FSC celebra el Dia Universal de la Infància amb un taller per a la reflexió dels drets dels menors

Amb motiu d'aquesta celebració, els menors del Servei d'Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors tutelades de la Regió de Múrcia, gestionat…


FSC aposta per la Qualitat a les centres d'infància i adolescència a través de la certificació d'AENOR

Des de l'any 2020, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) compta amb la certificació de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), segons la norma UNE-EN ISO…


El Govern de la Regió de Múrcia signa un concert social amb FSC per garantir el programa d'Acolliment Familiar Temporal

El Govern de la Regió de Múrcia i el Servei d'Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors Tutelades, gestionat i dirigit per la Fundació Salut…


Preparada per a "El Dia Després" (DAF Project): formació i suport a joves atesos en centres de menors després d'assolir la majoria d'edat

El seu nom és MPC, té 16 anys, i fins ara ha estat usuària del Projecte Educatiu del Centre d'Atenció Especialitzada a Menors (CAEM) Vall de Cayón, servei de la Direcció General…


"En el cas dels NNA migrants que estan en situació de treballar dels centres que gestiona FSC a la província d'Alacant, estan empleats pràcticament tots"

L'atur juvenil a Espanya se situa en el cas dels joves de 16 a 29 anys, en més del 40%, una dada que resulta molt preocupant, principalment a causa de l'abandonament escolar…


FSC formarà al setembre famílies per acollir menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

A partir de mitjans de setembre, el Programa d'Acolliment Familiar Temporal de Menors Tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia realitzarà una formació a Múrcia,…


FSC participa en l'elaboració de les més de 130 mesures de l'estratègia del Govern d'Aragó per millorar l'atenció als menors que migren sols

El Govern d'Aragó, en col·laboració amb diverses institucions i entitats, entre les quals la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, així com amb el suport de…


Entrevista a Alba Sirvent, voluntària a la Residència d'Acollida de nens, nenes i adolescents (NNA) Els Estels d'Alacant

El servei, de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, duu a terme des del passat…


La iniciativa d'educació ambiental "LIBERA, units contra les escombraries" torna a celebrar-se amb èxit al CAM Ateca gestionat per FSC

Des de l'inici de la nostra trajectòria, al Centre d'Acollida de Menors (CAM) d'Ateca, a Saragossa, servei concertat amb l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), dirigit i…


FSC celebra amb gran presència institucional la XVII Trobada de famílies d'Acollida d'Urgència-Diagnòstic "Famílies Cangur" de la Regió de Múrcia

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha realitzat recentment aquesta jornada a Molina de Segura (Múrcia), en què han participat 10 de les 16 famílies que actualment acullen menors…