El passat 1 d’octubre, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va iniciar el projecte “Reforç de les capacitats i de la participació institucional i comunitària en relació a les Violències Basades en el Gènere (VBG) i els Drets Sexuals i Reproductius (DSR) en els departaments de Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)”. Es tracta d’un projecte de cooperació internacional que FSC ha impulsat al costat de l’associació Joves Units per la Democràcia, la Ciutadania, el Lideratge i el Gènere (JEUNEDEV) del Senegal, contrapart local, i que compta amb el finançament de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa, a Barcelona.

El projecte, a desenvolupar entre l’octubre de 2020 i setembre de 2021 en 5 comunitats de la perifèria de Dakar, inclou, entre les seves accions, un estudi de context i la capacitació de 5 dones joves lidereses, una per comunitat, sobre drets sexuals i reproductius (DSR), violències basades en el gènere (VBG), així com participació política i emprenedoria social. Un cop formades, les 5 joves impulsaran diferents accions per sensibilitzar a les seves pròpies comunitats en aquests mateixos àmbits.

Està previst capacitar nens i nenes de les 5 comunitats sobre mutilació genital femenina i matrimonis precoços/forçats; a dones de les mateixes comunitats sobre DSR, VGB i emprenedoria social; a homes sobre DSR, VBG i coresponsabilitat; a professionals de la salut en detecció i derivació de dones i nenes supervivents de VGB; i a les autoritats polítiques i religioses a DSR/VBG, a través d’un seminari d’intercanvi entre comunitats. Finalment, s’espera que un Comitè Comunitari analitzi i impulsi diferents iniciatives en relació als DSR/VBG, en el si de les pròpies comunitats amb el suport de les autoritats locals.

Globalment, el projecte s’inscriu en la promoció i defensa dels drets humans i de l’equitat de gènere en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i dels objectius i les línies estratègiques contemplats en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació internacional de l’Ajuntament de Terrassa.

La Fundació Salut i Comunitat compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament en el continent africà. A més del Senegal, l’entitat va estar més de 10 anys cooperant a la regió de la Cabília (Algèria), en el marc d’un projecte al voltant de les violències basades en el gènere i els drets sexuals i reproductius. Amb aquesta iniciativa, FSC renova el seu compromís en favor de l’equitat i la justícia global.