SEAFAS: Servei d'Acompanyamenta Famílies de Lloguer Social (Províncies de Barcelona, Lleida i Girona, Balears, Província d'Alacant i Regió de Múrcia)

SEAFAS és un Servei d’Acompanyament social i laboral adreçat a Famílies de la província d’Alacant, la Regió de Múrcia, Catalunya i Balears que, com a conseqüència de la crisi socioeconòmica iniciada en l’anterior dècada, i agreujada des de la pandèmia sanitària del 2020, van acordar la condonació de la hipoteca amb l’entitat gestora de la mateixa i la permanència en els seus habitatges en règim de lloguer social, durant el període que estableix la llei per a grans forquilles d’habitatge (7 anys en l’actualitat).

Tenint present la difícil situació que va portar a aquestes famílies a la presa d’aquesta decisió i les conseqüències a nivell emocional de la mateixa, SEAFAS ofereix una atenció professional individualitzada i estable adaptada a la situació particular de cadascuna d’elles. El seu objectiu final és aconseguir recuperar els recursos i competències personals prèvies a la crisi que els permetin tornar a disposar d’un habitatge digne i segura , més enllà d’un lloguer protegit.

Per assolir aquests objectius SEAFAS s’articula a través de dues figures professionals claus:

 • Un/a gestor/a social per a cada família, que juntament amb ella defineix la necessitat existent d’acompanyament professional i el pla d’acció compartit que reverteixi les debilitats existents en fortaleses a través de:
  • La vinculació amb la comunitat i els diferents serveis (socials, habitatge, salut, salut mental, jurídics…).
  • El desenvolupament de competències per a la millora de la gestió de l’economia domèstica.
  • La intermediació entre la família i l’entitat propietària dels habitatges.
 • Un/a gestor/a laboral per a les persones demandants d’ocupació de cada unitat familiar, amb els següents serveis:
  • Orientació laboral personalitzada.
  • Formació en competències digitals orientades a la recerca de feina.
  • Derivació de/a ofertes laborals.
  • Derivació de/a ofertes formatives.
  • Prospecció empresarial a la carta.
  • Intermediació empresarial.

Des de la posada en marxa de SEAFAS al juny del 2016 hem acompanyat al voltant de 3.087 famílies, de les quals 416 es van mantenir actives el 2022 amb una mitjana d’11,6 acompanyaments a cada UF/UC, de manera presencial i telemàtica.

SEAFAS és un servei finançat per SOGEVISO (SERVEIS GESTIÓ HABITATGE INNOVACIÓ SOCIAL, SL)

Informació de contacte

ALACANT
Email: admon.seafas@fsyc.org
Telèfon: 965 29 91 18
Persones de contacte: Rosa Sánchez