PID: Programa d'Intervenció amb Drogodependentsal Centre Penitenciari Lledoners (Barcelona)

El Programa d’Intervenció amb Drogodependències (PID) és un programa gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), que s’inicia l’any 1989 al centre penitenciari d’Homes de Barcelona “La Model”, i des de l’any 2017 es porta a terme al Centre Penitenciari Lledoners. Està subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i és un recurs reconegut i integrat a la XAD (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya).

És un programa flexible, que es desenvolupa de forma transversal en els diferents mòduls residencials del centre, i que tracta de donar resposta a les necessitats particulars de cada persona. Està dissenyat a partir d’un enfocament comunitari i amb metodologies participatives.

L’objectiu general del programa és el de dinamitzar de forma transversal els diferents mòduls residencials del Centre Penitenciari Lledoners, desenvolupant estratègies encaminades a millorar l’atenció, prevenció i tractament del problema de la drogodependència a la institució penitenciària.

Els objectius específics son:

  • Afavorir la independència vers les drogues i reduir els danys derivats del consum.
  • Promoure l’adquisició i manteniment d’hàbits de cura de la salut.
  • Reduir el nivell de conflictivitat i violència intra i intergrupal, millorant la convivència en el centre.
  • Afavorir la participació i implicació en les activitats que s’ofereixen en el Centre Penitenciari.
  • Afavorir la participació i establiment de vincles amb la xarxa de recursos i programes socials comunitaris existents.

Per aconseguir aquests objectius partirem dels següents eixos de treball:

Salut Prevenció i abordatge del consum abusiu de cànnabis Prevenció de la sobredosis Abordatge de la violència
Promoció de l’access a la comunitat Grupo de continuitat  Esdeveniments extraordinaris Intervenció amb interns en primer grau (DERT)

Informació de contacte:

Email: pid.lledoners@fsyc.org
Telèfon: 93 693 07 00 Ext. 3662
Persones de contacte: Arcadi Minguet Parramona