EL MUSSOL: Serveis d'atenció nocturnaper a drogodependents en situació d'exclusió social (València)

El Centre de Nit “El Mussol” és un programa que està destinat a persones majors de 18 anys sense llar i que es troben en situació d’exclusió social amb problemàtiques associades de consum d’alcohol o drogues i/o salut mental. I que tot i necessitar-no poden accedir a la xarxa normalitzada d’albergs de què es disposa a la ciutat de València.

Es planteja els següents objectius específics:

  • Possibilitar la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, descans, etc.) d’un dels col·lectius amb major vulnerabilitat de la ciutat de València.
  • Afavorir l’accessibilitat i permanència d’usuaris i usuàries a la xarxa sociosanitària normalitzada, tant en serveis generals com específics, amb especial atenció a aquells col·lectius amb més dificultats per accedir a aquests serveis.
  • Promoure estratègies específiques d’intervenció que possibilitin processos de canvi, facilitin l’estabilització personal i la inclusió social, minorant les conseqüències negatives que la manca d’atenció continuada té sobre les persones en situació d’exclusió social.
  • Proporcionar un espai de referència en horari nocturn.
  • Mantenir l’adherència als tractaments farmacològics (VIH, VHC, TBC, salut mental) facilitant un lloc segur on guardar i supervisar la presa diària de medicació d’una manera continuada.

Aquest centre sorgeix amb el propòsit de complementar altres recursos, entre ells el CIBE de València i està coordinat amb el CAT (Centre Atenció a Sense Sostre) Hospitals, SAUS (Urgències Socials), entre d’altres.

Informació de contacte

Email: valencia@fsyc.org
Telèfon: 963 777 390
Persones de contacte: Isabel Alarcón