Centre de Reducció de l'Danyper a persones amb addiccions a La Cañada Real (Madrid)

El Centre de Reducció de l’Dany en la Cañada Real és un servei que ofereix atenció psicosocial a través de la prestació de serveis bàsics (alimentació, higiene, rober…), suport a el tractament, reducció de danys; així com suport personal i relacional a les persones amb addiccions actives i amb un important deteriorament biopsicosocial, residents o que es troben vinculades de forma permanent a la Canyada Real, i sovint en situació de gran vulnerabilitat.

L’equip consta de 7 professionals (Treballadors socials, psicòleg/a, educadors…) i compta amb la inestimable col·laboració de voluntariat.

L’horari d’atenció és de 10:00 a 16: 00 de dilluns a diumenge, tots els dies de l’any.

 • Àrea de salut i reducció de el dany
  Es proporciona una intervenció socioeducativa, realitzant activitats encaminades a la promoció d’hàbits saludables, educació en consums i pràctiques de menor risc i formació d’agents de salut.
 • Àrea de desenvolupament personal
  S’ofereix suport emocional a través de sessions individuals i grups psicoeducatius/terapèutics que facilitin la millora de l’autoestima, desenvolupament d’habilitats personals i afavoreixin processos de presa de decisions…
 • Àrea d’alimentació i higiene personal
  Es promou l’adquisició d’hàbits saludables (nutrició, higiene, cura personal, etc.). I es proporcionen aliments preparats diverses vegades a el dia.
 • Àrea de convivència
  Es fomenta l’adquisició de normes per a la convivència en el centre i s’afavoreix la participació de les persones usuàries en la conservació del mateix.
 • Àrea de suport a l’tractament
  Es proporciona informació sobre recursos de tractament, acompanyament als mateixos quan sigui necessari i motivació per al canvi i l’inici de tractament.
 • Àrea de lleure
  Es fomenta una utilització més constructiva de el temps lliure, proporcionant espais d’activitats lúdiques i d’aprenentatge compartit que els permetin allunyar-se de les situacions de consum actiu.
 • Àrea de captació i intervenció en medi obert
  Detecció, captació i intervenció amb persones amb problemes d’addiccions residents o vinculades a la zona de la Canyada Real, a través d’una metodologia de recerca activa per les àrees properes a el centre.
 • Àrea de coordinació
  Es porta a terme una coordinació estreta amb la resta d’entitats i agents que desenvolupen la seva tasca en la Cañada Real, i establint ponts de comunicació i col·laboració entre les mateixes.

Informació de contacte

Email: dir.crdcanadareal@fsyc.org
Telèfono: 91 898 6775
Persones de contacte: Mari Ángeles Gutiérrez