La Xarxa d’Entitats per a l’Atenció a Persones sense llar d’Alacant (REAPSHA), de la qual la Fundació Salut i Comunitat (FSC) és membre fundador, ha presentat recentment l’informe “Ocupació dels recursos residencials per a persones sense llar a la ciutat d’Alacant”, fruit del treball de les 14 entitats que la integren i que treballen per millorar l’atenció prestada a les persones sense llar. Aquesta presentació ha tingut lloc a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, en el marc del Dia Mundial per a l’eradicació de Sense Llar.

En la presentació d’aquest informe han participat, entre d’altres portaveus REAPSHA, Fidel Romero Salord, director del Centre d’Acollida i Inserció per a Persones Sense Llar, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per FSC. Aquest servei disposa de 68 places en programes de curta, mitjana i llarga estada, el que suposa, segons dades de l’informe, una quarta parteixi del total de les places per a persones sense llar de la ciutat d’Alacant.

Per conèixer el nombre de persones sense llar, l’organització ha analitzat les dades d’ocupació de 2017 de les entitats públiques i privades que treballen a la ciutat. Algunes dades significatives reflectits en l’informe són l’existència de 279 places d’allotjament per a persones sense llar de la ciutat que registren una ocupació pràcticament al complet al llarg de l’any.

Aquest informe permet complementar les dades obtingudes en el recompte nocturn dins de la campanya Homeless Meet Up Alacant desenvolupada en 2017. La insuficiència de places queda evidenciada amb la dada de 195 persones comptabilitzades dormint al carrer en aquesta campanya de recompte nocturn.

Amb relació a l’informe anterior que recollia les dades de 2015, els canvis més rellevants són:

  • L’increment quantitatiu de les places que van passar de 244 a les 279 actuals. Aquest increment ha estat especialment significatiu en els centres dedicats a l’atenció a refugiats i sol·licitants d’asil.
  • La posada en marxa de 11 places de “Housing First” (habitatge-primer). Una d’aquestes places correspon al’experiència pilot desenvolupada per la Fundació Salut i Comunitat de forma pionera a la ciutat d’Alacant.
  • L’increment dels temps d’estada mitjana en gairebé tots els recursos. Tal com s’exposa en l’estudi, aquest augment dels temps no sempre respon a una major necessitat d’intervenció de les persones ateses, sinó a les majors dificultats socials amb què es troben per poder accedir a un habitatge normalitzat ia l’obtenció de ingressos estables.

En les conclusions aportades pels portaveus de REAPSHA durant la presentació, es va apuntar la necessitat de crear recursos específics i ben dimensionats per a perfils no suficientment coberts (víctimes de violència, persones amb addiccions, salut mental…), a més d’atenció específica al lloguer assequible d’habitatges o habitacions amb mesures de suport adequades, així com estudiar el sistema de “porta única” que funciona en algunes ciutats.

També es va destacar la importància de desenvolupar a la ciutat d’Alacant un pla per a l’eradicació de l’exclusió residencial que concreti a nivell local les estratègies mundials, europees i nacionals en aquest àmbit i que compti amb la participació de tots els agents i administracions implicades.