Comunitat Terapèutica"Can Coll"

La Comunitat Terapèutica “Can Coll” és un recurs d’assistència professional l’objectiu principal és la deshabituació, tractament i reinserció de persones amb dependència de l’alcohol, cocaïna i de nous patrons de consum (drogues de síntesi, etc.) mitjançant un programa d’activitats terapèutiques i ocupacionals pioner a l’Estat espanyol.

Té capacitat per atendre 34 persones de tots dos sexes. En coordinació amb els familiars dels usuaris i amb els recursos assistencials del seu entorn, ha atès en l’últim any a 109 persones. La major part de les places estan parcialment becades pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El centre porta funcionant més de divuit anys amb una constant evolució i optimització del programa d’activitats, així com amb la millora i formació continuada de l’equip de professionals (metge psiquiatre, psicoterapeutes, educadors socials i monitors), i una renovació constant de les seves instal·lacions.

El programa assistencial, s’estructura en quatre fases. Les dues primeres suposen no fer sortides a l’exterior, la tercera fase (a partir del quart mes de tractament) consisteix en sortides graduals del centre cap al seu futur lloc de residència i la quarta fase (el sisè i setè mes) es realitzen sortides de més llarga durada per facilitar l’accés a les activitats de reinserció.

Població destinatària:
  • Persones amb dependència de l'alcohol i/o de la cocaïna que ja hagin realitzat diversos intents de tractament ambulatori sense aconseguir mantenir l'abstinència de manera continuada.
  • Persones amb dependència de l'alcohol i/o de la cocaïna que no tinguin la suficient contenció per efectuar tractament ambulatori.

Informació de contacte

Email: admisiones.ct@fsyc.org
Telèfon: 93 424 04 00
Admissions: Macarena Zurano