4. Organització de FSC

La Fundació Salut i Comunitat distribueix internament la seva intervenció en tres àrees, segons àmbits d’intervenció:

INSERCIÓ SOCIAL (Àrea 1)

Inclou aquells serveis i projectes relacionats amb la intervenció en l’àmbit penitenciari , inserció laboral , salut mental , exclusió social i reducció de danys en drogodependències.

ADDICCIONS, GÈNERE I FAMÍLIA (Àrea 2)

Des d’on es gestionen els diferents programes i serveis relacionats amb la atenció a les dones i la violència masclista, serveis de tractament de addiccions , programes de prevenció d’abús de drogues i promoció de vida saludable entre els joves, així com serveis de punt de trobada familiars.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I MENORS (Àrea 3)

Es gestionen aquells serveis i programes que tenen a veure amb persones grans, habitualment en situació de dependència, i persones amb diversitat funcional, generalment amb discapacitat física o psíquica. Recentment, en aquesta àrea de gestió s’han incorporat també serveis d’atenció i protecció a la infància, adolescents i les seves famílies.

ORGANIGRAMA DE FSC

(Xifres dels Serveis i Projectes d’FSC durant els anys 2017/18)

Cal assenyalar que la Fundació està regida per un Patronat integrat per persones voluntàries procedents dels sectors de la salut, educació, benestar social i empresarial. El Patronat està supervisat pel Protectorat de Fundacions de l’Estat.

Si vols saber més visita a la web l’apartat de: 

Patronat i estructura organitzativa

fsc_logo