FSC participa al programa de ràdio "Maneres de Viure"

El passat 21 d'abril, aquest espai de ràdio de la Xarxa Comunicació Local abordar el tema de l'escassa presència de dones en els càrrecs de direcció. En el mateix es van tractar aspectes com la bretxa salarial, la conciliació familiar i el sostre de vidre, i es van analitzar diferents dades d'interès.

dones-directives

El programa va comptar amb la presència de tres convidades vinculades a la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS), que en el seu exercici professional ocupen càrrecs de direcció.

Entre les convidades es trobava Andrea Valls, directora dels serveis de Salut Mental de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de FSC. La nostra companya va participar en la tertúlia aportant la seva experiència professional en els darrers anys com a professional en càrrecs de direcció al Tercer Sector.

També estaven convidades a aquest espai de ràdio Fina Rubio, presidenta de DDiPAS, membre de la Junta directiva d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, i presidenta de Fundació Surt. I Rosa Castro, directora de l'àrea de Planificació Estratègica i Innovació de la UPCnet, i sòcia de l'Associació Gestió Solidària.

El programa “Maneres de Viure” dedica un cop al mes un espai de debat amb convidats no familiaritzats amb els mitjans de comunicació, permetent convertir-se en tertulians, alhora que els ofereix la possibilitat d'intercanviar experiències. El programa s'emet els caps de setmana de 8 a 11 del matí i el presenta la periodista Carme Parras.

El diàleg es va articular des de l'anàlisi de la situació actual en relació a la presència femenina en llocs de direcció, a l'empresa ordinària, i també al tercer sector.

Segons ens explicava Andrea Valls, l'experiència va ser molt enriquidora.

Escoltar tertúlia completa:


Els Serveis de Salut Mental de FSC organitzen una formació sobre 'Trastorn Límit de Personalitat'

L'activitat va tenir lloc en un espai cedit per la Biblioteca la Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i va ser organitzada per dos professionals dels serveis de Salut Mental de l'Àrea d'Inserció Social, VIH / SIDA i Reducció de Danys, Ana Alcaraz i Marc Pedrós. També va comptar amb la presència de tècnics de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat.

La iniciativa es va plantejar com un espai d'intercanvi de coneixement i experiència en l'abordatge de persones amb un diagnòstic de trastorn límit de la personalitat. La jornada es va estructurar al voltant de dos eixos de treball: En la primera part es va establir un recorregut teòric sobre el diagnòstic, i en la segona es va plantejar un treball conjunt sobre les possibilitats d'intervenció en l'entorn terapèutic de cada un dels serveis.

La dimensió relacional que va oferir la trobada va ser valorada molt positivament pel conjunt de professionals de l'Àrea d'Inserció Social, VIH / SIDA i Reducció de Danys, i es preveu organitzar trobades d'aquesta naturalesa al llarg de l'any per les possibilitats d'intercanvi i per l'espai d'aprenentatge conjunt que suposen. En concret, una segona sessió al llarg d'enguany amb contingut específic en inserció.

 


La Fundació Salut i Comunitat participa en un estudi sobre prostitució i drogues de la Fundació Atenea

La Fundació Atenea ha presentat un estudi sobre pautes i models de consum abusiu de drogues en dones que exerceixen la prostitució. Entre les entitats que han participat en aquest estudi es troba la Fundació Salut i Comunitat, en concret han col·laborat professionals del Servei Mòbil de Reducció de dany (UTE Fundació Atenea-FSC) i Centre de Dia d'Addiccions de FSC.

L'objectiu principal de la investigació era conèixer les pautes i models de consum de drogues de les dones que exerceixen la prostitució, i la possible relació que pot existir entre consum de drogues i exercici de la prostitució. Per a això ha centrat el seu treball de camp en tres ciutats: Madrid, Barcelona i Sevilla.

L'estudi ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el Pla Nacional sobre Drogues, i ha utilitzat com a metodologia principal entrevistes en profunditat a dones que exerceixen la prostitució i que són consumidores de drogues.

D'altra banda, s'ha valgut també de grups de discussió amb equips professionals de la xarxa d'atenció a drogodependències que atenen a dones amb aquest perfil, i grups amb professionals d'entitats que atenen a dones que exerceixen la prostitució.

El treball realitzat analitza diferents dades i posa de relleu algunes conclusions. Per exemple, es constata l'existència d'un perfil cada cop més freqüent: el de dones que exerceixen la prostitució i consumeixen drogues amb problemàtica de salut mental. La tendència habitual és que no reconeguin aquesta problemàtica, pel que existeix una dificultat perquè accedeixin al tractament adequat. D'altra banda, també passa que no compten amb un diagnòstic de la malaltia previ perquè no han accedit al circuit adequat de recursos d'atenció.

En relació a consum de drogues, l'estudi demostra que les dones de contextos més normalitzats consumeixen majoritàriament alcohol, cànnabis i cocaïna, i les que pertanyen a entorns més marginals consumeixen altres substàncies com l'heroïna. En ocasions també consumeixen metadona barrejada amb heroïna. S'indica que la via de consum que predomina en l'actualitat és la fumada, en tots els contextos.D'altra banda, que el consum injectat està pràcticament en desús i només es practica en població molt marginal.

L'equip de professionals del Centre de Dia d'Addiccions de FSC vol mostrar el seu agraïment a la Fundació Atenea per haver-li donat la possibilitat no només de participar en aquest estudi, sinó també de continuar creant sinergies de treball des de la recerca i el treball de camp, aspectes fonamentals per a l'adequació i la millora en la qualitat dels serveis que es gestionen.

"Pautas y modelos de consumo abusivo de drogas en mujeres que ejercen la prostitución". [Descarregar]

 


Gran èxit de les sessions de Teràpia Assistida amb Animals adreçada a gent gran dependent en Ego-gain

Hola! Em dic "Txispa". Guau!, Perdó ... Hola! I jo sóc "Lukas". Sí, ho heu endevinat. Som els gossos, que entrenats per Alain Maortúa, participem des de fa 5 anys en l'activitat de la Teràpia Assistida amb Animals-TAA-al Centre Gerontològic "Ego-Gain" de la localitat Gipuzcoana d'Eibar. Un centre que pertany a la Diputació Foral de Guipúscoa i, el Programa d'Atenció Psicosocial, està sent gestionat per la UTE formada per la Fundació Salut i Comunitat i Lagunduz des de fa gairebé mig any.

Tant Alain, un gran professional que compta amb molta experiència en la TAA, com nosaltres assistim dues vegades per setmana a aquest centre per dur a terme una activitat lúdica que, mitjançant la interacció entre animals i usuaris/es, pretén aconseguir un efecte terapèutic que aporti una sensació de benestar a les persones a les quals s'adreça.

Pel que ens diu Alain, i també els participants en aquestes sessions, aquesta teràpia o activitat millora la qualitat de vida de les persones d'aquest col·lectiu, ja que redueix els sentiments de solitud, depressió i avorriment que, en moltes ocasions, els acompanya en aquesta fase de la vida.

Oi "Txispa" que tant Alain com Pere, el responsable d'aquest programa psicosocial del centre, ens han dit que aquestes sessions tenen com a objectiu millorar, entre altres àrees, la comunicació verbal, a través de les converses sobre animals, així com la relació entre els treballadors del centre i els residents, i que nosaltres som els facilitadors, és a dir, som com ponts que fan que Alain arribi més fàcilment a les persones que participen en el grup? - "Guau", vull dir, "Sí".

Pel que ens diuen, durant les sessions, el dir el nostre nom, sexe, edat, el ressaltar les característiques de la nostra raça i la seva funció, així com el preguntar sobre si han tingut un gos, permet treballar amb les persones que assisteixen a les mateixes la memòria a curt/llarg termini i això resulta de molta utilitat per mantenir o millorar el seu estat cognitiu. Bé, això és el que diuen els terapeutes d'aquest gran equip assistencial que té Ego-gain.

Els animals com a éssers vius que som, ens convertim en un estímul multisensorial molt fort, ja que som capaços de captar l'atenció i motivació dels usuaris millorant la seva cooperació i implicació en la teràpia o activitat.

Sabem, els gossos també, que quan s'arriba a la vellesa, l'organisme pateix uns canvis fisiològics i també sensorials (visió, audició, tacte, olor i sabor) i s'ha comprovat que els animals de companyia satisfem la necessitat de les persones grans de tocar i ser tocat.

L'estar veient a un animal moure, jugar amb una pilota, acariciar o raspallar poden ser estímuls que connectin a la gent gran amb la realitat, ja que captem la seva atenció, a més de que aconseguim que s'oblidin dels seus problemes i desenvolupin empatia, que d'una altra manera no seria possible. "Txispa", què és empatia? Glup, t'ho explico un altre dia "Lukas", que he de seguir.

Sabem que les persones grans tenen l'enorme necessitat de donar i rebre afecte i companyerisme i en aquest sentit els gossos, com altres animals, trenquem amb la monotonia en afavorir la interacció.

Els animals no jutgem les persones, a nosaltres ens és igual si una persona va en cadira de rodes, li falten dues cames, no pot parlar o sentir, si té 70 o 100 anys d'edat o si pateix la malaltia de Parkinson o Alzheimer . Els animals només volem donar i rebre afecte igual que les persones grans.

A més, amb aquest tipus de teràpia es treballen molts aspectes: memòria, motricitat, atenció i autocontrol, autoestima, empatia, sentiments de soledat i ansietat ...

Bé "Lukas", crec que ja ens esperen per anar a l'activitat i ara només ens queda esperar que des de la UTE Lagunduz-Fundació Salut i Comunitat ens portin a altres centres dels que gestionen per implantar aquesta activitat.

Guau, guau. Perdó, agur.


FSC present a la jornada "Bones pràctiques en l'abordatge de la violència contra la parella a persones usuàries de la XAD"

El passat dia 9 d'abril va tenir lloc a Barcelona la trobada "Bones pràctiques en l'abordatge de la violència contra la parella a persones usuàries" de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD). Hi van assistir Maite Tudela i Gemma Altell, directora i sotsdirectora de l'Àrea d'Addiccions, gènere i família, en representació de la nostra entitat.

abordaje_violencia_machista

La jornada es va contemplar com un espai per compartir el treball que s'ha estat desenvolupant durant els últims anys per millorar l'abordatge de la violència contra la parella en l'àmbit assistencial de les drogodependències.

Aquest programa ha impulsat la detecció d'aquesta problemàtica en les persones ateses, fomentant la prevenció i la intervenció, i les derivacions a serveis especialitzats.

Cal destacar que Gemma Altell, en representació de la Fundació Salut i Comunitat, ha format part des dels seus inicis del grup de treball sobre violència contra la parella i abús de drogues liderat per la Subdirecció General de Drogodependències.

Durant la trobada es van presentar els resultats d'un estudi realitzat a Catalunya que pretén conèixer la magnitud d'aquesta problemàtica, i una experiència pilot per millorar la coordinació entre la XAD i els circuits de violència.

A partir d'ells s'ha dissenyat un Pla d'implementació que s'acompanya d'uns materials de suport. En concret es van presentar les dues guies elaborades amb la col·laboració directa de la Fundació Salut i Comunitat per facilitar als professionals la seva intervenció:

  • Guia Pels Professionals de la XAD sobre l'abordatge de la violència contra la parella.
  • Guia per a l'Treball grupal sobre la violència contra la parella i la Seva prevenció.

Segons ens explicava Gemma Altell, la problemàtica de la violència contra la parella unida a la de les drogodependències, és un fet que presenta dificultats específiques per al seu abordatge i requereix d'una intervenció especialitzada.

D'aquí la importància de la realització d'aquesta jornada per donar a conèixer els resultats d'aquest estudi i les publicacions. "És la primera vegada a Catalunya, i sembla ser que també a nivell estatal, que s'editen unes guies pràctiques d'aquestes característiques, adreçades als centres assistencials. En elles es contemplen situacions del dia a dia perquè els professionals puguin comptar amb eines específiques per al seu abordatge", assenyalava.

Segons hem pogut saber, a la trobada van assistir més de 100 persones, constatant l'interès que suscita el tema, tant per part dels serveis d'atenció a drogodependències, com dels dispositius del circuit de violència masclista.

Cal destacar també que la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya atén anualment uns 15.000 usuaris. Aquest fet situa els centres que la constitueixen en una posició privilegiada per detectar els pacients amb aquesta doble problemàtica i intervenir.

En l'apartat de "Drogues i violència" del Canal Drogues del portal de la Generalitat de Catalunya es poden descarregar els materials de suport i les guies elaborades.

També us facilitem l'accés directe a aquests documents:

Document operatiu de drogodependències.

Guia per a professionals de la XAD sobre l'abordatge de la violència contra la parella.

Guia per al treball grupal sobre la violència contra la parella i la seva prevenció.

Revisió de la literatura i un model integrador de la violència contra la parella i el consum de substàncies.

Estudi "Homes, relacions i salut" sobre la prevalença de la VCP exercida per usuaris de la XAD i factors de risc.


El Programa d'Intervenció amb Drogodependents participa en un taller d'Art Postal: art i comunicació en l'enviament postal

Durant aquest mes d'abril, el Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID), gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, i el grup de treball de la biblioteca del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona "La Model", han col·laborat en un taller de Art Postal, amb l'objectiu de participar en un concurs internacional.

L'Art Postal (AP) o Art Correu, en anglès Mail Art, és un moviment planetari d'intercanvi i comunicació a través del mitjà postal. La seva història ve de lluny, tant com el servei postal, ja que és aquest el seu mitjà de difusió.

Però el AP és quelcom més que un simple intercanvi d'art a través del correu, és sobretot comunicació.Ambdós aspectes, art i comunicació es fonen en l'enviament postal. Es tracta d'utilitzar la forma d'una postal segons les condicions establertes per cada país, i expressar-se, segons les seves preferències, amb llapis, colors, de forma digital, amb collage, objectes en 3D ...

Al AP no hi ha seleccions ni jurats. Tots els treballs rebuts en els projectes s'accepten i s'exposen, sense limitacions. Tampoc hi ha vendes. A l'artista postal se li suposa, d'altra banda, llibertat absoluta per a l'exercici de la seva activitat.

La participació en aquest projecte ha estat valorada de forma molt satisfactòria per part dels usuaris del Programa PID. Destaquen el fet d'haver-se vist autors d'un projecte artístic personal, sentint-se lliures d'expressar pensaments, emocions, expectatives i somnis.

El Programa d'Intervenció amb Drogodependents (PID) es realitza a l'interior del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona "La Model" des de l'any 1989. Està subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i és un recurs reconegut i integrat a la XAD (Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya).


La Fundació Salut i Comunitat elegida vocal del Consell del Districte de Pubilla Cases i Can Serra de l'Hospitalet

Des passat dia 9 d'abril, FSC és membre i vocal del Consell del Districte de Pubilla Cases i Can Serra de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), formant part del mateix durant els propers quatre anys. La representació dels serveis de la nostra entitat adscrits a la població de l'Hospitalet anirà a càrrec de Manu Izquierdo, director del Centre de Dia d'Addiccions, recurs adscrit al territori de l'Hospitalet des de 1989.

El Consell pretén ser un òrgan de caràcter consultiu i participatiu, tant de la ciutadania com de les diferents entitats socials que configuren, en aquest cas, el districte de Pubilla Cases i Can Serra.

L'Ajuntament de l'Hospitalet va crear el 2012 aquest projecte de participació ciutadana que té com a missió principal la creació d'una xarxa que pugui servir de plataforma per fer arribar als poders públics les qüestions i preocupacions principals, tant de les entitats que componen el teixit social de la població, com dels propis ciutadans.

L'òrgan consultiu neix a partir d'un Decret Llei aprovat el 2012 i compta amb aproximadament 50 entitats socials triades del districte de Pubilla Cases i Can Serra. El Consell estarà format, a més, per regidors de l'ajuntament, que representaran els diferents partits polítics presents al consistori. Les diferents entitats triades són una representació del ric i heterogeni teixit social que té l'Hospitalet.

FSC està present en aquesta població des de fa 25 anys. Durant aquestes dues dècades i mitja, ha desenvolupat projectes en matèria d'inserció sociolaboral, salut mental, prevenció del VIH/SIDA i atenció a les drogodependències. Es tracta d'una organització referent a la zona i molt ben valorada, des de l'administració i entitats socials.

La nostra entitat desenvolupa a l'Hospitalet els següents projectes: Programa Adhesió Integral al Tractament (PAIT), Programa "Incorpora" en col·laboració amb la Fundació "La Caixa", Club Social "Relaciona't", Servei Tutelar "Amb tu", Centre de Dia d'Addiccions, PISIF, Programa d'Intervenció amb famílies, l'Elecció Jove (Programa d'inserció amb joves), i tallers de prevenció VIH (en el marc del PASaL'H).

Finalment, destacar que FSC participa en altres plataformes i xarxes de diferent índole en aquesta població, com per exemple: Consell Salut de la Ciutat, Consell de Serveis Socials de la Ciutat, Taula de salut mental i addicions, Xarxa d'Infància 0-6 anys, i Taula d'entitats dels barris de la Florida i Pubilla Cases.

El treball en xarxa realitzat durant els últims anys ha comportat la creació de sinergies i experiències interessants, tant per a l'entitat i els professionals que han participat de les mateixes, com per als usuaris dels nostres serveis, ampliant les possibilitats i les oportunitats que milloren la seva qualitat de vida.


La nostra companya Mamen Fernández va signar exemplars de la seva primera novel·la "¿Quiénes sois?" A Sant Jordi

"Existeix el destí? Les nostres vides estan programades cap a un ineludible objectiu que desconeixem o, per contra, tot és fruit de l'atzar i anem conformant les nostres experiències i caràcter a partir de trobades i situacions casuals que ens obliguen a decidir cap a on encaminar? "

Mamen-Fernandez-quienes-sois

Així comença l'últim llibre de Mamen Fernández, coordinadora del Punt de Trobada Familiar de l'Prat de Llobregat, que ahir va estar signant exemplars de la seva primera novel·la publicada, "¿Quiénes sois?", a la caseta d'Edicions Hades, amb motiu del Dia de l' Llibre i Diada de Sant Jordi a Catalunya.

L'inesperat s'amaga darrere de cada pas que donem, segons es descriu en ella. Sorpreses que poden convertir les nostres vides en un esdevenir d'esdeveniments. Quan creiem que tot navega pel llit correcte i que tot està sota control, la vida desemmascara les nostres veritables intencions. Es tracta d'una història de ficció original que transmet emocions i grans reflexions. Hi ha valors i una idea esperançadora que les coses poden ser diferents i molt millors.

Segons Mamen Fernández: "És un llibre que parla sobretot de valors i de respecte. Relata el maltractament però també l'amor incondicional, que és una forma d'amor que tots volem sentir i que a vegades costa molt d'oferir. El que he intentat reflectir en la història, amb el maltractament de fons, és el cicle de la violència, però el llibre no se centra exclusivament en la violència masclista. Intenta reflectir dos tipus de relacions contraposades, les que et fan créixer com a persona i les que et poden arribar a destruir ".

Segons hem pogut saber, l'estand on va estar signant exemplars rebre moltes visites, també de companys i companyes de la nostra entitat que van voler acostar-se per allà.

A Mamen Fernández li desitgem un gran èxit i llarga vida com novel·lista.

Més informació sobre l'obra:

Editorial Hades: http://www.edicioneshades.com/quienes%20sois.html


La Residència i Centre de Dia d'Elda "El Catí" guanya el primer premi del concurs "Gent Gran a les Ones"

5 han estat els centres guardonats en la primera edició d'aquest concurs, convocat per l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) en col·laboració amb Valoriza Serveis Atenció a la Dependència. Cal destacar la qualitat de les 16 candidatures presentades dels centres i serveis de les sis comunitats en què té presència l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la nostra entitat.

mondas_logo_thumb

Durant la celebració d'aquesta tarda a la Residència i Centre de Dia de Puçol (València), gestionada per la Fundació Salut i Comunitat en consorci amb l'empresa Valoriza Serveis a la Dependència, s'han concedit els premis "Gent Gran a les Ones" als millors treballs originals i inèdits relacionats amb la temàtica del guateque.

Cal assenyalar que en aquest recurs té el seu centre d'emissions nostre programa de ràdio "Gent Gran a les Ones", projecte innovador de l'Àrea d'Atenció a la Dependència de FSC, a punt de complir els seus tres anys de vida.

A l'acte han assistit representants de la Fundació Salut i Comunitat i dels centres de les sis comunitats autònomes en què té presència l'Àrea d'Atenció a la Dependència. També, de Valoriza Serveis a la Dependència i d'altres empreses amb què FSC gestiona serveis en consorci, com Lagunduz i Concentra, en el marc d'una gran festa inspirada en els guateques dels anys 60, en què hi ha hagut moltes sorpreses.

Pel que fa als guardonats, la Residència i Centre de Dia d'Elda (Alacant) "El Catí" ha obtingut el primer premi d'aquest concurs pel vídeo del guateque celebrat el passat 14 de desembre en aquest centre.

El segon premi ha estat per a la Residència i Centre de Dia de Puçol per un altre treball audiovisual, "La vida és una tómbola".

En el cas del tercer premi, han estat dos els centres guardonats: la Residència per a persones majors de Benejúzar (Alacant) pel seu projecte "Setmana Cultural - anys 60 i 70" i la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" ( Barcelona) pel seu treball "20 ​​Aniversari La Verneda - Festa temàtica Guateque".

Pel que fa al quart premi , li ha correspost al Centre de Dia "El Villar" dels Serveis de centres de dia i centre de respir de Santurtzi (Biscaia) pel vídeo "Guateque Centre de Dia Villar (Santurtzi)".

Els objectius d'aquest concurs han estat sensibilitzar sobre la importància d'utilitzar educativament l'oci i el temps lliure; implicar els residents en activitats comunitàries/grupals; dissenyar i desenvolupar activitats recreatives i culturals que potenciïn la solidaritat i cooperació; crear un bon clima de intercanvi d'experiències, i fomentar la creativitat dels més grans.

L'Àrea d'Atenció a la Dependència de FSC ha volgut homenatjar als majors atesos als diferents centres i serveis gestionats per la nostra entitat, com un reconeixement al seu testimoni, treball, saviesa i pels extraordinaris valors que ens han sabut transmetre al llarg d'aquests anys.


Roses solidàries per Sant Jordi

Des de fa un parell de mesos, tant usuaris com treballadors del Club Artístic i Social i del Taller Sociolaboral de la Fundació Salut i Comunitat, estan treballant amb veritable interès en una bonica iniciativa. S'estan fent roses de marqueteria en forma de penjolls, arracades, punts de llibre... per vendre-les en un lloc molt proper a les oficines centrals de la fundació el proper 23 d'abril, dia de Sant Jordi. La finalitat, recollir fons per finançar ambdós recursos en un moment delicat.

Segons ens explica Sandra Gasca, coordinadora del Club Artístic i Social, "intentem pal·liar així el dèficit que ens va deixar a finals del 2012 el sever retallada a la subvenció de la qual es nodreix el Taller Sociolaboral. Com l'encàrrec que ens va fer fa més de vint anys l'administració segueix clarament vigent, tant els professionals que treballem al Taller Sociolaboral i al Club Artístic i Social, com els usuaris que assisteixen a ambdós recursos, hem decidit lluitar per mantenir aquest senzill però acollidor espai on es treballa el valor de l'esforç, la constància, la superació personal i es reforça l'autoestima".

Destaca l'afecte i la il·lusió que li estan posant a la proposta dels usuaris i usuàries que estan en tractament al taller i els que ja estan rehabilitats i assisteixen regularment a les activitats que organitza el Club Artístic i Social. "En moments difícils és quan es demostra si alguna cosa és vàlid o no, i si val o no la pena lluitar per alguna cosa que té sentit. Sant Jordi és un valent cavaller que no només salva la princesa de morir devorada pel ferotge drac, també a tot un poble dels seus devastadores urpes ", afirma la coordinadora del Club Artístic i Social.

I afegeix "el nostre Sant Jordi pretén que el Jordi, la Carmen, el José Manuel, la Natàlia, el Joan, el Antonio, el Roberto, el Jose, el Joan, el Josep M., el Jaume... puguin seguir el seu procés de deshabituació de l'alcohol i/o d'altres drogues, i també que es reforcin els èxits ja aconseguits, en un espai que dóna molt i necessita ben poc".

La coordinadora del Club Artístic i Social, Sandra Gasca, acompanyada d'usuaris i usuàries del taller i del club, estaran oferint aquests productes el proper 23 d'abril en un lloc molt proper a les oficines centrals de la fundació. Concretament, al Passeig Sant Joan, 25 (L1 de metro, parada de "Arc de Triomf").

La col·laboració ciutadana serà decisiva en la consecució d'aquest objectiu solidari. S'espera poder recaptar fons, tant de la venda de les roses realitzades al taller com de donacions que particulars o empreses desitgin realitzar. Qualsevol ajuda serà més que ben rebuda.