SEAFAS: Servei d'Acompanyamenta Famílies amb Lloguer Social (Alacant i Múrcia)

SEAFAS és un servei d’acompanyament social i laboral adreçat a famílies de la província d’Alacant i la Regió de Múrcia que, com a conseqüència de la crisi socioeconòmica iniciada en l’anterior dècada, van acordar la condonació de la hipoteca amb l’entitat gestora de la mateixa i la permanència en els seus habitatges en règim de lloguer social, durant un període mínim de 3 anys.

Tenint present la difícil situació que va portar a aquestes famílies a la presa d’aquesta decisió i les conseqüències a nivell emocional de la mateixa, SEAFAS ofereix una atenció professional individualitzada i estable adaptada a la situació particular de cadascuna d’elles amb l’objectiu final aconseguir de recuperar els recursos i competències personals prèvies a la crisi que els permetin tornar a disposar d’un habitatge digne i segura , més enllà d’un lloguer protegit.

Per assolir aquests objectius SEAFAS s’articula a través de dues figures professionals claus :

 • Un/a gestor/a social per a cada família, que juntament amb ella defineix la necessitat existent d’acompanyament professional i el pla d’acció compartit que reverteixi les debilitats existents en fortaleses a través de:
  • La vinculació amb la comunitat i els diferents serveis (socials, habitatge, salut, salut mental, jurídics, etc.).
  • El desenvolupament de competències per a la millora de la gestió de l’economia domèstica.
  • La intermediació entre la família i l’entitat propietària dels habitatges.
 • Un/a gestor/a laboral per a les persones demandants d’ocupació de cada unitat familiar, amb els següents serveis:
  • Orientació laboral personalitzada.
  • Formació en competències digitals orientades a la recerca de feina.
  • Derivació de ofertes laborals.
  • Derivació de ofertes formatives.
  • Prospecció empresarial a la carta.
  • Intermediació empresarial.

Des de la posada en marxa de SEAFAS al juny de 2016-2019 hem acompanyat a  2.146 famílies  (més de 4.000 persones diferents) distribuïdes entre la província d’Alacant i la Regió de Múrcia. Només durant 2019 s’han aconseguit 667 insercions laborals i   486 famílies han aconseguit els recursos i competències personals necessàries per a no requerir d’un lloguer social.

SEAFAS és un servei finançat per SOGEVISO (SERVEIS GESTIÓ HABITATGE INNOVACIÓ SOCIAL, SL).

Informació de contacte

ALACANT
Email: admon.seafas@fsyc.org
Telèfon: 965 29 91 18
Persones de contacte: Rosa Sánchez


MÚRCIA
Email: admonmurcia.seafas@fsyc.org
Telèfon: 968 71 51 21
Persones de contacte: Cristina Osete