Les infermeres del CAS Brians del Centre Penitenciari de Brians 1, finalistes de la 1a edició del Premi Néstor Bereciartu

El Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) a Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 1, servei gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ​​finançat pel Servei Català de Salut (CatSalut), ha tornat a ser notícia per la gran tasca que realitza amb els usuaris del servei. Concretament, les infermeres que treballen en aquest recurs van ser guardonades el dia 22 d'abril passat com a finalistes de la primera edició del Premi Néstor Bereciartu, convocat per la Revista ROL d'Infermeria.

Les infermeres del CAS Brians del Centre penitenciari Brians 1, van ser guardonades per l'article “Atenció d'infermeria a usuaris de drogues a la presó”, on posen de manifest la importància de la intervenció d'infermeria per millorar la qualitat de vida dels usuaris de drogues, publicant-se aquest treball a la Revista Rol d'Infermeria, concretament al número de gener de 2022 i rebent a més un diploma commemoratiu.

A les bases del premi, s'exposava que es valorarien els millors manuscrits sobre experiències clíniques davant les diferents dimensions de la salut o la malaltia, que es descriuen en aquest article, desenvolupant-se també els pilars fonamentals de l'atenció d'infermeria a persones consumidores de drogues a la presó.

Aquests pilars, tal com s'assenyalen a l'article, són:

  1. Promocionar els programes de reducció de danys. Les infermeres gestionen el programa de manteniment amb metadona, el programa dintercanvi de xeringues o intervencions deducació per a la salut, entre altres, per tal de donar cobertura a les necessitats sociosanitàries de les persones consumidores de drogues a la presó.
  2. Establir una bona relació terapèutica infermera-usuari. Les infermeres fan un acostament a la població penitenciària per estendre ponts i enfortir l'adherència de les persones consumidores als programes de reducció de danys. Per això, s'estableix una relació terapèutica positiva mitjançant el seguiment i l'acompanyament de les necessitats psicosocials.
  3. Defensar laccés a la salut. La intervenció de les infermeres facilita l'accés de les persones consumidores a altres recursos sociosanitaris del medi penitenciari ia la comunitat. En aquest sentit, les professionals defensen aquest model d‟actuació, per tal de reduir l‟estigmatització i l‟hostilitat cap a aquestes persones en el medi penitenciari.

Les nostres companyes de FSC subratllen, des de la seva experiència, la importància d'intensificar i promocionar aquest model d'atenció dirigit a persones consumidores privades de llibertat. Per aquest motiu, recomanen una inversió més gran en formació especialitzada de professionals d'infermeria per a una actuació sobre drogues més eficaç en el medi penitenciari.


FSC presenta l'experiència de la dimensió formativa del projecte europeu “El Dia Després” en una jornada de la UB sobre joves migrants no acompanyats

La Fundació Salut i Comunitat (FSC), juntament amb el Grup Lagunduz, han participat recentment a la jornada de contrast de professionals del Programa d'Intervenció Social i Educativa amb nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats de l'Estat Espanyol. Aquesta jornada, organitzada pel grup motor de recerca R+D sobre menors migrants no acompanyats: Situació actual, circuit d'atenció i models d'intervenció social i educativa per a la inclusió, dirigit per les doctores Violeta Quiroga i Eveline Changas, així com altres col·legues , es va dur a terme al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona (UB).

La jornada que va tenir com a objectiu la construcció i la validació d'itinerari(s) d'atenció integral de joves migrants no acompanyats, va transcórrer a través de dos espais. En un primer espai, es va donar a conèixer la proposta d'un itinerari d'atenció integral de joves migrants que posteriorment es va debatre en petits grups entre els professionals que van assistir per a la seva validació i, en un segon espai, es van presentar les dimensions instrumentals: documental, formativa i laboral.

D'aquesta manera, es va prendre com a referència la dimensió formativa de l'experiència del projecte europeu El Día Después (DAF Project, de l'anglès: The Day After Project), finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea i liderat per la Fundació Salut i Comunitat.

A la presentació d'aquest projecte, van participar els nostres companys Sergio Castelló, responsable de la iniciativa EDD 3+, juntament amb Daniel Montiel i Daniel Urbina, professionals també de FSC, referint-se a la importància del foment d'un itinerari formatiu conjunt a nivell europeu, a partir de la guia de referència ja validada i presentada en aquest projecte.

L'acte va comptar amb la presència de directius de l'Àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de FSC, així com del Grup Lagunduz, en representació dels diferents serveis d'atenció directa d'aquestes entitats a nivell estatal, així com professionals tècnics de diferents centres gestionats i dirigits per les mateixes que van contribuir amb la seva experiència professional al debat sobre les necessitats i els objectius que ens hem de marcar en cadascuna de les fases d'atenció integral amb aquests joves. Per això, tal com es va assenyalar, s'ha de reforçar tant la intervenció al carrer com l'atenció en emergència, l'atenció en acolliment, l'atenció en integració i l'atenció en emancipació.

Així mateix, durant la jornada, els nostres companys Sergio Castelló, Daniel Montiel i Daniel Urbina van exposar tant el marc de referència del context actual de la situació dels joves sota el sistema de protecció, les seves necessitats i dificultats en la seva integració que determina una intervenció més especialitzada en aquests joves, com el model de currículum de formació (Pla formatiu).

Cal recordar que aquest model s'adreça a joves menors d'edat, atesos sota el Sistema de Protecció en serveis d'atenció a la infància i l'adolescència i que tenen un risc d'exclusió sociolaboral. Aquest model s'ha dissenyat conjuntament per totes les entitats participants del projecte i s'ha compartit entre els països d'Espanya, Itàlia i Grècia.

El seu objectiu és promoure l'obtenció de competències clau per afavorir la transició de l'adolescència/joventut a l'edat adulta i facilitar l'accés al mercat laboral, després d'assolir la majoria d'edat, amb una modalitat especialment dirigida a adolescents migrants.

Com assenyalàvem en una notícia prèvia, es tracta del segon producte, desenvolupat a través d'aquesta iniciativa, després de la publicació el mes d'octubre passat d'una  guia de referència  per a la integració social i laboral de les i els joves que es troben al Sistema de protecció de menors.

La iniciativa “El Dia Després” va tenir una gran acollida per part dels assistents a la jornada, tant pel grup de recerca de la Universitat de Barcelona amb què s'ha treballat, com pel personal tècnic d'atenció directa a joves migrants, tal com es va posar de manifest a través de diferents reflexions al torn lliure de preguntes.

La jornada va finalitzar amb l'agraïment de la Dra. Violeta Quiroga a tots els participants en aquesta sessió que ha posat el punt final a més d'un any i mig de treball, amb la creació de grups motors que han permès validar un itinerari de atenció integral a joves migrants a tot el territori estatal.


La Residència d'Acollida de nens, nenes i adolescents "Els Estels" realitza dos tallers de sensibilització sobre discapacitat visual impartits per l'ONCE

La Residència d'Acollida de nens, nenes i adolescents (NNA)" Els Estels" d'Alacant, gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, ha realitzat dos tallers de sensibilització sobre discapacitat visual, impartits per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). En aquestes sessions, es van explicar diversos conceptes i es van utilitzar diferents dinàmiques que van aconseguir despertar l'interès i generar empatia als NNA, així com la seva participació activa per conèixer les experiències de persones amb ceguesa o deficiència visual que, a més, van ser comptades en primera persona, a través de vídeos.

Els passats dies 9 i 10 de febrer, van tenir lloc dos tallers de sensibilització, en el servei, impartits per representants de l'ONCE a Alacant, dirigits al grup educatiu de gent gran dels Estels, amb edats compreses entre els 14 i 17 anys i, per altra banda, es va adaptar el taller al grup educatiu de petits, amb edats entre els 6 i els 14 anys.

Una vegada més, s'ha considerat d'interès que els NNA coneguin diferents col·lectius i es conscienciïn amb les diferents realitats existents, i aquests tallers són un complement a la seva formació reglada. Per aquest motiu, es va reprendre la coordinació prèvia, existent any enrere amb l'ONCE, ja que els actuals usuaris del servei no havien realitzat aquesta activitat.

El taller plantejat va estar basat en activitats dinàmiques on els mateixos NNA, poguessin conèixer de primera mà les barreres encara existents actualment per a aquest col·lectiu. També, perquè poguessin familiaritzar-se amb els materials adaptats, podent utilitzar un bastó guia, fer lectures en braille o utilitzar antifaços, ulleres de visió àmplia, etc.

D'altra banda, van visionar diferents vídeos amb diverses finalitats, a través dels quals es pretenia generar també debat entre els adolescents, de manera que aquests poguessin expressar la seva opinió i es pogués crear pensament crític. En aquests vídeos, es va donar a conèixer com és la vida de les persones amb discapacitat visual, aconseguint conscienciar sobre les dificultats a què aquestes persones s'enfronten.

També, es va explicar com se'ls dóna suport des de l'organització, oferint-los els mitjans i recursos necessaris perquè puguin assolir el màxim nivell de benestar i autonomia, que els permetin la seva inclusió plena en la societat, també a través de la prestació d'una àmplia oferta de serveis socials.

Així mateix, en ambdós grups educatius, es van realitzar debats respecte als mitjans tècnics que els menors consideraven adequats, prèvia visualització dels vídeos, i que, després de veure'ls, va generar un canvi en la seva perspectiva, amb tota la informació que se'ls va oferir . A més, les dinàmiques van sensibilitzar els NNA, generant empatia, a través de la posada en pràctica de les limitacions diàries que té aquest col·lectiu.

D'altra banda, “es va ampliar el coneixement per part dels nostres NNA, pel que fa a les diverses minusvalideses visuals existents i com poder ajudar les persones amb ceguesa, mitjançant unes petites recomanacions per a una interacció natural i espontània amb les persones amb discapacitat visual ”, assenyalen des del servei.

La participació per part dels dos grups va ser activa i respectuosa, assistint tots els/les residents. “A més, diversos dels NNA, estan vinculats a aquest col·lectiu a través de familiars, de manera que aquest fet va resultar enriquidor per al grup en conjunt, ja que van exposar les seves pròpies experiències, sent el grup de petits al que més va impactar aquest taller , a causa d'un desconeixement més gran per l'etapa evolutiva en què es troben”, expliquen.

En qualsevol cas, l'activitat va tenir molt bona acollida per totes i tots els residents i va complir amb el seu objectiu de sensibilització, informant alhora sobre la missió principal de l'ONCE, la millora de la qualitat de vida de les persones cegues o amb discapacitat visual.


FSC presenta l'informe de recerca del projecte “Sexism Free Night” sobre la violència sexualitzada en entorns de lleure nocturn a Europa

L'informe ha estat desenvolupat per l'Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), entitat que forma part del projecte europeu “Sexism Free Night” (prevenció de violències sexuals i promoció d'entorns d'oci més segurs i igualitaris). Es tracta d´un projecte europeu cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (Rights Equality and Cityzenship, REC), impulsat per un consorci format per promotors d´oci nocturn, entitats sense ànim de lucre, com ReGeneration, Kosmicare, ClubComission, així com FSC, i la Universidade Catòlica Portuguesa, com a líder del projecte.

El projecte “Sexism Free Night” té com a objectiu promoure entorns d'oci nocturn més segurs i igualitaris, des d'una perspectiva de gènere a la promoció de la seguretat, la diversitat i les experiències positives per a dones, homes i persones trans i no binàries.

A aquest efecte, s'ha realitzat una investigació que explora les interseccions entre la violència sexual, els entorns d'oci nocturn i el consum de drogues a Europa. Això permet augmentar el coneixement sobre el sexisme i la cultura de la violència en entorns de festa a diferents regions europees, així com sobre les polítiques implementades a l'oci nocturn per promoure entorns més segurs i igualitaris.

L'activitat de recerca es va basar en una enquesta web a escala europea, per tal de demanar informació sobre la prevalença del sexisme i la violència sexual en persones més grans de 18 anys a Europa, i analitzar, a partir de les més de 4.500 respostes vàlides , que van completar l'enquesta íntegrament i van ser considerades per a l'anàlisi.

També es va recollir informació sobre les interseccions de la prevalença del sexisme i la violència sexual amb factors clau específics, com ara els patrons de consum de drogues, participació en entorns de lleure nocturn i festa, mobilitat nocturna i creences sobre la violència sexual.

L'enquesta es va traduir a vuit idiomes diferents (anglès, espanyol, francès, portuguès, serbi, alemany, letó i eslovè) i es va implementar en el període comprès entre el 25 de novembre i el 31 de desembre de 2020. Les preguntes contemplaven qüestions relatives a l'oci nocturn i als espais de festes, abans de la pandèmia pel COVID-19, així com també en un context d'aïllament social, motivat per la crisi sanitària internacional (per exemple, a petites festes, reunions a casa o en espais públics amb amics/gues, festes informals, videotrucades i esdeveniments en directe).

Alguns dels principals resultats de recerca mostren que les formes de violència simbòlica o menys evident, com ara la publicitat, les expressions artístiques sexistes, les bromes sexistes, les mirades fixes sexualitzades contínues o els comentaris sexualitzats no desitjats semblen estar molt normalitzats, naturalitzats i generalitzats als entorns nocturns.

Les dones enquestades (46,46%) i les persones amb identitats de gènere transgènere i no binàries (30,01%) van informar haver experimentat sempre o amb molta freqüència alguna forma de violència sexual normalitzada quan sortien de nit, en comparació dels homes (12,4%).

Segons assenyalen des del projecte europeu “Sexism Free Night”, els resultats d'aquesta investigació no neguen que la violència sexualitzada també la viuen els homes, tot i que incideixen que la violència sexualitzada té gènere. La majoria de les dones (74,8 %) i les persones amb identitats de gènere transgènere i no binàries (65,7 %) van informar que tenen por a les agressions sexuals en els ambients nocturns per part d'una persona d'un gènere específic, que en més del 95% dels casos, era un o diversos homes. Pel que fa als homes enquestats, el 88% no van reportar aquesta por.

Els resultats d'aquest informe han estat utilitzats per donar forma al contingut de la formació europea, adreçada a professionals de l'oci nocturn, organitzadors de festivals i professionals de l'àmbit de les drogues, així com per al disseny de la campanya europea de difusió.

Fes clic sobre la imatge per descarregar l'informe:

Fes clic sobre la imatge per descarregar l'informe:

Joves usuaris/àries de la Llar d'Acolliment General “La Mar” s'uneixen a la manifestació del 8 de març a Alacant

Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, els/les adolescents, usuaris/àries d'aquest servei, ubicat a Alfaz del Pi, a la província d'Alacant, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) hi van anar, acompanyats educadora del servei, Sara Molina, a la manifestació convocada a Alacant per reivindicar els drets de les dones i la igualtat entre sexes. Després de participar-hi, els joves s'han mostrat molt interessats a conèixer més sobre la causa feminista i col·laborar en accions relacionades amb aquest moviment social.

Durant el mes de març, s'ha estat treballant aquesta temàtica amb els joves a través de tallers, visionat de vídeos, activitats de la vida diària, etc., amb l'objectiu de donar-los a conèixer quines són les reivindicacions del moviment social feminista actualment, així com el seu recorregut històric.

“Tractem, des d'una perspectiva de gènere, temes com els maltractaments físics i psicològics, prostitució, pornografia, bretxa salarial, sostre de vidre i terra enganxós, així com amor romàntic, estereotips de gènere, identitat i orientació sexual, etc.”, assenyala Marta Sánchez García-Armero, coordinadora del servei.

Així mateix, explica que des de l'associació feminista “Huellas de Mujer” del municipi d'Alfaz del Pi, es va oferir a les persones interessades a ser traslladades a la manifestació convocada a Alacant un autobús gratuït, cosa del que es van beneficiar els/les joves, usuaris/es del servei “La Mar”. Cal destacar que aquesta associació organitza activitats al municipi des del 2016, per afavorir, des d'un treball en xarxa, l'avenç cap a la igualtat real entre dones i homes, visibilitzant les aportacions de les dones a la cultura i la ciència.

D'altra banda, un dels pilars bàsics de la intervenció educativa dels serveis d'atenció a menors gestionats per la Fundació Salut i Comunitat és la coeducació i altres valors que també es promouen a diverses entitats del municipi d'Alfaz del Pi. En el sentit també que el feminisme és progrés i combat les desigualtats i la discriminació, aportant força i esperança.

“Tenint en compte aquestes circumstàncies i per acabar de donar-li forma a aquest dia, l'equip educatiu del servei va considerar convenient, com a intervenció educativa, que els joves participessin en la manifestació convocada a Alacant. D'aquesta manera, es va afavorir l'ús dels recursos comunitaris i associatius, per aconseguir aconseguir canvis i millores socials. Els/les adolescents que van participar, van mostrar molt interès, tant en la manifestació en si, com en allò que s'hi reivindicava i és per això, que van participar de manera molt activa”, manté la coordinadora del servei.

De manera que aquest dia, amb l'activitat organitzada des del centre, se'ls va brindar l'oportunitat d'implicar-se activament i de viure en primera persona l'experiència de reivindicar canvis socials mitjançant el dret democràtic a manifestar-se, a través de la unió pacífica de centenars de persones que es van reivindicar amb una finalitat comuna, sentint-se part d'una col·lectivitat que lluita per construir un món millor perquè les generacions futures puguin tenir una igualtat real i efectiva”, expressa Marta Sánchez García-Armero, coordinadora del servei.


La gent gran de la Residència i Centre de Dia "Roger de Llúria" de Reus gaudeixen d'un carnaval ambientat als anys 60

La celebració del carnestoltes i altres festivitats té efectes terapèutics en la gent gran, tant a nivell físic i funcional com psicològic, com ha quedat demostrat recentment a la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus, a Tarragona. El servei, de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, va celebrar el 25 de febrer passat aquesta festa popular, amb molt bona acollida per part de la gent gran.

Els usuaris/es del servei, així com els treballadors/es, es van disfressar de hippies i van gaudir d'un magnífic matí, acompanyats de música de l'època i fent jocs tradicionals. Amb el carnestoltes, es va celebrar una festivitat i tradició de la nostra cultura, aprofitant-se aquesta festa al centre, a més, per treballar diferents aspectes amb la gent gran.

L'objectiu d'aquesta celebració va ser que les persones grans participessin en una activitat adaptada a elles, fomentant amb això les relacions socials en el servei, alhora que es treballava la memòria o la creativitat, ajudant a prevenir el deteriorament cognitiu ia tenir una vida més saludable.

Prèviament, i entre tots ells, van decidir la temàtica de la disfressa de carnestoltes que donaria vida a la festa. Per això, es va realitzar una pluja d'idees i es van anomenar disfresses originals, unes més complexes i altres més divertides, en record de temps passats. Un cop es va decidir la disfressa que s'havia de confeccionar i portar, i per començar a recrear-se a l'època, les persones grans van veure diferents imatges i van escoltar les cançons més populars dels anys 60.

Amb això, es va buscar treballar la memòria, ja que “els usuaris/es recordaven i relataven com celebraven ells/es el carnestoltes abans, qui confeccionava els vestits i vestits, amb qui acudien a la festa, quines disfresses portaven (ells/es i els seus familiars i amics/gues), entre altres aspectes”, assenyalen des de la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus.

Cal destacar que, un cop creat aquest ambient previ a la festa, setmanes abans de la celebració del carnestoltes, les persones grans usuàries del servei van començar a participar activament en la realització de les disfresses. Van començar per pintar accessoris hippies (flors, símbols de pau i cares somrients de diferents mides) i “amb això, no només es va fomentar la motricitat fina, sinó que es va treballar l'atenció (ja que en alguns dibuixos havien de pintar, d'acord amb un número i aquest número indicava un color)”, ens explica l'equip professional del centre.

D'altra banda, van decidir quin tipus de photocall volien crear i posteriorment gaudir-ne. “Els vam donar diferents opcions, de les quals van escollir una furgoneta hippie , que una vegada dissenyada, ells/es van decorar. Un cop pintats tots els dibuixos hippies , els usuaris/es es van encarregar de retallar-los. El següent va ser retallar els vestits, vam triar fer armilles i cintes de pèl, l'equip psicosocial va dibuixar els patrons en bosses d'escombraries i les persones grans les van retallar. Amb això, es va treballar la coordinació bimanual, la coordinació oculomanual, la motricitat fina i l'atenció”, ens traslladen des del centre.

L'activitat de decoració de vestits va finalitzar amb la realització de diferents activitats manuals: enganxant els complements que els usuaris havien pintat i treballat, fent collarets, decorant els vestits i les tiares, així com realitzant el photocall de la furgoneta, arribant per fi aquest dia tan esperat.

Un dia ple de diversió i de ball. Les persones grans, usuàries del servei, es van disfressar, ballar i gaudir, al ritme de la música de sempre, recuperant el carnaval, després de llargs mesos de pandèmia.

This slideshow requires JavaScript.


El projecte europeu "El Dia Després" presenta el Currículum Formatiu i l'itinerari de pràctiques a centres de treball per a joves atesos sota el Sistema de Protecció

El projecte europeu “El Dia Després” (DAF Project, de l'anglès: The Day After Project), finançat pel programa Erasmus+ i liderat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha presentat recentment el Currículum Formatiu i l'itinerari de pràctiques en centres de treball, adreçat a joves, més grans de 16 anys i menors de 18, atesos sota el Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència a Espanya, Itàlia i Grècia. Cal recordar que recentment es va publicar la Guia de referència per a la inserció sociolaboral de joves que viuen sota el sistema de protecció , en el marc d'aquest mateix projecte.

Coincidint amb la presentació, realitzada al Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló, del Currículum Formatiu i l'itinerari de pràctiques a centres de treball, comú entre els diferents països que intervenen a la iniciativa europea “El Dia Després”, es va dur a terme una sessió híbrida (presencial i en línia), adreçada a professionals pertanyents als col·legis professionals d'Educació Social, Treball Social i Psicologia de la Comunitat Valenciana, Aragó, Guadalajara i Cantàbria.

Durant la presentació, es va exposar el model de currículum de formació (Pla formatiu), dissenyat de forma conjunta per totes les entitats participants i compartit entre els països d'Espanya, Itàlia i Grècia, dirigit a joves menors d'edat, atesos sota el sistema de Protecció en serveis d'atenció a la infància i l'adolescència i que tenen un risc d'exclusió sociolaboral.

L'objectiu d'aquest model de capacitació és promoure l'obtenció de competències clau per afavorir la transició de l'adolescència/joventut a l'edat adulta i facilitar l'accés al mercat laboral, després d'assolir la majoria d'edat, amb una modalitat dirigida especialment a adolescents migrants.

La sessió de presentació del Currículum Formatiu va ser realitzada pels nostres companys Sergio Castelló, responsable de la iniciativa EDD 3+ a la nostra entitat, i Daniel Urbina, director del Centre d'Acollida de Menors (CAM) d'Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz, que va assenyalar que actualment aquest currículum formatiu es troba validant, a través de cursos pilots a les entitats pertanyents a la iniciativa.

Cal destacar que, en el cas de FSC i el Grup Lagunduz, diferents centres gestionats per ambdues entitats, es troben aplicant actualment amb bons resultats el programa formatiu amb els joves residents als serveis i centres d'atenció a la infància i adolescència.

Aquest Currículum Formatiu és el segon producte, desenvolupat a través d'aquesta iniciativa, després de la publicació el mes d'octubre passat d'una guia de referència per a la integració social i laboral de les i els joves que es troben al Sistema de Protecció de menors, en què es va incloure un marc de referència sobre la situació als diferents països participants, així com la definició de les habilitats personals i professionals que són necessàries per a l'accés al mercat laboral.

Finalment, una vegada conclosa la presentació, es va convidar les persones assistents a fer una enquesta de satisfacció, valorant el 92% de les mateixes amb una resposta “alta” o “molt alta” la informació rebuda durant la sessió, en relació amb la iniciativa europea The Day After.

Cal recordar que aquesta iniciativa compta amb el suport del programa Erasmus + de la Unió Europea, de cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i aliances estratègiques per a la joventut, participant-hi quatre entitats socials de tres països europeus. Des d'Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a organització que va promoure el projecte i n'assumeix la coordinació, així com l'Associació d'Assistència Integral Lagunduz. D'altra banda, una entitat italiana, Mondo Nuovo APS; i des de Grècia, Social Empowerment Hub (SEH).

El Currículum Formatiu i itinerari de pràctiques es troba disponible en anglès a la pàgina web del projecte, i durant aquest mes serà publicat en castellà, italià i grec.

Més informació: https://dayafterproject.eu/


Dia Internacional de la Dona al Pis de Reinserció "Cosmos" de la Fundació Salut i Comunitat: un èxit compartit

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) contempla la perspectiva de gènere en la intervenció i l’atenció de les persones usuàries dels diferents serveis. Al Pis de Reinserció “Cosmos” de Barcelona es realitzen durant tot l’any diferents grups de treball, on s’incorpora l’anàlisi del gènere. També es desenvolupen grups de treball específics de gènere amb les persones usuàries. Aprofitant els resultats de la intervenció en els grups, la sensibilització i la reflexió, es va organitzar el dimarts 8 de març una programació especial, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que va incloure diverses activitats.

D’una banda, durant tot el dia, el grup de persones usuàries i l’equip van disposar de material plàstic i un mural, on poder-hi plasmar les seves idees, emocions i/o desitjos, que desperten la reivindicació que es realitza en aquest dia. Aquest mural va quedar completat a mitja tarda i es va deixar exposat en un espai comú transitat i obert a posteriori. Durant el transcurs del dia, les persones usuàries també van disposar de diferents llibres feministes, facilitats per part de l’equip.

En la dinàmica habitual del recurs, es realitza cada setmana el grup de gènere de dones i el grup de gènere d’homes. Durant la setmana de l’1 de març, es va proposar a les persones usuàries realitzar el grup de gènere de manera conjunta, homes i dones. En aquest grup es va plantejar la realització d’un escrit personal, totalment voluntari, sota el títol “Carta a una dona”. En aquest cas, es tracta d’una reflexió més des de l’individual, en forma de narrativa.

De manera paral·lela, l’equip del recurs també va treballar en un manifest, on s’exposa la seva visió sobre la dona i, més en concret, sobre les dones amb problemàtica de trastorn per ús de substàncies; sobre la realitat i el que consideren que hauria de canviar.

Durant la jornada, es va comptar amb l’assistència de la Marta Álvarez, directora de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Famílies de la Fundació Salut i Comunitat. Cal destacar que a l’espai del menjador es va poder realitzar la trobada de tot l’equip amb les persones usuàries. Les que van voler, van poder compartir la lectura de la seva activitat individual “Carta a una dona”.

Malgrat el contingut de les cartes va ser molt diferent, totes coincidien en estar fetes amb molta emoció. Les persones usuàries van explicar que, en algun cas, havien començat a escriure sense pensar en cap dona en concret, però que havien acabat la carta visualitzant a la mare, la germana o inclús una parella del passat. I, tot i que no totes les persones usuàries van voler compartir la lectura de la carta amb la resta del grup i de l’equip, es sap que alguna de les cartes s’enviarà amb sobre i segell, i tindrà una destinatària real.

Després de la lectura de les cartes, l’equip va voler compartir amb les persones usuàries el manifest, posant en valor la importància que pren per l’equip compartir i celebrar aquest dia. La rebuda de la lectura del manifest va ser molt positiva, en tant que va generar diferents opinions respecte el 8M, un clar exemple del que es veu i es viu a la societat. Precisament és aquest el punt que destaca l’equip, que en el recurs convisquin diferents maneres de fer i de funcionar, des del respecte i el reconeixement mutu. Totes les persones participants, tant usuàries com de part de l’equip, van coincidir en què va ser un espai de reflexió individual i col·lectiva, on totes les veus van tenir cabuda i totes les opinions van ser escoltades.

Les persones usuàries van poder explicar que la proposta de part de l’equip va fer que poguessin participar de manera activa en el Dia Internacional de la Dona, cosa que ni havien fet anteriorment, ni s’haguessin plantejat fer estan fora del recurs. D’aquesta manera, l’equip conclou que la realització de la programació especial per la celebració del 8M ha sigut un èxit compartit.

“I avui aquí, estem a anys llum del que teníem. I avui aquí, estem a anys llum del que ens falta tenir. Pel que s’ha aconseguit, pel que queda, per la igualtat”, assenyalen des del Pis de Reinserció “Cosmos” de la Fundació Salut i Comunitat.


Dos curts realitzats a la Residència de Persones amb Diversitat Funcional Relleu, seleccionats com a finalistes en un festival internacional de curtmetratges

Els curtmetratges “Inmovbilizados II” i “Una Navidad de miedo”, realitzats al taller d'arts audiovisuals de la Residència de Persones amb Diversitat Funcional Relleu, servei de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), han estat seleccionats com a finalistes al X Festival Internacional de Curtmetratges per a la Diversitat Andaina 2022 que se celebrarà a Redondela (Pontevedra) el proper mes d'abril. És un festival de curtmetratges relacionats amb la diversitat funcional o protagonitzats per persones amb discapacitat.

Concretament, aquests dos curtmetratges han estat seleccionats com a finalistes a la Secció Novell del festival, en què s'inclouen treballs no professionals, realitzats i produïts per centres educatius i serveis d'atenció a persones amb diversitat funcional, fet que ha estat rebut al centre amb una alegria immensa, ja que “en els darrers anys, estem endinsant-nos en l'àmbit dels audiovisuals i per als nois/es està sent molt terapèutic i positiu”, afirma Rubén LR, monitor del taller d'arts audiovisuals.

“A principis d'aquest any, va sorgir la idea de presentar aquests treballs a festivals de curtmetratges que tinguin relació amb la diversitat funcional, i aquest certamen és el primer en què hem presentat aquests dos curts. En aquests moments, estem a punt de començar un altre enregistrament, i la idea és anar presentant els curtmetratges a diferents festivals, per això estem treballant amb molta il·lusió”, manté Rubén LR

D'altra banda, explica que a tots els enregistraments que han realitzat al taller d'arts audiovisuals, han tractat que col·labori el màxim nombre de residents, respectant sempre la seva voluntat de voler participar o no. “Considerem que és una bona forma d'expressió per als usuaris i, sobretot, l'activitat la gaudeixen molt, s'ho passen, ens ho passem molt bé. A més, els curtmetratges estan gravats a les instal·lacions del centre, amb els recursos que tenim i en temps de pandèmia. Per tot això, us donem un valor especial”, expressa.

Cal recordar que el taller d'arts audiovisuals va començar a realitzar-se al servei el mes de novembre de 2019. Al principi, segons explica Rubén LR, “es feien reunions amb els/les residents perquè comentessin què tenien interès a gravar i, també , perquè exposessin les seves idees en tot el procés d'enregistrament, si bé, de cop i volta, va arribar la pandèmia i ho va transformar tot. Així que el primer curtmetratge va sorgir de la necessitat d'expressar com se sentien al confinament, i el que es va fer va ser mostrar els seus testimonis, en un format documental. Això sí, amb una qualitat tècnica baixa pels recursos de què disposàvem en aquests moments per a l'enregistrament”.

Com a resultat, l'any 2020, van enregistrar tres curts: un de petit format, realitzat per a les Jornades Esportives d'UPAPSA; el primer curtmetratge de ficció que va ser “Immobilitzats” i que tractava sobre l'ús de les noves tecnologies, i “L'esperit nadalenc”, curtmetratge que van gravar a final d'aquest any amb motiu del Nadal, al qual també se'n va fer servir de felicitació nadalenca per part dels residents.

L'any 2021, i ja amb una càmera nova, van dur a terme la segona part de “Inmovbilizados" que mostrava les conseqüències d'una possible “apagada digital”, des d'una mirada d'humor. L'últim curtmetratge, titulat “Una Navidad de miedo”, va ser realitzat el passat mes de desembre, també des de l'humor i com a felicitació nadalenca, si bé “tractant de despertar alhora sorpresa o por”, matisa Rubén LR, monitor del taller arts audiovisuals.

Ara, el talent dels usuaris/es del servei ha estat valorat pel X Festival Internacional de Curtmetratges per a la Diversitat Andaina 2022, seleccionant tots dos curts com a finalistes, podent optar d'aquesta manera a un premi econòmic ia una estatueta que esperem sigui el primer guardó de molts altres que rebran per la seva merescuda feina.


“Inmovbilizados II”

https://www.youtube.com/watch?v=aLV7deqfVmk

"Una Navidad de miedo"

https://www.youtube.com/watch?v=reFxsutBQ2E


"Consum de drogues i drogodependències: divergències i confluències" torna a celebrar-se amb la participació de professionals de FSC

El proper 17 de març, a les 16:00 hores, tindrà lloc la taula rodona del curs “Consum de drogues i drogodependències: divergències i confluències”, amb la participació dels nostres companys/es de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) Gemma Maudes i Fran Calvo. La trobada, de caràcter virtual, se celebra per segona vegada, atesa la bona acollida que va tenir l'edició anterior, i està organitzada per la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona.

L'abús de drogues de tota mena, legals i il·legals, i l'addicció a aquestes, és un dels problemes de salut i de qualitat de vida evitables més importants de les societats desenvolupades. A la trobada es debatrà sobre aquestes addiccions i s'abordarà el gran malestar que generen les persones que les pateixen i el seu entorn.

També es parlarà de la càrrega moral i de l'estigma que pesa sobre les persones que presenten conductes addictives i que sovint provoca que es negui el problema, s'oculti, i que això impossibiliti cercar solucions a temps.

Així mateix, s'incidirà en la importància d'incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit d'addiccions i s'analitzarà la situació actual de les drogodependències, principalment pel que fa al tractament.

La jornada comptarà amb els següents participants:

  • Gemma Maudes . Adjunta a la direcció de làrea de gènere i drogodependències de FSC.
  • Fran Calvo . Responsable de làrea de recerca i avaluació de FSC. Professor associat de la Universitat de Girona.
  • Sergi García Casas . Psicòleg del Centre Jove de Salut de l'Ajuntament de Girona.
  • Raquel Moreno Quadrat . Estudiant d´Educació Social de la Universitat de Girona.

https://www.youtube.com/watch?v=U_mQjXiUZ0Y