Recentment, s’ha impartit la formació específica de el programa “EDD 3+ – El Dia Després 3 Plus” a tot l’equip d’intervenció psicoeducativa de el Centre d’Atenció de Menors amb trastorns de conducta d’Ateca (Saragossa), gestionat i dirigit per la Fundació salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz. El projecte pretén dotar els equips professionals d’eines que els permetin actuar amb els nens, nenes i adolescents en la intervenció diària amb l’objectiu, d’una banda, de capacitar els / les mateixos professionals en les seves actuacions i, d’altra, de preparar a aquests/es adolescents davant la seva sortida de el centre.

El programa “EDD 3+ – El Dia Després3 Plus” té com a principal objectiu facilitar la inserció laboral dels i les joves que resideixen en els centres d’acollida, mitjançant l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds, tant personals com professionals i el desenvolupament d’un període de pràctiques en llocs de treball.

Per a això, és fonamental capacitar els equips de professionals en l’acompanyament de joves i adolescents perquè, al seu torn, apliquin una metodologia que permeti establir pautes i eines perquè els i les joves adquireixin competències, capacitats i valors.

La formació, impartida a Ateca pels professionals de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors Sergio Castelló, Daniel Urbina i Alfonso Nicholls, es va desenvolupar, al llarg de sis sessions, a la sala de plens de l’ajuntament de la localitat, comptant amb la col·laboració de l’alcalde d’Ateca, Ramón Cristóbal Júdez.

S'inicia la implantació de el Projecte EDD 3+ en els centres de menors gestionats per FSC i Grup Lagunduz

Al llarg d’aquestes sessions de formació, a les quals van assistir diferents directius de l’àrea, es va combinar una part teòrica sobre intervenció terapèutica de tercera generació amb una altra pràctica, mitjançant dinàmiques participatives i vivencials, facilitant la reflexió i el creixement personal i grupal. Així mateix, els/les professionals assistents van poder comprovar la utilitat pràctica d’aquesta formació, aplicada als nous sistemes d’intervenció terapèutica, a través de la Realitat Virtual.

A més, es va aplicar un sistema d’avaluació immediata que va permetre valorar el grau de satisfacció de les sessions, fent ús de les noves tecnologies, a través d’ tablet i/o mòbil. Cal destacar que les diferents sessions de formació, van ser valorades de manera positiva pels professionals assistents, a través de diferents comentaris com “es tracta d’un programa esperançador i a l’sembla, pràctic que ajudarà molt en el treball diari”, “et ajuda a estar més preparat per al treball amb menors “o” destaco la creativitat i l’aprenentatge adquirit en aquestes sessions”.

Durant les sessions formatives, es va comptar amb la col·laboració de Sasha Gimeno, usuari de centre de menors d’Ateca, seleccionat entre els 50 alumnes de centres d’Espanya que han optat a l’IX Premi Promeses d’Alta Cuina de li Cordó Bleu, que durant aquests dies va sorprendre als/les assistents amb diversos aperitius i còctels d’alta cuina.

La formació s’anirà implantant al llarg del segon trimestre del l’any en tots els centres de menors gestionats per FSC i Grup Lagunduz, amb la finalitat que els equips de professionals puguin comptar amb les mateixes eines i recursos en l’atenció socioeducativa dels i les joves a qui atenen. L’objectiu és que arribin a la majoria d’edat molt més preparats, davant els reptes que hauran de superar, un cop compleixin els 18 anys.

D’aquesta acció formativa, es podran beneficiar més de 400 professionals a nivell estatal, repercutint a més en el benestar i qualitat de l’atenció dels centenars de nens, nenes i adolescents que atenen.

Finalment, cal destacar que, des de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors, s’estan mantenint diferents reunions per presentar el programa “EDD 3+ – El Dia Després 3 Plus” en les diferents direccions territorials de les comunitats autònomes, en les que FSC i Grup Lagunduz gestionen serveis, amb resultats molt positius fins al moment.