Patronati estructura organitzativa


Patronat d'FSC


La Fundació està regida per un patronat integrat per persones procedents dels sectors de la salut, educació, benestar social i empresarial.El patronat està supervisat pel Protectorat de Fundacions de l'Estat.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

  • PATRONAT

Francisco González (President); Pilar Robres (Vicepresidenta); Araceli Hernández; Álvaro Rodríguez; Rosa Artal; Roberto Buil; Antoni Vidal; Joaquím García; Helena Gotzens; Juan Antonio Saludes; José Luis Carbó; Concepció Grau; Antonio Luís Torres; Mª Delia Galilea; Carmen Mingarro; Estela Mª Jáudenes; Maria Luisa González.

  • Assistit per un Comitè Consultiu

DIRECCIÓ EXECUTIVA

  • GERÈNCIA: Ramon Manuel Alcaide.
  • DIRECCIÓ TÈCNICA I PROMOCIÓ DE PROJECTES: Xavier Ferrer.
  • ADJUNT A DIRECCIÓ EXECUTIVA: José Luis Sánchez.

DIRECCIÓ D’ÀREES

  • ADDICCIONS, GÈNERE I FAMÍLIA: Marta Álvarez.
  • INSERCIÓ SOCIAL: Toni Garín.
  • Subdirecció: Andrea Valls.
  • ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I MENORS: Toni Gelida.
  • Subdirecció: Carme Trilla, Carme Poveda