La violència en l’àmbit familiar, en què les principals víctimes són les dones i els menors, constitueix una autèntica vulneració dels drets fonamentals a la vida, a la integritat física ia la llibertat de les persones, constituint una greu expressió de les desigualtats entre dones i homes, i produint un gran patiment entre els menors. Així mateix, la violència de gènere no només converteix en supervivents les dones que la superen, sinó també els seus fills i filles, si bé no sempre són supervivents. Els Punts de Trobada promouen la recuperació integral de tots els infants i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència masclista.

La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ha comparegut recentment davant dels mitjans de comunicació per donar a conèixer les dades més recents i fer balanç sobre la situació de la violència de gènere l’any 2022.

Durant el passat any, 49 dones van ser assassinades per violència de gènere a Espanya. D’aquestes 49 dones assassinades, el 42,9% havia posat denúncia i aproximadament, una de cada tres, el 32,7%, tenia entre 41 i 50 anys. A més, el 65,3% eren cònjuges o parella i el 34,7% estava en fase de ruptura o eren exparelles.

Pel que fa als presumptes agressors d’aquests 49 assassinats, el 20,4% es van suïcidar després de cometre presumptament l’assassinat i el 18,4% ho van intentar. Igual que a les dones víctimes, aproximadament, un de cada tres, el 38,8%, dels presumptes agressors tenia entre 41 i 50 anys.

Pel que fa als/les menors, el 2022 dos menors van ser assassinats per violència de gènere contra les seves mares. En tots dos casos, el presumpte assassí era el pare biològic. Per la seva banda, 38 menors van quedar orfes el 2022 per violència de gènere.

Consultant la investigació més recent, realitzada en l’àmbit de menors, volem destacar l’estudi “Menors i violència” del Ministeri d’Igualtat, l’objectiu del qual és avançar en el coneixement de com és la situació de les i els menors en general respecte a la igualtat i la violència de gènere, prestant una atenció especial als qui han viscut la violència de gènere contra les seves mares, per part de les seves parelles o exparelles, i comparant la seva situació amb la dels qui no han viscut aquesta violència.

Els resultats de l’estudi “Menors i violència” del Ministeri d’Igualtat posen de manifest la necessitat d’incrementar els esforços per prevenir la violència de gènere a múltiples nivells, incloent educació afectivosexual per a la igualtat i prestant una atenció especial a la utilització de les TICs per exercir-la.

Així mateix, s’assenyala que els menors exposats a la violència de gènere contra les seves mares, tenen més risc de presentar problemes de salut física i psicològica, consumir fàrmacs (tranquil·litzants i antidepressius), tabac, alcohol, cànnabis i altres drogues il·legals, un ús més problemàtic dInternet i de les xarxes socials, menor autoestima, problemes acadèmics, etc.

Aquesta situació, que afecta els menors, constitueix la punta de l’iceberg d’una violència sistèmica exercida contra les dones i la manifestació més atroç de la desigualtat entre dones i homes, tal com s’ha assenyalat des del Ministeri d’Igualtat i d’altres organismes moltes vegades.

Les nostres companyes responsables dels Punts de Trobada, gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Catalunya, serveis de titularitat de la Generalitat de Catalunya, han participat en grups de treball per a la millora de les intervencions, així com en diverses jornades en què han exposat les oportunitats i obstacles en les relacions de mares i pares amb els fills i filles en situacions familiars de violència masclista.

En aquestes trobades, han explicat que l’espai d’acompanyament és una oportunitat per a les mares víctimes de violència de gènere, mentre que espai de protecció i escolta, si bé també hi ha limitacions, ja que sovint, la intervenció arriba tard, amb processos judicials ja iniciats i quan el patiment dels infants i joves ha estat sostingut en el temps.

També s’han referit a l’adquisició i la recuperació d’eines i estratègies preservadores cap als fills i filles, ja que és important que les mares recuperin i/o adquireixin la capacitat de preservar-los del conflicte familiar.

En aquest sentit, els Punts de Trobada, gestionats per FSC a Catalunya, s’ofereixen com a espai on poder gestionar les dificultats i obstacles, on és fonamental el treball en xarxa, realitzat de manera estratègica i coordinada, per tal de promoure la recuperació integral de tots els infants i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència masclista.