Acompanyant i recolzant els processos dautonomia de persones amb conductes addictives des del SAVA de FSC. Anàlisi de dades recollides durant el 2021

El Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) té com a principal objectiu facilitar el pas a la vida autònoma de les persones beneficiàries del servei, mantenir aquesta autonomia i aconseguir el màxim nivell d'inserció a la comunitat. Es tracta d'un projecte adreçat a persones de la província de Barcelona que tenen voluntat de seguir abstinents (i treballar les recaigudes, si n'hi hagués) al seu entorn quotidià: casa, barri, o altres dispositius públics, amb els que entren en contacte de manera habitual. És el cas de centres cívics o biblioteques. El servei està destinat a persones que tenen conductes addictives i que han estat o estan en tractament, bé sigui de forma residencial o ambulatòria. 

EL SAVA és un servei de FSC que compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Convocatòria de Suport a Projectes d'Entitats (COSPE). El programa acompanya i dóna suport als processos dautonomia de persones amb conductes addictives. Aquest suport garanteix una monitorització individualitzada que, mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona, permeti assolir els objectius consensuats amb el seu educador/a de referència.

Entre aquests objectius, hi ha els següents: potenciar el manteniment de l'abstinència i un estil de vida saludable; reforçar el procés de cerca d'habitatge, si calgués; promoure l'autonomia personal a la seva vida diària; donar suport educatiu i afectiu; afavorir la inserció social i laboral mitjançant una proposta d'activitats, així com afavorir la vinculació amb la comunitat i supervisar que la persona assisteixi a les visites de seguiment al seu centre d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de referència.

Durant el passat any 2021, el nombre total de persones ateses va ser de 22, la qual cosa significa un augment respecte a l'any 2020 i un augment significatiu en comparació del 2019, ja que s'ha doblat aquesta dada. Aquest fet va generar la incorporació de dues persones més a l'equip professional per poder cobrir les necessitats de les persones usuàries del servei.

D'altra banda, el nombre de dones ateses va ser de 9. Pel que fa als homes, es va atendre a 13. Cal assenyalar que, si bé el nombre d'homes continua sent una mica més alt que el de dones, des del servei es valora positivament que el percentatge sigui en aquests moments pràcticament del 50%.

Així mateix, durant el 2021 es va tornar a atendre un percentatge alt de dones, víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, possiblement el plantejament més flexible del tractament (pel que fa a altres serveis residencials més normatius), va facilitar-ne l'ingrés i l'adhesió.

Quant al tipus de substàncies que van motivar l'ingrés, en un percentatge elevat de casos es va deure a l'alcohol o bé a l'alcohol ia la cocaïna, segons les dades de què es disposa.

El fet d'haver finalitzat l'any 2021 havent atès el màxim de persones des de l'inici del programa fa palès que el nombre de persones que rep aquest servei ascendeix significativament cada any que passa. A més, ens fa pensar en la necessitat de donar continuïtat i consolidar aquest tipus de programa, enfocat plenament a l'autonomia de la persona, per això no podem estar més satisfets/des.


Visita de representants de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana al Centre de Menors d'Altea

La Residència d'Acolliment General d'atenció a la Infància i Adolescència a Altea (Alacant), gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha rebut la visita de Rosa Molero, directora general d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana; Carmen Gonzalvo, responsable del Servei d'Acollida Residencial i Justícia Juvenil de la Subdirecció General d'Infància i Adolescència i de Rosa Zornoza, cap del Servei d'Infància i Adolescència i Igualtat d'Alacant. Durant aquesta, van poder conèixer més de prop la tasca realitzada en aquest servei, compartint moments de conversa distesa amb professionals i nens, nenes i adolescents (NNA).

Segons ens trasllada Verónica Céspedes, directora de la Residència d'Acolliment General d'atenció a la Infància i Adolescència a Altea (Alacant), la visita de Rosa Molero, Carmen Gonzalvo i Rosa Zornoza, va transcórrer de forma molt amena, interessant-se per les actuacions que es realitzen al servei, dirigides a les nenes, nens i adolescents en situació de guarda i tutelle administrativa. És el cas de latenció individualitzada i reparadora que sels ofereix; del suport i seguiment en el desenvolupament del seu procés evolutiu de manera individual i grupal; activitats culturals, esportives i recreatives, etc.

D'altra banda, les representants de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana van assistir a una sessió demostrativa del programa d'intervenció mitjançant Realitat Virtual, implementat amb gran acollida per part dels NNA atesos en aquest servei, així com en altres centres datenció a menors, dirigits i gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, a nivell estatal.

Tal com hem assenyalat a notícies prèvies, aquest programa d'intervenció ofereix una intervenció en un format atraient i nou que, a més de fer èmfasi a la part tecnològica, posa el focus en els tractaments basats en evidència científica. En aquest sentit, cal destacar que la investigació en psicologia compta amb una àmplia base empírica sobre diversos protocols de Realitat Virtual que han demostrat eficàcia i eficiència terapèutica (Botella et al., 2012; Daset i Cracco, 2013).

“De manera que la Realitat Virtual aplicada a la teràpia permet afrontar de manera segura diferents situacions problemàtiques, així com avaluar i intervenir sobre una situació específica, sense necessitat de sortir del centre, que va ser el que se li va mostrar. La plasticitat d'aquesta eina a l'hora de recrear escenaris diferents suposa un gran avantatge a l'hora de personalitzar la intervenció, podent adaptar el procés a les necessitats de cada persona”, explica Verónica Céspedes.

En aquest sentit, a través de la plataforma Amelia Virtual Care, es treballa en més de 70 entorns diferents per tractar més de 20 patologies diferents, entre les quals destaquen el tractament de fòbies específiques, les patologies relacionades amb l'ansietat i l'estrès, depressió, els trastorns alimentaris, el  bullying  o la intervenció en trauma complex a través d'EMDR (desensibilització i reprocessament per moviments oculars, de l'anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

A més, segons assenyala Verónica Céspedes, durant el recorregut a la residència, les representants de la Generalitat Valenciana van poder parlar amb un menor migrant que assistia a un taller educatiu que forma part del projecte europeu “El Dia Després”, finançat pel programa Erasmus + i liderat per la Fundació Salut i Comunitat. Aquest projecte té com a objectiu principal que els NNA atesos adquireixin les competències bàsiques i professionals necessàries per viure de manera autònoma, després de la sortida del centre.

“En aquesta visita, comentem el valor afegit que suposa que el centre estigui totalment integrat al municipi d'Altea i altres propers com el de La Nucia, Benidorm… comptant, tant amb el suport de l'administració local, com d'entitats i empreses, per donar resposta a les múltiples necessitats d'oci, educatives i laborals que presenten els NNA”, manté la directora del servei, valorant de manera molt satisfactòria aquesta visita.


El projecte del Club Digital de FSC, apadrinat a la Fira d'entitats socials d'HP

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha participat recentment a la fira d'entitats d'HP, on ha estat apadrinat el projecte del Club Digital. D'aquesta manera, un empleat d'aquesta empresa de tecnologia defensarà la nostra candidatura davant d'un jurat encarregat de decidir quins projectes seran els participants al Dia de la Solidaritat (Charity Day) d'HP, a celebrar l'octubre del present any. El Club Digital és un servei d‟impacte transversal a tots els programes acollits en l‟àmbit d‟inserció sociolaboral de la nostra entitat a Barcelona.

El 6 d'abril passat, les nostres companyes de l'equip de programes d'inserció sociolaboral de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ​​van participar a la fira d'entitats socials d'HP, presentant el projecte del Club Digital.

La convocatòria a aquesta fira es va rebre gràcies a lacció de relació amb empreses que es realitza des dels programes dinserció sociolaboral de lentitat. Concretament, HP va ser contactada per la tècnica de prospecció del programa Làbora, projecte finançat per l'Ajuntament de Barcelona, ​​ECAS, FEICAT i Creu Roja.

Aquest programa té com a objectiu promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat derivats pels serveis socials de l'àrea de Barcelona. Les empreses poden col·laborar en tots els programes de l'àmbit d'inserció sociolaboral de manera molt àmplia: des de les accions d'intermediació, la participació a xerrades i formacions, i fins i tot ajudes per a l'ús dels seus serveis.

La Fira d'Entitats Socials d'HP ens va permetre donar visibilitat als programes d'inserció sociolaboral de l'entitat, a més de ser el pas previ per a la presentació dels projectes seleccionats al Dia de la Solidaritat d'aquesta empresa. En aquest dia, els projectes presentats són susceptibles de percebre una donació econòmica pel desenvolupament dels objectius posats.

L'objectiu de la participació a la fira d'entitats socials va ser trobar un padrí o padrina per al projecte del Club Digital, objectiu que va ser aconseguit. Aquest padrí o padrina ha de ser una treballadora d'HP que estigui disposat a donar a conèixer ia presentar el projecte al jurat encarregat de l'elecció de projectes, per així participar en el “Dia de la Solidaritat”.

El Club Digital és un servei d‟impacte transversal a tots els programes acollits en l‟àmbit d‟inserció sociolaboral de FSC a Barcelona. Aquest club porta en funcionament des de fa dos anys, amb l'objectiu d'ajudar les persones a millorar les competències tecnològiques.

És un espai obert que pretén crear un teixit comunitari entre participants del club perquè puguin compartir experiències i recursos. L'objectiu últim d'aquest projecte és l'apoderament de les persones perquè puguin fer servir la tecnologia amb confiança i poder millorar així el seu perfil professional, podent comptar així amb més oportunitats per a la incorporació laboral.

Des de la Fundació Salut i Comunitat volem agrair a HP l'organització de jornades com aquesta per afavorir la visibilitat de la tasca de les entitats socials i els seus projectes.


El Projecte Malva de FSC organitza formació presencial sobre perspectiva de gènere i drogues a Barcelona i Madrid amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues

A partir d'avui i fins al proper 28 d'abril, de 9.00 a 14.00 hores, en el cas de Barcelona, ​​així com els dies 4, 5 i 6 de maig, de 9.00 a 15.00 hores ( formació a Madrid), tindran lloc dos cursos presencials per a professionals, impartint-se un total de 30 hores. La formació de professionals dels àmbits de drogues i gènere és una acció primordial per al Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com també ho és per a l'Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-24, en la seva línia sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de les addiccions, en què s'emmarquen aquests cursos, de caràcter gratuït.

La formació a celebrar a Barcelona, ​​adreçada a professionals de l'àmbit de drogues i addiccions i de l'àmbit de gènere i violència masclista, serà impartida per les nostres companyes de la Fundació Salut i Comunitat Ana Burgos García i Gisela Rodríguez Hansen i tindrà lloc al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Cal inscripció prèvia al curs a través d'aquest enllaç.

En el cas de Madrid, el curs està dirigit a professionals dels àmbits de drogues i gènere, i serà impartit a l'EMMA – Espai Dona Madrid per la nostra companya Patricia Martínez Redondo. Les persones interessades poden inscriure's a través d'aquest enllaç formant part de la llista d'espera, ja que en pocs dies les places han quedat exhaurides. Això no obstant, se les tindrà en compte, en cas d'ampliació de places, i per a futures formacions que es puguin realitzar, en el marc del Projecte Malva.

Aquests cursos tenen diferents objectius:

  • Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines danàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere.
  • Ubicar el marc teòric de làmbit de drogues amb la mirada de gènere incorporada.
  • Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els àmbits de la prevenció i latenció al consum/abús de drogues i de la violència de gènere.
  • Pensar i presentar noves propostes d‟intervenció sota aquest paradigma.

Cal destacar que, amb anterioritat, durant aquest mateix any, s'han realitzat dues formacions més organitzades des del Projecte Malva, totes dues en format online (una amb públic reduït – 35 persones- que va tenir lloc del 24 a 27 de gener; i una altra, a través de Youtube, atesa l'altíssim volum d'inscripcions -més de 1.000- del 4 al 7 d'abril, en total es van oferir 20 hores de formació.

Finalment, cal assenyalar que, arran de la pandèmia pel COVID-19, s'ha detectat la necessitat de donar resposta a altres territoris als quals abans no es podia arribar de manera presencial, per la qual cosa des del Projecte Malva se'n va a mantenir, de cara al futur, almenys una formació en format en línia.


Qualitat en l'atenció i l'acompanyament individual i grupal de les persones usuàries del Pis Terapèutic "Cosmos"

El Pis Terapèutic “Cosmos” situat a la ciutat de Barcelona forma part de la xarxa de serveis especialitzats de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per a cada moment del procés de rehabilitació. El servei treballa per aconseguir l'abstinència de les persones usuàries que hi resideixen, amb la mirada posada en la seva reinserció i amb això assolir el major grau d'autonomia possible d'aquestes persones. La situació sanitària generada pel COVID-19 va fer que, durant l'any 2021, es mantinguessin les mesures preventives per evitar la transmissió del virus, fent-les compatibles en el servei amb una bona atenció i acompanyament individual i grupal a les persones usuàries.

Segons ens traslladen des del servei, durant l'any 2021 es van atendre un total de 41 persones, 9 dones i 32 homes, un nombre superior al de l'any 2020 (32). Un 87,8% d'aquestes persones van ser derivades formalment des d'un Centre d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) a Barcelona, ​​i els CAS van ser la nostra principal xarxa de derivació.

D'altra banda, cal assenyalar que el 85,3% dels casos que acaben amb alta terapèutica a la Comunitat Terapèutica “Can Coll”, gestionada i dirigida per FSC, decideixen continuar el tractament al Pis Terapèutic “Cosmos”, sent conscients de les dificultats que es trobaran en la seva reinserció i de la necessitat de continuar tenint un suport professional que pugui donar continuïtat al procés realitzat a la comunitat terapèutica. Això demostra la necessitat de continuar confiant plenament en la nostra entitat, ja que des de fa molts anys comptem amb aquest circuit, a través del qual les persones usuàries poden beneficiar-se dels serveis que oferim, en funció de la necessitat que tenen a cada moment.

A més, cal destacar que la mitjana de dies d'espera per als casos admesos al Pis Terapèutic “Cosmos” a Barcelona va ser de 18 dies per als homes i de 15 dies per a les dones. Aquest temps és el necessari per poder fer les entrevistes de valoració i admissió pertinents. Així mateix, cal assenyalar que, durant el 2021, el percentatge d'ocupació anual de les places conveniades es va mantenir respecte al 2020, i va ser del 97,87%.

La mitjana dedat dels homes va ser de 39,4 anys i la de les dones de 47,5. L'alcohol i la cocaïna van ser les dues substàncies que majoritàriament van motivar l'ingrés al pis terapèutic, tant en dones com en homes, atenent-se també demandes per a tractament per policonsum i, en menor nombre, per heroïna, amfetamina, benzodiazepines i cànnabis.

En relació amb les addiccions sense substància, 8 homes van mostrar necessitat de rebre tractament i només 1 dona; destacant-se la ludopatia i el sexe. A més, de les 41 persones ateses, 18 tenien un diagnòstic psiquiàtric, fet que va suposar un 43,9% (5 dones: 55,5%, 13 homes: 40,6%).

Els trastorns amb més prevalença van ser els de personalitat i d'estat d'ànim, seguits dels d'ansietat. Quant al motiu d'alta de les persones usuàries, 11 van obtenir alta terapèutica (34,3%) amb una mitjana d'estada de 109 dies i 11 també van sol·licitar l'alta voluntària (34,3%) amb una mitjana d'estada de 41 dies .

Durant l'any 2021, es mantinguessin les mesures de protecció motivades per la crisi sanitària, fent-les compatibles amb el servei de qualitat que es continuava oferint, mitjançant una bona atenció i acompanyament individual i grupal de les persones usuàries. En aquest sentit, el fet de viure en pandèmia no ha significat disminuir la qualitat d'atenció al servei, cosa que ha quedat demostrada amb la gran implicació de l'equip professional.

Finalment, van destacar els bons resultats del grup específic de gènere creat per a dones amb anterioritat a l'inici de la pandèmia, on poder escoltar i amplificar les seves veus, alhora que s'oferia un espai de construcció de sororitat, autoestima i empoderament.


El CEAM d'Altea gestionat per FSC, reconegut per la seva tasca com a alberg per acollir persones sense llar en els moments més difícils de la pandèmia

El Centre Especialitzat d'Atenció a Majors (CEAM) d'Altea, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha estat reconegut recentment per l'Ajuntament d'Altea, a Alacant, per la seva tasca , habilitat com a alberg durant l'estat d'alarma per acollir persones sense llar. Les regidories de Benestar Social i Sanitat han agraït públicament la tasca d'institucions, entitats locals i associacions al llarg de la pandèmia, especialment, als inicis, el 2020.

L'acte s'ha realitzat per iniciativa de l'edil d'ambdues àrees, José Luis León Gascón, per agrair tot el suport i l'ajut rebut, especialment durant els mesos de confinament, homenatjant-se a diferents entitats, entre elles FSC i el Grupo Lagunduz. A l'acte, va assistir l'alcalde d'Altea, Jaume Llinares, així com representants de les regidories de Benestar Social i Sanitat de la localitat.

Durant el mateix, es van atorgar plaques commemoratives, conjuntament amb els portaveus dels grups parlamentaris del consistori, a institucions, entitats i associacions que van fer una gran tasca durant la crisi sanitària, motivada pel COVID-19.

Segons ens explicava la nostra companya Marga Planells, responsable d'Administració del CEAM d'Altea, va ser “un acte on vam recollir la placa, juntament amb diferents organismes com el Centre de Salut d'Altea, l'Hospital de la Vila, la Creu Roja, Càritas Parroquial , l'Associació Benèfica Cor Exprés, diversos restaurants, així com distribuïdors de fruites i verdures, entre d'altres”.

Cal recordar que el centre d'atenció a la gent gran es va habilitar com a alberg per acollir persones sense llar, mentre va durar el confinament, amb un aforament de 10 persones. Els usuaris de l'alberg van comptar amb servei de llits; tres àpats programats al dia; zona d'higiene personal; zona d'esbarjo a l'aire lliure; bugaderia; televisió i WiFi. També, es va posar a disposició dels mateixos, jocs de taula com parxís, escacs, puzles, cartes… perquè ocupessin el seu temps.

Així mateix, segons ens traslladava Marga Planells, “en la gestió de l'alberg, a més de tota la plantilla del centre, també hi va haver col·laboradors externs a què cal referir-se, com ara l'empresa Copy-plus (que va aportar equips de protecció visors), la bugaderia La Colada, que va realitzar de forma gratuïta molts rentats de roba, utilitzada per les persones de l'alberg diàriament, o algun particular que va fer de forma altruista alguna compra alimentària que quedava pendent, sense esperar res a canvi”.

Per la seva banda, José Luís León Gascón assenyalava, durant l'acte, que “era necessari donar les gràcies a les principals ONG i entitats que durant la part més dura de la pandèmia, van donar suport i ajuda diària perquè cap ciutadà o ciutadana quedés desatès”.

A més, el regidor afegia que “veure Altea mostrar la seva cara més solidària enfront d'aquesta crisi, ha estat un fet del qual ens sentim molt orgullosos i demostra com som com a poble”.

En el cas de la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz, ens sentim molt satisfets per aquest emotiu reconeixement a la nostra tasca. Una experiència que, si bé va ser inesperada, a causa de les circumstàncies sobrevingudes de la pandèmia, ens va aportar un gran aprenentatge, així com un enriquiment personal i professional.


"Em sembla necessari continuar fent pedagogia al nostre entorn per rebutjar mites sobre la delinqüència i la reincidència"

Miguel Brito és Graduat en Criminologia i Política Criminal, així com Llicenciat en Criminologia per la UB, a més de tenir un Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto. Està especialitzat en l'àmbit de les addiccions, els delictes violents i l'atenció post penitenciària. Actualment és el coordinador de la Unitat de Suport de CerclesCat i director de les Unitats Dependents d'Alta Intensitat Bàrcino i Baix Llobregat, dirigides i gestionades per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona. En aquesta entrevista, coneixerem millor la tasca que realitza a la nostra entitat.

– Des de quan treballes a la Fundació Salut i Comunitat i què destacaries dels teus inicis?

Vaig començar com a monitor al Centre de Dia d'Adiccions el 2006, encara que ja coneixia amb anterioritat la tasca que exerceix la Fundació Salut i Comunitat. Com a criminòleg, volia poder formar part d'aquest gran projecte i continuar formant-me de la mà de professionals amb tanta experiència. Va resultar ser una etapa molt gratificant i estimulant per a mi, la qual em va permetre explorar diferents àmbits i definir la meva trajectòria professional.

– Quines tasques has realitzat i exerceixes actualment?

Durant aquests anys he tingut l'oportunitat de formar part de diferents serveis que m'han permès créixer professionalment com el Centre de Dia d'Adiccions, el Pis Terapèutic per a població penitenciària o el programa Alcostop, dirigit a persones que havien comès un delicte de trànsit baix els efectes de lalcohol.

El 2015, lideraré la posada en marxa de la Unitat Dependent Baix Llobregat i el 2018, obrim la Unitat Dependent d'Alta Intensitat Bàrcino, un servei dirigit a persones que han comès delictes violents i on treballem per acompanyar-los en la transició del règim tancat a la llibertat condicional o definitiva.

Actualment, superviso ambdues unitats dependents i coordino la Unitat de Suport de CerclesCat, un projecte que es va posar en marxa el 2013 per atendre persones que han comès delictes contra la llibertat sexual i que, per la metodologia de treball que duem a terme, continua sent actualment molt innovador. 

– Com ha estat el procés d'adaptació a la crisi sanitària en aquests serveis? Què destacaries sobre les mesures que vau prendre per evitar el contagi de COVID-19 entre els usuaris?

En primer lloc, vull destacar la feina que es va dur a terme des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals (PRRLL) de l'entitat, que ens va oferir unes directrius clares de com actuar a les diferents etapes de la pandèmia. Això ens va permetre poder-les adaptar a la realitat de cada servei i evitar la propagació de contagis entre professionals i usuaris que pogués provocar el tancament temporal d'alguna de les Unitats Dependents.

En segon lloc, la motivació i la predisposició dels equips ha estat clau per adaptar-nos a aquesta etapa de tanta incertesa. Tot i les limitacions a la primera etapa de la pandèmia, continuem atenent diàriament els usuaris a través de reunions virtuals. Era important acompanyar-los i que se sentissin escoltats en un moment on hi va haver moltes pèrdues personals, però també laborals i econòmiques.

La creativitat i la flexibilitat per adaptar-se als canvis, crec que són competències fonamentals per treballar al tercer sector, i la crisi sanitària ha estat una oportunitat per posar-nos a prova i créixer en l'àmbit professional i personal.

– Tot i així, en aquestes circumstàncies de crisi sanitària i econòmica actual, sabem que els resultats de la vostra feina han estat bons. En quin moment esteu ara?

Efectivament, malgrat que alguns programes es van veure afectats pel que fa a l'ocupació per la situació de crisi sanitària, hem pogut continuar treballant per assolir els objectius dels diferents serveis. Un exemple clar són les dades d'inserció laboral que hem aconseguit durant el 2021 a les Unitats Dependents. Tot i que la majoria de persones que atenem no disposen d'experiència laboral prèvia ni de formació específica, el 55% de les persones que van iniciar el seu procés al nostre servei sense feina, va obtenir un contracte laboral.

Actualment seguim treballant per optimitzar al màxim l'ocupació dels nostres serveis i oferir una segona oportunitat a persones que, per la seva història de vida i el seu pas per presó, segueixen sent estigmatitzades i disposen de menys oportunitats. 

– En relació amb activitats realitzades des de CERCLES, projecte que també coordines, què teniu previst fer a curt i mitjà termini, i amb quins objectius?

Un dels nostres objectius per a aquest any és continuar visibilitzant el projecte, i per això, estem treballant en diferents alternatives que esperem es materialitzin properament. Des de la Unitat de Suport, seguim treballant estretament amb l'equip de recerca, el qual està format pel Departament de Justícia, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i la Universitat de Barcelona, ​​per continuar tenint dades objectives sobre l'impacte de la nostra intervenció i la reincidència. Fins avui, s'han publicat quatre informes d'avaluació de Cercles, que es poden consultar a la web del CEJFE.

 D'altra banda, seguim promovent millores al projecte alineades amb CirclesEurope, que és l'agència registrada d'Associacions Europees de “Cercles de Suport i Responsabilitat”, on participem activament juntament amb la resta de països que també són membres com el Regne Unit o Bèlgica.

– Amb quants voluntaris/es compteu en aquests moments a CERCLES i quines tasques realitzen?

Actualment, comptem amb més de 45 persones compromeses amb els principis de la justícia restaurativa i que creuen en la responsabilitat compartida per protegir la comunitat.

Les persones voluntàries s'encarreguen d'oferir suport emocional a la persona penada en aquesta etapa de transició on es troba. Es tracta d'una etapa delicada, ja que ha de posar en pràctica totes les eines que ha adquirit després del seu pas per presó, en un moment on apareix un estrès emocional més gran, ja que ha de trobar el seu lloc dins de l'entorn familiar i social.

D'altra banda, aquestes persones coneixen molt bé els factors de risc que podrien portar el penat a cometre un nou delicte, així com el seu pla de prevenció de recaigudes, fet que els permet detectar, juntament amb el professional que coordina el Cercle, si hi ha risc de reincidència i anticipar-nos perquè no hi hagi noves víctimes.

Des de CerclesCat, treballem sota dos lemes que hem de tenir present totes les persones que participem al projecte: “No més víctimes” i “No hi ha secrets” i que són punts clau en què pivota el projecte per garantir l'èxit.

 – Quins diries que són els reptes més grans als que us enfronteu aquest any 2022?

La crisi sanitària ha provocat també una crisi econòmica important en alguns sectors laborals i que afecten molt de prop les persones que atenem. Per aquest motiu, ens sembla interessant posar el focus a 3 eixos per a aquest any.

D'una banda, treballar de manera més innovadora i intensiva l'ocupació laboral, avaluant les dificultats amb què es troben els nostres usuaris i continuar treballant en xarxa amb altres entitats del Tercer Sector.

En segon lloc, intensificar la difusió de tots els programes per garantir-ne el bon funcionament i incidir en un canvi d'actitud per part de la societat de les persones penades.

Per acabar, hem de continuar impulsant la gestió de qualitat, la qual ens permet continuar implementant millores a través de l'anàlisi dels resultats obtinguts i establir prioritats en l'execució dels diferents programes.

 – T'agradaria aprofitar aquesta entrevista per fer algun altre comentari?

Sí. En aquests moments on torna a aparèixer en el debat públic i polític l'ampliació de la presó permanent revisable, crec necessari que, com a professionals de l'àmbit social, hem de continuar fent pedagogia al nostre entorn per rebutjar mites sobre la delinqüència i la reincidència.

La funció que compleix el voluntariat de CerclesCat, em sembla un exemple, ja que les més de 170 persones voluntàries que han participat des dels inicis del projecte, ha contribuït també que aquest missatge pugui calar al seu entorn més proper, promovent un canvi en la visió que puguin tenir envers les persones que han comès un delicte sexual.

En la mesura que la societat estigui informada sobre la realitat que envolta aquest tipus de delictes, promourà la seva integració a la comunitat i facilitarà el desistiment delictiu. Com va dir Dostoievski, "el grau de civilització d´una societat es mesura pel tracte als seus presos".


“Espai públic, pandèmia i violències sexuals: reflexions crítiques sobre el botellón”, temàtica central de la VIII Jornada Noctámbul@s

L'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) celebrarà el proper 5 de maig a Barcelona la seva VIII Jornada Noctámbul@s, anomenada “Espai públic, pandèmia i violències sexuals: reflexions crítiques sobre el botellón”. La trobada, finançada pel Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), es realitzarà de forma presencial al Teatre del Casino d'Hostafrancs, en horari de 9.30 a 14.30 hores. La jornada comptarà amb interpretació en llengua de signes, gràcies a la col·laboració del Col·lectiu Fetesamans.

Els diversos escenaris públics enfortits durant la pandèmia han donat lloc a diferents qüestionaments sobre les possibles violències de gènere que hi succeeixen. És el cas de les preguntes següents: són els espais d'oci informals més proclius a l'exercici de violències? Quin paper té el consum de drogues en aquestes violències? És la configuració urbanística dels espais públics neutra al gènere? quines aportacions podem fer a aquest fenomen des de les perspectives de gènere i antiadultista ?, com es configuren les masculinitats en aquests espais?, han augmentat les violències sexuals facilitades per drogues en els darrers anys?, com podem intervenir en botellons i altres espais públics autogestionatsper prevenir i actuar davant de les agressions sexuals?

A totes aquestes preguntes vol contribuir a donar resposta aquesta vuitena trobada, ja en format presencial, després de dues edicions anteriors de la Jornada Noctámbul@s realitzades de forma online, ateses les circumstàncies de pandèmia.

La jornada comptarà amb la presentació i benvinguda, de 9.30 a 10.00 hores, a càrrec de Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya; Marta Álvarez, directora de l'Àrea d'Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat i Marta Cremades, tècnica de l'Observatori Noctámbul@s. Posteriorment, a les 10 hores, tindrà lloc la conferència inaugural per part de Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6), titulada “Gènere, poder i espai públic i festiu: propostes preventives des de l'urbanisme feminista”.

A continuació, la nostra companya de l'Observatori Noctámbul@s Laia Plaza, presentarà els resultats de l'enquesta europea “Sexism Free Night” (Nit Lliure de Sexisme). L'informe de recerca ha estat desenvolupat per l'Observatori Noctámbul@s de FSC, entitat que forma part del projecte europeu “Sexism Free Night” (prevenció de violències sexuals i promoció d'entorns de lleure més segurs i igualitaris). És un projecte cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (Rights Equality and Cityzenship, REC).

Tal com informàvem en una notícia prèvia , alguns dels principals resultats de recerca d'aquest projecte mostren que les formes de violència simbòlica o menys evident, com la publicitat, les expressions artístiques sexistes, les bromes sexistes, les mirades fixes sexualitzades contínues o els comentaris sexualitzats no desitjats semblen estar molt normalitzats, naturalitzats i generalitzats als entorns nocturns.

La jornada finalitzarà amb una taula rodona, de 12.30 a 14:00 hores, anomenada “Perspectives feministes al voltant del botellón, l'ús de drogues, el lleure i les resistències a les violències sexuals”, en què, de la mà de diferents expertes , és el cas de la nostra companya Ana Burgos, coordinadora de l'Observatori Noctámbul@s, s'abordaran diversos aspectes de gran interès: joventut i drogues; representacions mediàtiques de les violències sexuals mitjançant submissió química; masculinitat, violències sexuals i espais festius, així com estratègies d'actuació davant de les violències sexuals als botellons i altres espais públics.

L'assistència a la trobada és gratuïta, si bé cal inscripció prèvia, a través d' aquest formulari (aforament limitat).

La jornada serà gravada i els vídeos estaran disponibles, després de la seva realització, al Canal Drogas&Gènere de la Fundació Salut i Comunitat, gràcies a la Cooperativa de Tècniques, entitat col·laboradora de l'Observatori Noctámbul@s.


Entitats socials i món acadèmic traslladen al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme

La proposta de llei ha estat presentada recentment al Parlament de Catalunya per fer front al sensellarisme, tractant de donar resposta així a la situació de les persones que viuen al carrer, pernocten en albergs o s'allotgen en equipaments temporals. El text legal garanteix el dret a disposar d'un espai residencial digne i és pioner a Europa pel que fa a la protecció legal, centrant-se en les situacions de sensellarisme més cronificades. La llei també regularà les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de desenvolupar a Catalunya per garantir els drets de les persones sense llar.

Recentment, diverses entitats (Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials) han presentat al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme de manera urgent. El text legal ha estat impulsat i dirigit per Antoni Milian Massana, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la col·laboració de Vicenç Aguado Cudolà, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (UB) i docents de ambdues universitats.

La proposta de text legal de mesures transitòries i urgents per fer front i eradicar el sensellarisme ha entrat per registre al Parlament de Catalunya com a proposició de llei signada per la majoria dels partits de l'arc parlamentari, per tal que sigui discutida i aprovada . A més, el text compta amb el suport de 35 entitats de primer, segon i tercer nivell de làmbit social i de 5 col·legis professionals.

La llei es dirigeix ​​especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme més crònica i amb més duresa. Per aquest motiu, el text elaborat pretén fer front a les situacions que es corresponen amb les tres primeres subcategories operatives de la classificació europea ETHOS, tal com s'assenyala a la nota de premsa emesa per les entitats socials participants en la seva elaboració.

Concretament, es tracta de les persones que viuen al carrer a Catalunya, que passen la nit a recursos nocturns o viuen en equipaments específics per a persones sense llar, permetent un tractament legal homogeni i integral de la problemàtica.

El 2016, s'estimava que prop de 10.000 persones vivien en situació de sense llar (subcategories ETHOS 1, 2 i 3). En concret, 2.855 vivien en un espai públic oa la intempèrie, 4.120 pernoctaven en un alberg, forçades a passar la resta del dia en un espai públic, i 2.982 vivien a centres o albergs per a persones sense llar o allotjaments temporals.

Les entitats promotores de la iniciativa consideren que la xifra ha augmentat exponencialment durant aquests sis anys, estimant que 18.000 persones es troben actualment en aquesta situació (un 80% més en relació amb l'any 2016).

L'objectiu d'aquesta proposta de text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen als carrers de pobles i ciutats de Catalunya, aconseguint la protecció, la promoció i l'emancipació plena de les persones sense llar, així com regular per llei les actuacions i serveis que les administracions públiques catalanes haurien de dur a terme per garantir els drets de les persones sense llar.

La proposta de text legal és una novetat en el context legislatiu europeu, ja que introdueix el fonament de dret per assegurar la dignitat de les persones sense llar. En concret, afegeix el concepte d'espai residencial digne per a totes les persones que es troben a les tres primeres subcategories operatives de la classificació europea ETHOS, garantint en el termini de dos anys el dret a disposar d'un espai residencial digne o un habitatge autònom.

Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) valorem aquesta proposta de llei que ha estat possible gràcies a la suma desforços entre les entitats socials i el món acadèmic, aportant solucions concretes per assegurar la dignitat i la humanitat en el tracte a les persones sense llar.

A més, considerem que és una “iniciativa pionera en el context legislatiu europeu que pot constituir un nou fonament en la vertebració de l'Estat de Benestar” per afavorir l'exercici dels drets de les persones sense llar, tal com assenyalen les entitats socials que han participat a la seva elaboració.

S'espera que la votació es faci «com més aviat millor» al Parlament de Catalunya i que la llei «pugui estar plenament en vigor a finals d'any».

Podeu consultar aquí la proposta de llei.


FSC participa en una jornada d'intercanvi i aprenentatge presencial entre membres d'organitzacions sòcies al projecte "World Wide Inclusive Web(site)"

Un grup de professionals de l'Àrea de Drogues, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) estan assistint aquests dies a Viena, juntament amb altres entitats de Bèlgica, Àustria i Grècia, a una trobada internacional del projecte “World Wide Inclusive Web(site)” (WWIV) sobre intercanvi de pràctiques terapèutiques creatives per a la inclusió de persones amb conductes addictives, projecte en què participa la Fundació Salut i Comunitat (FSC). L'experiència està sent molt gratificant, entre altres aspectes, abordant-se qüestions relacionades amb l'atenció a les persones amb conductes addictives i el treball inclusiu, a través de l'art.

Tal com assenyalàvem a notícies prèvies, el “World Wide Inclusive Web(site)” és un projecte finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea per fomentar el desenvolupament i inclusió de competències, a través de la creativitat i les arts, realitzat en col·laboració amb entitats de tres països més:  OXOt,  a Bèlgica,  INMAD , a Àustria i el  Centre de Prevenció de la Prefectura  de Larisa, a Grècia.

En aquesta ocasió, aquesta jornada ha estat organitzada per l'entitat INMAD de forma presencial a Viena, a través d'una sèrie de trobades de treball relacionades, en què estan participant els/les nostres companys/es de l'Àrea de Drogues, Gènere i Família, juntament amb professionals d'aquests tres països, amb l'objectiu d'aprendre eines per ajudar les persones usuàries de serveis gestionats per la nostra entitat, a través de l'art.

Concretament, s'està treballant amb una tècnica denonimada “Regenerative Life Facilitator”, basada en 8 recursos personals. “Cada dia ens donen a conèixer alguns d‟aquests recursos i aprenem tècniques a través de l‟art per poder treballar-los. Considerem que això ens pot ser de molta utilitat, sobretot a la nostra feina al Centre de Dia Crisálide, a Barcelona, ​​que combina les activitats creatives amb la inclusió social”, assenyala Gemma Maudes, adjunta a la direcció d'àrea.

D'altra banda, reconeix que “aquesta trobada ens facilitarà eines per poder recolzar les persones usuàries que acudeixen a altres serveis”. És el cas dels pisos terapèutics “Cosmos” i “Teodor Llorente”, serveis gestionats i dirigits per FSC.

La idea central del projecte WWIV gira entorn de fomentar la creació de comunitats inclusives: la creació de petits grups socials dins de comunitats locals; el desenvolupament de projectes creatius (teatre, pintura, artesania, etc.) adreçats a persones vulnerables; i la creació d'una plataforma en línia que doni suport i faciliti els projectes creatius. El seu objectiu general és crear comunitats inclusives on interactuïn persones que pateixen conductes addictives, trastorn mental o es troben en situació de risc o exclusió social amb la població general.

El programa té com a finalitat establir una cooperació que combini la creativitat artística amb funcions rehabilitadores i preventives. I, a llarg termini, es pretén establir vincles sostenibles entre les organitzacions sòcies per continuar cooperant en aquest àmbit d'importància crucial per als serveis i els projectes que desenvolupem.