El nostre equip del Programa d'Intervenció amb Drogodependents a la presó participa en un seminari europeu de formació

Diversos professionals del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat participen en el "2nd Training Academy" (ACCESS project) realitzat al Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (CPHB) "La Model" de Barcelona. La temàtica central del seminari va versar sobre les mesures de reducció de danys a la presó i en el sistema de Justícia Penal.

El projecte ACCESS és una iniciativa europea destinada a reunir a organitzacions de diferents països membres de la Unió Europea,per contribuir a l'intercanvi de coneixements i la pràctica de serveis de reducció de danys en l'atenció a les drogodependències. El seu principal objectiu és millorar l'accés al tractament per als usuaris de drogues dins del sistema de justícia penal i durant el procés de reinserció en els països europeus.

Del 12 al 16 de novembre, en el marc del projecte ACCESS, al qual el Departament de Justícia dóna suport juntament amb la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc a Barcelona una formació que va comptar amb participants de diferents països europeus del àmbit sanitari, psicòlegs, metges i treballadors socials, que exerceixen la seva pràctica professional en l'àmbit penitenciari i de reducció del dany. Durant la celebració de les jornades de formació es van visitar dos centres Penitenciaris de Barcelona: el Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (La Model) i el Centre Penitenciari Brians.

En el context de la Model, durant el 13 de novembre, Francesca Spano, coordinadora del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID) de la Fundació Salut i Comunitat, finançat pel Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya,va participar activament en aquesta formació, presentant un seminari sobre el tractament de les addiccions i el treball de reducció del dany que es porta a terme en el si del programa des de fa més de 20 anys.

Els temes de la jornada van versar sobre el tractament de la drogodependència a Catalunya i en particular a La Model. Es va presentar la metodologia de treball que es proposa des del Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID), que va suscitar un fort interès entre els presents per la seva capacitat d'atendre un ampli ventall de situacions: des de la persona que vol consolidar la seva abstinència als tòxics, fins la que pretén informar i sensibilitzar-se davant un consum saludable. Els professionals van mostrar interessats més en la metodologia que combina tractament individual i grupal. També es va abordar el treball de prevenció sobre el VIH / SIDA que es porta a terme comptant amb la col · laboració del Programa de Manteniment amb Metadona del centre penitenciari.

D'altra banda, el dimecres 14 Tere Batanás, coordinadora del Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) en Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 1 , gestionat també per la Fundació Salut i Comunitat, va presentar les diferents intervencions que es realitzen des del mateix, destacant aquelles que guarden relació amb la reducció de danys i especialment el subprograma d'agents de salut. El CAS, finançat per CATSALUT , ofereix una cartera de serveis similar a la de qualsevol recurs d'aquestes característiques amb la particularitat de ser l'únic centre d'aquestes característiques inserit en un centre penitenciari (en aquest cas Brians 1 i Brians 2).

La valoració de la trobada és altament positiva. Va suposar una excel·lent oportunitat d'intercanvi cultural i d'experiència professional, afavorint l'adquisició de nous coneixements en matèria de tractament d'addiccions i àmbit penitenciari, tant per als professionals convidats com per als professionals de Fundació Salut i Comunitat i del Centre Penitenciari.


Nous reptes en les 'VIII Jornades de la Federació Catalana de Drogodependències'

El proper dijous 22 de novembre la Federació Catalana de Drogodependències (FCD) celebrarà les VIII Jornades anuals sota el títol "Afrontant reptes amb la força de la Innovació".

En aquestes jornades es reflexionarà sobre quin ha de ser el paper de les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències en la situació econòmica i social actual. De la mateixa manera, s'analitzarà com el sector de l'atenció i la intervenció en les drogodependències ha potenciat i practicat la innovació en les últimes dècades.

En definitiva, la FCD pretén donar a conèixer en aquestes jornades experiències innovadores i suggerents que s'estan duent a terme, posant en valor el treball que el sector de les drogodependències desenvolupa per adaptar-se a les demandes de la societat juntament amb la necessitat de donar respostes innovadores als reptes que es presenten.

Data i hora: 22 de novembre de 9 a 15h
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
Preinscripció: fcd@sinergia.org Especificant seu nom, cognoms i vinculació amb l'àmbit de les drogodependències.

Programa:

VIII Jornades de la FCD| Descarregar (PDF, 119KB)


La Diputació d'Alacant encarrega a FSC un programa de tallers sobre vida saludable per a joves

La Unitat d'Igualtat i Joventut de la Diputació Provincial d'Alacant ha encarregat a la Fundació Salut i Comunitat l'execució del seu programa "Joves i Vida Saludable" que consistirà en més de 40 tallers preventius en diferents municipis de la província.

La Diputació d'Alacant pretén fomentar l'educació per a la salut entre els joves de 21 municipis de la província a través d'un programa basat en tallers i activitats pedagògiques. Més de 650 adolescents d'entre 14 i 25 anys participaran en aquests tallers de formació que abordaran, entre altres temes, les drogodependències, la prevenció de trastorns alimentaris, l'educació afectiu-sexual i la competències socials i emocionals (intel·ligència emocional).

La diputada d'Igualtat i Joventut Mercedes Alonso ha destacat la importància d'aquesta iniciativa i ha assenyalat que a través de programes de formació com aquest "pretenem oferir alternatives a la població juvenil com col·lectiu més vulnerable, reduint els riscos que pateixen i potenciant un estil de vida més saludable".

En l'actual conjuntura resulta especialment rellevant el compromís mantingut de la Diputació d'Alacant amb les activitats preventives, que el personal especialitzat de FSC de ben segur desenvoluparà amb la professionalitat i compromís que el caracteritza.


Els programes de reinserció i rehabilitació en l’àmbit penitenciari, a l’espera del compliment de les resolucions de la Comissió de Justícia

 • ECAS recorda al Govern la urgència de mantenir i millorar els serveis per reinserir els reclusos i prevenir la reincidència
 • Les entitats socials temen que la convocatòria avançada d’eleccions deixi sense efecte les resolucions del Parlament

La imminència de les eleccions al Parlament fa témer les entitats socials que les resolucions adoptades per la càmera fa dos mesos en relació als programes de rehabilitació i reinserció en l’àmbit penitenciari quedin sense efecte. Per evitar-ho, ECAS ha recordat a la consellera de Justícia, Sra. M. Pilar Fernández i Bozal, “la necessitat de donar compliment sense més demora al mandat del plenari del Parlament en la Moció 110/IX del Parlament de Catalunya”, que insta el Govern a:

a) Continuar el difícil treball de reeducació-reinserció

b) Mantenir la relació d’aliança estratègica amb les entitats del tercer sector social.

c) Aprovar l’ordre de convocatòria de subvencions del 2012 per al finançament de les activitats de les entitats del tercer sector social.

d) Garantir la continuïtat dels programes de rehabilitació i reinserció.

e) Continuar permetent l’entrada als centres penitenciaris del personal voluntari.

f) Intensificar el programa Límits adreçat a grups de famílies de joves que passen pel circuit de justícia juvenil.

g) Impulsar les mesures necessàries perquè els convenis i les subvencions a programes de les entitats socials cofinançats per diversos departaments de la Generalitat puguin tenir un mecanisme de justificació únic.

Després que ECAS es dirigís al president de la Generalitat i al conseller d’Economia la setmana passada reclamant la convocatòria de les subvencions 2012, aquesta s’ha fet efectiva mitjançant publicació al DOGC de dimarts 13 de novembre. Aquesta convocatòria, però, es limita a cobrir els mesos de gener a maig, durant els quals les entitats socials van realitzar els programes de rehabilitació i reinserció amb normalitat.

Més enllà del compliment d’aquest compromís del Govern, que òbviament celebrem, les entitats recordem que les resolucions 739/IX —“sobre el manteniment i el millorament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos”— i 741/IX —“sobre el manteniment dels programes de rehabilitació en els centres penitenciaris”— adoptades per la Comissió de Justícia del Parlament el 13 de setembre continuen plenament vigents i s’han de fer efectives en tot el seu abast.

A més de la desatenció de reclusos i ex reclusos que ha comportat la interrupció del finançament dels serveis en l’àmbit penitenciari que desenvolupaven un total de 94 entitats, la mesura ha suposat el desmantellament de la Taula de Participació Social, un bon exemple de col·laboració público-privada amb les entitats socials. Entre els programes que d'han patit la retallada en Justícia s’hi compten els d’acollida residencial, atenció socioeducativa i mediació intercultural.

Font: ECAS


Fundació Salut i Comunitat valora positivament l'inici del diàleg entre forces polítiques per posar fi als desnonaments

En l'actual context socioeconòmic la pèrdua de l'habitatge aboca a milers de famílies a l'exclusió social i la pobresa, sense possibilitat tan sols de ser considerades beneficiàries de les quantioses sumes de diners públics destinats al rescat de la banca.

Els últims esdeveniments d'emergència social provocats per una injusta legislació en matèria hipotecària estan deixant a persones sense llar i alhora endeutades de per vida. Davant aquesta situació, volem recordar que fa mesos s'està impulsant una Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament, el lloguer social i la moratòria dels desnonaments per motius econòmics que actualment ja ha superat el mig milió de signatures. Més enllà, però, de la urgència d'aquestes mesures reiterem la necessitat d'una reforma integral de les polítiques d'habitatge que ens situï a l'altura dels països del nostre entorn.

Entenem que és la nostra responsabilitat alertar dels riscos que suposa no establir altres fórmules que passin pel diàleg, la recerca de solucions i l'abordatge individualitzat.

La mobilització ciutadana i la implicació de les diferents plataformes del tercer sector han contribuït en aquest procés afavorint un canvi de posició. En aquest sentit, voldríem destacar molt especialment el paper desenvolupat a Catalunya per ECAS i per la Taula del Tercer Sector, confederacions en què participa activament FSC, que han fet d'aquest un tema prioritari en l'agenda política.


PNSD Proyectos prevención FSYC

El Pla Nacional sobre Drogues renova el seu suport a projectes de prevenció de FSC

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha fet pública la quantia de les ajudes que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha destinat a 63 entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit de les drogodependències. Les ajudes ascendeixen a 2.635.000 euros, amb càrrec al Fons de Béns Decomissats per tràfic il · lícit de drogues i delictes relacionats.

PNSD Proyectos prevención FSYCLa Fundació Salut i Comunitat ha rebut 85.000 euros destinats als projectes: "En Plenes Facultats", enfocat a la prevenció de l'abús de drogues i l'educació per a la salut sexual entre estudiants universitaris, i el "Projecte Malva", l'objectiu fonamental és la prevenció de la violència de gènere associada al consum d'alcohol.

En aquest sentit, El Pla Nacional sobre Drogues manté el seu suport als projectes de prevenció de FSC respecte al passat any, sent una de les entitats que més suport ha rebut juntament amb Projecte Home, Associació Esport i Vida, Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció, Socidrogalcohol, UNAD i Fundació EDEX.

L'import d'aquesta subvenció pretén intensificar les actuacions de prevenció d'ambdós projectes en àmbits com l'abús de les drogues, la violència masclista, l'educació per a la salut i la sexualitat.

Anticipar i incidir en determinades problemàtiques socials i sanitàries és un eix fonamental del treball de la Fundació Salut i Comunitat. Per això aquest suport, el treball amb joves i la implicació dels nostres voluntaris siguin factors determinants per desenvolupar intervencions que contribueixin a reduir o retardar factors de risc.


Com a casa no hi ha millor guateque: la nostra gent gran es llancen a la pista

L'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat en col·laboració amb Valoriza Serveis Atenció a la Dependència convoca el Premi  “Gent Gran a les Ones”.

En aquesta primera edició s'atorgarà un primer premi al millor treball original i inèdit relacionat amb la temàtica del guateque. També es contempla la possibilitat d'un segon premi i d'un accèssit.

Es premiaran els treballs: narracions de qualsevol índole (relats, redacció d'experiències viscudes, etc.); Fotografies antigues o actuals que il·lustrin la festa del guateque, petits curts o vídeos realitzats en els centres, i també projectes centrats en aquesta temàtica a desenvolupar en els diferents recursos assistencials durant el proper any 2013.

Els participants podran presentar la seva candidatura de forma individual o en representació del centre al qual pertanyen. Podran optar a aquest premi tots els usuaris, professionals i voluntariat dels centres i serveis de les sis comunitats on té presència l'Àrea d'Atenció a la Dependència.

Els objectius d'aquesta convocatòria són sensibilitzar sobre la importància d'utilitzar educativament l'oci i el temps lliure, implicar els residents en activitats comunitàries/grupals, dissenyar i desenvolupar activitats recreatives i culturals que potenciïn la solidaritat i cooperació, crear un bon clima d'intercanvi d'experiències i fomentar la creativitat de la gent gran.

Els autors certificaran que el seu treball no ha estat publicat ni premiat per qualsevol altra institució o mitjà de comunicació.

El guanyador rebrà un certificat acreditatiu d'aquesta distinció i una figura commemorativa, en què constarà l'edició del premi i el nom del guardonat. Els premiats en segon i tercer lloc rebran un certificat acreditatiu.

Els participants enviaran el seu treball, preferiblement per correu electrònic (at.dependencia@fsyc.org, amparo.suay@fsyc.org), indicant el nom de l'autor, el treball i títol d'aquest, assenyalant que s'opta al Premi "Gent Gran a les Ones".

El termini de presentació dels treballs serà el 21 de desembre de 2012.

El jurat avaluador estarà format per la Direcció i Subdirecció de l'Àrea d'Atenció a la Dependència, el president de l'entitat, Francisco González, una representant de Valoriza Serveis a la Dependència i la coordinadora del programa "Gent Gran a les Ones". La decisió del jurat serà inapel·lable i els guardons seran lliurats en un acte públic per Francisco González.

Els membres del jurat no podran optar al premi com a autor ni coautor.

Els organitzadors del premi podran autoritzar la difusió d'informació dels treballs premiats o part d'aquests, a través dels suports de comunicació interns de l'entitat i del programa "Gent Gran a les Ones", sempre que es faci constar la finalitat per a la qual es van realitzar.

Al seu torn la informació sobre els treballs guanyadors podrà ser publicada a la revista dels centres als quals pertanyen els guardonats.

El primer premi no podrà quedar desert, i el guanyador es comunicarà per escrit.

D'altra banda, convidem a tots els centres i serveis a participar en l'elecció del vinil d'aquesta festa, fent-nos arribar a aquestes mateixes adreces de correu electrònic, i en un termini de 15 dies, una cançó que per a ells simbolitzi el guateque, proposant també que la puguin treballar prèviament en alguna activitat.

La idea és que amb la col·laboració de tots s'editi el vinil del programa per aquesta celebració, i que abans del 21 de desembre es pugui penjar a la fitxa del web del programa la llista i la cançó més votada.

El lliurament dels premis serà a finals o a principis de cada any, ja que l'edició es planteja amb caràcter anual, en una divertida festa - aquest any a manera de guateque-a la Residència i Centre de Dia de Puçol a València, recurs des del qual es realitza el programa "Gent Gran a les Ones".

S'anima a tots els professionals i voluntariat de l'entitat que així ho desitgin a participar en aquesta festa i a que hi vagin vestits amb indumentària pròpia dels anys 50, 60 i 70. Hi haurà a més música en directe, ambient i molta animació.

La residència de Puçol es convertirà en un guateque en tota regla per veterans nostàlgics, aficionats fidels, joves iniciats i per a tots els públics sense diferència d'edat que busquen ballar amb alguna cosa diferent i divertida a la tarda valenciana.

Per rematar la vetllada es comptarà amb un convidat especial del món de la cançó o de l'espectacle, encara sense concretar, per commemorar amb la seva actuació en directe aquelles cançons que van marcar una època inoblidable, sempre amb un somriure, un bon ball i vivint l'ahir en el present.

Cal assenyalar que en l'elecció de la temàtica d'aquesta edició s'ha valorat la denominació de la secció d'actualitat del programa "Gent Gran a les Ones", "La festa al dia". S'informa amb una periodicitat mensual de l'actualitat dels recursos assistencials d'atenció a persones majors dependents gestionats per la nostra entitat.


L'Àrea d'Atenció a la Dependència augmenta la seva visibilitat en els mitjans de comunicació durant el 2012

Durant aquest últim any, l'Àrea d'Atenció a la Dependència, amb presència en sis comunitats autònomes i des de la qual s'atén diàriament més de 3.000 usuaris en els diferents recursos assistencials que gestiona (residències, centres de dia i serveis d'ajuda a domicili ) i a altres 7.000 a les llars i centres cívics, ha vist incrementada la seva presència en els mitjans de comunicació arribant a superar el centenar d'impactes.

El Pla de Comunicació d'aquesta àrea d'atenció d'FSC contempla la comunicació com una eina activa per a la divulgació de continguts i d'informació, i com a espai per a la presa de consciència, la participació i implicació de totes les parts que la integren.

D'altra banda, vol fomentar la motivació i cohesió interna a cada un dels serveis que gestiona, alhora que valora la participació dels usuaris i els seus familiars, voluntariat i professionals dels centres en la seva estratègia comunicativa.

Per això utilitza diferents suports interns (pàgina web i butlletins electrònics elaborats des de l'entitat), tenint presència a més en xarxes socials, i es val també dels canals de comunicació propis dels centres i d'altres formes de difusió (revistes periòdiques, vídeos, fullets divulgatius...).

Un altre element fonamental és la comunicació externa (difusió a través de mitjans de comunicació generalistes i especialitzats, tant de caràcter local com estatal, i organització de rodes de premsa), que potencia la visibilitat que es realitza en el conjunt de l'àrea amb el col·lectiu de la gent gran dependent i els fenòmens socials que els envolten.

Per tant, es fomenta un treball en xarxa que permet compartir experiència i coneixement i que busca, en tot moment, una comunicació clara, objectiva i professional.

I ha estat, gairebé amb total seguretat, la consolidació del Pla de Comunicació que ha permès en els últims anys que la presència en diversos mitjans (audiovisuals, premsa escrita i digital) s'hagi incrementat d'una manera exponencial amb més d'un centenar fins el moment.

Una presència en la qual també han tingut molt a veure els professionals especialitzats en l'àmbit de la comunicació de la nostra entitat, ja que ells són els que han aconseguit donar visibilitat a les notícies que des dels centres s'han generat, ja que moltes de les rodes de premsa, entrevistes concertades o difusió de documents audiovisuals elaborats no van assolir el impacte que han obtingut sense la seva abnegada tasca.

[one_half] [/one_half] [one_half_last] [/one_half_last]

La importància que ha adquirit la comunicació de la realitat en què es troben les persones grans en el dia a dia de funcionament d'aquesta àrea, es demostra en fets com ara la consolidació de publicacions pròpies en la majoria dels centres i serveis que dirigim, la participació en diversos estudis que són difosos en diversos fòrums, la participació activa de professionals, voluntariat i usuaris en publicacions del sector i tribunes d'opinió, etc.

Encara segurament el fet que demostra amb més claredat la rellevància de l'aposta que s'ha fet des d'aquesta àrea per la comunicació, es troba en l'emissió periòdica des de fa més de dos anys del programa radiofònic "Gent Gran a les Ones". Un programa de ràdio realitzat a nivell tècnic i de continguts per voluntariat professional amb gran experiència en els mitjans de comunicació, en què la gent gran tenen un paper rellevant en la seva preparació i que és utilitzat també amb finalitats terapèutiques per als usuaris. Un espai que ha aconseguit ser emès per diverses emissores de ràdio, que l'inclouen en la seva programació, i que és un clar exemple del paper actiu que des del nostre model d'atenció es dóna a la gent gran.

Últim programa de "Gent Gran a les Ones": Descarregar

Direcció de l'Área de Atenció a la Dependència


L'Aliança de Plataformes de resposta al VIH / SIDA en contra de la retallada de les subvencions del Ministeri Sanitat

 • L'Aliança de Plataformes de resposta al VIH / SIDA denúncia davant la societat que l'actual govern no té una estratègia clara sobre com abordar la resposta al VIH sida a més de demostrar falta de voluntat política per fer-ho.
 • Les ONG que treballen prop del VIH i de la sida adverteixen que s'estan perdent els èxits de trenta anys en la lluita contra la malaltia i les seves conseqüències socials
 • L'efectivitat dels programes d'informació i prevenció sobre VIH / SIDA resideix en la proximitat i integració de les ONG amb les persones més afectades.
 • Si no es rectifica, augmentaran les noves infeccions a Espanya. La prevenció del VIH sida és més barata en vides i en euros que els tractaments.

En l'actualitat les polítiques per donar resposta al VIH i la sida a Espanya són insuficients i equivocades. Mostra d'això és la gestió de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida, SPNS , que, tot i que es manté, ho fa amb un equip tècnic i un pressupost molt reduïts respecte a anys anteriors. Un altre exemple és el procés de la convocatòria de subvencionsque anualment es destinen a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH, que han hagut d'esperar gairebé un any per conèixer la convocatòria i els objectius i prioritats que recull.

En aquests deu mesos perduts, moltes entitats que depenen fonamentalment de la subvenció s'han vist obligades a prendre mesures com tancar recursos o programes o realitzar reduccions de personal. Això ha provocat la minva o desaparició d'accions de prevenció i assistència cap a persones afectades per VIH o sida i cap a la població en general. Així mateix, les ONG han pogut comprovar que la partida econòmica destinada a aquesta convocatòria ha caigut un 75%, concretament, dels 3.860.000 € de l'any passat a un milió d'euros per aquest, en contra de la informació que en diferents ocasions havien ofert responsables del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat referint-se a una quantitat de més de tres milions d'euros per a accions de prevenció del VIH i la sida.

A això cal sumar la supressió de les transferències econòmiques que l'Administració central realitzava de forma específica a les comunitats autònomes per a programes d'intervenció sobre VIH i sida. Julio Gómez, de la Federació Treballant en Positiu, assenyala que "només algunes autonomies han mantingut els seus programes, mentre que en altres s'ha produït una retallada dràstica de les convocatòries de subvencions que ha portat al tancament de nombroses organitzacions, serveis i programes adreçats a la prevenció, tractament, atenció i suport en relació amb el VIH i la sida, especialment entre els col·lectius als quals el sistema públic no arriba". Amb aquestes decisions, s'ha trencat l'accés igualitari i universal a les cobertures sanitàries bàsiques. A més, tampoc queda garantit que l'Estat espanyol compleixi amb els objectius i compromisos internacionals que té subscrits en la resposta enfront del VIH.

La inseguretat que a finals de 2012 tenen tant les organitzacions estatals com autonòmiques i locals de garantir la seva continuïtat, està fent irreversible la desaparició de moltes d'elles, i en conseqüència fent invisible a la població que atenen. La incertesa sobre el futur és encara més gran ja que el pressupost amb què comptava la Direcció General de Salut Pública per finançar a través de subvencions estratègies de salut per al 2013 segons els pressupostos generals de l'Estat és de 2.217.000 € (enfront dels 3.717 200 € que es van reflectir en els primers pressupostos generals de l'Estat per 2012). Aquesta xifra es pot veure reduïda en qualsevol moment, el que no permet assegurar per l'any 2013 ni tan sols la continuïtat de la quantia de 1.000.000 € per a les subvencions dirigides a programes de prevenció i control de la infecció per VIH i la sida.

Aquesta situació propicia el tancament de les entitats, sobretot les de base comunitària, que treballen prop del VIH i de la sida i que sempre van estar coordinades amb les administracions públiques. Marisa Fernández, de FAUDAS, destaca que "el secret de l'efectivitat dels programes d'informació i prevenció resideix precisament en la proximitat i integració d'aquestes organitzacions amb els col·lectius més afectats pel VIH i la sida".

Jancho Barris, de CESIDA, afirma que "a Espanya s'estan perdent els avenços de 30 anys en la lluita contra el VIH i la sida també per la restricció en l'accés a la sanitat pública a col · lectius com el dels immigrants en situació irregular, joves aturats, persones que exerceixen la prostitució, i altres ". A més, la implantació del repagament de medicaments afecta els sectors econòmicament més febles de la societat.

Juanse Hernández, de FEAT, alerta també que "les retallades en la investigació pública, com els que ha patit el Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres centres espanyols de referència, posen en perill l'avenç en la investigació bàsica, un pilar fonamental en el desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies innovadores ".

Totes aquestes normes o l'absència d'elles, faran augmentar el nombre de persones portadores del VIH, i el de malaltes de sida, i la marginalització de moltes d'elles, desmuntant les raons "economicistes" que al·lega l'Estat. Santiago Redondo, de FELGTB, remarca que "la sida és una malaltia fàcilment evitable mitjançant la informació i la prevenció de la infecció per VIH i que les accions preventives són abismalment més barates, en diners i en vides humanes, que els tractaments per a la sida , encara una malaltia crònica que exigeix l'ús de cars fàrmacs de per vida ".

En conseqüència, l'Aliança de Plataformes demanda que la política del Govern per a la resposta enfront del VIH a Espanya contempli les següents mesures:

 • La convocatòria immediata del Comitè Assessor i Consultiu (COAC) d'ONG de la Comissió nacional de coordinació i seguiment de programes de prevenció de la sida.
 • La participació de les ONG en l'elaboració del nou Pla Estratègic 2013-2017 i en la posada en la posada en marxa d'aquest.
 • Que es compti amb la participació de les ONG en l'establiment de les línies d'acció prioritàries per a la SPNS.
 • L'increment de les partides pressupostàries per a la resposta al VIH i la sida, incloses les destinades a la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre.
 • L'establiment de fons finalistes per la resposta al VIH a les transferències a les comunitats autònomes.
 • El manteniment de la consideració de l'excepcionalitat del VIH.
 • La inclusió de les persones immigrants en situació irregular dins el sistema sanitari i garanties d'accés a l'atenció i tractament a les mateixes condicions que la resta de la població.

La "Aliança de Plataformes de resposta al VIH" està formada per 15 entitats estatals i autonòmiques que aglutinen a més de 300 ONG que han participat durant els últims 30 anys en la resposta al VIH i la sida a casa nostra.

 • CALCSICOVA
 • CESIDA
 • Comité 1er de Desembre
 • Coordinadora Gai i Lesbiana
 • EUSKALSIDA
 • FAUDAS
 • Federación Trabajando en Positivo
 • FELGTB
 • FEAT
 • Fundación Triángulo
 • Fundación Lucía
 • FUNSIDA
 • Médicos del Mundo
 • NASIDA
 • REDVIH

Imagen: Logotipos Alianza


Xavier Ferrer en el jornadas formación alcohol

FSC va exposar l'experiència del Projecte Malva al "I Seminari de Formació sobre l'alcohol"

El passat 23 i 24 d'octubre els nostres companys Beatriz Santos, Coordinadora estatal del "Projecte Malva", i Xavier Ferrer, Director Tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, van intervenir en unes jornades de formació sobre l'alcohol organitzades a Madrid per l'Associació Ades i El Pla Nacional sobre Drogues.

Xavier Ferrer en el jornadas formación alcohol
Beatriz Santos i Xavier Ferrer

Aquest "I Seminari de Formació sobre l'alcohol" ha ofert un espai de debat i reflexió per a professionals i públic interessat en la matèria, amb l'objectiu de proporcionar una visió més completa i actualitzada de les diferents investigacions sobre l'alcohol, incloent aportacions sobre les seves efectes, manifestacions clíniques, tractaments i programes d'prevenció i sensibilització.

Els nostres companys van presentar, en el marc d'una taula rodona sobre l'alcohol i dona, l'experiència del Projecte Malva en la prevenció de la violència de gènere associada al consum d'alcohol, així com en la introducció de la perspectiva de gènere en l'atenció de les drogodependències.

El "Projecte Malva" porta més de 10 anys contribuint a l'augment de la conscienciació i sensibilitat sobre la violència de parella associada a l'abús de l'alcohol i altres drogues, entre els col·lectius professionals, espais educatius i ciutadania en general.

El Pla Nacional sobre Drogues dóna suport al "Projecte Malva" fins i tot en aquesta difícil conjuntura econòmica actual, gràcies a la disponibilitat de recursos generats pels fons de béns decomissats per tràfic de drogues.