Programa Alcostop: Atenció a infractorscontra la seguretat vial que presenten abús d'alcohol (Barcelona)

El Programa Alcostop s’adreça a persones procedents de l’mig de l’execució penal que manifesten dificultats relacionades amb l’abús d’alcohol i altres substàncies. El programa rep subvenció de el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El programa ofereix:

 • Acompanyament particularitzat i disseny d’itineraris individualitzats d’inserció.
 • Espais grupals amb l’objecte d’abordar l’ús, abús i dependència a substàncies tòxiques, així com proporcionar eines que facilitin un canvi en la posició davant de les mateixes.
 • Espais grupals orientats a promoure la circulació social i la participació en la vida comunitària.

El Programa Alcostop compta a més amb un subprograma de seguretat viària, destinat a informar i sensibilitzar els participants sobre els riscos que comporta la conducció viària sota els efectes de l’consum de drogues, així com el desenvolupament de conductes temeràries i de risc.

Oferim un programa flexible, oferint diferents modalitats de tractament:

 • PROGRAMA DE SEGURETAT VIÀRIA:
  • Conscienciar sobre la gravetat dels accidents de trànsit.
  • Proporcionar eines per potenciar una correcta presa de decisions i la responsabilitat davant la conducció.
  • Potenciar les aptituds i capacitats bàsiques per a una conducció segura.
  • Identificar factors de risc en la conducció.
 • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE RECAIGUDES:
  • Potenciar les habilitats i capacitats pròpies que contribueixen a la consecució d’objectius personals.
  • Identificar situacions de risc i protecció.
  • Proporcionar estratègies d’afrontament i de resolució de conflictes.
  • Dotar d’eines per a la gestió emocional.
  • Aprendre a identificar les claus i senyals que poden anunciar un procés de recaiguda.
 • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE RECAIGUDES A L’ALCOHOL:
  • Conscienciar sobre les conseqüències de l’consum d’alcohol a nivell de salut i en l’esfera social.
  • Establir un pla d’acció per prevenir el consum.
  • Identificar situacions de risc i protecció.
  • Potenciar la motivació personal per afavorir el procés de canvi.
  • Eliminar falses expectatives i creences errònies sobre l’alcohol.

Informació de contacte

Email: alcostop@fsyc.org
Telèfon: 93 346 19 23
Persones de contacte: Judit Deprez