Cercles de Suport i Responsabilitat. Cercles Espanya (Madrid, València i Alacant)

Cercles de Suport i Responsabilitat Cercles Espanya és un projecte d’acompanyament i supervisió a la vida en llibertat, adreçat a persones que han comès un delicte sexual i que són considerats “perfils d’alt risc”. Per això es tracta d’un programa de naturalesa preventiva el lema fonamental del qual és “ No més víctimes”. 

El programa es duu a terme a la Comunitat Autònoma de Madrid, València i Alacant subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,  amb càrrec a l’assignació tributària del  0,7% de l’IRPF , la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del Ministeri del Interior i el suport de la Fundació “la Caixa” . 

L’actuació del programa s’inicia en el període previ a la llibertat definitiva i es consolida una vegada assolida aquesta. L’objectiu és doble: afavorir la inserció social dels participants i evitar, tant com sigui possible, la comissió d’un nou delicte. 

La  participació ciutadana  és clau per a lèxit del projecte. Un “Cercle de Suport i Responsabilitat” està format per una persona que ha comès un delicte sexual (se l’anomena membre central), un grup de 4 o 6 voluntaris/es, i un/a professional. Aquest grup s’anomena “Cercle intern” 

Els membres del cercle es reuneixen per parlar dels progressos que va fent el membre central, per oferir-li suport a l’hora d’organitzar la seva vida en llibertat, i per compartir les dificultats que es poden trobar per aconseguir-ho, pensant conjuntament en solucions que li poden ajudar a resoldre-les. Per aconseguir-ho, tots junts han de revisar els errors que en el passat van portar el membre central a cometre el delicte, i potenciar aquells factors que poden evitar que es tornin a reproduir. Això es concreta en la tasca de revisió del  Pla de Prevenció de Recaigudes  i la potenciació del  Model de Bones Vides. 

Cal assenyalar que cada cercle compta amb un  “Cercle extern”.  El/la professional coordinador/a del cercle, comparteix amb altres agents clau de làmbit comunitari (professionals del centre obert o llibertat condicional, terapeutes, entitats socials, serveis socials…), la informació sobre les millores, les dificultats i els riscos del membre central, que contribueixen a fer que el seu procés de reinserció sigui favorable. 

Les persones voluntàries, al llarg de la seva participació al projecte, compten amb  espais de suport i supervisió  continus, així com  jornades de formació específiques . 

Cercles Espanya participa activament a l’  Associació Europea CirclesEurope , on treballa estretament amb professionals d’altres països com el Regne Unit, Holanda i Bèlgica. 

Informació de contacte

Email: miguel.brito@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persons de contacte: Miguel Brito