Com explicàvem en una notícia anterior, el passat mes de maig es va realitzar una sessió de treball, en què es van establir les primeres línies de treball, de cara a l’elaboració d’un Manual de Formació per a Famílies, en el marc d’atenció a la infància i adolescència, que formarà part del projecte “EDD+3”. Aquesta jornada formativa va estar adreçada a equips interdisciplinars, en el marc de l’atenció familiar de nens, nenes i adolescents (NNA), i van participar els equips de professionals dels programes d’acolliment familiar CANGURS i ACOFAMT. 

Recentment, hem finalitzat una activitat molt enriquidora i amb gran acollida entre les 7 famílies que han participat del Programa d’Acolliment Familiar Temporal de menors, tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia – ACOFAMT i al Programa CANGURO, dependent de la Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social daquesta mateixa institució. Aquests programes estan gestionats per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz.

Segons ens explica Beatriz Granados, coordinadora dels programes ACOFAMT i CANGURO a FSC, “per tal d’elaborar el Manual de Formació per a Famílies per atendre els nens, nenes i adolescents, es va proposar a les famílies que realitzessin un material visual, a mode de vídeo de 5 a 7 minuts de durada, en què comptaran les seves experiències i sentiments sobre una competència concreta, així com les seves dificultats, situacions complexes i per descomptat, els seus avenços i satisfaccions. A través d’aquestes visualitzacions, es pretén capacitar altres famílies i dotar-los de recursos educatius i/o terapèutics”.

Cal destacar que les famílies participants han mostrat en tot moment una alta predisposició i un compromís amb l’activitat plantejada, mostrant les seves habilitats a l’àmbit educatiu, així com els seus coneixements i experiències durant els diferents acolliments viscuts. També han expressat les seves dificultats i estratègies a manera de solucions per acompanyar de la manera més positiva els nens i nenes en situació de desemparament a la Regió de Múrcia.

Els vídeos han comptat amb el suport, l’orientació i l’assessorament previ per part dels diferents professionals dels programes, mostrant diferents experiències d’acolliment per part de les famílies. “Els enregistraments es van succeir amb aquestes orientacions, però amb aportacions específiques de cada família sobre els seus propis acolliments, expressant les seves experiències pròpies com a pares i mares. Tot això amb la finalitat d’aportar suport i orientació futura a tots aquells pares i/o mares en les diferents dificultats que puguin sorgir al llarg de la vida amb els seus fills/es”, afirma la coordinadora dels programes ACOFAMT i CANGURO a FSC .

Les famílies van exposar els seus testimonis sobre diferents competències parentals com ara creences i expectatives adequades sobre desenvolupament, afecte, comunicació i acceptació, estimulació i estructuració, així com percepció adequada del rol parental.

Tot seguit, recollim alguns d’aquests testimonis:

  • MG parlava de la seva vivència amb “moments de joia, il·lusió, preocupació… moments, sens dubte, inoblidables”.
  • Per la seva banda, B. LL. expressava que “els nens aprenen mentre juguen. Més important encara, en el joc, els nens aprenen com aprendre”.
  • CB posava en valor “els petits moments amb dificultats que vam passar en família. Aquests moments es convertiran demà en records preciosos”. També afirmava: “sóc molt egoista, a mi això d’educar em fa feliç”.
  • M. i C. manifestaven que “la nostra experiència com a pare i mare es recull que els nostres fills ens diuen que som seriosos i divertits. Aquest és el camí ideal per a leducació”.
  • MG expressava que “als fills cal marcar-los el camí, no caminar-hi”.
  • LJ confessava que havia arribat a “passar por, vergonya, nervis davant de situacions amb els NNA, si bé amb paciència i afecte hem evolucionat i solucionat ambdues parts”.
  • Finalment, I. i J. deien que “hi ha dos regals que hem de donar als NNA, un són arrels i un altre, ales. La veritable educació d’un nen/a no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer-ne algú que no existia”.

També reconeixien que “moltes persones diuen allò de jo no podria. Tot i això, nosaltres, només per veure el seu somriure, la seva mirada i com va creixent, ens sentim molt feliços”.

Cal recordar que l’objectiu principal d’EDD 3+ és preparar els adolescents per al Dia Després, dia en què compleixen la majoria d’edat, amb la consegüent sortida del recurs de protecció. A través d’aquest pla formatiu, se’ls ofereix eines que contribueixen a augmentar i millorar les competències personals i professionals per facilitar-ne l’accés al mercat laboral.

La Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz volen agrair la participació de totes les famílies en aquesta activitat i la seva bona predisposició per donar suport i col·laborar amb les diferents activitats i objectius desenvolupats, en el marc del projecte “EDD 3+”, contribuint amb això a afavorir la integració dels NNA.