Residències urbanes d'insercióper a persones dependents de drogues (Barcelona)

La Fundació Salut i Comunitat amplia l’oferta d’intervenció a través de dos pisos terapèutics . El primer pis per a persones dependents de drogues d’FSC va iniciar la seva activitat l’any 1998, obrint un segon a l’octubre del 2007 per donar resposta a la demanda creixent. Tots dos estan ubicats a la ciutat de Barcelona, ​​el que permet aprofitar tots els recursos que aquesta ofereix, tant assistencials com de relació.

Es tracta de recursos en règim obert, que aprofiten les oportunitats que ofereix la convivència i la relació interpersonal en un marc de supervisió duta a terme pels professionals de FSC. El requisit indispensable d’ingrés en els pisos terapèutics és haver acabat amb alta terapèutica un tractament en Comunitat Terapèutica o venir derivat d’un altre centre de tractament ambulatori amb un mínim de 4-6 mesos d’abstinència.

La seva finalitat és, per tant, afavorir la integració social, econòmica i laboral, així com la reestructuració personal i familiar de les persones que acudeixen al centre, de manera que recuperin les seves capacitats de participació en el seu entorn social.

En coordinació amb els familiars dels usuaris i amb els recursos assistencials del seu entorn, hem atès en l’últim any a les nostres dues residències a 164 persones.

Com a principals èxits aconseguits durant l’últim any podem destacar la nostra participació activa en el grup de treball sobre INDICADORS DE QUALITAT PER A COMUNITATS TERAPÈUTIQUES I PISOS DE REINSERCIÓ DE CATALUNYA, organitzat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, hem potenciat un grup de treball relacionat amb la recerca d’opcions laborals i de formació, amb resultats molt positius tot i el context econòmic actual.

Informació de contacte

Email: resibcn@fsyc.org
Telèfon: 93 450 22 31
Persones de contacte:
Pis Cosmos: dir.piscosmos@fsyc.org / Lidia Jiménez
Pis Teodor Llorente: coord.resibcn@fsyc.org / Alícia Clotet