Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID)al Centre Penitenciari Lledoners (Barcelona)

El Programa d’Intervenció amb Drogodependents (PID) és un recurs gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), que va començar la seva activitat al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona “La Model” des de l’any 1989. Actualment es desenvolupa al Centre penitenciari de Lledoners, després del tancament i trasllat del centre de “La Model”. Està subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i és un recurs reconegut i integrat a la XAD (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya).

Des del PID oferim dues modalitats de vinculació al programa a través d’itineraris que anomenem d’Alta i Baixa Intensitat. Així donem cabuda a una major varietat de demandes atenent subjectes en diferents situacions tant a nivell penal com personal.

Els objectius principals del PID són:

  • Promoure la presa de consciència sobre la relació de dependència amb la substància tòxica.
  • Afavorir canvis en els subjectes que ofereixin una major qualitat de vida.
  • Oferir informació sobre recursos de la Xarxa Externa de Drogodependències.
  • Afavorir un vincle personalitzat de confiança i respecte entre el subjecte i el professional.

El PID ofereix espais d’atenció grupal i d’entrevista individual de forma ininterrompuda al llarg de tot l’any. El programa, a més, promou activament espais de trobada culturals en què puguin participar tots els interns del centre penitenciari.

Informació de contacte

Email: cph.model@fsyc.org
Telèfon: 93 419 58 01
Persones de contacte: Sonia Fuertes, Francesca Spanó, Patrícia Bosch