SEAFAS: Servei d'Acompanyamenta Famílies de Lloguer Social (Catalunya, Balears, Alacant i Múrcia)

SEAFAS és un Servei d’Acompanyament social i laboral adreçat a Famílies de la província d’Alacant, la Regió de Múrcia, Catalunya i Balears que, com a conseqüència de la crisi socioeconòmica iniciada en l’anterior dècada, van acordar la condonació de la hipoteca amb l’entitat gestora de la mateixa i la permanència en els seus habitatges en règim de lloguer social, durant el període que estableix la llei per a grans forquilles d’habitatge (7 anys en l’actualitat).

Tenint present la difícil situació que va portar a aquestes famílies a la presa d’aquesta decisió i les conseqüències a nivell emocional de la mateixa, SEAFAS ofereix una atenció professional individualitzada i estable adaptada a la situació particular de cadascuna d’elles. El seu objectiu final és aconseguir recuperar els recursos i competències personals prèvies a la crisi que els permetin tornar a disposar d’un habitatge digne i segura , més enllà d’un lloguer protegit.

Per assolir aquests objectius SEAFAS s’articula a través de dues figures professionals claus:

 • Un/a gestor/a social per a cada família, que juntament amb ella defineix la necessitat existent d’acompanyament professional i el pla d’acció compartit que reverteixi les debilitats existents en fortaleses a través de:
  • La vinculació amb la comunitat i els diferents serveis (socials, habitatge, salut, salut mental, jurídics…).
  • El desenvolupament de competències per a la millora de la gestió de l’economia domèstica.
  • La intermediació entre la família i l’entitat propietària dels habitatges.
 • Un/a gestor/a laboral per a les persones demandants d’ocupació de cada unitat familiar, amb els següents serveis:
  • Orientació laboral personalitzada.
  • Formació en competències digitals orientades a la recerca de feina.
  • Derivació de/a ofertes laborals.
  • Derivació de/a ofertes formatives.
  • Prospecció empresarial a la carta.
  • Intermediació empresarial.

Des de la posada en marxa de SEAFAS al juny de 2016 hem acompanyat a al voltant de 2.500 famílies, de les quals 970 es van mantenir actives en 2020 amb una mitjana de 30 seguiments per família, entre presencials i telemàtics.

SEAFAS és un servei finançat per SOGEVISO (SERVEIS GESTIÓ HABITATGE INNOVACIÓ SOCIAL, SL)

Informació de contacte

ALACANT
Email: admon.seafas@fsyc.org
Telèfon: 965 29 91 18
Persones de contacte: Rosa Sánchez