Els tallers, duts a terme durant els mesos de gener i febrer a Pikine Nord (Pikine) i Ndarème Limamoulaye (Guédiawaye), a Dakar, s’emmarquen en el projecte de cooperació “Reforçament de les capacitats i de la participació institucional i comunitària en relació a les Violències Basades en el Gènere (VBG) i als Drets Sexuals i Reproductius (DSR) als departaments de Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)“ que ha impulsat la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i l’associació senegalesa JEUNEDEV, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa (Barcelona) durant 2020-2021.

El taller sobre drets sexuals i reproductius (DSR), desenvolupat a l’Ajuntament de Ndiarème Limamoulaye (Guédiawaye), va ser impartit durant els dies 24, 25 i 26 de gener per part d’una professional experta en drets sexuals i reproductius, Ramata Oumar Sall, també membre de la reconeguda entitat local Associació de Juristes Senegaleses (AJS). A més de les 5 dones joves líders seleccionades en el marc del projecte, també hi van participar 9 representants de les autoritats municipals locals de Pikine Nord (Pikine) i Ndarème Limamoulaye (Guédiawaye).

Els continguts tractats durant les sessions van incloure una definició dels DSR; instruments jurídics regionals relacionats amb els DSR; dispositius nacionals vinculats amb els DSR; criminalització de la violació i la prohibició de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) a Senegal. D’acord amb la associació col.laboradora JEUNEDEV, l’abordatge dels DSR ha suposat un repte important tenint en compte els tabús i estereotips socio-culturals i religiosos que l’envolten.

D´altra banda, el taller sobre lideratge i emprenedoria femenina, dut a terme a la sala d’informàtica de l’Ajuntament de Pikine Nord (Pikine, Dakar), va ser impartit durant els dies 12, 13  14 de febrer per part d’un professional de JEUNEDEV, Mamadou Faye, expert en liderage i emprenedoria femenina. A més de les 5 dones joves líders, també hi van participar 6 representants de les autoritats municipals de Pikine Nord (Pikine) i Ndarème Limamoulaye (Guédiawaye).

Capacitació sobre drets sexuals i lideratge a dones joves líders i autoritats locals de Pikine i Guédiawaye, a Dakar

Els continguts tractats han inclòs una definició de lideratge, incidència política i emprenedoria; aptituds i actituds de lideratge; les diferents etapes d’incidència política; i estratègies d’emprenedoria social i d’emprenedoria social femenina.

L’avaluació prèvia d’amdós tallers, va desvetllar un coneixement teòric molt feble d’aquestes qüestions entre les dones joves líders i les autoritats locals. Un cop realitzada la formació, els i les participants van demostrar haver adquirit una bona comprensió i domini dels temes.

Cal destacar que la associació local JEUNEDEV ha valorat de forma molt positiva la participació dels i les assistents, posant de manifest la necessitat de dur a terme aquestes formacions al territori.

Així mateix, al mes de desembre, un taller sobre Violències Basades en el Gènere (VBG) va capacitar les 5 dones joves líders, a més de 25 professionals de la salut i 30 autoritats locals de Pikine i Guédiawaye.

Un cop finalitzades les capacitacions, el projecte té previst iniciar accions de sensibilització comunitària sobre VBG, DSR i lideratge, impulsades per les 5 dones joves líders i dirigides a la població general de Pikine i Guédiawaye. Finalment, cada comunitat elaborarà un Pla Local d’Igualtat, amb el suport de les autoritats locals.

La Fundació Salut i Comunitat segueix apostant per projectes comunitaris en favor de l’equitat i la justícia global. En aquest sentit, l’equip professional del projecte se sent satisfet amb la tasca realitzada fins al moment i continua treballant amb gran compromís i entrega, conjuntament amb l’associació senegalesa JEUNEDEV.

Podeu consultar més informació en aquest enllaç: https://fsyc.org/coopera/