Millora i aplicació d'un sistema integrat d'avaluació i de seguiment en serveis de reducció de danys (RDD) associats a un consum de drogues

La reducció de danys (RDD) és una aproximació crucial al fenomen del consum de drogues. A Espanya, aquest enfocament ha estat objecte d’una atenció i una implementació rellevants, encara que amb grans diferències territorials. Addicionalment, la RDD es planteja en àmbits i subàmbits molt diversos i amb metodologies molt variades i, per tant, constitueix un camp de difícil definició, seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, cal assenyalar que en la investigació actual és difícil trobar algun sistema estandarditzat que comparteixin diverses administracions i/o organitzacions que permeti integrar les seves dades per poder fer un millor seguiment i, per contra, hi ha una enorme dispersió de procediments, qüestionaris i sistemes que, a més, solen centrar-se en les dades del procés, però que rarament aborden l’efectivitat en forma d’una reducció mesurable del dany produït. 

Per tot això, i gràcies al finançament obtingut amb fons europeus ( Next Generation EU ) a través del  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya , neix el present projecte, l’objectiu del qual és crear un sistema de diagnòstic, avaluació i seguiment integrat, informatitzat i optimitzat per a aquest tipus de dispositius, que aspiri a convertir-se en un dels estàndards dinformació i avaluació en aquest àmbit. 

La població destinatària d‟aquest projecte és tota la població clínica dels serveis de reducció de danys gestionats per FSC de tres comunitats autònomes: Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid. Es tracta d´una població d´aproximadament 5.000 persones adultes per any, beneficiàries de serveis de reducció de danys associats als consums de drogues. Els serveis implicats són principalment els assistencials de la gestió dels quals es responsabilitza FSC, poden visualitzar-se  aquí . 

Les fases dactuació daquest projecte (2023/24) són: 

Fase 1.  Revisió bibliogràfica i definició de les variables més rellevants a monitoritzar (salut, social, qualitat de vida, consum de drogues…) 

Fase 2.  Disseny i informatització del sistema de recollida de dades per a lavaluació. 

Fase 3.  Proves d’usabilitat i correcció d’errades. 

En la darrera fase, el projecte preveu la realització de proves d’usabilitat del sistema amb una selecció de centres per detectar errors i corregir falles del sistema o aplicar millores, tot amb el propòsit d’adequar les eines als serveis; posant així la tecnologia al servei dels professionals i els usuaris. 

Addicionalment, en una fase posterior s’espera que altres organitzacions puguin adoptar el sistema desenvolupat si així ho desitgen, per la qual cosa la població beneficiària potencial passaria a ser tota l’atesa en aquesta tipologia de serveis que prestin tractaments de tipus psicosocial intensiu (comunitats terapèutiques, centres de dia, pisos dinserció, programes de rehabilitació en presons…). 

Informació de contacte

Email: daniel.urbina@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Daniel Urbina