5. Serveis i Projectes

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) treballa des de fa més de 25 anys en la investigació, la prevenció, la intervenció i la sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, col·lectius en risc o en situació d’exclusió social. El seu objectiu ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar-ne la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu.

 

Centre Terapèutic Can Coll
Comunitat Terapèutica «Can Coll»
 

Servei tutelar “Con tu”

Arribar als col·lectius més vulnerables és la principal finalitat de FSC , un repte que es planteja des de l’àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet plantejar projectes innovadors. Des de FSC s’aposta per la professionalització, la renovació continuada i la capacitat de millora per adaptar-se a les noves realitats i necessitats socials i afrontar aquests nous reptes.

 

CAI: Centre municipal d’Acollida i Inserció per a persones sense llar (Alacant)
 

Camines? Programa d’Acompanyament cap a la inserció sociolaboral de dones en situació de prostitució (Castelló)

Els serveis de FSC gestionats actualment són  més de 135 projectes i serveis  a les Comunitats Autònomes d’Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Cantàbria, Balears, País Basc, La Rioja, Madrid, Navarra, Múrcia, Castella-Lleó, Castella-la Manxa i La Rioja entre els quals també hi ha projectes d’àmbit Estatal i Internacional.

 

Centre Especialitzat d’Atenció al Major (CEAM) d’Altea
 

Programa “Rupture”

 

Per a més detalls dels centres, serveis i projectes visiteu l’apartat de la web de FSC:

ELS NOSTRES SERVEIS I PROJECTES