Programes d'Intercanvi de Xeringues (PIX)als Centres Penitenciaris Albocàsser i Picassent (València)(Finalitzat el 2022)

Aquest programa s’inicia en 2005 al CP de València (Picassent) estenent-se posteriorment a l’CP de Castelló II (Albocàsser). Actualment està subvencionat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Els Programes d’Intercanvis de Xeringues (PIX) són programes de reducció de danys que s’instauren a fi de prevenir la transmissió de malalties entre les persones usuàries de drogues per via endovenosa (UDIs) a través d’l’ús compartit de material d’injecció i s’han convertit en imprescindibles en qualsevol estratègia de reducció de l’Dany en drogodependents. Les persones privades de llibertat tenen dret a gaudir dels mateixos tractaments i programes preventius disponibles a l’exterior, per aquest motiu, oferir aquest tipus de programes és imprescindible ja que no només es tracta d’una estratègia purament sanitària i preventiva de malalties infeccioses com la VIH o VHC, sinó que també suposen una oportunitat per a formar-los en educació en hàbits saludables i apropar-los a el sistema sanitari i de tractament de drogodependències.

El programa treballa per l’eliminació o reducció de l’estigma i discriminació associat a el consum de drogues i VIH a través d’un programa d’intercanvi de xeringues (PIJ) i accions informatives realitzades dins de l’àmbit penitenciari tant a les persones participants de el programa com als / es professionals i personal dels centres penitenciaris, sempre amb l’autorització prèvia de la Direcció de l’C. Penitenciari.

Les accions executades per aquesta finalitat són:

  • Oferir informació als professionals de l’CP de la definició, objectius i activitats de l’PIX.
  • Obrir espais de diàleg amb els diferents professionals implicats per tractar aspectes que poden representar accions discriminatòries o d’estigmatització.
  • Oferir informació verídica i fiable de VIH i la importància de ser diagnosticat i tractat a les persones usuàries de l’servei, sempre respectant els seus temps i decisions.
  • Oferir alternatives de consum més segures i oferir el material necessari per realitzar aquestes pràctiques de manera higiènica, minimitzant els riscos.

Informació de contacte

Email: valencia@fsyc.org
Telèfon: 963 777 390
Persones de contacte: Isabel Alarcón