El Servei de Mediació Laboral participarà en les activitats del "Dia de la Mediació" a Alacant

El proper 21 de gener, l'Associació de Mediadors d'Alacant (AMA) celebra els seus III Jornades de Mediació. Amb aquest motiu, el 17 de gener tindrà lloc una taula rodona sobre la "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa", on participarà com a ponent la nostra companya Pau González, Coordinadora del Servei de Mediació Laboral de l'Ajuntament d'Alacant, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat des del 2000.

SML_JORNADAS
Equip de professionals del Servei de Mediació Laboral

La mediació s'ha consolidat com un mètode alternatiu summament eficaç per a la resolució pacífica de gran diversitat de conflictes, en el qual dos o més parts arriben a acords consensuats facilitades per una tercera part (el mediador), que actua sota el principi de la neutralitat . Així, es proporciona un espai de trobada, un entorn per a la reflexió i un clima propici per a la comunicació, l'assumpció de responsabilitats i l'adopció de decisions. És un instrument per a la pacificació social i s'ha constituït com un complement i una alternativa a la judicialització dels conflictes socials, professionals i familiars.

Aquest any la celebració del 21 de gener té una connotació especial, ja que s'ha aprovat la Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils, que marca un avanç en la implantació de la mediació a tot l'Estat.

La nostra companya Pau González Alfaro intervindrà a la taula rodona sobre la "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa" amb una ponència sobre la importància de la mediació com a eina per a la inserció sociolaboral.

L'objectiu del Servei de Mediació Laboral és és implementar accions destinades a l'orientació, formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, mitjançant l'assessorament sociolaboral i formatiu.Per això, es realitzen accions d'orientació i tallers prelaborals, amb l'objectiu de formar persones en una ocupació que faciliti la seva incorporació al mercat laboral.

Veure programa de les jornades: "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa"


Els Serveis de Tractament de les Addiccions de FSC creen un programa d'assistència a joves i els seus familiars

El programa d’assistència a adolescents i joves i als seus familiars sorgeix com una necessitat detectada als darrers anys de la nostra trajectòria professional en el camp de les drogodependències. Existeixen nous patrons de consums associats a un inici més primerenc que requereixen un apropament i un abordatge específic.

Drogas_jovenes_adiccionesEls Serveis de Tractament de les Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat acaben d'iniciar un programa específic dirigit a joves i adolescents, així com als seus familiars, amb la finalitat de prevenir i assessorar sobre el consum de drogues, així com reduir o detectar altres comportaments de risc. Està compost per un equip multidisciplinari de professionals amb àmplia formació i experiència en addiccions i en altres aspectes de la salut mental: psicòlegs terapeutes, educadors socials, psiquiatres, etc.

L'enfocament d'aquest nou programa inclou:

Assistència a adolescents i joves de 14a fins a 25a amb l’objectiu de reduir o aturar el consum de drogues, així com prevenir o detectar altres comportaments de risc (fracàs escolar, agressivitat, problemes amb l´alimentació, relacions emocionals i sexuals de risc, delinqüència, conducció temerària…). Inclou:

 • Atenció psicoterapèutica individualitzada. Es tracta de crear un espai de confiança amb el/la adolescent/jove per avaluar la situació de consum (ús, abús o addicció), afavorir la presa de consciència d’aquesta i/o altres conductes de risc, i motivar pel canvi.
 • Avaluació psiquiàtrica. Valoració per un metge-psiquiatra especialitzat en adolescents/joves per establir un diagnòstic psicopatològic, si s’escau.
 • Grup de joves “Parlem de consum”. Espai terapèutic grupal on s’afavoreix la reflexió crítica sobre el  consum de drogues.
 • Grup de joves motivats per l´abstinència “Parlem de canvis”. Espai terapèutic grupal que s’ofereix per aquells joves amb un mínim de motivació per mantenir l’abstinència i que ofereix l’intercanvi d’experiències per portar a terme els canvis necessaris i estratègies per aconseguir-los.
 • Acompanyament terapèutic. Tutor que acompanyarà al jove/adolescent en el seu medi natural per garantir la consecució dels objectius terapèutics i/o de reinserció que s’hagin pactat.

Assistència a famílies amb un jove/adolescent a càrrec (amb o sense l’assistència d’aquest al tractament), amb l’objectiu de valorar la situació de consum, assessorar-los i donar pautes d’actuació adaptades a la situació concreta.

 • Atenció psicoterapèutica familiar: Sessions de teràpia familiar que tenen per objectius:
  • Informar sobre les diferents drogues, els efectes i les seves conseqüències a curt, mig i llarg termini
  • Generar eines de detecció de consum i altres comportaments de risc
  • Oferir estratègies familiars per afavorir l’aturada o reducció del consum: límits, comunicació, habilitats socials familiars, comprensió i empatia, estil educatiu…
 • Grup de famílies: 6 sessions estructurades amb contingut teòric de caràcter quinzenal , que afavoreixen la comprensió de la drogodependència, l´adquisició de noves eines per fer-hi front i afavorir el canvi del jove i la seva família, i l’intercanvi d’experiències.

Trobareu més detalls a la pàgina web dels nostres Serveis de Tractament de les Addiccions o truqui al telèfon 93.424 04 00


Grupo Picis FSC

L'empresa 'Picis' visita les instal·lacions del "Club Artístic i Social" de la Fundació Salut i Comunitat

El passat mes de desembre, diversos membres de l'empresa Picis, que va realitzar una donació econòmica al Club Artístic i Social de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), van visitar les instal·lacions del projecte per conèixer l'equip de professionals, com funciona el recurs i la utilitat pràctica de la donació que van realitzar.

Una representació del grup de voluntaris que gestionen les donacions econòmiques que l'empresa Picis realitza a causes socials i solidàries va visitar la seu del Club Artístic i Social de FSC amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat de la iniciativa, com són les persones a les que atén, quina és la dinàmica de les activitats que es desenvolupen i en quina mesura la seva aportació econòmica repercuteix en el manteniment i estabilitat del funcionament del recurs.

Durant la visita, els propis usuaris del Club Artístic i Social van explicar la seva experiència personal i el que significa per a ells aquesta iniciativa. També van aprofitar l'ocasió per fer entrega als professionals de Picis d'un treball manual realitzat al Club, basat en la unió dels logos de Picis i d'FSC sobre un monitor de vigilància intensiva on apareixia la paraula "Gràcies", ja que es tracta d'una empresa que s'encarrega, entre altres tasques, del programari que s'utilitza en les Unitats de Cures Intensives (UCI) de centres sanitaris.

D'altra banda, Maite Tudela (Directora del Departament d'Addiccions i Atenció a la Dona) i Sandra Gasca (Coordinadora del Club Artístic i Social) van explicar el funcionament intern del Club. "Va ser un acostament molt interessant, ja que tots dos equips professionals venim d'àrees laborals i formes de treballar molt diferents-ells programadors informàtics, enginyers tècnics i nosaltres psicòlogues", explica Sandra Gasca. Justament per tot això va ser molt enriquidor acostar la realitat del dia a dia al Club Artístic i Social i compartir punts de vista i experiències de treball diferents.

Finalment, projectar una presentació en diapositives perquè els professionals de Picis tinguessin una idea gràfica i clara de la utilitat que té el Club Artístic i Social per a les persones que assisteixen a les activitats que es duen a terme.

El Club Artístic i Social és un servei integrat dins el Circuit d'Atenció Integral en Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat, considerat com un dels dispositius de referència a Catalunya. Concretament, es tracta d'un espai de reforç, socialització i bon ús del temps lliure per a persones que es troben en ple procés de deshabituació de l'alcohol i / o altres drogues.

Actualment, la nostra entitat ha posat en marxa una campanya de captació de fons perquè les persones que assisteixen a les activitats del Club puguin rebre una subvenció durant un any, amb la finalitat de reforçar els èxits aconseguits durant el seu tractament i incrementar la seva autoestima i evitar situacions de risc o recaigudes.

[framed_box rounded="true" align="center"]

Per més informació:

[/framed_box]


L'Ajuntament de Barcelona consolida l'atenció transversal a les dones

Durant el primer semestre del 2012, els punts d'informació a les dones han atès 1.275 persones, la qual cosa suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior. El nombre d'unitats familiars ateses als dispositius d'atenció a la infància i adolescència que pateix violència masclista han augmentat prop d'un 30% respecte al 2011.

L'Ajuntament de Barcelona destinarà els recursos necessaris per abordar la violència masclista, entesa com un fenomen estructural, amb respostes específiques i diverses: transversalitat, coordinació i cooperació, integritat, participació i coresponsabilització, accessibilitat o qualitat.

La Regidoria de Dona i Drets Civils ha elaborat el Pla municipal per la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre homes i dones (2012-2015) per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Un dels objectius d'aquest pla és l'abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l'explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves manifestacions.

El pressupost destinat als serveis d'atenció a les dones durant l'any 2012 és de 3.482.490,48 euros.

Més de mil dones als PIAD

Els punts d'informació a les dones (PIAD) són serveis oberts a totes les dones, que ofereixen informació, orientació i atenció de forma individual, grupal i comunitària. La ciutat disposa de deu espais d'aquest tipus, distribuïts per tots els districtes, que han donat atenció a 974 dones per primera vegada durant el primer semestre de l'any.

Aquesta xifra suposa un augment del 0,62% respecte al mateix període del 2011. El recurs que més han sol·licitat aquestes dones és l'assessorament jurídic, seguit per l'acompanyament psicològic i l'assessorament pel que fa a la violència masclista.

El nombre total de dones ateses (noves i en seguiment d'anys anteriors) és de 1.275, fet que suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior.

Atenció a les dones víctimes de violència

L'Equip d'Atenció a les Dones (EAD) és un servei municipal d'atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles.

El primer semestre de l'any s'han atès 843 dones, 231 de les quals era la primera vegada que s'adreçaven a l'EAD i 118 ho han fet per via d'urgència. Respecte al grau d'assoliment dels objectius, de les 1.210 dones ateses el 2011, prop del 49% van causar baixa, i d'aquestes el 77,87% van marxar havent assolit totalment o parcialment els objectius.

Serveis per a la infància i l'adolescència

D'altra banda, durant els primers sis mesos de l'any, el centre d'acolliment d'urgència per a violència masclista per a dones i per als seus fills i filles ha acollit un total de 67 dones i 49 infants o adolescents, un 35,5% més que el mateix període de l'any anterior. D'aquests, 54 dones i 39 infants o adolescents han estat acollits al centre.

L'Ajuntament disposa de tres tipus de recursos públics d'acolliment de llarga estada, però quan no hi ha places disponibles en aquests es recorre a recursos privats conveniats o a entitats privades.

Dels espais públics, 13 dones i 11 infants o adolescents han estat acollits a la Casa d'Acollida de Dones durant el primer semestre de l'any, i 9 dones i 6 infants han disposat d'una estada conveniada amb una entitat privada. El pis tutelat i els pisos d'acollida han allotjat 4 dones i 11 infants, mentre que pels pisos pont en comunitat de veïns han passat set dones i deu infants o adolescents.

Teleassistència al mòbil

En el període esmentat, un total de 243 dones han disposat del servei de teleassistència mòbil (ATENPRO), que està enfocat no només a prevenir possibles agressions i garantir una atenció immediata, sinó també de cara a oferir suport i assessorament a les seves usuàries.

Per atendre els infants i adolescents en situacions de violència masclista, l'Ajuntament compta amb l'EAD, on els menors s'atenen a partir de la demanda de les mares, i el Servei d'Atenció a Nens i Nenes que han patit violència de gènere en l'àmbit familiar (SAN), on persones referents fan la demanda d'atenció directa per als nens.

Durant el primer semestre del 2012, s'han atès directament o indirectament 245 unitats familiars i 398 menors, el mateix nombre d'unitats que es va atendre en tot l'any 2011.

Un servei per als homes

Amb l'objectiu de treballar amb els homes per eliminar o disminuir els maltractaments i aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i igualitàries, el Servei d'Atenció als Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) s'ha consolidat.

Entre els mesos de gener i juny, el SAH ha atès 79 homes, i 26 dones han contactat com a parelles o exparelles. En total han entrat 33 expedients nous.

Per últim, un total de 758 adolescents han participat en els tallers de prevenció de relacions abusives, que amb el títol de "Paranys de l'amor" volen incrementar la conscienciació entorn de la presència de la violència en la quotidianitat entre els joves.

Font: Ajuntament de Barcelona


Missatge de Nadal i Any Nou del president de FSC, Francisco González

Ara, que arriba el Nadal, és un bon moment per mirar enrere i fer balanç d'un any que, a causa de la crisi econòmica, no ha estat fàcil per a les entitats socials.

Però, en positiu, vull destacar que seguim estant aquí, ja que les administracions ens han demostrat que segueixen comptant amb nosaltres i valorant el nostre compromís de solidaritat cap als més desfavorits de la societat, així com el nostre model de gestió.

En aquest punt del nostre recorregut, i amb la vista posada en el futur, vull destacar la suma d'esforços, i insistir en la importància de seguir unint voluntats, ja que això ens ha de seguir guiant durant el proper any 2013.

Per això, vull aprofitar aquesta ocasió per expressar, a cada un dels treballadors i voluntaris de l'entitat, la meva immensa gratitud pel vostre sacrifici, esforç i bona voluntat doncs, gràcies a vosaltres, l'organització segueix gaudint de reconeixement en el sector, el qual no només ens ha permès mantenir-nos, sinó també seguir creixent.

Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que ens han donat suport incondicionalment en el desenvolupament de la nostra activitat durant aquest any 2012: socis, proveïdors, donants, administracions ...

L'esperit nadalenc, a més de portar-nos a compartir les celebracions en família i amb els bons amics, significa la calor que torna al cor de les persones, la generositat de compartir amb altres i l'esperança de seguir endavant. Gràcies per dedicar-nos durant tot l'any el bé més preuat que tenim: el vostre temps i afecte.

Bon Nadal, Bon Nadal, Eguberri On

Feliç Any Nou, Feliç Any Nou, urte Berri On

Francisco González, President de la Fundació Salut i Comunitat


El Nadal torna a la sintonia de "Gent Gran a les Ones"

Un any més, l'equip de “Gent Gran a les Ones” ha preparat un programa especial per acompanyar els seus oients durant aquestes festes, amb què a més arriba a la seva majoria d'edat. Aquest espai de ràdio s'emet en els centres residencials gestionats per l'Àrea d'Atenció a la Dependència i s'inclou en la programació de dues emisores (a Barcelona i Alacant).

El programa 18 compta amb els testimonis d'alguns col·laboradors habituals de la Residència i Centre de Dia de Puçol a València, centre des del qual es produeix aquest programa de ràdio.

Ells han volgut compartir amb nosaltres els moments més significatius i vivències del seu nadal recordant temps passats, que ens acosten a través de diferents entrevistes.

Aquest especial de Nadal inclou també una proposta gastronòmica per aquestes festes de la mà de dues usuàries expertes en gastronomia, i una selecció musical, com és habitual, pròpia d'aquestes dates.

El programa compta a més amb la participació de la Residència i Centre de Dia "Las Fuentes" i la Llar i Centre de Dia "San José", tots dos de Saragossa, a través de les seves propostes musicals.

També es pot escoltar un dels últims capítols de "Amb el destí d'esquena", relat escrit per una usuària dels Habitatges amb Serveis "Concili de Trento II" a Barcelona, col·laboradora habitual del nostre programa de ràdio. Aquest relat s'ha anat radiant al llarg de diferents programes a les veus de l'equip de voluntariat.

Tots els programes es poden escoltar i descarregar a través de la fitxa web de "Gent Gran a les Ones".

Cal destacar també que el projecte s'ha penjat aquesta setmana a la plataforma digital de finançament col·lectiva BBVA SUMA , amb molt bona resposta ja en xarxes socials.

Amb els nostres millors desitjos radiofònics... bones festes!

Àrea d'Atenció a la Dependència


El Centre de Dia d'Addiccions participar en la 2a Diada del Soci Solidari

Usuaris i professionals del Centre de Dia d'Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat assistir el passat 28 de novembre al Camp Nou per veure el partit de Copa del Rei que va enfrontar el FC Barcelona amb el Club Esportiu Alabès amb motiu de la 2a Diada del soci solidari.

Aquestes jornades esportives solidàries s'han dut a terme aquests dos últims anys per donar oportunitat a diferents col·lectius de l'àmbit social de gaudir d'un esdeveniment esportiu com també de la promoció de l'esport entre els més desfavorits.

Assistir a aquest esdeveniment significar poder compartir amb els usuaris del programa un espai d'oci com alternativa saludable i allunyada de l'àmbit de consum de drogues. L'experiència va ser valorada molt positivament pels usuaris/es del servei que van gaudir d'una activitat diferent dins del tractament de les addiccions que es troben realitzant.

Des del Centre de Dia d'Addiccions es promociona la pràctica esportiva i l'experiència ha resultat ser una oportunitat per continuar treballant els valors units a l'esport com són la superació i l'esforç per aconseguir objectius personals.

Finalment agrair a tots els socis del Futbol Club Barcelona, així com a la pròpia institució, la iniciativa que s'ha dut a terme i que ens ha permès oferir als usuaris que atenem una experiència innovadora i suggerent dins del propi tractament.


La Fundació Salut i Comunitat "celebra el voluntariat"

La nostra entitat es suma un any més a aquesta celebració per reconèixer la tasca de totes aquelles persones que contribueixen de forma voluntària amb el seu temps i esforç a la millora dels nostres projectes i serveis. El Dia Internacional dels Voluntaris és una celebració d'aquest compromís i de la nostra esperança d'un món millor.

El 1985 l'Assemblea General de les Nacions Unides va decretar el 5 de desembre com a Dia Internacional del Voluntariat (DIV) per al Desenvolupament Econòmic i Social. El tema triat aquest any per les Nacions Unides per commemorar aquest dia és: «Celebra el voluntariat».

"El voluntariat es basa en els valors de la solidaritat i la confiança mútua. Un any més, com cada 5 de desembre, tornem a celebrar aquesta jornada de participació social, de festa de la ciutadania que és el Dia Internacional del Voluntariat. Un dia important també per sensibilitzar les persones sobre totes les possibilitats que ofereix l'acció altruista a la nostra entitat", explica Francisco González, president de la Fundació Salut i Comunitat i voluntari de l'organització.

El voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat es nodreix de persones de diverses generacions, que comparteixen les mateixes il·lusions i esforços per aportar ajuda i solidaritat en les seves tasques. La dedicació és variable depenent de la seva disponibilitat, capacitat i/o perfil professional, i segons també les necessitats dels beneficiaris dels diferents centres i/o projectes.

La seva tasca desinteressada, que complementa la tasca professional, és necessària per poder oferir una atenció més propera als usuaris.

La nostra entitat té més de 500 voluntaris, dels quals la major part col·laboren en l'Àrea d'Atenció a la Dependència, a la qual aquesta ocasió dedicarem una atenció especial. Els seus voluntaris estan repartits en tots els projectes gestionats en les sis comunitats autònomes en les quals és present. "Volem aprofitar l'oportunitat que se'ns brinda per agrair a totes les persones que desenvolupen aquesta activitat voluntàriament aportant qualitat i calidesa humana al nostre projecte", expressa Carme Poveda, Subdirectora de l'Àrea.

A l'Àrea d'Atenció a la Dependència, el programa del voluntariat té com a objectiu principal integrar el voluntariat social en els centres geriàtrics, amb la finalitat d'incorporar un plus de qualitat humana que complementi als professionals i millori l'atenció dels usuaris en els centres.

El programa no es limita només a la intervenció de voluntariat social justificat per la necessitat de millorar la integració dels residents a la comunitat, sinó que té també una funció de suport per a aquells que no conserven vincles familiars.

En aquesta àrea la intervenció dels voluntaris ajuda a crear una xarxa social i participativa a través d'una acció de treball conjunta amb els professionals, amb l'objectiu de realitzar una acció més pròxima i humana.

Dels programes que es duen a terme es destaca la col · laboració dels voluntaris del programa radiofònic "Gent Gran a les Ones", un programa de ràdio realitzat a nivell tècnic i de continguts per voluntariat professional amb gran experiència en mitjans de comunicació.

Així mateix, cal assenyalar la participació activa de voluntariat al programa "Gent Gran sobre Rodes ", en els acompanyaments a les sortides lúdico-culturals i en la realització de gestions d'acompanyament a les visites mèdiques.

La Fundació Salut i Comunitat ofereix al voluntariat la possibilitat de col·laborar tant en activitats puntuals, com en projectes que requereixen un suport més continu.

A més, els voluntaris poden implicar-se en un o diversos projectes que puguin requerir la seva ajuda. En aquest sentit, s'han desenvolupat convenis i acords amb universitats, instituts i centres de formació i inserció.

El voluntariat social és un gran motor de transformació social que contribueix a millorar la situació de moltes persones i col·lectius en risc d'exclusió social.

Per més informació: https://www.fsyc.org/collabora-amb-nosaltres/voluntariat/?lang=ca


El Club Artístic i Social visita el "Saló Creativa" Barcelona 2012

El passat dijous 29 de novembre els usuaris del Club Artístic i Social de la Fundació Salut i Comunitat van realitzar la seva primera activitat fora de les instal·lacions del projecte. Van assistir al "Saló Creativa 2012: manualitats, labors i belles arts", que es va celebrar al recinte de La Farga de l'Hospitalet.

El Saló reuneix anualment aficionats i professionals del sector que busquen entre els més de 120 expositors, idees originals i noves tendències. Amb la seva setena edició, la fira s'ha consolidat com un espai on aprendre noves i antigues tècniques de treball artístic, d'oci i manualitats.

Sandra Gasca, coordinadora del Club Artístic i Social, ha expressat que "va resultar molt interessant per als usuaris del club, ja que vam poder veure moltes tècniques, formes i materials diferents que s'utilitzen en l'àmbit de les manualitats, a més de formes d'utilitzar el temps lliure i de fomentar la creativitat ".

El Club Artístic i Social és un servei integrat dins el Circuit d'Atenció Integral en Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat, considerat com un dels dispositius de referència a Catalunya. Concretament, es tracta d'un espai de reforç, socialització i bon ús del temps lliure per a persones que es troben en ple procés de deshabituació de l'alcohol i / o altres drogues.

Actualment, la nostra entitat ha posat en marxa una campanya de captació de fons perquè les persones que assisteixen a les activitats del Club puguin rebre una subvenció durant un any, amb la finalitat de reforçar els èxits aconseguits durant el seu tractament i incrementar la seva autoestima i evitar situacions de risc o recaigudes.

[framed_box rounded="true" align="center"]

Per més informació:

[/framed_box]


El Centre d'Atenció i Seguiment de Brians va realitzar una festa amb motiu del seu cinquè aniversari

El passat 27 de novembre el Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) en drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 2 va celebrar el seu cinquè aniversari amb un acte lúdic al qual van assistir usuaris del centre, professionals de la Fundació Salut i Comunitat i del propi centre penitenciari.

El Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) en drogodpendencias és un recurs de la Xarxa d'Atenció al Drogodependent finançat pel CATSALUT del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està gestionat per la Fundació Salut i Comunitat. En aquest sentit, es tracta d'un servei especialitzat en l'atenció de les persones amb problemes d'addicció a l'àmbit penitenciari que ofereix una cartera de serveis similar a la de qualsevol CAS de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.

L'objectiu general del CAS Brians és procurar la major protecció possible de la vida, la qualitat de vida i el benestar dels interns pel que fa referència a la prevenció i el tractament de la drogodependència en el medi penitenciari. L'equip de professionals és interdisciplinari i compta amb la col·laboració de diversos estaments de la institució penitenciària.

L'acte va convocar entre 150 i 200 persones tenint en compte els usuaris del servei, els professionals de l'entitat i els professionals del centre penitenciari que van assistir.

L'esdeveniment va començar amb uns paraules inicials a càrrec d'Oriol (Coordinador en funcions i psicòleg del servei), Lluís Fernández (Subdirector de tractament del CP Brians 2) i Toni Garin (Director de l'àrea de VIH-SIDA, Inserció Social i Reducció de Danys en Drogodependències de Fundació Salut i Comunitat).

Després de les presentacions de tots els components de l'equip del CAS, es va procedir a les actuacions preparades per l'aniversari presentades per l'equip del CAS i alguns usuaris del servei. En primer lloc, va tenir lloc una actuació musical protagonitzada per un usuari del CAS, a continuació vam gaudir d'un monòleg d'humor a càrrec de Carles Flavià i, finalment, una actuació musical del grup "Jam Flamenc Bcn".

Per concloure la festa es va organitzar un dinar a les instal·lacions del poliesportiu on els usuaris del CAS i els professionals van poder seguir compartint aquest dia especial.