Street Support Project:Projecte d'intervenció en situacions de sense sostre, consum de substàncies i molèsties públiques

Com a part del programa Erasmus + , el projecte Street Support (SSP) té per objectiu proporcionar a les entitats d’educació per a adults, a les organitzacions i als governs locals eines i models de bones pràctiques, per afavorir un aprenentatge efectiu i inclusiu de persones adultes. Alhora, pretén promoure oportunitats de treball per als consumidors d’alcohol i drogues i la reducció de molèsties a l’espai públic.

El projecte Street Support es basa en la idea que cada persona té el potencial d’aprendre i fer alguna cosa significatiu. La capacitació de professionals, el treball i altres activitats poden tenir un paper vital en aquest context, sempre que s’adaptin a les necessitats específiques i les condicions de vida del grup objectiu.

El nostre objectiu principal és abordar la situació i els problemes de les persones sense llar amb una estratègia inclusiva. Abordem la situació amb una estratègia proactiva, de suport i completa, que sigui més efectiva que un enfocament repressiu.

“Les persones sense llar no són el problema, la és la situació.”

Desenvolupem millors pràctiques i eines per donar suport als esforços dels i les professionals per millorar el treball amb persones sense llar.

Les molèsties relacionades amb l’ús de l’alcohol i altres drogues és un problema polític important en gairebé totes les ciutats més petites, mitjanes i grans. L’experiència i la investigació han demostrat que aquest és un problema paneuropeu que moltes autoritats locals i municipals estan lluitant per resoldre de manera efectiva.

S’han desenvolupat una àmplia gamma d’intervencions participatives i activitats de prevenció per prevenir les molèsties entre els joves. No obstant això la intervenció dirigida a adults, és limitada i es basa principalment en actes repressius i sancionadors, inclosos arrestos, ordres de restricció i multes. Se sap més aviat poc sobre les estratègies inclusives i les oportunitats de formació a professionals que proporcionen estructura i suport diaris a aquest grup específic. L’experiència mostra que les estratègies i la lluita contra l’exclusió econòmica i social més àmplia, com l’educació, la capacitació i l’ocupació (ETE), poden tenir un paper vital en la (re) integració i recuperació de les persones sense llar i altres grups marginats [Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons from Research, 2010].

El projecte té tres objectius generals:

Bones pràctiques i intercanvi d’informació:

  • Realitzar una avaluació a escala europea en l’àmbit del sensellarisme i les molèsties relacionades amb l’alcohol i les drogues.
  • Compilació informes de 6 països europeus, descrivint la situació respecte a la manca d’habitatge i les molèsties relacionades amb l’alcohol i les drogues.
  • Dissenyar recursos per als proveïdors de serveis i els governs locals, inclosa l’orientació i el suport per al desenvolupament i l’aplicació d’oportunitats d’aprenentatge per a adults i integració laboral.
  • Recopilar models de bones pràctiques a Europa per mostrar l’aprenentatge efectiu de les persones adultes i les possibilitats d’integració laboral.

Desenvolupar, implementar i validar pràctiques rendibles i sostenibles:

  • Desenvolupar i implementar intervencions pilot locals i validar-amb la Matriu d’autosuficiència (desenvolupada pel Servei Municipal de Salut d’Amsterdam i la Ciutat de Rotterdam) i presentar-les com estudis de cas.

Difusió a nivell europeu i nacional:

  • Establir un Centre de Recursos en línia i una plataforma de difusió.
  • Organitzar quatre esdeveniments multiplicadors nacionals per difondre les activitats i resultats del projecte entre els organismes i entitats nacionals pertinents implicades en l’àmbit d’intervenció.
  • Organitzar un esdeveniment europeu de multiplicació per difondre els resultats del projecte a un gran nombre d’organismes i entitats europees interessades i promoure oportunitats d’inserció laboral i aprenentatge d’adults efectives i integradores.

El projecte es porta a terme a nivell transnacional, ja que permet a les entitats sòcies del projecte recopilar informació de diferents països europeus. Les sis entitats sòcies del projecte provenen de sis països europeusper assegurar la cobertura territorial i crear més impacte. Les intervencions pilot locals es duen a terme en quatre països.

El col·lectiu d’atenció al que es dirigeix el projecte inclou a les persones sense llar i altres grups marginats, que fan vida al carrer causant molèsties relacionades amb l’alcohol o les drogues.

Els seus resultats es poden consultar a:

El consorci del projecte SSP està format per les següents entitats sòcies:

Informació de contacte

Email: roger.ferrer@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Roger Ferrer