Pis terapèuticper a drogodependents (Barcelona)

Recurs d’acompanyament residencial, amb un enfocament educatiu i terapèutic, destinat a persones que presenten algun tipus d’addicció toxicològica i/o comportamental.

Oferim un programa:

 • Flexible: atenent a les necessitats i particulars de cada persona. A més oferim diferents modalitats de vinculació a l’servei.
 • Comunitari: promovent metodologies participatives i fomentant la contribució i implicació de la comunitat.

El servei compta amb la col·laboració de la  Direcció General de Protecció Social de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Objectius:

El programa es planteja com a objectiu fonamental oferir un suport integral a les persones ateses amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i establir nous projectes vitals. La consecució d’l’objectiu comprèn:

 • El manteniment i consolidació de l’abstinència de les persones ateses.
 • La promoció de el desenvolupament personal, fomentant l’empoderament de les persones ateses a partir de l’adquisició de competències personals
 • L’autonomia personal mitjançant el treball d’aspectes relatius a l’organització domèstica, gestió econòmica, hàbits d’alimentació…
 • La inserció laboral i/o la millora de l’nivell d’ocupabilitat.
 • La promoció social i cultural.

Altres serveis

 • Atenció i orientació familiar. Oferim espais d’orientació a nivell individual adreçat als familiars de les persones ateses.
 • Monitorització de l’consum. Realització d’analítiques d’orina amb el propòsit d’assegurar l’abstinència de les persones
 • Subprograma d’atenció a la patologia dual.
 • Inserció sociolaboral.

Información de contacto

Email: dir.pisbcn@fsyc.org
Teléfono: 93 346 19 23
Personas de contacto: Marina Montoro