Centre d'Atenció a Drogodependentsdel Prat de Llobregat

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) en drogodependències del Prat de Llobregat és un recurs de la Xarxa d’Atenció a Drogodependents finançat pel Servei Català de Salut (CatSalut) de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general del CAS és procurar la major protecció possible de la vida, la qualitat de vida i el benestar dels seus usuaris pel que fa a la prevenció i el tractament de la drogodependència. El vessant des de la qual es defineix la intervenció és bio-psico-social i educativa. L’equip, format per 9 professionals, és interdisciplinari i compta amb la col·laboració de diversos estaments institucionals.

En els últims anys el centre està sent gestionat per un consorci format per tres organitzacions no governamentals altament especialitzades en l’àmbit de les drogodependències: l’Associació Benestar i Desenvolupament, el Grup ATRA i la Fundació Salut i Comunitat. Des que es van fer càrrec de la gestió s’ha augmentat l’equip i s’ha obert el centre també a les tardes, pensant en les necessitats d’inserció laboral de les persones ateses.

D’altra banda, dins de l’oferta de serveis del CAS cobren especial rellevància el Programa d’Alcoholisme, el de Manteniment amb Metadona i el d’Intercanvi de Xeringues.

Informació de contacte

Email: casprat@uteabdatrafsc.org
Telèfon: 93 478 34 37
Persones de contacte: Lidia Ramírez


casprat@uteabdatrafsc.org