb més concreció el nombre i les característiques específiques de les persones sense llar en aquesta ciutat, per poder continuar contribuint a la seva inclusió social i laboral. Actualment, es preveu que la situació viscuda per la pandèmia hagi agreujat la situació de les persones més vulnerables, generant nous perfils i necessitats socials.

L'estratègia bàsica d'aquest nou recompte ha consistit a fer un recorregut pels carrers de la ciutat, identificant totes aquelles persones que es trobaven dormint a la intempèrie. També s'ha centrat en les persones que aquella nit estaven pernoctant en un recurs residencial (albergs).

El cens es va dur a terme dimecres 15 de desembre a la nit, en horari de 19:00 a 01:30 hores. Prèviament, el voluntariat va fer una petita formació per poder aprendre, entre altres coses, a utilitzar l'aplicació dissenyada per la Universitat de València per recollir totes les dades.

El punt de trobada va ser el poliesportiu del Cabanyal a València, on es van dividir en 104 grups que es van repartir per tots els barris de la ciutat, igual que els recursos d'allotjament residencial. Un dispositiu en què va participar Creu Roja, la Policia Local i Nacional, així com l'EMT per traslladar el voluntariat que va col·laborar a la iniciativa.

Aquest segon cens torna a posar de manifest la necessària col·laboració entre administracions públiques i entitats socials per abordar aquesta problemàtica tan complexa, així com el compromís social i la gran tasca del voluntariat perquè la iniciativa s'hagi pogut dur a terme.

La Universitat de València s'encarregarà de realitzar durant els propers mesos l'anàlisi de les dades recopilades, per a la posterior presentació pública.


"Capaços d'abraçar" de la Llar i Centre de Dia "San José" de Saragossa premiat per partida doble al I Concurs de micrometratges aragonesos

La I Setmana de l'Audiovisual i la Discapacitat, organitzada per l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) i el Laboratori d'Aragó Obert (LAAAB), amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la discapacitat a través dels recursos audiovisuals, va concloure a finals del mes de novembre passat amb la gala de premis, realitzada a l'espai Caixaforum de Saragossa. El micrometratge “Capaces de abrazar” va ser guardonant amb dos premis.

En la seva aposta per la inclusió i en vigílies de la celebració del Dia Internacional de la Discapacitat, celebrat el 3 de desembre passat, el Govern d'Aragó va organitzar aquesta jornada, que va incloure diverses xerrades audiovisuals i projeccions amb col·loquis, animant en dates prèvies a la participació individual i col·lectiva al “I Concurs de micrometratges aragonesos”, centrat en la temàtica de la discapacitat.

Els nostres companys/es de la Llar i Centre de Dia “San José” de Saragossa, servei de l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), dirigit i gestionat per la  Fundació Salut i Comunitat (FSC), no s'ho van pensar dues vegades i es van presentar a aquest concurs, amb “Capaços d'abraçar”.

El vídeo va obtenir el segon premi a la categoria de centres i organitzacions especialitzades en atenció a la discapacitat. Val a dir que el jurat li va atorgar aquest guardó pel seu ús del llenguatge del cinema mut amb enginy, elegància i humor, amb un missatge ple d'optimisme i tendresa. Per altra banda, aquest micrometratge va rebre el premi del públic.

És la primera vegada que uns premis aragonesos neixen amb la vocació de visibilitzar a través de l'art la situació de les persones discapacitades. Segons assenyala la directora de la Llar i Centre de Dia “San José” de Saragossa, Carlota Menéndez, “pensem que participar en aquest concurs podia ser una bona manera de fer arribar i sensibilitzar la societat sobre la discapacitat i la nostra alegria va ser molt gran al rebre dos premis”.

“Vam anar amb part de les artistes del centre de dia, i ens vam emocionar en veure el vídeo a la gran pantalla. A l'escenari, vam recollir els premis Gloria, Milagros, Shere, Elena i jo, comptant a més amb el suport d'altres persones que ens van acompanyar des del públic. Va ser un dia molt especial que recordarem sempre”, expressa la directora del centre.

Cal assenyalar que el servei va rebre dues escultures en forma d?estrella i una remuneració econòmica de 800 euros per aquests dos premis que es destinarà a la compra de material tecnològic per al centre. En concret, a l'adquisició d'una televisió intel·ligent ia l'ampliació d'Internet perquè arribi al centre de dia.

Finalment, a través d'aquest espai, Carlota Menéndez vol expressar el seu especial agraïment “a totes les persones grans que es van sumar amb gran il·lusió a aquesta iniciativa, així com a les professionals que no van dubtar a participar al vídeo, amb la mirada posada aportar el seu granet de sorra per aconseguir una societat més inclusiva amb les persones discapacitades”.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOVwEE0tAt0


FSC rep una donació significativa de joguines de la Fundació QuirónSalud que portarà somriures i alegria als centres

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha rebut una important donació de joguines per part de tres hospitals que han participat a la iniciativa de recollida de joguines de la Fundació QuirónSalud: Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Barcelona i Hospital El Pilar. Aquesta donació serà destinada a diferents serveis de lÀrea dAddiccions, Gènere i Família de FSC.

Principalment, les joguines es destinaran a dos tipus de serveis gestionats i dirigits per FSC: serveis de Punts de Trobada Familiar (SPE) a les comarques de Barcelona i Segrià, a la província de Lleida, així com al Centre Municipal d'Acollida d'Urgència ( CMAU) de Barcelona. Es tracta d'una xifra de menors entre 60 i 100, atesos a l'any en un SPE i d'uns 30-40 nens/es, en el cas del CMAU.

Aquesta campanya, organitzada per la Fundació Quirónsalud als diferents centres del Grup Hospitalari, té com a objectiu oferir el seu “granet de sorra” a les persones que més ho necessiten. La iniciativa s'adreça tant a treballadors/es dels diferents hospitals com a pacients, familiars i veïns de les zones properes als diferents centres que vulguin participar amb la donació de joguines noves i seminous, que es destinen a entitats socials.

Cal destacar que els Serveis de Punt de Trobada són un recurs temporal destinat al compliment del règim de visites dels nens i nenes amb els seus progenitors que no en tenen la custòdia, o amb altres persones de l'entorn familiar que ho sol·licitin. Els serveis són de titularitat de la Generalitat de Catalunya i el seu objectiu fonamental és evitar o pal·liar la conflictivitat familiar durant les visites mitjançant un entorn de protecció i defensa dels drets dels menors.

Per part seva, el Centre Municipal d'Acollida d'Urgència és un servei residencial d'urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i per als fills i filles. L´Ajuntament de Barcelona és la institució titular del servei. La seva funció principal és aportar a aquest col·lectiu un espai de reflexió i acompanyament temporal les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any.

Des d'aquest espai, volem traslladar a la Fundació QuirónSalud el nostre agraïment més sincer per aquesta donació ia totes les persones que l'han fet possible. Les nenes i nens atesos en aquests serveis rebran les joguines els propers dies.