“World Wide Inclusive Website” (WWIW):Intercanvi de pràctiques terapèutiques creatives per a la inclusió de persones amb conductes addictives

La idea central del Projecte WWIW gira al voltant de la creació d’una plataforma en línia que doni suport i faciliti els projectes creatius. El seu objectiu general és crear comunitats inclusives on interactuïn persones que pateixen conductes addictives, trastorn mental o es troben en situació de risc o exclusió social amb la població general, per:

  • fomentar la creació de comunitats inclusives;
  • la creació de petits grups socials dins de comunitats locals;
  • el desenvolupament de projectes creatius (teatre, pintura, artesania, etc.) dirigits a persones vulnerables.

 Es tracta d’un projecte impulsat per l’associació artística belga OXOt (www.oxot.be) i finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea per fomentar el desenvolupament i inclusió de competències a través de la creativitat i les arts. També hi participen l’institut de formació d’adults ΙΝΜΑD (www.inmad.org) d’Àustria i el Centre de Prevenció de les addiccions KPLARISA de Grècia (www.kplarisa.gr). Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) participem a través de diversos serveis de les àrees d’inserció social i d’addiccions (Comunitats Terapèutiques, Centres de Dia, etc.), i principalment a través del Centre de Dia de Reinserció “La Crisàlide” (fsyc.org).

L’objectiu a llarg termini és  establir una cooperació que combini la creativitat artística amb funcions rehabilitadores i preventives . I, amb el temps, es pretén establir vincles sostenibles entre les organitzacions sòcies per continuar cooperant en aquest àmbit d’importància crucial per als serveis i els projectes que desenvolupem.

Durant el 2021 i el 2022 s’han organitzat les activitats d’intercanvi i formació següents dirigides a les persones membres de les organitzacions sòcies europees:

  • La perspectiva de gènere en centres d’Artteràpia (Barcelona, Espanya)
  • La gestió de la diversitat amb l’objectiu de construir/augmentar la resiliència (Viena, Àustria)
  • La combinació de les arts i la cultura amb la prevenció de les addiccions (Làrissa, Grècia)
  • Art i creació per la inclusió social de persones vulnerables (Anvers, Bèlgica)

Una reflexió sobre el procés i els resultats de cadascuna de les activitats s’han recopilat a un EBook (en anglès) disponible per descarregar aquí.

Per saber-ne més (en anglès): WWIW | Erasmus + project card (europa.eu)
Lloc web del projecte: https://www.regenerationart.eu

Coordinador:

Organització social en l’àmbit artístic d’Anvers (Bèlgica)

Sòcis:

Centre de Prevenció de la Prefectura de Làrissa (Grècia)

Centre de formació d’adults en l’àmbit de la integració social i la diversitat (Àustria)

Informació de contacte

Email: gemma.maudes@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Gemma Maudes