La llar Primer: habitatges de suport per a persones en situació o risc d'exclusió residencial (Castelló)

El projecte “La Llar Primer”, centre residencial de caràcter convivencial per a persones en risc o situació d’exclusió social (metodologia Housing First). Es tracta d’un centre concertat, integrat al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. S’inicia el 2018 i s’emmarca dins la filosofia coneguda com a housing first que preconitza la idoneïtat de proveir d’una llar aquelles persones que no en tenen per dignificar les seves condicions de vida i situar l’accés a l’habitatge com un dret.

S’adreça a persones en situació d’exclusió residencial i amb una llarga trajectòria de consum de drogues i que presenten altres patologies que amplifiquen el risc vital. Una de les característiques més interessants en relació amb la majoria dels recursos existents és que estar en consum actiu no és criteri d’exclusió per participar-hi.

La metodologia de treball s’organitza des de la demanda de les persones participants, atenent les necessitats i respectant les eleccions i els temps. L’acompanyament, el reconeixement de l’autonomia, la proximitat i l’enllaç són aspectes clau de l’actuació professional. L’objectiu és la millora i la recuperació de la persona participant des d’una perspectiva d’inclusió social i participació comunitària. A mitjà termini es pretén facilitar que pugui mantenir un habitatge sense el suport específic del recurs.

Aquest projecte es va iniciar gràcies a la col·laboració mitjançant conveni amb l’Ajuntament de Castelló, i amb la col·laboració de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge mitjançant l’Assignació Tributària de l’IRPF per a fins socials. Des de novembre de 2021, La Llar Primer passa a ser una agrupació d’habitatges concertats integrats al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Els habitatges estan acreditats per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i estan gestionats per la Fundació Salut i Comunitat. S’ubiquen al municipi de Castelló de la Plana i actualment consta de tres habitatges, oferint un total de 6 places.

HORARIS D’ATENCIÓ HABITATGES CONCERTATS LA LLAR PRIMER
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
 

Atenció presencial i telefònica

 

9.00 – 17.00 h

 

 

9.00 – 18.30 h

 

 

9.00 – 18.30 h

 

 

9.00 – 18.30 h

 

 

9.00 – 15.30 h

 

* L’horari pot variar en funció de les necessitats de les persones residents als habitatges.
DESCARREGAR DÍPTIC

Informació de contacte

Email: dir.castello@fsyc.org ; anna.garcia@fsyc.org
Telèfon: 667 637 250
Persones de contacte: Belén Sánchez Garcés i Anna García Torres