Comunitat Terapèutica"Riera Major"

La Comunitat Terapèutica “Riera Major” és un recurs d’assistència professional l’objectiu principal és la deshabituació, tractament i reinserció de persones amb dependència de l’alcohol, cocaïna i de nous patrons de consum (drogues de síntesi, etc.) mitjançant un tractament residencial intensiu de tres mesos i mig, amb un posterior seguiment ambulatori en un context urbà de tres mesos més.

Durant l’últim any s’han atès a 80 persones amb addicció a la cocaïna, l’alcohol, o les dues substàncies simultàniament, moltes de les quals presentaven alhora altres trastorns psicològics.

Una part molt important del tractament és el treball amb les famílies, que des de la segona quinzena d’ingrés ja poden entrar en contacte amb els usuaris i obtenir tota la informació i suport necessaris (mitjançant sessions i grups terapèutics) per aprendre a fer front a la problemàtica de l’addicció. Tenint en compte aquesta variable, durant l’últim any hem atès més de 1.000 persones mitjançant teràpies grupals en què les famílies juguen un paper molt important.

El procés es desenvolupa en dues fases. En una primera fase es porta a terme un tractament intensiu residencial a medi rural, el que facilita un distanciament temporal dels hàbits i del cercle social en què sol estar immersa la persona que ingressa al centre. Durant aquest període, d’uns tres mesos i mig de durada aproximadament, es facilita a la persona la seva desintoxicació física de les substàncies (en aquells casos que estigui indicat), la presa de consciència entorn de la seva problemàtica, es la motiva cap a un canvi d’hàbits i actituds addictives i es fomenta l’adquisició dels coneixements i les eines necessàries per mantenir l’abstinència un cop fora del centre. L’equip d’atenció està format per: psiquiatre, psicòlegs/es, educadors socials i monitors, àmpliament formats i amb experiència.

El procés es completa amb una segona fase de tractament ambulatori intensiu durant tres mesos en els Serveis d’Atenció Psicosocial de la FSC a la ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquesta fase és posar en pràctica tot el que s’ha treballat durant la fase anterior i ajudar a la persona ia la seva família a anar resolent i afrontant les dificultats que es vagin trobant en el dia a dia, per tal de consolidar la abstinència des de l’entorn personal de cadascú. Aquesta fase es pot realitzar vivint al seu domicili particular o bé des del pis de reinserció de la pròpia FSC.

En l’últim any el 73,7% de les persones ateses ha finalitzat la seva estada amb l’alta terapèutica. D’altra banda, s’ha aconseguit concertar 20 places amb el Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) de la Generalitat de Catalunya.

Els nostres Centres Terapèutics tenen un alt índex d’eficàcia, tal com demostra un estudi pioner realitzat per la Fundació Salut i Comunitat juntament amb la Universitat de Barcelona, ​​ja que prop del 50% dels usuaris ingressats en els nostres centres terapèutics es mantenen abstinents 5 anys després de l’ingrés

Població destinatària:
  • Persones amb dependència a l'alcohol i/o la cocaïna (i d'altres substàncies associades) que no hagin realitzat molts intents de tractament ambulatori i/o residencials previs però que, tot i això, es puguin beneficiar d'un període de desconnexió de l'entorn habitual.
  • Persones que comptin amb suport familiar.
  • Persones que després d'haver realitzat un tractament llarg recent en una Comunitat Terapèutica (més de 5 mesos) tinguin una recaiguda que precisi de la contenció d'un recurs residencial però es valora que no calgui tornar a repetir tot el programa sencer.
  • Persones molt joves amb poc temps d'evolució en el consum que puguin beneficiar-se d'un període de desconnexió del seu entorn habitual, però no està indicada per a una estada llarga en comunitat terapèutica pel grau de disrupció que pugui tenir en la seva vida (estudis, família , etc.).

Informació de contacte

Email: admisiones.ct@fsyc.org
Telèfon: 93 424 04 00
Persones de contacte: Macarena Zurano