Programa Alcostop: Atenció a infractorscontra la seguretat vial que presenten abús d'alcohol (Barcelona)

El Programa Alcostop és un espai de caràcter psicoeducatiu, dirigit a persones procedents del medi de l’execució penal, en el qual es pretén abordar i treballar conductes addictives relacionades amb l’abús d’alcohol i altres substàncies tòxiques, i que poden tenir o no associats un delicte relacionat amb la conducció viària.

El Programa Alcostop persegueix prevenir la reincidència en delictes relacionats amb la seguretat viària i dotar d’estratègies a les persones participants per fomentar la seva consciència de problemàtica addictiva, fomentant el manteniment i consolidació de la seva abstinència.

Proporcionem una atenció integral, oferint espais d’atenció grupal i individual, on mitjançant l’acompanyament professional i el treball en xarxa, es creen itineraris personalitzats, atenent així a les necessitats de les persones usuàries amb el propòsit que puguin materialitzar els seus objectius.

El programa té una durada aproximada de 6 mesos, no obstant això atenem a les necessitats de cada cas, de manera que la temporalitat pot ser variable en funció del progrés de cada persona i de la seva situació penal.

Oferim una cobertura assistencial quatre dies a la setmana adreçada a dos grups diferenciats:

  • Programa de Seguretat viària. Espai de caràcter psicoeducatiu destinat a informar i sensibilitzar els participants en relació als riscos que comporta la conducció sota els efectes de l’alcohol, així com l’adquisició de conductes temeràries i de risc. Els participants tenen la possibilitat d’abordar la problemàtica amb l’abús d’alcohol, emfatitzant la relació que cada persona estableix amb el consum i possibilitant la reflexió entorn dels efectes i les conseqüències que aquest ha tingut en la seva vida.
  • Programa de Prevenció de recaigudes. Espai de caràcter psicoeducatiu orientat a dotar d’eines i estratègies a les persones ateses amb el propòsit d’afavorir la consideració de la problemàtica addictiva, prevenir possibles recaigudes i treballar situacions de risc i estímuls relacionats amb el consum de drogues.

El programa rep subvenció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Informació de contacte

Email: alcostop@fsyc.org
Telèfon: 93 346 19 23
Persones de contacte: Laura Portugués