Projecte “Alternative”per a la cura de la gent gran i/o amb discapacitat(Finalitzat al 2020)

Aquest projecte, finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, pretén millorar la formació i capacitació de persones cuidadores sense una qualificació professional prèvia en aquest àmbit. Bàsicament es dirigeix a cuidadors familiars i a famílies d’acollida de persones grans i/o amb discapacitat.

El seu objectiu és millorar la qualitat de la cura a persones en situació de dependència, a partir d’un model estàndard europeu de formació per a cuidadors de persones de l’entorn familiar. S’entén que aquesta atenció en un marc familiar és una alternativa a potenciar enfront de la institucionalització creixent dels majors dependents en dispositius com residències o centres de dia.

En el projecte vam participar set entitats socials de quatre països europeus. Va ser promogut i està coordinat des de França pel CEDIS (Comitè Européen pour li Développement de l’integration Sociale) i amb la col·laboració de: ADES Formation, França; CEIS (Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus) i KOINÉ (koinè Società Cooperativa Sociale) d’Itàlia; AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) i SUSA (Service Universitaire Specialise pour personnes avec Autisme) de Bèlgica; i FSC des d’Espanya.

El projecte parteix de conèixer la situació al respecte en els països participants, i amb posterioritat es defineix un marc de referència comú respecte de les funcions “professionals” o “paraprofessionals” que han de desenvolupar els cuidadors. En passos successius, es determina quines competències i habilitats necessiten per exercir aquestes funcions i, finalment, quina formació s’ha d’oferir per desenvolupar aquestes competències, actituds i habilitats.

Amb això s’ha definit un Pla formatiu europeu per a persones cuidadores, i s’ha organitzat per a la seva validació una fase pilot d’experimentació de la formació constituint grups de cuidadors familiars en els respectius països participants.

Per a la implementació del projecte la FSC col·labora amb nombroses institucions i organitzacions, entre les quals destacarem a la Generalitat de Catalunya (Programa de Famílies Cuidadores), a la Fundació Pere Tarrés, la Creu Roja i la Fundació Alzheimer Catalunya.

Publicacions vinculades al projecte:

Informació de contacte

Email: gustavo.munoz@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70 (Ext. 221)
Persones de contacte: Gustavo León