Centre d'Intervenció de Baixa Exigència
per a drogodependents (València)

És un dispositiu d’atenció a drogodependents en actiu que treballa per reduir els danys associats a l’consum de drogues. Ofereix serveis d’alimentació, higiene, rober, bugaderia, i atenció mèdica, de treball social i psicològica. Està subvencionat anualment per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, i compta amb el suport de la Conselleria d’Inclusió Social de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de València, i de l’Ajuntament de València. FSC el va posar en marxa fa ja més de 17 anys.

Els objectius bàsics d’aquest recurs són l’adaptació a les necessitats canviants que presenta el col·lectiu a què atenem des de l’òptica de la reducció de danys per a consumidors de drogues i alcohol en exclusió social, i el manteniment dels serveis que es presten al local . A el mateix temps, seguirà oferint atenció immediata des d’una unitat mòbil que va a les zones de tràfic i consum més importants de la ciutat de València.

Aquest recurs ha contactat amb més de 8.000 persones diferents identificades, a més d’amb moltes altres que fan un ús intermitent i anònim de diverses de les seves prestacions. Atén a una mitjana de més de 125 persones diàriament, que fan ús dels diversos serveis que es presten des del Centre.

El principal èxit de la nostra intervenció en els últims anys és mantenir-se com el recurs més important de la Comunitat Valenciana quant a nombre d’intervencions i persones ateses, així com l’increment de la qualitat en les intervencions i serveis que es presten. A el mateix temps es dóna una especial importància a la perspectiva de gènere, i donades les especials circumstàncies de les dones que atenem s’ha posat en marxa un programa específic d’atenció a dones consumidores de drogues.

Informació de contacte

Email: valencia@fsyc.org
Telèfon: 963 777 390
Persones de contacte: Isabel Alarcón