Integració de bases de dades i sistemes d'avaluació en drogodependències

Aquest projecte, finançat amb fons europeus ( Next Generation EU ) a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya pretén crear un sistema unificat d’informació, integrat i optimitzat, per a recursos assistencials especialitzats en drogodependències (comunitats terapèutiques, pisos de reinserció, centres de reducció de danys, centres de dia d’addiccions i serveis d’atenció ambulatoris) que permeti el seguiment i l’avaluació del tractament de les drogodependències, amb un èmfasi especial en les intervencions psicosocials i en les de reducció de danys, on es detecten les mancances més grans d’aquest tipus.

Per això pretenem crear un sistema d’informació digitalitzat amb les variables més rellevants per als serveis de drogodependències, especialment de tipus psicosocial, per millorar així la coordinació a la nostra xarxa de serveis, així com el procés d’avaluació i els resultats.

La població destinatària d’aquest projecte és tota la població clínica de 20 serveis de drogodependències, reducció de danys i gènere i drogues de tres comunitats autònomes: Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid. Es tracta d´una població d´aproximadament 5.000 persones adultes per any, beneficiàries de serveis de tractament residencial o ambulatori de les drogodependències i també de serveis de reducció de danys associats als consums de drogues. Els serveis implicats són principalment els assistencials de la gestió dels quals es responsabilitza FSC, poden visualitzar-se aquí.

Les fases dactuació daquest projecte (2022/23) són:

Fase 1. Definició d’aspectes més rellevants a monitoritzar (salut, social, qualitat de vida, consum de drogues…)

Fase 2. Disseny del sistema de recollida de dades per a l’avaluació

Fase 3. Proves d’usabilitat i correcció d’errades

En la darrera fase, el projecte preveu la realització de proves d’usabilitat del sistema amb una selecció de centres per detectar errors i corregir falles del sistema o aplicar millores, tot això amb el propòsit d’adequar les eines als serveis; posant així la tecnologia al servei dels professionals i els usuaris.

D’altra banda, es començarà la implementació del sistema d’avaluació als dispositius d’atenció al drogodependent de la FSC i l’anàlisi dels primers resultats preliminars.

Addicionalment, en una fase posterior s’espera que altres organitzacions puguin adoptar el sistema desenvolupat si així ho desitgen, per la qual cosa la població beneficiària potencial passaria a ser tota l’atesa en aquesta tipologia de serveis que prestin tractaments de tipus psicosocial intensiu (comunitats terapèutiques, centres de dia, pisos d’inserció, programes de rehabilitació en presons…).

Informació de contacte

Email: xavier.ferrer@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Xavier Ferrer