Centre per a persones en situació de sense llar"El Carme" (València)

El Centre per a persones sense llar “El Carme” és un recurs de titularitat municipal que des d’abril de 2021 està sent gestionat per la Fundació Salut i Comunitat . La seva finalitat és la prestació d’un servei d’allotjament amb acompanyament social dirigit a persones en situació de sense llar i exclusió social greu. Els objectius de centre són: proporcionar allotjament nocturn, esmorzar i sopar; reduir l’aïllament i el desarrelament personal; així com reduir l’impacte de situacions desencadenades per un fet imprevist, de caràcter urgent.

El centre compta amb 10 places, 8 de home i 2 de dona, ampliades a 12 en determinats períodes per circumstàncies especials o per condicions de climatologia molt adverses, catàstrofes o situacions d’emergència social. Es presta especial atenció a les situacions que comporten major vulnerabilitat com la concurrència de l’exclusió residencial amb trastorns addictius o de salut mental, des d’una perspectiva inclusiva i de reducció de danys.

Les persones són ateses per un equip multidisciplinari format per coordinador/a, treballadors/es socials, psicòleg/a, infermer/a, integradors/es socials i personal administratiu.

S’ofereixen:

  • Serveis bàsics: allotjament, alimentació, higiene i estada amb animals de companyia.
  • Serveis d’atenció social i acompanyament: que inclouen atenció psicològica i social especialitzada, facilitació de gestions administratives, mediació en la recerca d’allotjament alternatiu, custòdia i administració de medicació.

Tot això a través dels següents programes:

  • Programa d’acollida.
  • Programa d’intervenció individual i grupal.
  • Programa d’atenció a urgències

L’horari d’atenció és de 16.30 ha 9 h. (Caps de setmana i festius fins a les 10 h.)

L’accés a les places es realitza a través de l’CAT (Centre Municipal d’Atenció a Persones Sense Sostre), situada a C/ Jardins, 3 de València (enfront de centre El Carme).

Informació de contacte

Email: dir.elcarme@fsyc.org
Telèfon: 962 082 766
Persones de contacte: Elena Matamala