El projecte BeTrAD sobre envelliment de persones que usen drogues avança oferint resultats significatius

La tendència a l'envelliment de les persones que usen drogues, especialment en les persones consumidores o exconsumidoras d'opiacis de llarga evolució, és una realitat que requereix d'una resposta adaptada a les seves necessitats.

El projecte europeu BeTrAD ("Better Treatment for Aging Drug User") en el qual participa la Fundació Salut i Comunitat (FSC), té com a objectiu conèixer la situació actual en l'àmbit europeu i nacional de les persones d'edat avançada que usen drogues, i desenvolupar eines i recursos per millorar l'atenció a aquest col·lectiu. El programa se centra en les persones consumidores de drogues il·lícites amb o sense tractament.

Segons dades de l'informe de l'Observatori Espanyol de Drogodependències i Addiccions (Oeda) de 2017, l'edat mitjana d'inici de tractament per consum d'opiacis se situa en 41 anys, i de cocaïna a 36.

Les persones amb una llarga evolució de consum d'opiacis es troben actualment amb diferents problemes de salut derivats del consum (malalties cròniques com l'hepatitis C i el VIH) i amb dificultats socials i laborals per poder fer front a la vida diària. Alguns dels estudis realitzats consideren que en aquesta població el procés d'envelliment s'accelera a 15 anys (Vogt, 2009). L'Observatori Europeu de Drogodependències ho corrobora fixant en 40 anys l'edat de tall, a partir de la qual es fa referència a persones grans usuàries de drogues (EMCCDA, 2010).

El projecte, finalitzat el 2018, constava de diferents àrees de treball que han aportat un coneixement més ampli de la situació, tant en l'àmbit europeu com nacional.

A manera de resultats finals del projecte, es disposa de:

 1. L'informe de la situació actual i de les polítiques existents adreçades a les persones d'edat avançada que usen drogues a la Unió Europea.
 2. Un recull de bones pràctiques. El projecte ha fet palesa la manca de serveis o programes específics per a aquesta població. Dels 111 exemples de bones pràctiques que es van recollir, es van seleccionar 22, dels quals 4 es consideren exemples de serveis específics i els 17 restants, dirigits a una població més amplia, tot i disposar d'activitats o programes específics per a persones d'edat avançada.
 3. Proposta de currículum de formació per a professionals. El currículum formatiu ha estat un aspecte rellevant del projecte, que ha donat lloc a l'elaboració d'una proposta formativa amb continguts sobre drogodependències, del procés d'envelliment i interacció entre els dos àmbits. La proposta està disponible a la pàgina web de BeTrAD i ha estat gestada a l'Escola d'Estiu celebrada a Frankfurt el juny de 2018.
 4. Una compilació d'eines i recursos útils per a professionals d'àmbits diversos (drogodependències, geriatria i administracions públiques).
 5. Informes nacionalesde Espanya, la República Txeca, Holanda, Alemanya i Luxemburg. En concret per a Espanya, l' informe nacional , recull els principals resultats del projecte i una visió específica de la situació en l'àmbit estatal.

Aquest informe ha estat elaborat per les entitats participants representades a Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, fent una adaptació segons la realitat de l'Estat espanyol.

 1. Dins de les recomanacions, s'insisteix en la necessitat de dotar de formació a professionals que treballen amb la població diana, de millorar el monitoratge i l'estudi de la realitat, així com de les necessitats de les persones d'edat avançada, i d'establir vincles entre els recursos existents en l'àmbit de les drogodependències i els de l'àmbit general de salut i de geriatria.

En l'informe també s'aporta una descripció i avaluació de la situació epidemiològica de les persones d'edat avançada que usen drogues a Espanya i la definició del seu perfil sociodemogràfic, així com l'avaluació de la situació des de la perspectiva governamental, educativa, en l'àmbit de la geriatria i des de la visió de les persones usuàries.


* Notícia elaborada a partir de l'original, publicada al portal drogues.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya


La Fundació Salut i Comunitat forma a famílies per acollir menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Des del passat 16 de gener i fins al proper dia 20 de febrer, el Programa d'Acolliment Familiar Temporal de Menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, està desenvolupant una formació a Múrcia, adreçada a famílies d'acollida del Programa d'Acolliment familiar Temporal (ACOFAMT), dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

L'objectiu general d'aquesta formació que la nostra entitat realitza periòdicament és capacitar les famílies que han sol·licitat participar en el Programa d'Acolliment Familiar Temporal de Menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Amb aquest curs, es busca que aquestes famílies adquireixin els coneixements teòrics relacionats amb l'acolliment familiar, així com les creences, habilitats i destreses adequades per a l'exercici de les funcions com a família d'acollida, igual que tractar de modificar, a través de les diferents sessions impartides, les creences disfuncionals sobre la família biològica que pogués haver-hi.

Quant als objectius específics, amb aquesta formació es pretén explorar i valorar les habilitats i les limitacions personals i familiars per a l'acolliment familiar; impartir els coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè les famílies d'acollida puguin desenvolupar adequadament les seves funcions; traslladar com a principi bàsic del programa el treball conjunt per facilitar el retorn dels/les menors amb les seves famílies biològiques, així com fomentar una relació de confiança i suport entre les famílies participants en la formació.

El curs consta de sis sessions teoricopràctiques d'aproximadament 3 hores de durada cadascuna d'elles. Aquestes sessions es componen d'una part teòrica que imparteixen els equips tècnics del Servei de Protecció de Menors i del Programa d'Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Pel que fa a la part pràctica, comprèn activitats dinàmiques que permeten la participació activa per part de les futures famílies d'acollida, a través de diferents metodologies: "pluja d'idees", vídeos de casos reals d'acolliment; la tècnica de "rol playing", a través de la qual es simula una situació que es presenta en la vida real;discussions guiades; activitats en parelles; relat de l'experiència d'una família acollidora i relat de l'experiència d'una família d'origen.

Cal destacar també que, després de cada sessió, es proporciona a les famílies un qüestionari d'avaluació per conèixer les seves apreciacions sobre els continguts impartits en la formació. A més, al final de la formació en el seu conjunt, es realitzarà una avaluació final que inclourà la valoració en el seu conjunt de la formació.

Esperem que noves famílies murcianes es vagin sumant com famílies d'acollida al Programa d'Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) en futures formacions organitzades per la Fundació Salut i Comunitat.


COM PODER SER FAMÍLIA D'ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d'acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Direcció General de Família i Polítiques Socials

www.carm.es/psocial

UTE ACOFAMT 
C / Olof Palme, 7, baix. Múrcia 
Tel .: 968200400 
Correu electrònic: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org


"Ens escolten fins i tot des d'altres continents i això és realment espectacular"

Amb motiu d'una doble celebració, el Dia Mundial de la Ràdio, el proper dia 13 de febrer, i dels 20 programes emesos pel programa de ràdio "La locomotora", realitzat per usuaris/es del Club Social Relaciona't de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), hem volgut entrevistar José María ia Raúl (vinculats des de l'inici al taller de ràdio), així com a Mila i Andrés (col·laboradors puntuals del programa)."La locomotora" va començar un dia a manera de prova pilot i ja és tot un èxit.

 

 • Aquest any, el lema del Dia Mundial de la Ràdio 2019 triat per la UNESCO és "Diàleg, tolerància i pau" i el programa que feu, "La locomotora", ha volgut estar present en una data tan especial.

Sí, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio que se celebra cada 13 de febrer, hem preparat aquesta entrevista per donar a conèixer més la nostra tasca.

 • Sou seguidors habituals de ràdio?

Sí, sobretot a través de dispositius com la tablet, localitzem i escoltem programes de ràdio; a la nit, abans d'anar a dormir, és quan li vam dedicar més temps.

 • Què us aporta la ràdio?

És un moment d'introspecció, de compartir, ens fa sentir-nos importants i útils, i no només quan participem de forma activa com locutors, sinó quan escoltem als altres.

 • Aquesta data coincideix a més amb la realització ja de 20 programes de "La Locomotora", ha de ser il·lusionant per a vosaltres arribar fins aquí...

La veritat que tot va començar com un taller sense més, volíem provar i al final, sembla que va ser ahir, hem realitzat ja 20 programes.

Estem il·lusionats/es, motivats/des perquè cada vegada ens sentim més segurs/es i còmodes/es davant del micròfon. A més, estem al corrent dels comentaris que els/les oients ens deixen, ens escolten fins i tot des d'altres continents i això és realment espectacular.

 • Quina evolució heu vist des que vau començar en el programa fins ara, després de 20 programes?

Ara no hi ha tants nervis, ens sentim amb més rodatge i experiència, els temes i la preparació del guió surten més ràpid. Fins i tot el nostre maneig en l'estudi és més àgil.

 • Com va néixer la idea de fer un programa de ràdio?

Imanol (educador) ens ho va proposar i acceptem i vam començar amb uns micros, un ordinador i una targeta musical. El programa va començar a manera de prova pilot i al final ha estat un èxit.

 • Des de quan es realitza aquest espai de ràdio i on ho graveu?

Comencem el novembre de 2017, el vam gravar des d'un estudi multimèdia situat al barri de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat, que es diu Torrebarrina, on hi havia les antigues instal·lacions de Ràdio l'Hospitalet. És un plató de campionat.

 • Quant de temps porteu col·laborant en el programa i en què se sol centrar la vostra participació?

(Raúl): Porto participant des de la primera falca que vam fer aquí, al local del Club Social Relaciona't. Jo sòl fer crítica sobre novel·la negra o música heavy metal.

(José María): He participat unes quantes vegades. La meva participació es centra més en la secció musical.

(Andreu i Mila): Vam fer una participació especial en la secció d'animals, parlant de la importància de l'adopció, de les responsabilitats que comporta tenir animals de companyia, etc.

 • Què us va motivar a participar en aquest projecte radiofònic?

(Raúl): Era oient d'emissores alternatives, em sorprenia l'interessant que és parlar des d'un punt de vista alternatiu i que això pogués arribar a la gent.

(Jose Mª): En el meu cas, va ser per estar amb els meus companys/es en un espai diferent i compartir-lo amb tots ells/es.

 • Quins beneficis té per a vosaltres col·laborar en un programa de ràdio?

(Raúl): Que la gent em conegui com realment sóc i no com aparento ser, em permet mostrar-me d'aquesta manera.

(Mila) En el meu cas, sentir-me activista pel que fa a la defensa d'animals i que aquests missatges poden arribar als altres. Va ser una participació puntual, però això vaig sentir, m'estic plantejant tornar...

(Jose Mª): Sentir-me escoltat, important... saber que algú dóna valor al que diem, que ens escolta a l'altre costat i que li agrada el que sent.

 • Què moments radiofònics diries que han estat els més rellevants al llarg de la història del programa?

Les entrevistes que hem realitzat i les col·laboracions, com per exemple amb Ràdio Nikosia, així com amb la visita a la Cadena SER.

 • En el marc d'aquest programa, també heu realitzat diferents col·laboracions, amb altres persones i projectes. Tot això és molt interessant...

Així és, amb Ràdio Nikosia vam poder veure com és un programa de ràdio en directe, que és molt diferent al nostre, que és gravat. Va ser una bona experiència.

Amb la visita a la Cadena SER, destacaríem que vam poder veure un estudi professional, equipat, nosaltres vam ser de públic; vam poder conèixer de primera mà un context molt més mediàtic.

De les entrevistes, destacaríem la que li vam fer a Óscar de Ràdio Bronca, vam poder parlar de la importància de les ràdios lliures, la seva filosofia, la relació amb l'activisme, amb la reivindicació, etc.

 • Per finalitzar aquesta entrevista, què destacaríeu de la tasca de sensibilització social que també feu mitjançant aquest programa de ràdio?

Sí que és veritat que al programa no recalquem constantment que som persones amb un diagnòstic en salut mental, però el missatge que es trasllada és molt potent.Aquest missatge és que som capaços d'elaborar un programa de ràdio amb les diferents seccions.

Sí que és important per a nosaltres/es ressaltar que tenim un suport molt gran de Imanol i també de Mónica que són els professionals que ens acompanyen en aquest projecte i, sobretot, que creuen en nosaltres/es i ens ajuden a potenciar les nostres capacitats.

Si bé no vàrem emetre el nostre programa des d'una emissora convencional, vam pujar els nostres programes a la plataforma Ivoox , des de la qual anem rebent el feedback de persones que escolten els nostres programes.

Per tot això, considerem que fem aquest treball de sensibilització i acció comunitària, a través del nostre programa de ràdio "La locomotora".Un 97% de les dones enquestades ha patit algun tipus de violència sexual en contextos d'oci nocturn

 • Les violències més freqüents són els comentaris sexuals incòmodes (97%) i les insistències davant negatives (86%).
 • Una de cada cinc dones que responen ha patit violacions (agressions sexuals amb penetració) amb o sense ús de la força física.
 • Les dones víctimes d'una agressió sexual acudirien preferentment a les seves amistats, i en segon a lloc a la seva família, punts "lila", entitats especialitzades i col·lectius feministes.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat avui l'informe de resultats 2017/2018 del seu Observatori Noctambul @ s, en el marc de la jornada "Violències sexuals en entorns festius", celebrada a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. El projecte, iniciat per FSC a l'any 2013, està finançat pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i s'emmarca en una línia de prevenció i reducció de riscos. L'observatori situa la perspectiva de gènere com a eix central de l'anàlisi.

En l'últim any s'ha realitzat una nova anàlisi qualitativa de 30 entrevistes grupals en profunditat a protagonistes de l'oci nocturn (joves, adults...). També, s'ha creat un qüestionari "online" que podia respondre qui ho desitgés, obtenint 1.541 respostes, el 73% d'elles dones, i majoritàriament des de Catalunya i Madrid. S'han analitzat els riscos i possibles solucions derivades de la configuració d'espais urbans vinculats a l'oci, i s'ha revisat críticament la lògica dels protocols de prevenció i actuació davant de les violències sexuals.

Algunes de les principals qüestions que es destaquen en aquest informe, tal com s'ha assenyalat durant la jornada, són:  

 1. Les dones desenvolupen estratègies d'autocontrol del seu consum de drogues per evitar patir violències sexuals o ser responsabilitzades per això.

Les dones intenten controlar un consum excessiu de drogues en major mesura que els homes, i limiten la seva llibertat d'acció per evitar patir violències sexuals ia més, ser culpabilitzades. Aquestes estratègies són: sortir menys, consumir amb menys assiduïtat i/o en menor quantitat, anar en grup i cuidar-se entre elles... A més, els resultats de l'enquesta apunten que, encara que els homes consumeixen més en gairebé tot tipus de drogues, les dones els igualen en la freqüència de consum de les drogues legals i menys estigmatitzades (alcohol, tabac). Aquestes substàncies es relacionen socialment (de forma errònia pel que fa a l'alcohol) amb una menor pèrdua de control en el comportament. També són consistentment alts per a tots dos sexes, però més freqüents entre homes, els consums de cànnabis i cocaïna.

Altres idees importants relacionades amb el consum són:

 • Un 18% dels homes participants en l'enquesta hauria convidat a consumir alguna droga a una altra persona (bàsicament a dones) amb la finalitat d'acabar tenint relacions sexuals. Al revés, només un 6% de dones afirma haver realitzat aquesta pràctica. En cap cas estem parlant de "burundanga" sinó de les substàncies a què ens referim en aquest informe.
 • L'alcohol continua sent la droga més present en els contextos d'oci nocturn, tant en homes com en dones. Percentatges menors de persones que responen a l'enquesta en línia, però molt rellevants per la perillositat, són el 24,6% d'homes / 13,3% de dones que han fet servir en alguna ocasió en l'àmbit del lleure substàncies potencialment generadores d'agressivitat com speed o amfetamines, i el 5,1% de dones i 8,3% d'homes que han consumit productes de propietats anestèsiques i narcotitzants com la ketamina o el GHB. El 5,8% d'homes / 3,1% de dones que afirma haver consumit almenys en poques o algunes ocasions "opi o heroïna" és altament preocupant i hauria de ser objecte de major estudi.
 1. Cal revisar certs discursos que associen les violències sexuals amb la joventut.

Hem observat una tendència en els discursos a estigmatitzar la joventut o associar de manera determinista aquesta edat o moment vital amb les violències sexuals.

La majoria de les persones majors de 35 anys a les que hem entrevistat considera que les generacions més joves són més masclistes i / o violentes que la seva, la qual cosa pot donar-se per dos motius: perquè les violències s'estan visibilitzant i denunciant en major mesura , o perquè hi ha una voluntat explícita de no qüestionar o negar les violències sexuals pròpies i de l'entorn.

D'acord amb els resultats d'aquest estudi, podem afirmar que la violència sexual no té fronteres d'edat, i que persones adultes i joves perpetuen discursos i pràctiques relacionades amb elles.

 1. Per millorar la percepció de seguretat dels espais d'oci nocturn, aquests han de donar cabuda a una major diversitat de persones i pràctiques.

En l'estudi actual, hem comprovat com la percepció d'inseguretat és més gran quan una zona d'oci és poc diversa, és a dir, quan hi ha concentració d'una sola activitat o d'un cert grup més o menys homogeni de persones, ja siguin, per exemple , turistes o persones "fent botellón". Per tant, un criteri comú a tenir en compte a l'hora de millorar la percepció de seguretat és diversificar les opcions d'oci nocturn perquè donin cabuda a una pluralitat més àmplia de persones i de pràctiques d'oci.

 1. Un 97% de les dones que completa l'enquesta en línia manifesta haver patit algun tipus de violència sexual per part d'homes.
 • Els comentaris incòmodes de caràcter sexual són soferts per un 97,1% de les dones, emesos per homes. D'aquestes, un 52% els pateix "sempre" o "molt sovint" i la resta "poques" o "algunes" vegades. Addicionalment, un 29% han rebut aquests comentaris d'altres dones, però de formes molt menys freqüents.
 • Les insistències masculines davant d'una negativa són viscudes en un 87% dels casos, sovint amb força freqüència. En canvi, les insistències d'altres dones només es donen en el 14% dels casos, i amb menys freqüència.
 • Els tocaments no consentits per part d'homes cap a dones ascendeixen al 81,4%,; una quarta part d'elles els pateixen "sempre" o "molt sovint" quan surten.
 • Un 44,7% de les dones enquestades diu haver patit acorralaments, la meitat de les quals (22,3%) els ha viscut amb alguna freqüència o sovint, i l'altra meitat (22,4%) de manera puntual.

Aquestes xifres posen de manifest l'alta freqüència amb què les dones pateixen l'ampli espectre de violències sexuals més normalitzades i legitimades en la societat patriarcal, així com el caràcter estructural i sistèmic de les mateixes. Per això, és urgent desnormalitzar tots els tipus de violència, considerant a més la interrelació de totes elles.

 1. Una de cada cinc dones que respon l'enquesta al web ha patit violacions (agressions sexuals amb penetració), amb i sense ús de la força física, vinculades a espais o pràctiques d'oci.

De les respostes a la nostra enquesta, es deriva que un 5% de les dones ha patit una violació amb força en algun moment de la seva vida, i algunes d'elles en més d'una ocasió.

D'altra banda, un 17,5% de dones afirma haver patit una violació sense necessitat que l'agressor de faig fet ús de la força física. En alguns casos aquesta situació es repeteix, fins i tot amb freqüència.

La percepció de les informants és que, en aquestes situacions extremes, el seu agressor havia consumit "molt" en el 38% dels casos, mentre que en les restants ocasions havia consumit "poc" o res ". La valoració del seu propi consum de drogues era que en un 8% dels casos havien "consumit molt i no tenien capacitat de reacció", en un 37% havien "consumit molt" però creien tenir capacitat de reacció, i en el restant 55 % haurien consumit "poc o gens".

Tot i que la mostra que respon a l'enquesta en línia s'ha autoseleccionat i no és representativa, aquestes xifres ens sorprenen per la seva enormitat i ens animen a un estudi més detallat.

 1. Les dinàmiques de violències sexuals en oci nocturn són diferents segons els espais en què es donin.
 • En un 78% es donen on la "festa" era un espai totalment exposat a aquestes situacions.
 • A aquesta xifra li segueix la dels moments posteriors a la festa, viscut en un 63%.
 • En tercer lloc, el 62% afirma haver patit alguna vegada algun tipus d'agressió sexista a l'espai públic, especialment transitándolo sola.
 • El 50% de les dones afirma haver viscut alguna situació de violència sexual en el transport públic, tot i ser un servei gestionat pels ajuntaments i altres administracions.
 • I, en darrer lloc, el 32,5% de les dones van rebre violència a través de les xarxes socials en el context d'oci nocturn i consums.
 1. El gènere, molt present en les motivacions per al consum i les expectatives a l'hora de sortir de festa.

Els nois consideren que la seva nit ideal ha de contenir "consumir alcohol i altres drogues" (70%) enfront de aproximadament el 60% de les noies, així com "tenir relacions sexuals" (70% homes vs. 51% dones), i tot això a més amb més intensitat. La difícil conciliació entre els usos excessius de certes drogues i els comportaments sexuals prudents (ja siguin d'ús de preservatius o d'un altre tipus) no sembla ser prou considerada pels qui responen.

 1. Les xarxes informals (amistats), els serveis públics de suport i les entitats especialitzades i les feministes, claus en el suport a les víctimes.  

Un dels aspectes concloents d'aquesta investigació és que les persones de l'entorn de les dones, en concret les amistats, són essencials per al suport, en cas de patir una agressió sexual. Les dones comptarien també amb la família, els punts "lila", les entitats especialitzades i els col·lectius feministes.

 1. Més enllà d'accions puntuals, és imprescindible l'elaboració de protocols integrals basats en metodologies participatives.  
 1. Cal abordar els aprenentatges de la sexualitat en les campanyes preventives

En una societat patriarcal en la qual la sexualitat s'erigeix com un eix fonamental de control, domini i subordinació de les dones, cal incidir en com es construeix aquesta sexualitat i, en concret, en la manera com es produeix i reprodueix una (hetero ) sexualitat masculina hegemònica basada en la dominació.La Fundació Salut i Comunitat participa activament en l'elaboració del nou protocol català per abordar les violències sexuals no previstes en el Codi Penal

La Generalitat de Catalunya ha presentat recentment a Barcelona un protocol que ofereix criteris operatius als/les professionals de la seguretat, amb la finalitat d'establir les pautes d'actuació en entorns d'oci davant d'aquestes conductes. El protocol s'aplicarà directament pel cos policial de Mossos d'Esquadra. La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha participat en el grup de treball de creació d'aquest protocol, a través de l'Observatori Noctambul@s.

El passat mes de juliol es va constituir un grup de treball per tractar de lluitar contra les violències sexuals en entorns d'oci, en què van participar més de mig centenar de persones a través de 27 òrgans, entitats públiques i privades - com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat - així com diferents experts/es en violència masclista, per posar en comú les seves experiències i punts de vista sobre la problemàtica.

Posteriorment, al mes de novembre, es van exposar les conclusions de les sessions que s'han anat celebrant durant aquests cinc mesos. A partir d'aquest moment, tots els membres del grup de treball van poder fer les esmenes que van considerar adequades i que han portat a l'actual protocol, fruit d'un ampli consens.

A finals del passat mes de gener, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Elsa Artadi, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, acompanyats per la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, i el director general de l'Administració de seguretat, Jordi Jardí, van presentar les actuacions que es duran a terme, un cop ha estat validat amb un ampli consens aquest protocol de seguretat per tots els sectors implicats.

Per part de la FSC, en aquesta presentació, celebrada al Palau de la Generalitat a Barcelona, ​​va estar present el nostre company Otger Amatller, coordinador de Prevenció de la nostra entitat.

Mitjançant aquest protocol, la Generalitat de Catalunya tractarà d'evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat sexual quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d'assetjament sexual no previstes en el Codi Penal, però que es consideren constitutives d'una infracció administrativa, poden ser penades.

En aquest sentit, l'objectiu d'aquest protocol és fer constar que totes les violències sexuals cal eradicar-les i donar criteris operatius als/les professionals de la seguretat per a establir les pautes d'actuació davant d'aquestes conductes infractores.

Les conductes que s'han de considerar infracció administrativa són exhibicionisme obscè davant de persones adultes; masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes; seguiment obscè; injúria sexual; fer fotos de parts íntimes; acorralament amb finalitat sexual i altres conductes que impliquin una vexació sexual.

El protocol estableix les actuacions operatives respecte a l'agressor, com s'ha d'actuar per part dels cossos de seguretat quan l'assetjament sexual no penal es produeixi i també, quan es produeixin violències sexuals constitutives de delicte.

La formació dels cossos policials i dels càrrecs electes tindrà lloc a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i en el cas del personal dels locals d'oci, anirà a càrrec del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Es preveu formar més de 13.000 persones, en coordinació i col·laboració amb entitats com l'Institut Català de les Dones.

Cal assenyalar també que la formació serà obligatòria per al personal al servei de les diferents entitats, públiques o privades, que vulguin adherir-se al protocol. Aquesta formació comprendrà l'àmbit de la violència masclista i de les violències sexuals i tindrà com a objectius:

 • Sensibilitzar tot el personal.
 • Capacitar en els principals conceptes i causes.
 • Saber detectar i prevenir possibles casos.
 • Disposar d'eines per intervenir.
 • Saber atendre i actuar, tant amb les persones afectades com amb els presumptes autors.

Un cop finalitzada la fase d'elaboració del protocol, es difondrà a través de la campanya informativa "No en passem ni una" ("No passem ni una") que constarà de distintius per als locals adherits; cartells informatius del protocol i cartells específics en què s'informarà del lloc o punt concret dins del local, al qual podrà dirigir-se amb facilitat la persona afectada per una conducta constitutiva de violència sexual.


Sensellarisme i salut mental: visió de conjunt des de l'experiència d'intervenció del CAI d'Alacant

Al març de 2015, amb el títol de "Relat Trencat", aquest butlletí albergava un article sobre l'atenció a persones amb trastorns mentals en situació de carrer. Apuntàvem llavors, parlant de la fractura entre el que la persona viu i el que el sistema ofereix, que: "aquesta bretxa ens resulta dolorosa i ens concerneix com a professionals; no obstant això, cal visibilitzar-. Volem amb això evitar el risc de pensar que la fragmentació només es troba a la psique de la persona sense llar i no en el conjunt de la nostra societat i en el funcionament de les nostres institucions".

Era un article amb més preguntes que respostes, qüestions que se'ns han tornat a posar davant una i altra vegada, preguntes que ens dirigeixen la mirada a persones amb situacions complexes, complexitat que porta al límit la nostra capacitat de contenció com a centre i que apunten cap a la necessitat d'un altre tipus de recursos més adequats i, ara per ara, inexistents en el nostre entorn.

En aquesta línia de treball, el 21 de novembre de 2018, es va realitzar a Alacant una jornada sobre salut mental i sense sostre. L'organització de la mateixa va ser complicada, en part perquè el tema ho és, en part per la voluntat manifesta de convocar i comprometre en el seu disseny i realització a un gran nombre d'institucions que han de treballar juntes en aquest camp: la Xarxa d'Entitats per a l'Atenció a Persones Sense Llar d'Alacant (REAPSHA), de la qual la Fundació Salut i Comunitat (FSC) és membre fundador; la Universitat d'Alacant (a través de la Càtedra d'Infermeria Comunitària), la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, així com la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, i persones destacades del sistema judicial.

Destaquem l'aforament complet, gairebé cent persones vinculades a entitats públiques i privades amb competències en l'atenció a persones amb trastorns de salut mental greu en situació d'exclusió residencial des de diversos àmbits: social, sanitari, judicial, associatiu, etc. Una jornada amb temps molt estrets que es va estructurar en tres blocs: anàlisi de la realitat, valoració d'estratègies i propostes de treball.

Una part significativa del primer bloc va ser a càrrec de l'equip tècnic del Centre d'Acollida i Inserció per a Persones Sense Llar d'Alacant, gestionat i dirigit des de 2002 per la Fundació Salut i Comunitat. Sota el títol "Sensellarisme i salut mental: visió de conjunt des de l'experiència d'intervenció", vam tenir ocasió de compartir l'àmplia perspectiva que sobre aquest tema ens dóna l'atenció a persones en situació de carrer, la intervenció amb participants dels diversos programes residencials , així com la quotidiana interrelació amb altres institucions en l'abordatge de cada cas.

El contingut de l'exposició és excessiu per condensar en aquest article [1]. Us plantegem a manera d'introducció, quatre principis bàsics, des del nostre punt de vista irrenunciables, per poder enfocar bé el tema:

 • Principi de l'obvietat: ningú neix al carrer i el fet d'acabar vivint al carrer no respon a raons d'índole individual.
 • Principi de la gradualitat: abans de perdre la casa s'han perdut moltes altres coses i els sistemes de protecció social no han funcionat (inclosos aquells que haurien de garantir el dret a l'habitatge).
 • Principi de realimentació negativa: el trastorn mental i l'exclusió residencial es converteixen alhora en causa i efecte propiciant una dinàmica de deteriorament de la persona i la seva possible xarxa de suport.
 • Principi de doble perspectiva: l'exclusió residencial i el trastorn mental requereixen ser interpretats i abordats tant des de la persona i la seva història com des de la societat i la seva dinàmica.

Aquestes claus, en aparença simples, permeten, en bona mesura posicionar-nos, comprendre, qüestionar i/o validar el treball que es realitza. Simultàniament, obren el camp de les possibles estratègies d'intervenció i la responsabilitat conjunta dels diversos agents socials implicats.

L'aportació i l'experiència de la Fundació Salut i Comunitat en aquesta matèria va ser un dels fils que, entrellaçat amb molts altres, van permetre anar donant puntades als objectius de la jornada. El primer, visibilitzar aquesta realitat d'homes i dones amb trastorns mentals i situació d'exclusió residencial, el podem donar per ben aconseguit.El segon, establir xarxes, protocols, estructures de coordinació i recursos adequats, dependrà, en bona mesura, de la capacitat de donar continuïtat a l'incipient treball iniciat. El que ja és patrimoni comú dels que vam participar en aquesta jornada de treball és que, les solucions que es puguin plantejar per respondre a les diverses qüestions formulades, o són conjuntes, o no seran ni solucions, ni respostes. Cal doncs, seguir treballant junts.


Fidel Romero Salord
Director del Centre d'Acollida i Inserció per a Persones Sense Llar d'Alacant, gestionat i dirigit per FSC.

[1] Es pot sol·licitar a través del correu electrònic papsh@fsyc.org còpia completa del document de diapositives que va servir de suport al conjunt de la intervenció i que va ser lliurat als participants de la mateixa.


El Govern de Múrcia impulsa amb bons resultats la campanya "Busco una llar" per fomentar l'acolliment temporal de menors

En el marc de la campanya "Busco una llar", la consellera de Família i Igualtat d'Oportunitats del Govern de la Regió de Múrcia, Violant Tomàs, així com Míriam Pérez, directora general de Família i Polítiques Socials, juntament amb representants de la Fundació salut i Comunitat (FSC), han assistit recentment a una trobada amb "famílies cangur" a Múrcia, a què han agraït la seva generositat en proporcionar una llar temporal per als menors.

Fomentar entre les famílies de la regió de Múrcia l'acollida a menors que per diverses circumstàncies no poden viure amb les seves pròpies famílies i que actualment estan sota la tutela de la comunitat autònoma, és l'objectiu de la campanya "Busco una Llar" que la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats va presentar el passat mes de novembre.

El Govern de Múrcia compta actualment amb tres programes d'acolliment temporal: el Programa d'Urgència-Diagnòstic "Famílies Cangur"; el Programa d'Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT), gestionats per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz; i el programa 'Vacances en Família'.

Violant Tomàs assenyalava durant aquesta trobada amb les famílies que "és molt positiu per al futur dels menors que visquin en un entorn més normalitzat que el que dóna un centre d'acollida; encara que estiguin en les millors mans i amb professionals, res és comparable a una llar".

Segons dades del Govern de la Regió de Múrcia, actualment hi ha 11 menors de 6 anys vivint amb 10 famílies temporalment i 17 més, interessades en acollir. A més, un total de 193 famílies s'han posat en contacte amb el Servei d'Acolliment i Adopció des que es va posar en marxa la campanya "Busco una llar", per animar les famílies a acollir menors tutelats per la comunitat.

D'altra banda, 142 famílies han acudit a les xerrades informatives que es realitzen a les instal·lacions de la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats. Aquestes xerrades són un pas previ i imprescindible abans de formalitzar la sol·licitud per ser família d'acollida, ja sigui temporal o permanent.

A més, durant els mesos de desembre i gener s'han organitzat diverses sessions extraordinàries a causa de la gran demanda d'informació per part de possibles famílies d'acollida. Un dels programes en què poden inscriure aquestes famílies és el Programa d'Urgència-Diagnòstic "Famílies Cangur", dirigit a l'acollida temporal de menors de 6 anys, que gestiona la Fundació Salut i Comunitat.

El Govern de Múrcia ofereix també el programa d'Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT), gestionat també per la nostra entitat, com a alternativa a l'internament dels nens / es i adolescents d'entre 6 i 18 anys, pel que s'han interessat 56 famílies de la regió.

Segons dades del Govern de Múrcia, 12 menors es troben acollits en aquest programa, a l'espera de decidir altres mesures de protecció més estables com l'acolliment definitiu.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, ens sentim molt satisfets per la gran acollida entre les famílies murcianes de la campanya "Busco una llar", per fomentar l'acolliment temporal de menors, donada la importància que té que els menors creixin en llars estables i amb referents.


COM PODER SER FAMÍLIA D'ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d'acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Direcció General de Família i Polítiques Socials

www.carm.es/psocial

UTE CANGURO
C/ Olof Palme, 7, baix. Múrcia
Telf.: 968 209 628
E-mail: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org


La Fundació Salut i Comunitat col·labora amb ADIF prestant serveis de psicoteràpia en l'àmbit de les addiccions

El Servei d'Atenció Psicosocial (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Foment, han signat un contracte, que permet als FSC oferir als treballadors de ADIF serveis de psicoteràpia a Barcelona, en els quals es valori necessària una intervenció psicoterapèutica i psiquiàtrica altament especialitzada, tant a nivell individual com familiar i grupal.

Aquest contracte s'emmarca dins el Pla d'Acció contra les Drogodependències i Alcoholisme d'ADIF a Barcelona. L'entitat disposa d'aquest protocol d'actuació per a la prevenció del consum de substàncies addictives en l'entorn laboral. Al seu torn, el pla d'ADIF compta amb dos programes: el Programa de Prevenció i el Programa d'Atenció i Reinserció Laboral (PARL).

En el Programa de Prevenció s'emmarca el desenvolupament d'accions formatives i informatives, centrades en temes relacionats amb l'alcohol i altres drogues i els riscos que comporta el seu consum.

Pel que fa al PARL, està desenvolupat per diferents treballadors socials, en coordinació estreta amb l'equip professional del Servei Mèdic d'ADIF i de la resta de l'organització, amb l'objectiu de detectar consums problemàtics d'alcohol o altres drogues en els treballadors de l'entitat, derivar al programa i, si cal, oferir-los tractament extern.

Cal assenyalar a més que les característiques bàsiques d'aquest programa són la confidencialitat, la voluntarietat, la subvenció dels tractaments i el manteniment del lloc de treball fins a finalitzar el programa.

El PARL col·labora amb diferents recursos assistencials, tant públics com privats, ambulatoris o en règim d'ingrés, sent els criteris de derivació la proximitat física a la residència del treballador i l'adequació professional del servei prestat.

En aquest cas, ADIF ha decidit confiar a FSC, i en particular al SAP, el tractament extern d'aquells treballadors/es de Barcelona en què es valori necessària una intervenció psicoterapèutica i psiquiàtrica altament especialitzada, contemplant també la possibilitat de realitzar tractaments en règim d'ingrés en les comunitats terapèutiques de la nostra entitat, als professionals que així ho requereixin.

L'objectiu d'aquesta col·laboració i màxima coordinació entre el PARL i FSC és aconseguir la reincorporació del treballador al seu lloc de treball i la seva normalització laboral, personal i familiar.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, ens satisfà enormement aportar la nostra experiència des de fa més de 25 anys en l'àmbit de les drogodependències, a través d'aquest contracte signat amb ADIF, en el marc del seu Pla d'Acció contra les Drogodependències i Alcoholisme.


"Intentem beneficiar a persones que necessiten la nostra ajuda, a través de les donacions realitzades a FSC"

En aquesta ocasió coneixerem una mica millor la col·laboració que porta realitzant el Grup Pikolín des de fa gairebé una dècada amb la Fundació Salut i Comunitat (FSC), a través de la donació de diferents productes de descans, d'acord amb la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia. Per a això, hem volgut entrevistar Jesús San Andrés Segura, responsable logístic de donacions del Grup Pikolín, que sempre ens ha facilitat aquestes donacions.

- L'acció social en el Grup Pikolín, quan i per què comença?

Que jo recordi fa molts anys i en fa més de 30 anys en aquesta empresa, però en fer-me càrrec, fa temps ja, ha estat més contínua l'acció social per part de l'empresa.

- Quins diries que són les principals característiques de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia?

Compromís per ajudar, sempre que puguem fer-ho i l'obligació d'ajudar, quan ens ho sol·licitin.

- Des de quan col·labora el Grup Pikolín amb la Fundació Salut i Comunitat?

Des de l'any 2010, que va ser el primer contacte, realitzant donacions a la Residència, i Centre de Dia "Les Fonts" de Saragossa.

- Quines són les raons que us van animar a col·laborar amb una entitat com la nostra?

El criteri a l'empresa va ser que podíem ajudar a organitzacions com la vostra i alhora, beneficiant a persones que ho necessitaven. Amb això vull dir que tractem de beneficiar a persones que necessiten la nostra ajuda, a través de les donacions realitzades. És cert que tot va començar a prendre força amb la crisi de 2011.

- Quin tipus de productes soleu donar-ne?

Principalment, productes de descans, que és el que fabriquem, ens adaptem al tipus de sol·licitud que ens fan i intentem lliurar el sol·licitat. De vegades, també hem servit mobles i altres estris.

Portem dos anys amb la fàbrica nova i molts mobles antics d'oficina i d'altres classes es van donar a diferents organitzacions, se'ls va buscar una altra vida.

- Com valores la col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat ?, què us aporta a vosaltres com a companyia?

La valoració és sempre positiva per poc que es faci, ja que sempre que algú tingui necessitat dels nostres productes i nosaltres tinguem per lliurament, està ben fet. La dita diu que "donar és millor que rebre".

- Com és l'ambient de treball amb els professionals de Pikolín i de la nostra entitat amb què estàs en contacte per poder fer realitat aquestes donacions?

És perfecte, cap queixa, tots remem en la mateixa direcció, amb la qual cosa és molt fàcil.

- Vols destacar alguna cosa més de la vostra col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat?

En principi no, tret que tot sigui per ajudar i fer la vida una mica més fàcil als altres.


L'Hospital de Mataró col·labora amb el SIE Mataró-Maresme: cap menor sense joguines per Nadal

Com cada any i des de la seva obertura el 2014, en aquest servei d'intervenció especialitzada, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a la comarca del Maresme, a Barcelona, per a l'atenció de les dones que viuen o han viscut una situació de violència masclista i als seus fills i filles, hem tornat a posar en marxa una campanya de donació de joguines, amb motiu de la celebració de Reis.Aquesta iniciativa l'hem realitzat perquè tots els fills/es de les dones ateses tinguessin els seus regals per aquestes dates.

Per a això, i amb la finalitat d'acompanyar a aquelles dones que viuen una situació de precarietat econòmica i perquè poguessin compartir amb els seus fills/es un dia tan especial, ens vam posar en contacte amb diferents entitats i serveis de la comarca del Maresme que han col·laborat en la nostra campanya amb la donació de joguines. Donada la gran resposta per part de l'Hospital de Mataró, que ja ha col·laborat amb FSC en anteriors ocasions, volem expressar el nostre agraïment a les treballadores i treballadors del mateix que han contribuït aquest any amb la donació de més de cent joguines.

Aquesta campanya té com a objectiu contribuir a minimitzar els danys causats per la violència viscuda per aquestes dones, així com facilitar el seu procés de recuperació. Certament, donades les circumstàncies en què es troben les dones que atenem, requereixen una intervenció integral en els diferents àmbits de la seva vida, però un fet tan significatiu solidari, no només des del nostre servei, sinó des de la comunitat, suposa un important suport emocional perquè puguin seguir amb motivació en els seus programes de tractament.

Segons ens traslladen des del servei, la campanya de Reis del SIE Mataró-Maresme s'emmarca en la seva lluita, entre altres causes, per la no discriminació i igualtat d'oportunitats. Creiem en la solidaritat com a valor fonamental per aconseguir aquest fi i per això, des de la Fundació Salut i Comunitat ens mobilitzem any rere any en aquest sentit, a través de diferents iniciatives.

D'altra banda, aquesta campanya ens permet donar a conèixer i sensibilitzar la societat de la necessitat d'intervenir per pal·liar els efectes nocius de la violència masclista, sent un problema amb el que malauradament ens seguim trobant, quedant encara molt per fer.