Centre d'Atenció i Seguiment de drogodependènciesen els Centres Penitenciaris Brians 1 i 2 (Barcelona)

Aquest Centre és un recurs de la Xarxa d’Atenció al Drogodependent (XAD) finançat pel CATSALUT del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

El centre inicia el seu camí l’any 2005 constituint l’únic centre d’aquestes característiques en el marc intrapenitenciario. L’objectiu general és el d’oferir, en la mesura del possible, una cartera de serveis similar a la cobertura assistencial que un CAS ofereix en altres entorns, normalitzant així l’alternativa del tractament en una situació de privació de llibertat. En aquest sentit, la filosofia es vertebra des del model bio-psicosocial amb especial atenció a la perspectiva de reducció de danys.

La intervenció del CAS és transversal i multidisciplinari, combinant l’atenció individualitzada amb els espais d’abordatge grupal. El disseny de l’actuació es realitza en base a les diverses demandes (tant de la institució com dels participants) i les necessitats identificades. Amb aquesta finalitat l’equip és multidisciplinari i compta amb diferents figures professionals que ofereixen atenció psiquiàtrica, sanitària, psicològica i social. La col·laboració dels diversos estaments institucionals és un altre dels factors clau en la consecució dels objectius definits.

Anualment aquest servei atén al voltant de 1.000 persones entre homes i dones, amb una problemàtica de consum de drogues, sobretot: heroïna, cocaïna, cànnabis i alcohol. Compta amb dues unitats, una a cada un dels dos centres penitenciaris contigus.

Pel que fa als programes, destaquen per la seva demanda el programa de tractament de metadona, el programa de prevenció de recaigudes i el programa d’atenció i prevenció del consum d’alcohol. En relació al programa d’intercanvi de xeringues, és un programa fonamental en un entorn com el d’un centre penitenciari, sent fonamental per a la prevenció del contagi del VIH i VHC.

D’altra banda, l’activitat del CAS té impacte en tot el centre mitjançant diversos tallers i activitats que permeten la promoció de la salut i la prevenció de riscos. L’escola d’agents de salut i la introducció de perspectiva de gènere (més enllà de la intervenció amb les dones al Centre Brians 1) són eixos a destacar.

Informació de contacte

Email: coord.casbrians@fsyc.org
Telèfon: 93 771 39 63
Persones de contacte: Marta García