FSC commemora el Dia Mundial de la Sida 2012 amb diferents activitats

Des de diversos serveis de la Fundació Salut i Comunitat, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sida (DMS), s'han dut a terme diferents activitats amb l'objectiu d'implicar, sensibilitzar i afavorir la visibilitat de la tasca que es realitza des del Tercer Sector, en matèria de prevenció i tractament del VIH-SIDA, a la població en general.

S'han ofert activitats amb la comunitat, tallers creatius, obres de teatre, etc.

Des nostres centres i rojectes, seguim observant que augmenta el nombre de persones diagnosticades amb el VIH. Encara a dia d'avui, hi ha una manca de consciència del perill que suposa mantenir relacions sexuals sense protecció, i moltes de les persones que viuen amb el VIH, no comuniquen el seu estat serològic per por a patir discriminació tant a nivell laboral com personal.

El DMS és una ocasió per visualitzar la realitat que existeix al voltant del VIH-SIDA i donar a conèixer les accions que es duen a terme des de les entitats, però cal assenyalar que la tasca de sensibilització i prevenció amb la ciutadania, i la del tractament i orientació per a les persones que viuen amb el VIH, és una tasca del dia a dia, fruit de la constància i del treball continuat.

El Dia Mundial de la Sida a "La Model" de Barcelona

El grup "Braços nets" presentarà l'espectacle de llums "Braços per la SIDA" per commemorar el Dia Mundial de la SIDA.

El concepte de l'espectacle és la transmissió de flaixos d'idees relacionades amb la SIDA. D'aquesta manera es pretén conscienciar de forma sintètica sobre les mesures a prendre per evitar que es propagui la infecció així com sobre quines situacions no representen risc d'infecció, i d'afrontar el problema de la SIDA arriba a tots. Alhora, s'explica el rebuig que pateixen les persones infectades pel VIH.

El grup el conformen interns que segueixen el programa d'alta intensitat del PID de la Fundació Salut i Comunitat conjuntament amb interns del taller de teatre de la Model.

L'acte tindrà lloc el divendres 30 de novembre al teatre de la Model. A més, es llegirà un relat sobre un personatge infectat pel VIH recolzat amb dibuixos dels mateixos interns i es projectarà un reportatge sobre el jugador de bàsquet Magic Johnson, en la qual ell mateix narra la seva vivència des que se li va diagnosticar la infecció pel VIH.

Descarregar Programa d'Activitats


Onze usuaris del Centre de Dia Psicogeriàtric "Bizia" d'una mitjana de 80 anys obtenen el carnet de bons conductors

El Centre de Dia Psicogeriàtric per a gent gran "Bizia", gestionat conjuntament mitjançant UTE per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, va acollir ahir un acte de lliurament de carnets de bons conductors, dins el projecte "Gent Gran sobre Rodes". El centre disposa de 35 places i pertany a l'Institut Foral de Benestar Social de la Diputació d'Àlaba.

L'acte va començar amb la presentació a càrrec de la coordinadora del centre, Arantza Bañares. Després d'ella, va intervenir un representant de la UTE, Carlos Katarain, i els responsables de l'activitat, Aritz Arana (fisioterapeuta) i Neus Alberdi (psicòloga).

Durant el transcurs d'aquest, es va donar a conèixer el programa "Gent Gran sobre Rodes" mitjançant una demostració in situ de l'activitat. Es tracta d'una iniciativa que pretén potenciar els programes de mobilitat i de relació amb l'entorn mitjançant scooters elèctrics adaptats per al seu ús per voreres, parcs i espais interiors.

El projecte es va posar en marxa el passat mes d'abril en aquest centre i està tenint una bona acollida per part dels usuaris.

Seguidament es va procedir al lliurament dels onze carnets.

A l'acte, que va ser especialment emotiu, van assistir usuaris del centre, familiars, treballadors i representants de la UTE integrada per la Fundació Salut i Comunitat i el Grup Lagunduz. Cal destacar que alguns usuaris es van emocionar en rebre el seu carnet.

"Gent Gran sobre Rodes" es va posar en marxa el 2006, i es porta a terme en tots els centres assistencials (residències, centres de dia, llars, habitatges amb serveis per a gent gran, i serveis d'ajuda a domicili), així com en les llars socials, que gestiona FSC, a les 6 comunitats autònomes en les quals té presència l'Àrea d'Atenció a la Dependència (Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, i País Basc).

Al 2010, la Generalitat de Catalunya va atorgar al projecte la distinció d'"Experiència d'èxit en l'àmbit social", incloent el programa al "Mapa de persones expertes i experiències d'èxit en l'àmbit social", una eina de consulta interactiva a través d'Internet, creada pel Departament de Benestar Social i Família, que permet cercar persones especialistes i programes especialitzats en diferents temàtiques socials.

El Centre de Dia "Bizia" és un recurs que pretén oferir una atenció integral en jornada diürna a les persones grans dependents que mantenen un context de vida familiar suficient (o, si no, un entorn social que els serveixi de suport), fet pel qual no cal el seu ingrés en una residència.


El Servei d'Atenció de Psicosocial de FSC sondeja la satisfacció de pacients i familiars

Durant el passat mes d'octubre el Servei d'Atenció Psicosocial (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat ha realitzat una enquesta de satisfacció, tant a pacients del centre com als seus familiars.

Els participants en l'enquesta han expressat la seva valoració de les instal·lacions del SAP i els serveis psicoterapèutics i administratius rebuts amb una sèrie de preguntes tancades en les que havien de triar com a resposta entre: "molt bona", "bona", "normal", " dolenta "o" molt dolenta ". Per otrao banda, dues preguntes obertes al final del qüestionari permetien que l'usuari afegís lliurement qualsevol opinió.

L'objectiu fonamental és que aquestes opinions ens permetin millorar els serveis prestats.

Els resultats a assenyalar són els següents:

  • Més del 83% dels enquestats considera que el contacte telefònic inicial, la primera entrevista i el temps que transcorre per a la primera entrevista són molt bons o bons.
  • El 75% dels enquestats consideren que les instal·lacions del centre són molt bones o bones.
  • El 90% dels enquestats considera que l'accessibilitat al centre en transport públic és molt bona o bona.
  • El 85% dels enquestats considera que l'atenció psicoterapèutica rebuda és molt bona.
  • El 100% dels enquestats considera que l'atenció rebuda al SAP l'ha ajudat molt o bastant.
  • El 100% dels enquestats recomanaria el SAP a altres persones.

Aquestes opinions demostren un alt grau de satisfacció dels usuaris del servei.

Així mateix, en les preguntes obertes no hi ha hagut ni un sol comentari negatiu i sí molts comentaris d'agraïment als diferents membres de l'equip del Circuit de Tractament de les Addiccions de la nostra entitat.


El Centre d'Intervenció de Baixa Exigència de Castelló compleix 15 anys treballant per a les persones drogodependents

El Centre d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de Castelló , gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, va celebrar el seu XV aniversari amb una jornada festiva organitzada conjuntament per les persones usuàries i els professionals del centre. Va ser un dia per a la trobada, però també un dia per a la reafirmar-nos en la necessitat de mantenir els espais per a la reducció del dany en l'àmbit de les drogodependències.

En aquests quinze anys de camí s'ha atès a 3360 persones drogodependents, responent a les seves necessitats i al dinamisme de la realitat social, assumint nous reptes i buscant solucions a les dificultats que s'anaven trobant.

Avui ens enfrontem a nous reptes: les conseqüències de la crisi econòmica es perceben al carrer amb rapidesa, les persones excloses ja abans de la crisi empitjoren la seva situació; altres ja estabilitzades recauen i tornen a sol · licitar ajuda. I mentrestant, les retallades i el retard en el pagament de les administracions posen a les entitats en una situació de gran dificultat, arribant a perillar el dret a la salut ia la inclusió social de les persones ateses.

Proporcionem aliment, higiene, abric, sostre, etc. Però també prevenció de malalties infectocontagioses, detecció precoç de patologies orgàniques i mentals, tutela de tractaments, gestió de documentació, som porta d'entrada i de derivació a altres serveis, etc.

Alimentar, dutxar-se, vestir-se, descansar sota un sostre, ser acompanyat; són necessitats bàsiques no assegurades per la majoria de la població que atenem, per la seva situació de necessitat i exclusió.

Al costat d'ells i elles, els nostres usuaris i usuàries, celebrem un aniversari en què desitgem complir molts més, treballant per la millora de les condicions de vida i la salut de les persones drogodependents.


El Servei d'Intervenció Especialitzada participa al taller de co-creació "En Relació"

""En Relació" és un taller impulsat per LABmediació i la Fundació Casal l'Amic que ha tingut lloc entre el 25 de maig i el 27 d'octubre de 2012 i que es presenta durant el mes de novembre al Centre d'Art de Tarragona. El Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones en situació de violència masclista de Tarragona, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, ha participat aportant la seva visió respecte a aquesta temàtica.

"En Relació" és un taller impulsat per LABmediació i la Fundación Casal l'Amic, que han impulsat la innovació i l'aprofundiment en les col · laboracions entre camps professionals allunyats, amb la finalitat de facilitar un aprenentatge recíproc que ajudi a innovar en les metodologies de treball i en els formats d'implicació i participació al voltant dels projectes culturals i artístics en contextos locals.

En definitiva, "En Relació" és una proposta entorn de la mediació, entesa com un model de treball que afavoreix la intersecció entre les pràctiques artístiques, el territori i, especialment, el seu teixit d'institucions, entitats i comunitats. El taller plantejava un espai de treball dirigit a professionals de l'educació, la cultura, els serveis socials, etc. que volguessin desenvolupar processos de co-creació.

En aquest sentit, el Servei d'Intervenció Especialitzada per adones en situació de violència masclista de Tarragona ha elaborat una proposta que treballa en l'atenció i la recuperació de les dones, i els seus fills i filles, de la violència masclista que han patit. La seva proposta s'ha centrat, més concretament, com es desenvolupen els processos de canvi en l'equip de treball en relació amb l'atenció a les dones i, alhora, com els processos de canvi de les dones reverteixen en les dinàmiques de funcionament del propi equip.

El fet de realitzar la proposta artística ha servit d'oportunitat per reflectir gràficament les relacions interpersonals que s'estableixen, o no, entre les professionals i també entre les professionals i les usuàries del servei, la qual cosa ha permès realitzar un procés de reflexió en les dinàmiques i sinergies de treball.


El Projecte Malva, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, centra la seva atenció en les dones més victimitzades

El projecte Malva és un projecte de prevenció de la violència de gènere en la parella en aquells casos en què està associat a l'abús d'alcohol i altres drogues. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Fundació Salut i Comunitat que pretén contribuir a augmentar la consciència i sensibilitat d'aquesta problemàtica i donar resposta a nivell preventiu a les necessitats d'aquestes dones, així com fer propostes per proporcionar l'atenció que elles necessiten i mereixen .

El projecte es fonamenta en la realització de tallers tant amb dones ateses en recursos de violència, com amb dones que presenten algun tipus d'addicció amb una finalitat i metodologia diferents en cadascuna de les situacions.

Les conclusions que extraiem d'aquestes experiències són:

  • El 65% de les dones que han patit violència reconeixen un consum problemàtic de substàncies, sent l'alcohol la substància més estesa.
  • Inican el consum sota la pressió de les seves parelles, en la majoria de casos.
  • Se senten deslegitimades per la petició d'ajudes per ser consumidores de drogues.
  • No han trobat la intervenció especialitzada adequada per tractar ambdues problemàtiques simultàniament.

Podem concloure que les dones víctimes de violència amb algun tipus d'addicció pateixen una triple victimització social: per haver estat víctimes de violència, per ser drogodependent i transgredir amb això el rol tradicional de la dona, i finalment, la victimització institucional en ser enviades d'un servei d'atenció a un altre sense "encaixar" ni ser compreses en cap. Aquests fets fan que la dona se senti desemparada, incompresa, que es culpabilitzi més de la seva situació, i que es frustrin en aquest procés, quedant-se sense l'atenció que requereixen.

En aquest sentit, el projecte Malva tracta de fer visible aquesta situació des de fa més de 10 anys, i amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, vol centrar l'atenció en les dones més victimitzades i aposta per la creació d'un recurs especialitzat per a l'atenció d'aquestes dones, per evitar un tractament segmentat i aconseguir que elles rebin la intervenció professional especialitzada que necessiten.

El projecte Malva està subvencionat tant per entitats estatals (Pla Nacional sobre Drogues) com locals (Diputació d'Alacant).


FSC participa en les VIII Jornades de la Federació Catalana de Drogodependències: "Abordant reptes amb la força de la innovació"

El passat dijous 22 de novembre la Federació Catalana de Drogodependències (FCD) va celebrar les VIII Jornades anuals sota el títol "Afrontant reptes amb la força de la Innovació", on es va analitzar com el sector de l'atenció i la intervenció en les drogodependències ha potenciat i practicat la innovació en les últimes dècades.

Sonia Fuertes en el moment de la seva intervenció

Al llarg de la trobada es va reflexionar al voltant del concepte d'innovació de la mà de Josep Maria Miró, director d'Estratègies i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, ​​així com la situació en l'àmbit de les drogodependències, conferència relatada per Domingo Comas, president de la Fundació Atenea.

Després de la pausa-cafè nostra companya Maite Tudela, directora de l'Àrea d'Addiccions i Atenció a la Dona de FSC i Secretària d'Organització de la Federació Catalana de Drogodependències, va exposar els reptes del sector abans de donar pas a les taules rodones: reptes del sector i reptes compartits amb el tercer sector social.

Per la seva banda, Sonia Fuertes, Subdirectora Àrea Inserció Social i VIH-Sida de FSC, va participar en aquesta segona taula rodona sota l'epígraf "Impulsar les aliances, el treball en xarxa i la col·laboració per multiplicar recursos i capacitats d'intervenció".

En el seu discurs va emfatitzar la importància de redefinir l'acció social situant-la en la perspectiva del bé comú així com de situar el vincle basat en el saber en l'eix de les relacions dins de les organitzacions, entre organitzacions i amb la ciutadania.

El tancament de les jornades va culminar amb un reconeixement al voluntariat amb motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu, acte en què va estar present el president de la nostra entitat, Francisco González.

Francisco González durant el reconeixement al voluntariat per part de FCD

[divider]

Pots seguir el "hashtag" de les Jornades aquí:El nostre equip del Programa d'Intervenció amb Drogodependents a la presó participa en un seminari europeu de formació

Diversos professionals del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat participen en el "2nd Training Academy" (ACCESS project) realitzat al Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (CPHB) "La Model" de Barcelona. La temàtica central del seminari va versar sobre les mesures de reducció de danys a la presó i en el sistema de Justícia Penal.

El projecte ACCESS és una iniciativa europea destinada a reunir a organitzacions de diferents països membres de la Unió Europea,per contribuir a l'intercanvi de coneixements i la pràctica de serveis de reducció de danys en l'atenció a les drogodependències. El seu principal objectiu és millorar l'accés al tractament per als usuaris de drogues dins del sistema de justícia penal i durant el procés de reinserció en els països europeus.

Del 12 al 16 de novembre, en el marc del projecte ACCESS, al qual el Departament de Justícia dóna suport juntament amb la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc a Barcelona una formació que va comptar amb participants de diferents països europeus del àmbit sanitari, psicòlegs, metges i treballadors socials, que exerceixen la seva pràctica professional en l'àmbit penitenciari i de reducció del dany. Durant la celebració de les jornades de formació es van visitar dos centres Penitenciaris de Barcelona: el Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (La Model) i el Centre Penitenciari Brians.

En el context de la Model, durant el 13 de novembre, Francesca Spano, coordinadora del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat, finançat pel Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya,va participar activament en aquesta formació, presentant un seminari sobre el tractament de les addiccions i el treball de reducció del dany que es porta a terme en el si del programa des de fa més de 20 anys.

Els temes de la jornada van versar sobre el tractament de la drogodependència a Catalunya i en particular a La Model. Es va presentar la metodologia de treball que es proposa des del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID), que va suscitar un fort interès entre els presents per la seva capacitat d'atendre un ampli ventall de situacions: des de la persona que vol consolidar la seva abstinència als tòxics, fins la que pretén informar i sensibilitzar-se davant un consum saludable. Els professionals van mostrar interessats més en la metodologia que combina tractament individual i grupal. També es va abordar el treball de prevenció sobre el VIH / SIDA que es porta a terme comptant amb la col · laboració del Programa de Manteniment amb Metadona del centre penitenciari.

D'altra banda, el dimecres 14 Tere Batanás, coordinadora del Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) en Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 1 , gestionat també per la Fundació Salut i Comunitat, va presentar les diferents intervencions que es realitzen des del mateix, destacant aquelles que guarden relació amb la reducció de danys i especialment el subprograma d'agents de salut. El CAS, finançat per CATSALUT , ofereix una cartera de serveis similar a la de qualsevol recurs d'aquestes característiques amb la particularitat de ser l'únic centre d'aquestes característiques inserit en un centre penitenciari (en aquest cas Brians 1 i Brians 2).

La valoració de la trobada és altament positiva. Va suposar una excel·lent oportunitat d'intercanvi cultural i d'experiència professional, afavorint l'adquisició de nous coneixements en matèria de tractament d'addiccions i àmbit penitenciari, tant per als professionals convidats com per als professionals de Fundació Salut i Comunitat i del Centre Penitenciari.


Nous reptes en les 'VIII Jornades de la Federació Catalana de Drogodependències'

El proper dijous 22 de novembre la Federació Catalana de Drogodependències (FCD) celebrarà les VIII Jornades anuals sota el títol "Afrontant reptes amb la força de la Innovació".

En aquestes jornades es reflexionarà sobre quin ha de ser el paper de les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències en la situació econòmica i social actual. De la mateixa manera, s'analitzarà com el sector de l'atenció i la intervenció en les drogodependències ha potenciat i practicat la innovació en les últimes dècades.

En definitiva, la FCD pretén donar a conèixer en aquestes jornades experiències innovadores i suggerents que s'estan duent a terme, posant en valor el treball que el sector de les drogodependències desenvolupa per adaptar-se a les demandes de la societat juntament amb la necessitat de donar respostes innovadores als reptes que es presenten.

Data i hora: 22 de novembre de 9 a 15h
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
Preinscripció: fcd@sinergia.org Especificant seu nom, cognoms i vinculació amb l'àmbit de les drogodependències.

Programa:

VIII Jornades de la FCD| Descarregar (PDF, 119KB)


La Diputació d'Alacant encarrega a FSC un programa de tallers sobre vida saludable per a joves

La Unitat d'Igualtat i Joventut de la Diputació Provincial d'Alacant ha encarregat a la Fundació Salut i Comunitat l'execució del seu programa "Joves i Vida Saludable" que consistirà en més de 40 tallers preventius en diferents municipis de la província.

La Diputació d'Alacant pretén fomentar l'educació per a la salut entre els joves de 21 municipis de la província a través d'un programa basat en tallers i activitats pedagògiques. Més de 650 adolescents d'entre 14 i 25 anys participaran en aquests tallers de formació que abordaran, entre altres temes, les drogodependències, la prevenció de trastorns alimentaris, l'educació afectiu-sexual i la competències socials i emocionals (intel·ligència emocional).

La diputada d'Igualtat i Joventut Mercedes Alonso ha destacat la importància d'aquesta iniciativa i ha assenyalat que a través de programes de formació com aquest "pretenem oferir alternatives a la població juvenil com col·lectiu més vulnerable, reduint els riscos que pateixen i potenciant un estil de vida més saludable".

En l'actual conjuntura resulta especialment rellevant el compromís mantingut de la Diputació d'Alacant amb les activitats preventives, que el personal especialitzat de FSC de ben segur desenvoluparà amb la professionalitat i compromís que el caracteritza.