Els tres projectes de la línia “ Drogues i Gènere ” de la   Fundació Salut i Comunitat (FSC), així com el projecte “Adiccions, inclusió i masculinitats: una mirada de l’execució penal”, han resultat seleccionats a la convocatòria “En clau de gènere: Experiències amb èxit d’abordatge de l’ús de drogues”, organitzada per la Xarxa Iberoamericana d’Organitzacions No Governamentals que treballen a Drogues i addiccions (RIOD), organització sense ànim de lucre que engloba les principals ONG d’Iberoamèrica que treballen a l’àmbit de les drogues i les addiccions, en matèria de prevenció, tractament, inserció, investigació i incidència política.

El Projecte Malva, l’Observatori Noctámbul@si l’Espai Ariadna de la línia Drogas y Género , així com el projecte Addiccions, inclusió i masculinitats: una mirada de l’execució penal, figuren com a bones pràctiques en la publicació de la  RIOD – Xarxa Iberoamericana d’ONG que treballen a Drogues i Addiccions, titulada “Perspectiva de Gènere a l’Àmbit de les Drogues i les Addiccions. Recursos i experiències per promocionar i consolidar la seva aplicació integral”.

El document aporta una eina d’anàlisi i autodiagnòstic, així com un intercanvi de coneixement i experiències d’èxit d’Espanya i Amèrica Llatina i el Carib per consolidar i enfortir la incorporació de la perspectiva de gènere a l’àmbit de les drogues i les addiccions, aplicant-la correctament i transversalitzant-la en tots els aspectes d‟una organització.

A través d’aquest espai, aquests quatre projectes de FSC volen expressar la seva alegria i satisfacció per haver estat inclosos en aquesta convocatòria, organitzada per la RIOD, com a experiències d’abordatge d’ús de drogues exitoses. S’hi han volgut visibilitzar experiències que contemplen com la variable gènere interactua amb les addiccions o els consums de drogues per generar coneixement comú.

La publicació es pot descarregar mitjançant aquest enllaç