CerclesCat:Gestió de la Unitat de Suport del Programa (Catalunya)

La Unitat de Suport de CerclesCat està formada per una comissió mixta de professionals del Departament de Justícia i professionals de la Fundació Salut i Comunitat, que en el seu moment van participar en la implementació del projecte europeu Circles4EU.

A partir de l’any 2014, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya assumeix la gestió dels Cercles de Suport i Responsabilitat a Catalunya, i neix CerclesCat, projecte que consisteix a acompanyar i supervisar a delinqüents sexuals d’alt risc en el període previ a la llibertat definitiva, facilitant així la seva inserció en la societat i evitant, en la mesura que sigui possible, que cometin un nou delicte.

L’objectiu de la Unitat de Suport és contribuir en el compliment dels estàndards de Qualitat europeus en els 6 eixos de treball que contempla el projecte:

Eix 1: Difusió del projecte

Eix 2: Gestió del voluntariat

Eix 3: Supervisió dels/de les coordinadors/es dels Cercles

Eix 4: Operativa del Cercle de Suport i Responsabilitat

Eix 5: Formació selectiva i continuada

Eix 6: Gestió de la Qualitat (grup de recerca)

Informació de contacte

Email: dir.cercles@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persones de contacte: Miguel Brito