"Des dels meus inicis com a directora del centre he comptat amb un gran equip de professionals compromesos en oferir un servei de qualitat"

Mariló Chacón és des de fa 4 anys la directora dels Habitatges amb Serveis per a gent gran "Gran Via" de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, que dirigeix i gestiona la Fundació Salut i Comunitat (FSC). La seva experiència laboral treballant amb gent gran es remunta a 11 anys enrere. Quant al seu perfil acadèmic, compta amb el Grau de Treball Social i amb un Postgrau d'Intervenció amb famílies en risc i menors en conducta antisocial. En aquesta entrevista, coneixerem millor el servei, que a més acaba de celebrar el seu 15è aniversari, i la seva trajectòria professional en ell.

Quins consideres que són els senyals d'identitat dels Habitatges amb Serveis "Gran Via" de Barcelona?

Aquests habitatges estan pensades i dissenyades per a la gent gran. Els habitatges són promocions de pisos de lloguer del Patronat Municipal de l'Habitatge.

L'objectiu general dels habitatges amb serveis és oferir a les persones majors d'aquesta ciutat un habitatge adaptat, segur, confortable i integrada en la comunitat, comptant amb el suport necessari per a això.

A més, a diferència d'altres recursos similars, aquest equipament és pioner a integrar en un mateix espai habitatges per a gent gran i joves.

Quin tipus de prestacions pot trobar una persona resident al centre?

Comptem amb una sèrie d'espais comunitaris com poden ser la bugaderia, espais exteriors i la sala polivalent on realitzem les activitats de dinamització del centre.

També, amb el servei de suport social d'atenció individualitzada als / les residents, en el qual les auxiliars de geriatria donen suport a aquelles persones que necessiten ajuda en les activitats de la vida diària. A més, se'ls ajuda a conèixer el barri i els seus diferents recursos.

D'altra banda, comptem amb el servei de suport personal que és un servei de neteja setmanal de cada habitatge que inclou petites tasques de manteniment i reparació.

També, tramitem la sol·licitud d'alta del servei de teleassistència i es porta a terme la coordinació amb diferents recursos externs per al benestar dels usuaris / es.

¿Con cuántas viviendas ocupadas contáis y con qué número de usuarios/as?

Actualmente contamos con 78 viviendas ocupadas de un total de 79 y con 81 usuarios/as

¿Y cuántas de estas viviendas están ocupadas por mujeres y hombres?

En estas viviendas residen 58 mujeres y 23 hombres.

Respecto al equipo profesional, ¿con cuántos trabajadores/as contáis y de qué perfiles?

Contamos con 1 conserje, así como con dos auxiliares de limpieza y dos auxiliares de geriatría.

¿Qué tipo de actividades realizáis y en cuáles participan más los mayores?

Con el objetivo de fomentar las relaciones sociales y ayudarles a mantener sus habilidades y autonomía, semanalmente realizamos talleres de gimnasia, manualidades, así como de memoria, soporte con las nuevas tecnologías, juegos de mesa y sesiones de cine. También realizamos salidas culturales.

Por otro lado, cada año nos gusta celebrar las fiestas de Sant Jordi, San Juan, la “castañada” y la Navidad, participando los/as residentes en la decoración de la sala.

En general, contamos con buena participación en las diferentes actividades.

¿Es necesario un envejecimiento activo?, ¿por qué?

Sí, en las Viviendas con Servicios “Gran Vía” fomentamos el envejecimiento activo para mantener la autonomía, el bienestar y la salud de los mayores, a través de las distintas actividades que realizamos.

Además, recientemente habéis celebrado el 15º aniversario del servicio en el que pudimos ver bailar a algunos/as residentes, lo cual también es un buen ejemplo de ese envejecimiento activo.

Así es, disfrutaron mucho con ello.

¿Qué destacarías de esta celebración?

En el 15º aniversario del servicio, contamos con un gran número de asistentes. Estuvo presente la mayoría de los/as residentes de las viviendas, y tuvimos el placer de contar con el técnico referente del Ayuntamiento de Barcelona, Eduard Cabús, así como con el presidente de la FSC, Francisco González Sedeño, y otros/as profesionales de la entidad, como es el caso de Óscar Jorrín, en representación del Área de Atención a la Dependencia.

Fue una tarde inolvidable en la que celebramos este aniversario y festejamos con mucha alegría la estancia de aquellas personas que habían cumplido 15 años viviendo en el centro, lo cual fue especialmente ilusionante.

Para finalizar, ¿qué resultados consideras que se han conseguido en los últimos cuatro años contigo como directora del servicio?

Desde mis inicios como directora del centro, he podido contar con un gran equipo de profesionales comprometidos en ofrecer un servicio de calidad y de respeto con los usuarios/as del centro.

También, hemos comprobado que se ha potenciado la participación de los usuarios/as en las celebraciones y las diferentes actividades del servicio.

Por otro lado, con la gran implicación del equipo profesional, hemos conseguido crear un buen ambiente entre los vecinos/as, y mejorar la convivencia entre ellos/as, lo cual es muy satisfactorio para todos nosotros/as como profesionales de una entidad a los que nos unen una serie de valores.


Avançant des del model cognitiu-conductual a les "teràpies de 3a generació" al Centre d'Acollida de Menors de Ateca gestionat per FSC

Tradicionalment, en els centres d'acolliment residencial per a menors, s'ha treballat majoritàriament des d'un model cognitiu-conductual, entès com una progressió natural i un complement a l'enfocament conductual que es fa servir principalment en la intervenció educativa, a través de les diferents estratègies de modificació de la conducta. Actualment, dins de les tècniques que poden emprar-se, també estan obtenint bons resultats les "teràpies de 3a generació" que aporten noves solucions i que resulten senzilles d'adaptar a la intervenció en el context residencial de menors.

En aquesta ocasió, el nostre company Daniel Urbina, director del Centre d'Acollida de Menors (CAM) d'Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ens trasllada una sèrie d'idees sobre un dels models que major èxit està tenint actualment en el marc de les "teràpies de 3a generació", sent una teràpia de primera elecció en el cas d'alguns trastorns psicopatològics. Concretament, ens referim al model dialèctic-conductual, que s'està utilitzant en el servei adaptant-lo a la intervenció residencial i que s'està implementant a nivell general en els centres de menors que gestionem.

El CAM d'Ateca és un servei dirigit a nens/es i adolescents que presenten conductes disruptives recurrents que suposen un risc per a si mateixos o per a tercers i que mostrin grans dèficits quant a la seva adaptació social i/o familiar, posant en risc el seu desenvolupament .

Per això, el programa d'intervenció del centre, de caràcter intensiu, multidisciplinar i integral, està enfocat cap a la modificació de conductes disruptives, la regulació d'emocions, l'abordatge terapèutic de la història prèvia disfuncional, la prevenció del consum de drogues i la recerca l'aprenentatge de normes socials que ajudin a la transició a la vida adulta.

Aquest recurs té conveniades un total de 20 places amb l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS). Així mateix, manté acords de col·laboració amb altres administracions públiques, en concret amb la Diputació Foral de Biscaia i la Diputació Foral de Guipúscoa.

Tornant al model dialèctic-conductual, cal assenyalar que té grans avantatges pel que fa a la seva validesa, demostrada en innombrables ocasions en la investigació, que avala la seva utilitat clínica en múltiples quadres psicopatològics i que ha donat com a resultat una infinitat de programes d'intervenció basats en l'evidència que ens permeten fer intervencions eficients i sistemàtiques, com assenyalen alguns autors.

Tenint en compte aquest panorama general, ens plantegem la següent pregunta: per a què intervenim amb aquests nens i nenes? El model cognitiu-conductual respondria a aquesta pregunta afirmant que per eliminar o reduir certs problemes i símptomes psicopatològics, així com el malestar, la incapacitat i/o el patiment associats als mateixos. Així entès, podem simplificar aquest model entenent-lo com una intervenció encaminada a l'eliminació del malestar.

En contraposició a aquest model, fent els ulls enrere, en les últimes dècades estan sorgint noves aproximacions, també del nostre especial interès de cara a la intervenció, que posen el seu focus d'atenció més enllà de la mera eliminació de símptomes, i se centren més en la promoció de la salut, tenint en compte tant el paper del comportament com de les variables psicològiques i psicosocials sobre el benestar i la qualitat de vida.

Aquests nous models s'agrupen sota un moviment que es denomina "tercera generació" o "tercera onada de psicologia" que neix amb la finalitat de superar les limitacions de models anteriors. Cal assenyalar que, entre les limitacions més rellevants de les teràpies cognitiu-conductuals destaca l'evidència experimental que dóna suport a la idea que precisament aquests intents de control, reducció o eliminació del malestar, com a objecte d'intervenció d'aquestes teràpies, produeixen en molts de casos i paradoxalment, efectes contraris o de rebot.

No obstant això, aquesta nova generació no s'ha d'entendre com una ruptura o una negació dels models anteriors, reconeixent la seva evident validesa, sinó més aviat com una evolució lògica, o, dit d'una altra manera, com "un moviment que reformula i sintetitza els postulats de les generacions anteriors, qüestionant aquestes tradicions per aconseguir millors resultats" (Hayes, 2004a).

Per tant, entenem aquesta "tercera generació" com una nova forma de fer teràpia cognitiu-conductual, aportant una visió renovada al que ja existia prèviament i posant èmfasi en determinats aspectes marginals fins a la data, com poden ser el concepte del jo, la intervenció centrada en la persona, el viure en el present, l'atenció plena, la importància del context o la consecució d'objectius.

En aquest sentit, cal destacar que, tot i que des del CAM d'Ateca s'està treballant per fer una adaptació pròpia i específica a l'entorn residencial, actualment per a la posada en pràctica d'aquest model, un dels manuals que s'empren és el programa atrapa (accions per al Tractament de la Personalitat en l'Adolescència), desenvolupat amb molt bons resultats en aquest servei a Saragossa, ja sigui a través de la intervenció grupal com en la individual.

Es tracta d'un programa assistencial específic per a l'estudi i tractament d'adolescents amb alta inestabilitat emocional i trastorn de la personalitat límit que va néixer l'any 2009, en el si de l'equip del servei de psiquiatria del nen i l'adolescent de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón (HGUGM) de Madrid.

Atrapa és el resultat de l'adaptació de la teràpia dialèctic-conductual, original de la Dra. Marsha Linehan i revisada per població adolescent nord-americana pel Dr. Alec Miller. És interessant a més perquè, al llarg del programa, es presenten tant els fonaments teòrics com el material utilitzat (fitxes, presentacions, acrònims, etc.) per al tractament ambulatori intensiu d'adolescents amb inestabilitat emocional greu, que ens serviran com a punt de partida per a adaptar el model a la intervenció residencial, a través dels diferents materials.

Les habilitats de consciència, treballades a través de tècniques com el mindfulness, aporten un model d'intervenció centrat en l'atenció en el present, acceptant i sense jutjar-lo, entenent el passat com una història d'aprenentatge, i atenent al futur des del compromís a una sèrie de valors i metes personals, que en últim terme determinaran la conducta.

A més d'aquesta tècnica, aplicada actualment en els tallers que es realitzen en el servei, també se li dóna una especial importància a una sèrie d'activitats dissenyades amb la finalitat de reduir el malestar i minimitzar la vulnerabilitat emocional. Tots dos conceptes són transversals a activitats i tallers duts a terme en el centre, com poden ser l'oci alternatiu, el desenvolupament creatiu i el dibuix, les assemblees, el taller d'esport o el taller de prevenció de consum de drogues, per esmentar alguns exemples.

Així mateix, de la mà del mindfulness, en els últims temps, ha sorgit el concepte de la compassió que ens ensenya a relacionar-nos amb les experiències vitals difícils d'una manera amable, atenta i comprensiva, de manera que, com assenyalen alguns autors, es deixi enrere l'autocrítica i el "automaltrato", treballant sobre conceptes com la bondat, l'empatia i l'acceptació, que també estan donant bons resultats en la intervenció que realitzem en els centres de menors gestionats per FSC.


Compartint coneixements a Madrid sobre el Programa d'Intercanvi de Xeringues d'FSC en els centres penitenciaris de Picassent i Albocàsser

La nostra companya Isabel Alarcón, sotsdirectora del Centre de Baixa Exigència (CIBE) de València, dispositiu per a drogodependents de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha presentat el Programa d'Intercanvi de Xeringues dels centres penitenciaris de Picassent i Albocàsser, a la Comunitat Valenciana, a la i Jornada d'Intercanvi d'Informació i Coneixement de programes subvencionats pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (MSCBS) i executats per entitats sense ànim de lucre, celebrada recentment a Madrid.

El passat 10 de juny, Isabel Alarcón va acudir a aquesta trobada, realitzat a les instal·lacions del MSCBS a Madrid, a presentar el Programa de prevenció del VIH/Sida i altres malalties de transmissió (ITS), mitjançant reducció de danys, en població usuària de drogues i anabolitzants, destinat a interns/es dels centres penitenciaris de Picassent (València) i Albocàsser (Castelló II), realitzat en col·laboració amb els centres de Brians 1 i 2 de Barcelona.

La jornada estava dirigida a l'equip de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida (SPNS) ia les entitats sense ànim de lucre, els projectes van ser subvencionats durant l'any 2018 pel MSCBS. Durant la mateixa, es va realitzar un intercanvi de coneixements i de bones pràctiques derivades de l'experiència acumulada per entitats, en el desenvolupament i execució de projectes dirigits a la prevenció de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

Cal assenyalar que el MSCBS compta amb una dilatada trajectòria pel que fa a la realització de convocatòries de subvencions amb aquesta finalitat, gestionades per la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida. Per això, es va considerar d'especial interès poder conèixer de primera mà els programes subvencionats desenvolupats per entitats, així com compartir un intercanvi d'aprenentatge, conèixer les activitats que es vénen implementant i identificar reptes i oportunitats, amb la mirada posada en la millora de la prevenció i control d'aquestes infeccions.

L'objectiu bàsic del Programa de prevenció del VIH/Sida i altres ITS, desenvolupat en aquests centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana, és disminuir la incidència de les malalties associades a l'ús de drogues injectades en la població reclusa. El VIH i altres malalties infeccioses com l'hepatitis B crònica (VHB) i l'hepatitis C (VHC) tenen greus repercussions no només en la salut de la persona, sinó també en la salut pública i presenten una alta prevalença en el medi penitenciari.

La nostra entitat desenvolupa aquest programa des de l'any 2003 al centre penitenciari de Picassent i des de 2011, a la presó d'Albocàsser, mitjançant concurs públic convocat per la Generalitat Valenciana, i durant diverses etapes amb fons propis, a causa de les retallades que van patir els programes de sida per part de l'anterior govern.

Durant el passat any 2018, vam rebre la primera subvenció del MSCBS. Cal destacar que el programa està assentat i normalitzat en el mitjà, no havent rebut notificacions desfavorables per part dels funcionaris / es ni de la direcció, amb la qual hi ha una estreta col·laboració.

A més, no s'ha reportat, que tinguem coneixement, durant el passat exercici, cap seroconversió (transició de la infecció pel VIH a la presència detectable d'anticossos contra aquest virus a la sang) per ús de xeringues o altre material d'injecció, en els dos centres on la nostra entitat realitza el programa. En aquest sentit, una de les accions que considerem innovadores en el programa és l'intercanvi de xeringues en usuaris/es de anabolitzants via parenteral en el medi penitenciari.

El desenvolupament del programa ha possibilitat la reducció de pràctiques de relacions sexuals de risc entre el col·lectiu usuari de drogues, així com una conscienciació de la necessitat de control sanitari, la qual cosa ha fomentat l'adquisició de mesures higienicosanitàries en els estils de vida. Això ha afavorit la tasca d'educació sanitària i la derivació d'usuaris/es a programes de tractament, facilitant la comunicació entre ells i l'equip professional, a més de protegir el dret de la persona interna a tenir accés a material higiènic per al consum més segur de substàncies.

Amb aquest treball, des de la nostra entitat s'estan oferint alternatives de consum més segures i el material necessari per realitzar aquestes pràctiques de manera higiènica, minimitzant els riscos, i es concreta com l'activitat principal del programa.

D'altra banda, assenyalar que la no existència de seroconversions degudes a l'ús compartit de material d'injecció en un àmbit tan delicat com és el medi penitenciari, és sens dubte un dels indicadors d'èxit més importants del programa.

S'ha demostrat que la implementació d'aquest tipus de programes per tècnics/es d'entitats sense ànim de lucre que mantenen un vincle amb els usuaris / es, és molt més efectiva que la realitzada pel personal funcionari del centre penitenciari.

Finalment, aportem una taula amb la relació d'activitats, realitzades en el marc del projecte, durant el passat any 2018.


FSC participa a la jornada "Justícia Penal i Addiccions: Experiències i reflexions sobre el dret penal i la incorporació social '

El passat 14 de juny, el nostre company Manu Izquierdo, coordinador del projecte "Impuls Jove", va presentar una ponència a Barcelona, en el marc de la jornada "Justícia Penal i Addiccions: Experiències i reflexions sobre el dret penal i la incorporació social", organitzada per la Xarxa d'Atenció a les Addiccions, UNAD, de la qual la Fundació Salut i Comunitat (FSC) forma part activa. La trobada va pretendre ser un espai per poder visibilitzar qüestions com les mesures alternatives a la presó, l'impacte de les reformes del Codi Penal i experiències actuals d'acompanyament a persones que es troben complint condemna.

El nostre company Manu Izquierdo ha intervingut recentment en aquesta jornada per presentar una ponència, amb l'objectiu principal de visibilitzar el treball amb joves d'entre 18-25 anys que estan complint condemna al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona).

Impuls Jove és un projecte iniciat el 2015 per la nostra entitat i que compta amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La seva missió principal és realitzar un acompanyament integral als joves ia les seves famílies, quan així ho requereixen, al llarg del procés penitenciari, tant en el mateix centre penitenciari com en medi obert (tercer grau o llibertat condicional).

Cal assenyalar, en aquest sentit, tres principals reptes que es plantegen des del projecte a la intervenció per als propers anys: l'acompanyament a la sortida de la presó i la construcció d'una xarxa al voltant de la persona; la salut mental i les addiccions, fora i dins de la presó, així com seguir reforçant les sinergies entre tercer sector i sector públic.

Finalment, cal recordar que la nostra entitat forma part de la Comissió de Justícia Penal i Addiccions de la Xarxa UNAD des 2017. La comissió està formada per professionals de l'àmbit de les addiccions, l'execució penal i la justícia restaurativa i procedeixen de Galícia, Andalusia , Madrid, Catalunya, Múrcia i del País Basc.

La Comissió de Justícia Penal i Addicions es reuneix amb l'objectiu de visibilitzar els drets de les persones que compleixen condemna i que tenen dificultats amb les addiccions, organitzant de forma anual una jornada de reflexió sobre el treball realitzat durant tot l'any.

En aquesta ocasió, la trobada s'ha realitzat a l'auditori FIACT de Barcelona. L'esdeveniment ha comptat amb el finançament del Pla Nacional sobre Drogues i amb la col·laboració de la Federació Catalana de Drogodependències.


Més de 160 persones en risc d'exclusió social participen en una nova trobada laboral del programa Incorpora

Recentment, s'ha celebrat una trobada basat en la fórmula de "speed dating" (cita exprés), a les instal·lacions de CaixaForum Barcelona, organitzat pel programa Incorpora de "la Caixa", comptant per a això amb la participació de 11 empreses i entitats col·laboradores, entre elles la Fundació Salut i Comunitat (FSC), a través del Programa d'Inserció Laboral - Incorpora.

El Programa Incorpora "la Caixa" és una iniciativa d'intermediació laboral que vetlla per garantir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió o vulnerabilitat social, a través de la relació directa amb l'àmbit empresarial. En aquesta ocasió, ha volgut organitzar una trobada a manera de cita exprés entre empreses i candidats/es que ha tingut un gran èxit per la novetat de la fórmula.

Segons ens traslladen els nostres companys/es del programa d'Inserció Laboral de FSC, en aquesta trobada es van oferir més de 160 persones com a candidats/es per optar a una feina, entre aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, joves o immigrants, a empreses que allí es van congregar com Sodexo, Grup Eulen, Bicing, Acciona, Atysa, Ndavant, Synergie, Accent Social, Adecco, Citius i Grup Sifu.

Equipo del proyecto Incorpora

Els perfils més demandats en aquesta jornada que pretenia cobrir llocs de treball coincidint amb la temporada estival, eren com a personal de neteja, conserges, atenció al client, logística i gerocultors. En aquesta primera fase de preselecció, els candidats/es van tenir una cita exprés d'un màxim de 5 minuts amb experts/es en recursos humans, tenint l'oportunitat de transmetre les seves aptituds per ocupar els llocs de treball oferts. Anteriorment, tots ells/es havien realitzat les sessions informatives preparatòries destinades a l'empoderament personal per afrontar la recerca de feina.

Un dels factors d'èxit d'aquesta trobada ha estat el treball en xarxa de les entitats, entre elles la Fundació Salut i Comunitat, col·laborant conjuntament per buscar candidats/es, mobilitzar les empreses i preparar les entrevistes, la qual cosa és motiu de gran satisfacció per les sinergies creades i els bons resultats.

Cal destacar que el programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa" va facilitar l'any passat 7.583 llocs de treball a persones vulnerables a Barcelona, gràcies a la implicació de 2.102 empreses ia la col·laboració de 94 entitats socials que, a Barcelona, participen en aquest programa dedicat a la integració laboral de persones amb dificultats per trobar feina.


L'Observatori Noctambul els i participarà en un congrés a Porto sobre prevenció de violència sexual en ambients d'oci nocturn

Els nostres companys Ivet Oriols i Roger Ferrer, de l'Observatori Noctambul @ s, intervindran en els propers dies en un congrés a aquesta ciutat portuguesa, en el qual s'exposaran les iniciatives internacionals més destacades de prevenció del sexisme i violència sexual en ambients d'oci nocturn, com és el cas d'aquest projecte de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

La nostra entitat, a través del seu Observatori Noctambul i totes, col·labora amb el projecte «Sexism Free Night - Prevenció de violència sexual i promoció d'una nit no sexista» de la Facultat d'Educació i Psicologia de Porto, al costat de l'associació Kosmicare i al Ajuntament de Porto.

Es tracta d'un projecte d'investigació-acció que té com a objectiu contribuir a la promoció d'ambients d'oci nocturn més igualitaris i segurs, a través d'un diagnòstic inicial de la situació a Portugal, i més específicament al nord del país, pel que fa a l' assetjament i abús sexual en els ambients d'oci nocturn i la seva relació amb el consum de substàncies psicoactives.

En una segona fase, el projecte proposa una intervenció multicomponent de base comunitària que pretén contribuir a la promoció d'ambients d'oci nocturn més igualitaris ia la prevenció de situacions de violència sexual.

En el marc d'aquest projecte, els nostres companys Ivet Oriols i Roger Ferrer, de l'Observatori Noctambul i totes, han estat convidats a participar en el congrés "Sexism Free Night" el proper dia 28 de juny a Porto, en què presentaran aquest observatori, emmarcat en la Línia de Drogues i Gènere de FSC, que està finançat pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Concretament, participaran en l'espai referent a iniciatives internacionals de prevenció del sexisme i violència sexual en ambients d'oci nocturn, en què a més presentaran els resultats de l'informe 2017/2018 d'aquest observatori, segons el qual un 97% de les dones enquestades ha patit algun tipus de violència sexual en contextos d'oci nocturn, entre d'altres resultats.

Cal destacar a més que en aquest congrés hi participaran destacats experts/es de l'àmbit de gènere i drogues, a més d'autoritats polítiques portugueses, a través de diferents ponències, sent de màxim interès per al sector.


"Un repte per a l'àmbit de la inserció laboral és assegurar una major estabilitat i una millor qualitat de l'ocupació"

La nostra companya Sandra Tatay, directora dels Programes d'Inserció Laboral de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha participat recentment a Barcelona a la jornada "La intervenció social amb joves des del Tercer Sector Social", organitzada per Barcelona Activa i la Confederació . La trobada estava dirigit a persones emprenedores o en procés de recerca de feina, així com a organitzacions del Tercer Sector Social que treballen en l'àmbit de serveis d'atenció a persones. En aquesta entrevista, ens apropa els aspectes més fonamentals que es van abordar en aquest espai d'intercanvi professional.

Durant la jornada, es va parlar de les principals tendències del Tercer Sector Social amb impacte en l'ocupació. Quins diries que són les que més afecten al vostre àmbit d'activitat i quin impacte tenen en l'ocupació i en els perfils demandats?

En el nostre cas en concret, l'impacte està més relacionat amb l'àmbit d'orientació i inserció laboral, amb els perfils d'orientador/a, insertor/a, prospector/a, per exemple.

Les necessitats socials canviants poden generar nous jaciments d'ocupació i afavorir noves oportunitats de contractació. Les entitats haurem d'estar alerta per reajustar la definició dels perfils (funcions, requisits...), en funció dels nous encàrrecs cal que assumim.

- Quant a requisits professionals, dels quals també es va parlar en aquesta trobada, ¿quins són els principals reptes amb els que es van a trobar les entitats a l'hora de buscar personal ?, hi ha algun requisit que sigui especialment difícil de cobrir pel que fa a competències, valors ...?

Un repte per a la captació de talent el podem identificar quan busquem perfils per a determinats àmbits i diferents entitats comencen projectes de manera simultània (per la coincidència de diferents convocatòries). Això fa que, si els candidats/es poden tenir la possibilitat de triar, han de voler identificar-se amb el teu projecte, amb la teva entitat.

D'altra banda, no podem competir amb l'administració pública a nivell de condicions laborals. Això també suposa una dificultat per a la fidelització del talent i el desenvolupament de carreres professionals, per la temporalitat del treball a realitzar en alguns dels àmbits d'intervenció.

La pròpia inestabilitat i condicions de precarietat en alguns dels àmbits per les pròpies característiques de les convocatòries, pot interferir en què professionals qualificats / es i amb perfils ajustats, facin de l'administració la seva elecció professional. Per això, un repte per al Tercer Sector Social és continuar actuant per assegurar una major estabilitat i una millor qualitat de l'ocupació, és a dir una millora en les condicions laborals.

En aquest sentit, cal referir-se a la importància de l'ajust amb el desig professional, paral·lelament a l'oportunitat d'ocupació que genera el sector.

- El referent a l'oferta formativa també va estar molt present en aquesta jornada. En la teva opinió, l'oferta de formació existent en aquest àmbit, tant a nivell de cicles formatius, formació universitària i formació contínua, respon a les necessitats actuals del mercat?  

També, hem d'entendre aquesta diversitat de l'oferta formativa pel que fa al format que presenta (en línia o presencial, formació reglada - continuada, càpsules per àmbits temàtics...). Hem de ser curosos a l'hora d'analitzar aquest ajust. Cal destacar a més que la formació ha d'afavorir l'adquisició d'eines tècniques, el desenvolupament de competències, la construcció del discurs i de la mirada crítica, de manera que ajudi a donar resposta a les necessitats emergents ia les ja existents. Els ritmes de les institucions i de l'àmbit acadèmic han de respondre, en la mesura del possible, a aquestes necessitats, adaptant-se a la demanda. Novament, aquí també es posa en joc la inquietud i interès del professional per formar-se, per seguir aprenent, per identificar el seu recorregut de desenvolupament...

- En el cas del Programa d'Inserció Laboral Incorpora , quins són els canals més eficaços que s'utilitzen per a la captació de professionals i com es realitza aquesta captació i fidelització de talent?

Se segueix un protocol de procés de selecció definit. En aquest sentit, es defineix l'oferta laboral (el perfil) i la seva difusió en diferents portals i programes d'ocupació de l'entitat, així com en xarxes en què estem presents. En aquest sentit, aprofitem diferents espais per donar visibilitat a les oportunitats laborals que anem generant. Les entrevistes de selecció es realitzen majoritàriament en dues fases: una inicial amb la direcció del projecte, a nivell de gestió tècnica, i una segona, amb la direcció d'àrea, sobre valors i cultura importants. D'altra banda, la captació i promoció del talent també es realitza a través de la vinculació amb l'àmbit acadèmic (professionals en pràctiques) i dels col·laboradors/ es voluntaris/es. Un cop hem captat als i les professionals, hem de fidelitzar-los, a través de l'acompanyament i promoció del talent, des d'una gestió integral dels equips, amb la definició de plans de carrera per al desenvolupament competencial, amb la transmissió de cultura importants, amb mesures de fidelització (com l'enfortiment de vincles, amb entorn laborals de qualitat, amb supervisió i acompanyament, amb formació - intercanvi d'experiències, amb eines de treball...).

  - Quina recomanació donaries a una persona que vulgui treballar a la nostra entitat en l'àmbit de la inserció laboral?

En aquest sentit, és fonamental el desig professional, al qual ja m'he referit. Es requereix una revisió i una redefinició constant. Això implica un procés d'exploració individual, que cada persona ha de fer en el seu procés de recerca de feina, per determinar si treballar al Tercer Sector i amb joves, respon al seu desig professional. També, si el seu perfil de competències s'ajusta al que s'espera per a aquest lloc de treball, és a dir si els seus interessos estan alineats amb el que ofereix aquesta posició. En resum, si el seu desig professional es correspon amb aquesta funció professional i si té interès per treballar a la nostra entitat.

- Finalment, quins altres requisits valores en els i les professionals, de cara a poder-los incorporar a l'organització?

A més, ha de tenir ganes d'aprendre i d'innovar, com a motor per sostenir precisament aquest desig professional per treballar en aquest àmbit.

I també, flexibilitat i capacitat d'adaptació, capacitat per gestionar la frustració. Quan treballem amb joves hem d'adaptar als seus temps ia les particularitats que es poden donar en aquest moment vital - impaciència, impulsivitat, immediatesa, inquietud, moment canviant i de canvis ..., igual que ho hem de fer amb les persones que es troben en qualsevol un altre moment vital.

En el cas de la intervenció amb joves, el desitjable és que aquests/es professionals creen en els i les joves, en les oportunitats que poden tenir, i que l'hi sàpiguen transmetre.

A més, hem de generar equips diversos, pel que fa al gènere, perquè hi hagi paritat, integrant a més persones de diferents generacions i procedències, per a l'enriquiment de la nostra intervenció.


FSC i el Grup Lagunduz seguiran unint forces a La Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones prestant el servei de SAD

La mancomunitat ha aprovat, en sessió extraordinària de la Junta General, l'adjudicació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a la UTE SAD Encartaciones 2, conformada per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i Lagunduz 2, per a prestar el Servei de ajuda Domiciliària en els 10 municipis que la conformen: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz i Zalla, durant 4 anys més.

FSC presta aquest servei des de l'any 2015 en UTE amb Lagunduz 2, destinat a l'atenció continuada de persones grans amb necessitats a nivell d'autonomia personal, residents a la Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones en Bizkaia. Es tracta d'un programa individualitzat de caràcter preventiu, d'atenció continuada i/o rehabilitador.

Amb l'agrupació d'aquests municipis en aquesta mancomunitat, s'ha aconseguit unir esforços i recursos, per a la consecució d'objectius comuns, com el desenvolupament i vertebració territorial, a través de valors compartits de solidaritat i transparència.

Per la seva banda, el SAD, tal com preveu la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones, és el servei més important per la seva gran impacte comunitari dins de la tipologia de recursos gestionats per les institucions locals i, en aquest cas, per la Mancomunitat de Encartaciones.

Les actuacions incloses en el mateix contemplen: serveis relacionats amb les cures personals (neteja i higiene personal, ajudes pel que fa a la mobilitat, suport a activitats bàsiques com l'alimentació o en l'administració de fàrmacs), atenció domèstica (preparació d'aliments, vestit, compres, neteja o manteniment de l'habitatge) i actuacions complementàries (acompanyaments a gestions bancàries, administratives i de salut); així com suport socioeducatiu; entrenament en habilitats domèstiques, etc.

L'objectiu general del SAD d'Encartaciones és intentar obtenir el major nivell de qualitat de vida dels usuaris/es, intentant incrementar l'autonomia personal en el propi medi habitual de vida, de manera que es puguin valer per si mateixos/es en el màxim d'activitats de la vida diària; que es pugui endarrerir, tot i les diferents patologies que presentin, l'evolució de les seves dependències i, finalment, que es pugui mantenir i/o millorar la seva autoestima personal, així com la interacció familiar i social adequades.

Per dur a terme aquestes actuacions, la nostra entitat compta amb 34 auxiliars domiciliàries que disposen del certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, així com amb les figures d'una treballadora social (coordinadora del servei) i d'una responsable d'administració, sota la direcció d'un Comitè de Gerència.

Pel que fa al perfil d'usuaris/es del SAD respon als següents requisits: persones majors de 60 anys amb dificultats en la seva autonomia personal; persones amb discapacitat o minusvalidesa amb dificultats en la seva autonomia personal i, en general, tenir reconeguda la condició de persona dependent o trobar-se en situació o risc de dependència.

El servei ha atès l'any 2018-113 grans, prestant-se en al voltant del 50% dels serveis entre 4 i 6 hores setmanals i en horari de matí. Una altra dada d'interès es refereix al perfil d'usuaris/es: el 79% són dones, amb una edat d'entre 81-85 anys en el 27% de casos, sent un 61% d'elles vídues.

A més, un 52% dels usuaris/es del servei presenta el Grau I de dependència (moderada); el 16% el Grau II (dependència severa) i el 4% Grau III (gran dependència). La resta no té reconegut cap grau, tot i que aquests usuaris/es s'atenen, principalment per prevenir i/o retardar l'empitjorament en el seu estat de salut.

D'altra banda, incidir en el sistema d'organització i coordinació d'aquest servei que ha permès oferir resposta als objectius previstos. Per a això, ha estat fonamental el treball coordinat entre totes les i els professionals i entitats que participen en el SAD d'Encartaciones i, especialment, entre els serveis socials i la nostra entitat.

Per a això, s'ha organitzat i desenvolupat amb cada usuari/a i la seva família un procés d'atenció i intervenció individualitzada, des d'una visió global de l'usuari/a i el seu entorn, així com de la seva problemàtica, demandes i possibilitats. Amb això, es genera un procés encaminat a afavorir l'adquisició o recuperació del major grau possible d'autonomia personal i social, assegurant el seu manteniment en l'entorn comunitari.

Aquests espais de coordinació, i en especial els mantinguts amb els serveis socials municipals d'Encartaciones, han estat un altre dels factors que han fet possible l'èxit de la intervenció realitzada en aquest servei, i la seva renovació, atès que es partia de la premissa que, per a un correcte funcionament del servei, havia d'existir una bona coordinació, tant interna del propi servei, com externa.

No obstant això, no cal obviar les dificultats que presenta la necessitat d'assistència a persones grans en l'àmbit rural, com és aquest cas, atès que, en línies generals, la població d'aquesta mancomunitat abasta molt territori i està bastant dispersa i allunyada de els centres urbans.

A causa d'aquesta dispersió de la població, s'han de unir molts esforços per poder comptar amb auxiliars domiciliàries amb vehicle propi, a més que la majoria de les tasques d'atenció personal es concentren en les primeres hores del dia, amb les dificultats que això presenta per a les professionals en haver de desplaçar-se a diversos llocs, atenent diàriament una mitjana de 4 o 5 domicilis. Per aquesta raó, un 20% d'auxiliars domiciliàries presenta contracte a temps parcial, mentre que un 80% ho té a jornada completa.

Un altre element de la complexitat de la tasca del seu treball està relacionat amb el perfil d'usuari/a atès: alguns/es viuen sols/es i no tenen llaços familiars, presentant certa dependència cap a l'auxiliar com a persona de màxima confiança. Altres es presenten alt deteriorament físic i psíquic, però volen seguir sent atesos a casa seva, de la mateixa manera que ho reclamen els seus familiars, amb les dificultats que això comporta en aquesta tipologia de servei.

Finalment, cal assenyalar que alguns domicilis no compten amb grues o llits articulats, presentant les persones enllitades dificultats per ser mobilitzades, si bé en alguns casos, d'acord amb certs requisits que han de complir, se'ls ofereix ajuda econòmica des de la UTE per que disposin d'aquests mitjans tècnics.

No obstant això, i en aquest sentit, des de la nostra entitat s'implementen protocols d'actuació, procediments i instruccions tècniques, claus per a l'organització diària de les activitats, així com per al control i supervisió del servei, de manera que es puguin proporcionar respostes adaptades a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia en cada usuari/a.

Cal destacar a més que el nivell de satisfacció amb el servei és de 4,57 sobre 5, disposant el recurs de la certificació ISO 9001: 2015 en Servei d'Ajuda a Domicili. Per tot això, felicitar a les nostres companyes i companys per la renovació del mateix ia totes les persones que han fet possible la seva continuïtat oferint durant aquest temps qualitat i calidesa.


La passió pels escacs arriba al Centre d'Atenció Especialitzada a Menors "Vall de Cayón" organitzant un primer torneig intercentres

El 1 de maig vam decidir aprofitar la festivitat per gaudir del joc dels escacs organitzant un torneig en què van participar diversos menors d'aquest servei, al costat d'altres menors de la Fundació cuin. El centre d'acolliment especialitzat de menors "Vall de Cayón" és un servei de la Direcció General de Serveis Socials del Govern de Cantàbria, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb l'Associació Lagunduz.

La idea d'organitzar aquest torneig neix de la gran acollida que ha tingut el taller d'escacs per bona part dels i les menors. Aquesta activitat es va posar en marxa el març d'aquest any i ha calat molt profund en ells/es, ja que molts aprofiten fins i tot les seves estones d'oci per jugar unes partides.

El torneig es va realitzar entre 10:00 i les 13:30 hores en una de les sales annexes de la biblioteca de la localitat de Saron, que ens va cedir l'ajuntament, al qual agraïm aquest amable gest, desenvolupant-se en un ambient molt agradable al que vam veure competir de forma rigorosa, com si d'un torneig professional es tractés, a un total de 13 jugadors.

A meitat d'aquest, ens prenem un bon descans per a reposar forces, a una copa, escoltar música i xerrar amb els nous amics/es de la Fundació Cuin, als quals des d'aquest espai volem agrair novament el seu suport en aquest il·lusionant projecte.

Després del descans, van continuar les partides, en què ja es podia respirar la tensió i els nervis que es produeixen quan s'està competint per aconseguir uns trofeus que van rebre poc després els primers classificats, després de 5 partides de dura lluita en el tauler.

Un cop finalitzat el torneig, es va procedir al lliurament de premis, rebent tots els menors un obsequi (entre d'altres, trofeus, medalles, llibres i samarretes). Va ser un moment molt especial, ja que tots els participants van tenir el seu "moment de glòria" rebent el seu regal i, per descomptat, l'aplaudiment de totes les persones assistents.

La il·lusió que reflectien tots els participants en els seus rostres compleix amb escreix el gran objectiu d'aquest projecte que és el de la integració social i el foment de valors, a través de l'esport i de la competició. Segons s'incideix més des del servei, els escacs ha resultat ser una excel·lent eina de treball per aconseguir aquesta integració i interacció social dels menors, a partir d'aquesta experiència.

A més, aquesta pràctica suposa una eina molt útil per treballar el foment de valors, com ara el respecte a l'adversari/a, aprendre a guanyar ia perdre, la companyonia, l'amistat, etc. Sense oblidar, d'acord amb diferents estudis científics, els nombrosos beneficis intel·lectuals que amb, entre els quals destaquen l'augment del quocient intel·lectual, el desenvolupament de la creativitat, l'increment de la memòria, la millora de la capacitat de resoldre problemes o de planificació i anticipació de situacions.

Per tot això, esperem que aquest torneig hagi estat únicament la llavor d'un projecte apassionant pels innombrables beneficis que aporta la pràctica dels escacs en els i les menors i, sens dubte, el primer de molts altres tornejos a gaudir amb igual o major ímpetu i il·lusió.


Malabars i acrobàcies, protagonistes del 7è aniversari de la Residència "Roger de Llúria" gestionada per FSC

Els usuaris/es d'aquest servei, de titularitat pública, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Reus (Tarragona), han rebut una visita molt especial: la del "Reus Circ Social" que, amb el seu espectacle, proximitat i gran compromís comunitari, va amenitzar la celebració a les instal·lacions exteriors del centre, fent feliços durant una bonica tarda a la gent gran amb aquest homenatge al circ portat a la residència.

Amb motiu de la celebració d'aquest aniversari, un grup de joves pertanyents al "Reus Circ Social", acompanyats per un gran mestre de cerimònies que va intervenir com a presentador, va sorprendre durant gairebé una hora a la gent gran, amb una entretinguda actuació acrobàtica combinada amb tècniques malabars que encara recorden amb emoció.

Els objectius proposats amb la realització d'aquesta activitat van ser la millora de l'atenció en els usuaris/es i la seva normalització i integració, pel que fa a l'oportunitat de poder realitzar activitats en comunitat. A més, en aquest tipus d'activitats se li dóna especial rellevància al foment d'habilitats socials ia l'estimulació visual i auditiva, objectius tots ells assolits.

https://www.youtube.com/watch?v=6BWbbZEK2ik

L'experiència va ser molt gratificant per als usuaris/es del servei, que van quedar meravellats/es de com els joves realitzaven piruetes i exercicis d'equilibri, acompanyats d'un fons musical, convertint-se a més aquesta activitat en una veritable trobada d'intercanvi intergeneracional entre joves i grans.

En acabar l'actuació, en què no va faltar el diàbolo que va despertar gran curiositat, tots els grans que havien assistit a l'espectacle, van aplaudir als joves durant una bona estona i, en agraïment, els van entregar un treball manual feta per ells/es que els integrants de Reus Circ Social van rebre amb sorpresa i alegria.

El Reus Circ Social és un projecte nascut dins de l'agrupació escolta "Jonathan Danields" de Reus, que utilitza amb bons resultats el circ com a eina educativa, d'inclusió i per a la transformació social.

Per a això, se serveix de tècniques d'acrobàcia, aèries, d'equilibri i expressió, mitjançant el treball en equip, fomentant a més la importància de la cura pel propi cos i el dels companys/es, sempre des del respecte cap als processos de aprenentatge de cada persona.

Des de la Fundació Salut i Comunitat volem agrair als integrants d'aquest espectacle la seva professionalitat i afecte en cada un dels malabars i acrobàcies realitzades perquè les persones majors de la Residència "Roger de Llúria" passessin una tarda molt diferent d'espectacle circense.