Departament d’Atenció Especialitzada (DAE)al Centre Penitenciari Ponent

El Departament d’Atenció Especialitzada (DAE) ubicat al Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) atén aquelles persones que compleixen penes de presó i que presenten una problemàtica de drogodependència. Es troba ubicat dins el mòdul 7 del centre penitenciari i té una capacitat per a 180 persones.

El projecte neix formalment el juny del 2005 com a demanda de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, iniciant la seva activitat en el mòdul el setembre del mateix any. El finançament procedeix de l’Obra Social de “la Caixa” i presta atenció professional mitjançant un equip interdisciplinari qualificat i de caràcter mixt, integrat per professionals del centre penitenciari, de la Secció de Serveis Socials a l’àmbit Penal de Lleida i per treballadors d’FSC.

Els seus objectius centrals són:

  • Reduir els danys derivats del consum i la dependència de les drogues.
  • Aconseguir una major adaptació al medi social, familiar i personal.
  • Aconseguir un estil de vida que s’allunyi del món de les drogues i la delinqüència.
  • Promoure l’adquisició d’hàbits saludables per afavorir tenir cura de la salut.
  • Minimitzar els efectes de la institucionalització derivats del pas per un centre penitenciari.

Durant l’últim any, en el DAE s’han atès unes 190 persones, amb una mitjana d’edat de 37 anys, la major part d’ells amb problemàtiques associades al consum de drogues, principalment heroïna i cocaïna.

L’evolució i cobertura del recurs des de finals de 2005 fins a l’actualitat ha evolucionat de manera satisfactòria; s’han atès en les diferents modalitats del programa 919 persones, essent beneficiàries d’un elevat nombre d’activitats que responen a un tractament integral de la dependència a substàncies, així com als aspectes particulars i demanda de cada persona.

Informació de contacte

Email: centredia@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persones de contacte: Toni Garín, Sonia Fuertes i Anna Caballé