7. Voluntariat FSC en xifres

Tal com hem assenyalat en les anteriors entrades d’aquesta microformació , l’activitat de la Fundació Salut i Comunitat abasta, entre d’altres, àmbits com la integració social (persones sense llar, reclusos i exreclusos…), atenció a la gent gran, salut mental, addiccions i dependència de drogues, VIH / SIDA, família, adolescència i joventut; migracions violència sexual, de gènere i domèstica; i promoció de la salut, la igualtat i el benestar.

A continuació us presentem les últimes xifres de la memòria de l’entitat en relació a la distribució de RRHH de FSC amb les categories professionals i la representació de l’voluntariat de l’últim any:


Enn l’any 2018 el nombre de persones voluntàries que han col·laborat en el programa de voluntariat a la Fundació Salut i Comunitat ha estat de 385 persones voluntàries , en els següents àmbits d’actuació:

 • 233 voluntàries en serveis de atenció a la dependència;
 • 80  voluntàries en l’àrea de salut mental, família i inserció social;
 • 68  voluntàries en l’àmbit de prevenció, addiccions i gènere;
 • 3 voluntàries en altres serveis de gestió i projectes internacionals.

I col·laboren en les comunitats autònomes de:

 • Catalunya: 208 persones voluntàries.
 • Comunitat Valenciana: 64 persones voluntàries.
 • Aragó: 71 persones voluntàries.
 • Múrcia: 25 persones voluntàries.
 • Castella-la Manxa: 17 persones voluntàries.

A causa de el major nombre de centres i serveis gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, l’impacte territorial més ampli del programa de voluntariat és a Catalunya. Tant a l’àrea metropolitana de Barcelona com en altres localitats com Figueres, Reus, etc. Així mateix la col·laboració de l’voluntariat és present a la Comunitat Valenciana ia Aragó, per exemple a les ciutats de Castelló, València, Saragossa, etc. També, cal assenyalar que es promou la col·laboració de l’voluntariat en totes les CCAA on FSC té presència, com per exemple en les comunitats de Navarra i País Basc. Per aquest motiu durant els últims cinc anys el servei de voluntariat de FSC ha organitzat jornades de reconeixement de la tasca altruista dels voluntaris i voluntàries en diferents àmbits i localitats:

 • V Jornada de l’Voluntariat de FSC, 2018:  Llar i Centre de Dia “Sant Josep” de Saragossa

FSC celebra con gran éxito y presencia de voluntariado su V Jornada en reconocimiento a su labor altruista

 • IV Jornada de l’Voluntariat de FSC, 2017: Homenatge a les famílies d’acollida «Famílies Cangur» de Múrcia

Amor, emoción y calidez en el homenaje a las familias de acogida del Programa Familias Canguro de FSC en Murcia

 • III Jornada de l’Voluntariat de FSC, 2016: Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus, Tarragona 

Jornada de la Fundación Salud y Comunidad por el Día Internacional del Voluntariado

 • II Jornada de l’Voluntariat de FSC, 2015: Centre d’Acollida i Inserció per a Persones sense Llar (CAI) d’Alacant

FSC organiza la II Jornada del Voluntariado el 1 de julio en Alicante

 • I Jornada d’el Voluntariat de FSC, 2014: Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” a Barcelona

FSC agradece la labor altruista de sus voluntarios en Cataluña

Si has seguit l’ordre de les entrades en aquest punt ja has acabat d’accedir al contingut de la autoformació inicial per al voluntariat de FSC . T’agraïm la teva disposició i et recomanem, per si encara no ho has fet, que si vols estar a el dia de l’actualitat corporativa de la Fundació Salut i Comunitat i conèixer les últimes notícies relaciones amb el seu voluntariat pots subscriure’t a la Newsletter mitjançant l’enllaç: Boletín de noticias FSC

Si ja has acabat, recorda que per obtenir el certificat de participació has de fer la AUTOAVALUACIÓ