SA@C - Servei d’Atenció a lesAddiccions Comportamentals (Barcelona)

El Servei d’Atenció a les Addiccions Comportamentals és un projecte dirigit a restablir l’ús saludable, o extinció en el cas del joc patològic, de l’activitat o comportament addictiu, recuperant el control i l’interès per la resta d’activitats o motivacions fins a la completa recuperació de la vida familiar, laboral, escolar i social de la persona afectada.

S’entén per Addicció Comportamental qualsevol conducta o activitat gratificant que passa a convertir-se en la necessitat prioritària de la persona i interfereix el desenvolupament d’altres pràctiques fins ara habituals, convertint-se en l’única font de motivació i causant un greu deteriorament en la vida de la persona afectada. Són addiccions comportamentals reconegudes l’addicció al joc i a algunes de les noves tecnologies; les compres compulsives o la manca de control dels impulsos sexuals, entre d’altres, són comportaments excessius que també es poden interpretar sota aquesta òptica addictiva.

Comptem amb un equip multidisciplinari amb perspectiva de gènere format per psicòlogues i psicòlegs, psiquiatre i educadors/es socials i amb una xarxa assistencial que ens permet dissenyar tractaments individualitzats per donar una millor resposta a les persones que atenem.

A qui va adreçat?

A totes aquelles persones i als seus familiars, que presenten un exercici abusiu o addictiu de qualsevol activitat que generi un malestar significatiu amb conseqüències en l’àmbit social, personal, laboral/formatiu o econòmiques.

Quins objectius persegueix?

  • Facilitar la presa de consciència i la motivació pel canvi.
  • Treballar la necessitat creada amb la conducta o activitat, fomentant els recursos de la persona.
  • Establir un exercici responsable de la conducta problema, mitjançant l’adquisició d’eines i habilitats.
  • En el joc patològic l’objectiu és eliminar la conducta i treballar les possibles recaigudes per a la completa recuperació de la vida del/la pacient.

Información de contacto

Email: sap@fsyc.org
Teléfono: 93 424 04 00
Personas de contacto: Maite Soler