PAICA - Programa d'Acompanyament Integral a persones amb Conducta Addictiva (Barcelona)

El Programa d‟Acompanyament Integral a persones amb conductes addictives es caracteritza per ser un tractament de baixa exigència, amb un enfocament terapèutic, educatiu i comunitari. Es treballa des d’un enfocament personalitzat que permeti donar resposta a les necessitats particulars de les persones ateses.  

Aquest recurs està orientat a desenvolupar la consciència de la problemàtica de les addiccions, la motivació al canvi, la deshabituació, la reducció de danys i la disminució de riscos. D’aquesta manera té com a finalitat que els usuaris puguin aconseguir el manteniment i la consolidació de l’abstinència, l’autonomia i la inserció sociocomunitària.  

El programa està dirigit a persones en consum actiu o que presenten conductes addictives amb substàncies o sense, amb especial èmfasi a joves i dones en consum actiu. Aquest servei rep finançament del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Convocatòria de Suport a Projectes d’Entitats (COSPE). 

Oferim un programa: 

 • Flexible:  oferta de diferents modalitats de vinculació sobre la base de la demanda. 
 • Individualitzat:  atenció a les necessitats particulars de cadascú. 
 • Comunitari:  metodologies participatives, promoció de la contribució activa i implicació a la comunitat. 

Objectius: 

 • Reducció de danys i prevenció de riscs. 
 • Fomentar la motivació al canvi.  
 • Afavorir processos dautonomia i inserció social comunitària.  

Àrees dIntervenció: 

S’ofereixen activitats a tres àrees d’intervenció: 

 1. Àrea preventiva : enfocament en la reducció de danys i riscos presents a les dinàmiques de consum actiu.
 2. Àrea de motivació al canvi : es treballarà en la consciència de la conducta addictiva, els seus impactes i beneficis del canvi a l’abstinència.
 3. Àrea de promoció de l’autonomia : promoure l’adquisició d’hàbits saludables, així com el desenvolupament d’habilitats relacionals. En aquest sentit, lenfocament és en làmbit sociolaboral i comunitari com a factor de protecció i impulsor del canvi.

El programa ofereix diferents serveis d’acompanyament a la persona i acompanyants/familiars: 

 • Servei d´atenció i assessorament social 
 • Grups de motivació al canvi i prevenció de recaigudes 
 • Grup de promoció de l’autonomia 
 • Grup de prevenció de danys i riscos per a joves 
 • Grup de dones en consum actiu 
 • Sessions individuals 
 • Grups d´orientació familiar 
 • Programa de monitorització i accions de deshabituació del consum 

Informació de contacte

Email: dir.centredia@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persones de contacte: Luciana Sillman / Carlos Larrañaga