El Dia Després" (DAF Project): formació i suport a joves atesos en centres de menors per al dia després d'assolir la majoria d'edat - Erasmus +

El ” El Dia Després ” (DAF Project , de l’anglès: The Day After Project – Training and support for youth served in residential care institutions for the day after reaching the age of majority), és un projecte de col·laboració internacional en l’àmbit de la joventut finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea (KA205).

El Projecte DAF sorgeix de la iniciativa d’ FSC i Lagunduz: ” Acompanyant per al dia després ” amb el suport de Innobasque , l’Agència Basca de la Innovació, que ens va brindar el seu suport per desenvolupar la iniciativa amb una perspectiva europea. Així mateix, forma part de el projecte que desenvolupem conjuntament les dues entitats: “El Dia Després març Plus” (EDD3 +), un model d’intervenció que combina una metodologia educativa i terapèutica per afavorir el trànsit a la vida adulta i la inserció sociolaboral.

El seu objectiu és afavorir el trànsit a la vida adulta i la inserció laboral a joves atesos en centres de menors per al dia després d’aconseguir la majoria d’edat. És a dir, per al dia després en què els i les joves abandonen el centre i, en molts casos, sense tenir cap recurs assistencial on anar, afrontant greus dificultats per a l’accés a l’mercat laboral i, en conseqüència, dificultats econòmiques i d’inclusió social . Així mateix, des FSC creiem que cal un nou plantejament per ampliar l’oferta de serveis de suport i formació en els Centres d’Atenció a Menors (Cams), i especialment per a menors migrants sense referents familiars.

En el projecte vam participar quatre entitats socials de tres països europeus. Des d’Espanya, FSC (Fundació Salut i Comunitat), com a organització que va promoure el projecte i assumeix la coordinació, i Lagunduz ( Associació d’Assistència Integral Lagunduz ), dues entitats que col·laborem en diferents iniciatives en el camp d’atenció a joves en risc d’exclusió i integració sociolaboral; una entitat a Itàlia, MONDO (Mondo Nuovo APS), amb àmplia experiència en la gestió de programes de capacitació i recursos de protecció per a nens, nenes, adolescents i les seves famílies; i SEHUB (Social Empowerment Hub) de Grècia, una organització social amb experiència interdisciplinària en el camp de la joventut i les ciències socials.

El Projecte DAF pretén desenvolupar un model de capacitació dirigit a joves en risc d’exclusió social entre les edats de 16 i 18 anys -persones migrants o nadius desfavorits- atesos en instal·lacions residencials o centres de menors sota el Sistema de Protecció de nens, nenes i adolescents en els països europeus participants. La finalitat de la formació és promoure l’adquisició de competències clau per afavorir la transició a l’edat adulta i facilitar l’accés a l’mercat laboral. Així mateix, el projecte aspira a fomentar l’establiment de sinergies entre professionals dels centres de menors (directors, educadors, integradors, etc.), organitzacions socials, educatives, empreses i l’Administració Pública.

La durada prevista és de 18 mesos (de gener 2021 a juny 2022) i els resultats esperats de el projecte són:

  • Una guia de referència per a la integració social i laboral de joves que viuen en centres d’acollida.
  • Un currículum de formació i un itinerari de pràctiques (validat a través de cursos pilot), per a promoure la transició a la vida adulta dels joves atesos en centres de menors -amb una modalitat especialment dirigida a menors migrants-.
  • La implementació de l’currículum de formació i l’itinerari de pràctiques a través del desenvolupament de tallers teoricopràctics (cursos pilot) en els tres països participants.

A l’tractar-se d’un projecte transnacional d’associacions estratègiques -per al desenvolupament de pràctiques innovadores, foment de la cooperació i l’intercanvi d’experiències a escala europea en l’àmbit de la joventut- dels productes innovadors (resultats esperats) es divulgaran a nivell nacional i europeu a través de l’organització d’esdeveniments multiplicadors (activitats de difusió a Espanya, Itàlia i Grècia) i es publicaran al lloc web de el projecte.

Per saber-ne més:

Partners:

Informació de contacte

Email: gustavo.munoz@fsyc.org
Telèfon: +34 93 244 05 70
Persones de contacte: Gustavo Muñoz León