Centre de Dia per a la Inserció Social de Drogodependentsde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

El Centre de Dia per a la Inserció Social és un recurs educatiu i terapèutic destinat a persones que presenten algun tipus d’addicció toxicològica i/o comportamental, i que provenen del mitjà de l’execució penal. El servei està subvencionat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Oferim un programa:

  • Flexible: oferta de diferents modalitats de vinculació sobre la base de la demanda.
  • Individualitzat: atenció a les necessitats particulars de cada persona.
  • Comunitari: metodologies participatives, promoció de la contribució activa i implicació en la comunitat.

Objectius:

  • Mantenir i consolidar l’abstinència de les persones ateses.
  • Oferir acompanyament en la sortida a mig obert.
  • Afavorir la circulació social en el mitjà comunitari.
  • Promoure el desenvolupament personal.
  • Possibilitar el vincle social.
  • Generar interès pel patrimoni cultural.
  • Definir itineraris d’inserció laboral promovent l’adquisició de competències.

Àrees d’Intervenció:

PSICOTERAPÈUTICA SOCIOEDUCATIVA OCUPACIONAL
Psicoteràpia Grupal Circulació Social Treballant competències
Psicoteràpia Individual Cura de la salut Xarxes 2.0
Multidependències Construint opinió Inserció Sociolaboral
Incorpora Fundació “la Caixa”

Altres Serveis:

Programa de continuitat Programa d’Atenció a les Famílies Monitoratge del Consum Subprograma d’Atenció a la Patología Dual

Informació de contacte

Email: dir.centredia@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Adreça: C/ Belchite, 9-11; Hospitalet del Llobregat (Barcelona).
Persones de contacte: Luciana Sillman.