1. L'activitat de l'voluntariat

Abans de començar, et proposem fer una reflexió personal sobre alguns conceptes bàsics com: la motivació , el compromís , així com el tipus d’acció que millor s’ajusta al teu perfil.

Per a això, t’animem a que reflexions sobre els passos per fer un voluntariat, que segurament ja has fet abans de posar-te en contacte amb FSC :

6pasosVolpasos-voluntariadopasos voluntariado

Font: voluntariado.net


A continuació, has de saber que hi ha moltes maneres de fer voluntariat, tantes com necessitats existeixen en una societat. En la Llei espanyola de l’voluntariat de l’any 2015 es recullen fins a 10 àmbits diferents on realitzar l’acció voluntària, solidària i altruista:

tipos voluntariado

Pots veure els diferents tipus de voluntariat en el següent enllaç: voluntariado.net/tipos-de-voluntariado


En tots els tipus de voluntariat es poden considerar les següents accions i / o funcions de l’voluntariat:

AJUDA A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
En aquestes accions de l’voluntariat es tradueix en una solidaritat adreçada a persones, grups o sectors socials amb problemàtiques específiques per facilitar la seva integració i la seva participació en la vida laboral, familiar i social.

Exemple : participar en accions per prevenir possibles processos d’exclusió social de persones amb trastorns mentals.

PROVISIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS
Entre les funcions de l’voluntariat també corresponen la creació de xarxes de participació de el teixit social, a través de les quals es promou el desenvolupament de serveis per al millor funcionament i el benestar de la comunitat.

Exemple: organitzar activitats o tallers per a la inserció social i laboral per a persones drogodependents.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
A través de les accions de voluntariat de sensibilització es pretén impulsar la defensa dels drets personals i col·lectius, denunciar les situacions de desigualtat i injustícia i promoure valors socials que fomentin la solidaritat.

Exemple: promoure i col·laborar en accions de sensibilització davant el VIH / Sida.

NECESSITATS ESPECÍFIQUES
Cal assenyalar que existeixen altres tasques de el voluntariat que es consideren com una complementació de la feina d’altres col·lectius (professionals, treballadors socials, Administració). En aquestes, el voluntariat permet una aportació qualificada a l’acció social, cobrint aquelles necessitats que, pel seu caràcter, no sempre són ateses pels organismes oficials.

Exemple: ajudar en l’àrea administrativa d’una entitat a través d’el suport en tasques específiques.


En FSC trobaràs principalment els següents tipus de voluntariat:

tipo-voluntariado-FSC


En l’actualitat, els / les voluntaris / es de la Fundació salut i comunitat poden col·laborar en diferents centres i serveis de les següents àrees de treball:
  • Prevenció i sensibilització
  • Atenció a la dependència
  • drogodependències
  • VIH-SIDA
  • Suport a la tutela de persones incapacitades pels seus trastorns mentals
  • inserció social

Altres àmbits de treball no estan en principi oberts a comptar amb voluntariat, ja sigui per les dificultats o riscos que implica per a la persona voluntària, o per que la legislació o contractes assumits per FSC ho impedeixen. Per exemple, atenció a dones maltractades, presons o infància i adolescència en risc.