Programa“Rupture”

Rupture és un programa d’intervenció socioeducativa amb adolescents de 13 a 17 anys, d’ambdós sexes, que consisteix en el seu desplaçament geogràfic, cultural i lingüístic. Es tracta d’un allunyament temporal (3-6 mesos) l’objectiu principal és el de provocar una situació de reflexió personal que serveixi d’inici per a un canvi positiu i durador, permetent a l’adolescent resituar personalment allunyat de l’entorn que li ha fet configurar un model comportamental inadequat.

La fonamentació d’aquest recurs educatiu no es basa en canviar al participant de lloc com a fi en si mateix perquè variï la seva conducta, sinó de poder comptar amb les condicions perquè aquest canvi pugui dur-se a terme des de la seva pròpia reflexió.

La ruptura amb el medi conegut té una importància encara més gran en aquest període vital, ja que l’adolescent manté moltes conductes emparat per la seva lligam social, recolzat pel seu grup que li proporciona identificacions complementàries i sovint li suposa l’establiment d’un lloc en el qual se sent reconegut, encara que això suposi infringir la norma social.

L’equip professional està format per tècnics educadors i famílies educadores professionals que guien les persones ateses en aquest procés reflexiu que ha de desembocar en un canvi positiu.

Aquest programa d’intervenció es realitza en coordinació amb el DAD (Dispositif d’Accueil Diversifié) pertanyent a l’Association de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et donis Adultes de Finistère (ADESA 29), associació francesa que treballa en l’àmbit de l’acció social contribuint al manteniment i desenvolupament de la cohesió social, a vetllar pel respecte de les persones, i que participa en la prevenció i en la lluita contra l’exclusió.

Mensualment en el programa participen entre 6 i 8 joves derivats pel TAT, que són atesos en poblacions de la comarca alacantina de la Marina.

Informació de contacte

Email: rupture@fsyc.org